Hátsó ajtó

Sokan panaszkodtak, hogy a sokképes hosszú posztok teljesen elfoglalják az első oldalt, és nehéz áttekinteni, mi újság a blogon. Többen azt is felvetették, itt az ideje, hogy önálló portált írjak a Wang folyónak. Erre van most a legkevésbé időm – a varga cipője rongyos –, de portál helyett álljon itt és a margón is legalább egy szerény hátsó ajtó az utolsó bejegyzések gyors áttekintéséhez.
Lenin testőre

Méghogy Lenin testőre. „Hát elővette a fényképet, és mutatta, hogy ez itt Lenin, ez itt Sztálin, ez meg, né, én vagyok”.
Képek világvégére

Ivan Vlagyimirov legkifejezőbb és leginkább realista munkái az 1917-1918-ból származó vázlatai. Ez idő alatt a pétervári rendőrségnél dolgozott, és részt vett mindennapi tevékenységükben.
Az élet szép

Ami ezekben a képekben először megérint, az a radikális abszurd, a színhelyek, tárgyak és emberek tökéletes egymáshoz nem illése, a képen egymás mellett létező párhuzamos valóságok.
És most nyomozzanak Önök!

Az alábbiakban – reméljük, olvasóink közreműködésével is – a nyilas rendszer utolsó (?) nemzetközi protokolláris útjáról lebbenthetjük fel a fátylat.
Hiteles forrásból

…képen is bemutatjuk Önöknek, kik azok a romkocsmában merengő, idejüket léhasággal töltő túlkoros diákok, akik néhány év múlva majd tömegesen menekülnek külföldre.
Meridiánok története

Az alábbiakban azonban egy másik trieszti landmarkról szeretnénk beszélni, amelyre nem szokás felfigyelni, s szinte beleolvad környezetébe.
Szólt a kakas

Tegnap a Muzsikás koncertjén a zenészek felváltva mesélték történeteiket arról, hogyan gyűjtötték öreg erdélyi és moldovai zenészektől az egykor általuk is játszott zsidó népzene repertoárját.
Igazgyöngy

L. Ritók Nórát és a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítványt és művészeti iskolát egyre többen ismerik Magyarországon, elsősorban az általa vezetett blognak köszönhetően.
Holnap lesz az már

Hűséges olvasóink biztosan emlékeznek rá, hogy jó néhány éve kanyargós zenei körutat tettünk Két Shenggel, ahol a Szól a kakas már dal történetét és párhuzamait kísértük végig.
A háromkirályok ajándéka

Nem annyira a tanulságra kihegyezett érzelmes kis elbeszélés, hanem az osztrák grafikus, Lisbeth Zwerger harminc évvel ezelőtt készült finom tónusú akvarelljei miatt tesszük közzé ezt a karácsonyi történetet.
Felszabadítók emlékműve

Meghökkentő a gyerekkorunk óta ismert orosz formulát teljesen más kontextusban, s ráadásul négy évvel ante festum viszontlátni.
Szeplőtelen Fogantatás

„Védőszented napján köszönt téged és sok boldogságot kíván testvéred, aki nem felejt: Federico”
Köztes város

Tbilisziben az ember még ma is eligazodik a régi térképek alapján, amilyen a Baedeker-féle 1914-es Oroszország-útikönyv vagy Moszkvics 1913-as útikönyvének várostérképe.
Édes otthon

Akit menlevéllel nem sikerült önkéntes megadásra rábírni, annak legalább a harci morálját akarták megtörni az otthon hagyott kedvesre való emlékeztetéssel.
Drága barátaim

Ezt a levelet Lucian Mîndruță román újságíró és televíziós személyiség tette közzé december 1-én, Románia nemzeti ünnepén, Erdély és Regát egyesülésének hivatalos évfordulóján.
Honras

„A különböző országokból származó kutatók termékeny együttműködésének kiváló példája, amely igen fontos forrást tesz hozzáférhetővé az angol nyelvű közönség számára.”
Az amerikai katona

Nem tudjuk, vajon a Vietnami Felszabadítási Front a szovjet példából vagy a maga kútfejéből merítette-e az ötletet, hogy az önkéntes megadást elősegítő útlevelet osztogasson az amerikai katonáknak.
Kvíz

Ki tudja azonosítani az összes zászlót az 1937-es párizsi világkiállításra kiadott tömegközlekedési tájékoztató címlapján?
Vihar előtt

Hetvenöt éve, 1937. november 25-én zárta be kapuit a párizsi világkiállítás, amely Művészet és technika a modern világban címmel utoljára adott körképet a második világháború előtti emberiség fejlettségéről.
Hawelka

„Így lett a derék morva testvérpár története a Monarchia históriájának része, és így épült be két olyan nemzet hagyományába, az osztrákéba és a lengyelébe, amelyhez eredendően nem volt semmi közük.”
Egy nagyon fekete tenger

1920-ban reményvesztetten mondott búcsút egy reménytelen ügynek, hogy katonasapkáját a hajókorláton áthajítva átkeljen egy nagyon fekete tengeren.
Gyöngyösi utca

Egészen más ügyben jártam a dolgok után, amikor egyszercsak a Gyöngyösi utca 45. udvarán találtam magam, szemközt a szép reményekkel indult tehetséges rockgitáros szobrával.
Egy lap egy albumból

Ő, aki annyira szeretett pózolni, itt is kínainak öltözve ül egy barátjával együtt a hongkongi Po-Chou műteremben 1897-ben.
A svarcgelb posztó

Beszélgetés Robert Makłowiczcsal új könyve, a Café Museum kapcsán (Európa 2012, fordította Kertész Noémi).
A pad

A pad a világ modellje. Minden a pad körül forog. A szerelemre kiéhezett párok, akiknek nincs hová menniük, a padot keresik.
The red tree

néha úgy kezdődik a nap / hogy nincs mit remélned
Keleten a helyzet

Minthogy Dél-Podóliának ez a része 1667 és 1699 között az oszmán birodalom része volt, zsidósága az itt megtelepülő törökországi szefárdok révén a szmirnai álmessiás, Sabbatai Cvi befolyása alá került, akinek mozgalma éppen ekkor élte virágkorát.
Alexander Roinashvili, fotográfus

Alexander Roinashvili 1856-ban született Dushetiben, nem messze a grúz hadiúttól. Hogy miként talált rá a fotográfiára, azt nem tudjuk, de jól el tudjuk képzelni, amint fiatal fiúként egy vándor fotográfusnak pózol.
Elismerés

Olvasóink talán emlékeznek még rá, hogy többször is írtunk Radnóti Miklós kézirathagyatékáról, amelyet özvegye, Gyarmathi Fanni ajándékozott a MTA Kézirattárának.
Die Mitte

„Sok gyengéje volt annak a disznó Redlnek, ami végül is árulóvá tette, de ezek egyikére, a prágai sonka iránti vonzalmára legalábbis részben megértéssel tekintek.”
Tiflisz homlokzatai mögött

Vardan Arshakuni, a gazdag tifliszi örmény kereskedő 1856-ban megbízást adott G. Ivanov építésznek egy kicsi, de egyszerre bensőséges és eredeti épületre, az Arshakuni-palotára. Igazán eredeti legyen, tette hozzá. És bensőséges.
Az idegenvezető

S kezet szorítva elválik az utas Kovács Józseftől, aki kisorosznak vallja magát, cseh katona volt, magyarbarát, azt hiszi, hogy református, de ez nem igaz, mert görögkatolikus, s nem is az apja után orosz, hanem az anyja után, aki viszont „magyar volt”.
A grúz hadiút

Ezen az úton jött fel seregével Nagy Sándor is, ha valóban járt Kolkhiszban, s valóban megépítette az „acél falat”, hogy gátat vessen az Észak harcos népei, Góg és Magóg elé.
Várjuk magát, madár elvtárs

Ezt a képet tulajdonképpen nem ma kéne publikálnom, hanem májusban, amikor dalol a pacsirta, és a fülemüle felel neki.
A forradalom világítótornya

A peresztrojka idején – 1989-ben – nyílt meg Moszkvában a Majakovszkij emlékmúzeum. A régi KGB székház tövében, a költő valamikori lakásában rendezkedett be a kiállítás.
Levél Grúziából

Első ízben gyalog keltünk át a török határon, aztán taxit fogtunk Batumiig. Egy nagy sötét placcra érkeztünk, amely fölött egyetlen utcai lámpa halvány fénye derengett.
Cseremos gyors vize

A nemrég már említett Буковина – наша земля (Bukovina a mi földünk) című film zárójelenetében a Cseremos folyóról szóló ruszin népdalt – kolomejkát – hallhatjuk.
Együtt Odesszában

Háromezer kilométer, hét nap, százhúsz ébren töltött óra, tucatnyi felkeresett hely, ezer élmény. Tizenkilenc ember, aki mindezt átélte, és akik alább adnak számot benyomásaikról.
Vidám lengyel

Láttuk, hogy a Vidám jiddis, ez a mágikus könyvecske képes anélkül megihletni szerzőket, hogy valaha is olvasták volna.
Európa köldöke

A világ közepe Bukovina felé, körülbelül félúton van. Galíciától délre, Máramarostól keletre, Moldvától északnyugatra a Tisza partján áll egy pont.
Testvérek

„Kérem! Csak a „lengyel-magyar két jó barátot” ne! Elég régi, unalmas mondás, már elnézést, ma már csak szentimentális vacak.”
Városismeret

Szembeszomszédom, Sue nagyon örül, nemsokára Budapestre utazik a barátnőjével. Mindig szerette volna megismerni a várost, s most végre eljött a perc. Kér tőlem ötleteket, mit érdemes megnézni.
Cernăuți, 1939 – Черновиц, 1940

Valami lehetett Románia levegőjében 1939-ben mert a Journalul Sonor, a román filmhíradó elkezdte körbejárni Románia egyes városait, és bemutatta azok szépségét, fejlődését.
Csernovic temetője

A temető, amely mindig két-három emberöltővel korábbi állapotokat tükröz, még hűen tanúskodik e sokféle nép egymás mellett éléséről, sőt keveredéséről.
Szellemek, 2. Kísértetek

Hol maradnak a halott testüket maguk mögött hagyott szellemek, akik kastélyokban és öreg házakban kísértenek, akik a nemzedékről nemzedékre szálló történetekben élnek, míg végül irodalommá válnak?
Az Oxford Arms Inn

Szellemekké nem csak a gyanútlan járókelők válhatnak, akiket a kamera a régi épületek előtt ejt örökre az üveglemez fogságába. Hanem maguk az épületek is, egész utcák és városnegyedek.
A régi London szellemei

Azokra a száz évvel ezelőtti figurákra hívja fel a figyelmet, akik, akárcsak egy steampunk Google Street-felvételen, véletlenül ragadtak benne a negyed azóta eltűnt épületeit fényképező kamera kelepcéjében.
Szellemek, 1. Árnyak

Szerettem volna, ha én vagyok ez az ember, az első árny, amelyet lefényképeztek.
Szabadkai szecesszió

A szabadkai szecesszió kiállításának otthont adó Városi Múzeum épülete maga is a szabadkai szecesszió egyik legszebb alkotása.
Határtalan Szabadka, 4. Világjárók

A száz évvel ezelőtti tudósítások szerint a világjárás bevett mesterség volt az amúgy is soknemzetiségű és minden újdonságra nyitott Szabadkán.
A nemzet könyvtára

Válasszák ki a Google fordító magyar-angol opcióját. Írják be a baloldali, magyar mezőbe a Nemzeti Könyvtár nevét: „Széchényi Könyvtár”. Nézzék meg, hogyan tolmácsolja ezt az ajtónálló.
Fény

Öt fotó a falon, öt gyönyörű kép a hagyatékból, amelyek időtlensége éles ellentétben áll az alattuk vonuló dokumentumok korhoz kötöttségével.
Határtalan Szabadka, 3. Már olyan ronda, hogy utálatos

„A szabadkai vasuti állomás az az épület, amelyről a külföld összes uralkodói egyértelmüen ugy nyilatkoznak, hogy ronda.” Ebben a mondatban benne van a szabadkai újságírás esszenciája.
Az utolsó magyar-török háború

Kilenc szereplős kis színpadi jelenetet látunk, amelyen az ismeretlen művész hátterül, mint a város fölötti feliratból kiderül, Danzigot választotta.
Határtalan Szabadka, 2.

Kenguruk és néger rendőrök, indián kispapok és kínai bálványistenkereskedők, orosz forradalmárok és odesszai zsidók a száz évvel ezelőtti Szabadkán.
Az utazás íze

Amikor 1912 októberében megkezdte utolsó gimnáziumi tanévét, nagyapámnak még fogalma sem volt róla, hogy élete utolsó hónapjait Verdunnek és közvetlen környékének geográfiájával fogja tölteni.
A régi csokigyárban

Studiolum tanácsára mentem el Moszkvában a Krasznij Oktyabr csokigyárban kialakított múzeumnegyedbe.
Gőzkatedrális

A fényképezésre öregember csoszog elő a fűrészgépet és a homokkupacot őrző bódéból. „Lenyűgöző”, lelkendezem. „Kilenc éve épül”, mondja büszkén. „Többre-többre, ahogy van rá egy kis pénz”.
Lembergbe menni

Lembergbe menni. De melyik állomásról, hogyan, / ha nem álmunkban, hajnalban, mikor a bőröndök / harmatosak és kívánságra robognak elő / az expresszvonatok
Köszönjük

A hír már egy hete ismert, de hivatalosan csak ma kaptunk róla értesítést, hogy a Wang folyó versei a Golden Blog idei közönségszavazásán bekerült a tíz legnépszerűbb magyar kulturális blog közé.
Újév Umanban

A Puskin utca öt percre, de kétezer kilométerre van Uman központjától.
Üzenetek

A múlt hétvégi madridi kormányellenes tüntetésen – írja Wang Wei – a hatalmas tömeg méretein kívül, amely ellepte az egész Plaza Colónt és a környező utcákat, főleg két dolog volt meglepő.
Last minute Lemberg

Öt nap múlva, csütörtök reggel indul következő túránk Lembergbe és környékére.
Őszi utak: Lemberg, Szabadka, Odessza

Ha néhány nap késéssel is, de összeállt végre az általunk szervezett őszi utak végleges listája, amelyeket az útiterveknek szentelt oldalunkon vázoltunk fel először.
A levegőn

Izland kétségtelenül azon helyek közé tartozik, ahol a ruhateregetés még nem triviális. Augusztus elején csak ezt a néhány példát sikerült megörökítenünk.
Megérkezni Drohobyczba

A Kárpátokon túl már ősz van, hűvös eső szitál, száraz karmokként merednek az égnek a nemrég még dúsan viruló óriás medvetalpak csontvázai. Alkonyatkor érünk a Drohobycz előtti dombtetőre.
A nagy kérdés

Többen is jelezték, hogy a Blogger posztjai alatti „Tetszik” gombbal néhány napja nem lehet lájkolni a Facebookon.
Határtalan Szabadka, 1.

Egy német turista Görögországba utazva éjszaka a szabadka-palicsi fürdő mellett halad el, s elüt egy kengurut, amely a palicsi állatkertből szökött meg. Hamarosan megérkezik a rendőrség, s a terepjáróból egy fekete rendőr száll ki.
Az odesszai ócskapiac

Az odesszai ócskapiac a Moldavanka központjában, a Sztarokonnij, azaz Régi Lóvásár utcán van, noha lovat itt utoljára a fuvaros Pogrom Mendel, Benya Krik atyuskája vásárolt.
Budapesten mindannyian szeretik és tisztelik egymást

Tegnapelőtt Budapesten járt a legjobb orosz fotóblogger, Ilja Varlamov, akinek képeit már a Wang folyón is többször idéztük.
A Tűzmadár

Ahogy a derék íjász a Tűzmadarat, úgy hozzuk mi is zsákmányként ezt a róla szóló könyvet messze földről, Odesszából, a Görög téri nagy könyváruházból.
Játék

Sosem indultam még a GoldenBlog versenyen. Olvasóink mégis kezdetektől fogva minden évben beterjesztik a Wang folyó verseit. S ha már játék, játsszuk jól.
A zsidó örökség

A Wang folyónak a kelet-európai – és távolabbi – zsidó kulturális örökségről írott posztjait akkor gyűjtöttük először össze, amikor első alkalommal hirdettünk meg további utakat a régió általunk jól ismert helyszíneire.
Tekeháza, zsidó temető

Tekeháza kis település az egykori Ugocsa vármegyében, ma az ukrajnai Kárpátalján, Nagyszőlőstől keletre, a Tisza bal partján. A Wikipédia szerint 1910-ben 1182 lakosa volt, ebből 107 izraelita.
A térképész utazó

A Szíriusz tudósai már régóta tanulmányozzák a Földet. Olykor, egy-két évszázadonként, amikor megvan rá az anyagi lehetőségük, a szíriuszi akadémia kiküld egy-egy kutatót, hogy bejárja ezt a különös világot.
Odesszai mesék

Egész délelőtt a Moldavankát járva, Babel nyomait keresve. A Moldavanka már régen nem az a tolvajvilág, ami volt; Misa Japoncsik háza áll még, udvarán Benya Krik galambdúcával.
Kínai tégla

És mennyi jó bontott tégla van itt. Itt vannak ezek a feliratosak. RKF. Ebből rengeteg. Néha jönnek is, akik akarnak venni. beépíteni a garázsba, meg a kerítésbe dísznek. De van amiből kevés van, ilyen négyszögletes, amin kínai jel van.
Arcok

az odesszai Városi Parkból, amelyet Nagy Katalin orosz flottájának katalán admirálisa és Odessza megalapítója, José de Ribas ajándékozott a városnak 1806-ban.
Szentek visszatérése

Andrzej Bobola az egyik legnépszerűbb lengyel szent, Lengyelország mártírja. Hittérítő tevékenysége közben, 1657-ben a Bohdan Hmelnickij-féle felkelés alatt a kozákok elfogták és embertelen kínzások után meggyilkolták.
De mit adtak nekünk a rómaiak?

Csernovic, Bukovina, Ukrajna, az Egyetem és az Eliezer Steinbarg utcák sarkán.
Jöjjön velünk!

Az útitársakkal és olvasóinkkal folytatott beszélgetések kapcsán a következő utak lehetősége körvonalazódott 2012 hátralevő részére. Hogy melyiket szervezzük meg, az attól függ, hogy hányan jelentkeznek rájuk.
Andalúz olivaolaj, last minute

A Picual a három legnépszerűbb közé tartozik a Spanyolországban termő több mint négyszáz fajta olajfa közül. Sajátossága a gazdag aromájú, testes íz, a frissen szüretelt olivára emlékeztető, jellegzetesen csípős, kesernyés utóízekkel.
Ukrajna dicsősége

– Dicsőség Ukrajnának! – Hőseinek dicsőség! – válaszolja a gépfegyveres őr a kémlelőnyíláson túlról. A vasalt ajtó kitárul. A vendég, aki tudja a jelszót, beléphet az étterembe.
Négy esszé Galíciáról

A lembergi utazásunkról írott közös bejegyzésből egyetlen beszámoló hiányzott csupán: Catherine Darleyé, akinek négy szép esszéje külön posztba kívánkozott.
Együtt Lwówban

Napvilágnál értünk be Lwówba, ahol az óváros szélén, a patinás Sevcsenko (azelőtt Akademicka) sétány körül sikerült három elegáns szállást foglalnunk a csoportnak.
Elsők

1914 július 30-án, Belgrád ostroma alatt ők lettek az első világháború első magyar (és az egész világháború első) áldozatai.
Áttűnés: A világ fölmérése

Galileo Galilei: Holdrajzok távcső alapján, 1609 november-december (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms. Gal. 48, f. 28r)
Áttűnés: Fuvolás fiúk

Fuvolás fiú. A Bibliothèque Nationale-nak az 1860-70 közötti francia császári hadsereget bemutató fotóalbumából
Sztuka

Figyeljük meg a balra, az ablak mellett kivehető katonai portrét. Ez egy eredetileg nagyon sok részből álló széria tagja volt.
Lembergből jövet

A néhai Mikolasch-passzázs budapesti redőnyei után néhány további jel, amely ennek az egykori világnak az egységére utal.
Enni Lwówban

Eddigi lwówi útjaink során közel negyven kávéházat és éttermet kóstoltunk és fotóztunk végig. Ezek közül most azzal a néhánnyal kezdjük, amelyek a főtéren és környékén találhatók.
Lembergi mesék

„Magyarok, magyarok…”, ízlelgeti nevetve az új szót. „Miféle emberek jönnek ide hozzánk!”
Meander

Ki tudja megmondani, mik ezek a vasak/rezek amelyeket az ukrán határon a széles/keskeny nyomtávú tengelyek cseréjekor tesz láthatóvá a vasúti munkás?
A Call

Követeléseik radikálisak voltak: egyfelől az összes adó elengedése; másfelől a zsidók azonnali áttérése keresztény hitre halálbüntetés terhe mellett.
Last minute Lemberg

Mára összeállt az egy hét múlva, 20-án, pénteken hajnalban a lembergi klezmerfesztiválra induló csoport.
Esik

Angliában negyedik hónapja esik az eső. Az előző két aszályos év okozta kritikus vízhiány enyhítésére még márciusban kifüggesztett, víztakarékosságra buzdító plakátokat előbb kifakította, majd lassan lemosta.
Ünnep után

ahogy idelent megyek én / és odafönt a hold
Ernest Chantre a Kaukázusban

Az 1880-as években, amikor Dmitrij Jermakov, a Kaukázus fotókrónikása öszvérkonvojjal járta be Tifliszből a hegyvidék eldugott völgyeit, egy másik fotóexpedíció is áthaladt a Kaukázuson.
Adjanak rá magyarázatot

Vajon milyen nyelven jelentheti a jobb oldali változat ugyanazt, amit a másik három, a 10. századi arab fürdőt?
Vágott képek

A már említett bejegyzés ürügyén bemutatok két könyvet a szarajevói merényletről, ahol nemcsak meg- hanem összevágások (mi több, összeollózások) vannak és a hiányok is abszolút jellemzőek.
Bodega Santurce

Törzsközönsége itt, a belváros szívében dolgozó irodistákból, kereskedőkből, kisiparosokból, a visszajáró külföldiekből kerül ki. Mi is tíz éve járunk már ide.
Képek a Kaukázusból

Amióta Dmitrij Jermakov összegyűjtött 19. század végi kaukázusi fotóit felraktam, közel ötven újabb képe bukkant fel a neten, s ezeket most beillesztettem az akkori bejegyzés végére.
¡España!

Palma de Mallorca, egy órával a spanyol-olasz kupamérkőzés előtt.
Képírás

Tegnap világszerte több szájton és blogon is megemlékeztek a kilencvennyolc évvel ezelőtti szarajevói merényletről.
Lemberg célegyenesben

A július 20-23-ra, a lembergi klezmerfesztiválra tervezett utunk programja lassanként összeáll.
Lemberg üres helyei

Az itteni zsidóság emlékezete a világháború pusztításai nyomán maradt üres helyek formájában íródott be a város szövetébe.
Vadkelet

Vakolatlan vörös téglaburkolata szinte hívogat egy-egy hic fuit megörökítésére, s mint a képek bizonyítják, az államosítástól kezdve akadtak is jócskán, akik nem tudtak ellenállni a csábításnak.
Very rare video

Az interneten nemrég fölleltem közel 20 (húsz) órányi finn háborús filmhíradót, így ennek ürügyén készülök írni néhány bejegyzést a háború környéki finn világról.
Életem

Tizenöt éve halt meg Bulat Okudzsava.
Az orosz hadsereg

A Bibliothèque Nationale azonban nemcsak az osztrák-magyar monarchia, hanem más korabeli nagyhatalmak hadseregéről is őriz fotóalbumokat. Például az orosz birodaloméról.
Diakritika

Az igénytelenség egy másik változata, amikor az interneten úgy közölnek ógörög szövegeket, hogy a gazdag ógörög diakritikus jelkészletet elemeit egyaránt monotonikus (függőleges) ékezettel helyettesítik.
Bruska

A Monarchia hadseregének 1914-es fotóalbumát bemutató előző bejegyzésünkben azt találgattuk, vajon hol állhatott az első képen látható 28. számú hadkiegészítő parancsnokság.
Talált hadsereg

Az osztrák-magyar hadseregnek a Bibliothèque Nationale-ban őrzött fotóalbumát 1914-ben tették közzé Párizsban.
Győztek és

Az 1942. augusztusi kijevi „halálmeccs”, amelyről két hónapja – a magyar sajtóban elsőként – írtunk, a most zajló ukrajnai Euro 2012 alkalmával valóságos aranybányát jelent az újságírók számára.
Régi mesterségek

szám szerint huszonöt, ugyanabból a holland Nationaal Archiefből.
Cigányok

Szegénység, fenyegetettség, nyomor. Olyan drámai képek az 1930-60-as évek nyugat-európai, elsősorban hollandiai cigányságáról, amilyenekhez csak Romániából, Bulgáriából, Jugoszláviából vagyunk szokva.
Árvíz

A vizet nézve és alternatív úton töprengve jut eszembe, hogy felrakjam ide az 1908-as nagy moszkvai árvíz fotóit, amelyeket régóta gyűjtögetek, s csak az alkalomra várnak.
Lépcsőházak

Lwów és Odessza városmagja tényleg sok mindenben hasonlít egymásra. Elsősorban amiatt a későeklektikus és szecessziós stílus miatt, amely akkor még Bécstől Bakuig közös nyelve volt ennek a régiónak.
Odesszai udvarok

A valamikor szebb napokat látott házakban Odessza virágkorában a város sok nevezetessége élt. Emléküket már csak a falak, és a város szerelmesei által szerkesztgetett orosz nyelvű oldalak őrzik.
Tánc

A Vörösmarty téren váratlanul felragyognak a színes táncosok, mint valami pompás virágcsokor. Törökök, azerbajdzsániak, anatóliai cigányok, románok az ukrán Bukovinából.
Kormányváltás

Az Edasi (Előre) című észt lap 1989. augusztus 23-i számában vitriolos tollal ismerteti a korabeli (szovjet) észt történelemkönyekben található érdekességeket.
Zászlótan

A zászlót öt másik társával együtt a Memento Park raktárából kaptuk, hogy orosz (ill. egy esetben ukrán) felirataikat fordítsuk magyarra, és ha lehet, segítsünk meghatározásukban.
GPS

Évek óta utazom olyan társaságban, amely GPS-t használ, de én biztos, ami biztos, mindig magammal hozom a térképeimet. És sosem hiába.
Maximisin

Szergej Maximisin 1964-ben született Kercsben, 1999 óta az Izvesztyija fotósa Szentpétervárott, 2003 óta dolgozik együtt a német Focusszal.
Jöjjön velünk a lembergi klezmerfesztiválra!

A nagy sikerű májusi lembergi utazás után, mint részletesen leírtuk, számos új út kezdett körvonalazódni a kelet-európai zsidó kulturális örökség színhelyeire.
Osztapenko kapitány szobra

Ahogy egykor a város határában egy utolsó pillantást vetett rá az utazó, és a fővárosba való megérkezést szintén a zászlós figura jelezte, úgy vált egyre ismertebbé Osztapenko neve, és mosódott össze a szobor közvetlen környezetével.
Guglicska

A guglicska, magyarul diós kosárka az egyik legfinomabb és legjellegzetesebb csömöri tót sütemény, amelyet csak nagy ünnepekre, lakodalmakra, jeles eseményekre készítettek.
Áttűnés: Papa és Wilhelm Miklas

Wilhelm Miklas osztrák szövetségi elnök látogatása Budapesten. 1937.
Áttűnés: Fátyol mögött a jövő

A 11 éves Sâliha szultána, I. Abdülaziz szultán (1861-1876) és a grúz Dürrünev Kadın Efendi lánya egy, az Abdullah testvérek által 1873-ban készített vizitkártyán.
Lemberg: a gázai hős ötödik sírja

Władysław Truszkowski százados életéről nagyon keveset tudunk, szinte csak annyit, amennyit a bécsi Hadilevéltár személyi aktái elárulnak róla.
Megjöttünk

négynapos túránkról, Lembergből/Lwówból és Galíciából, amelyet a Magyar Zsidó Kulturális Egyesülettel közösen szerveztünk.
Magyar katonák sírja Dániában

Mintegy 12.000 magyar katona meg sem állt Dániáig, ahol átvették az innen az orosz és a nyugati frontra átirányított német katonák helyét, és őrző feladatokat folytattak a német megszállók parancsnoksága alatt.
Áttűnés: Muzsik

Orosz paraszt Kalugából, 1941 november – Orosz paraszt ismeretlen helyről, 1942 január.
Kinek fáj

A huszadik század legelején, még a lóvasutak korában, Adorján György váltóőr karcolgatta vélhetően unalmas munkája közben az egyetem klinkertégla burkolatába, ami épp eszébe jutott.
Harmincöt lépcső

A gyaloghíd deszkái egyszer már teljesen szétkorhadtak, s a vasútállomás fölött átvezető híd járhatatlanná vált.
Perpetuum mobile

a MÁV-főműhely mellett, a lepusztult istvántelki vasúti megállóban, amelyekről még lesz szó.
Szuperhold

tegnap este, pályájának a Földhöz legközelebb eső pontján, Selmecbánya fölött.
Meccs

A film az 1942. augusztus 9-én a kijevi Zenit stadionban rendezett meccset mutatja be, amelyen a Wehrmacht katonái („Flakelf”) és a feloszlatott Dinamo Kijev játékosai („FC Start”) csaptak össze egymással.
És most meséljenek maguk

„[Elsőnapi bélyegzés] a [lengyel] Főkormányzóság [létrehozásának] második évfordulójára. [Lemberg/Lwów] 1941. október 26.” (lásd még: Campanile)
Budapesti anzix

Így képzelték el a századfordulón, hogyan néz majd ki Budapest tízezer év múlva, amikor a végképp elapadt Duna már kanyon mélységbe vájta bele magát az egykori folyamágyba.
The Joys of Yinglish

eksztra nejesz ajn die Iszt Szejd! ejn grojszer bankrat szeil fun 15.000 vare fun men’sz farnising
Ántivilág

A házban – akkor még Szeroka utcában – már a 19. század közepén is patika volt a morva Piotr Mikolasch tulajdonában. Itt találta fel 1853. március 30-án Ignacy Łukasiewicz és a magyar származású Jan Zeh a petróleumlámpát.
Párhuzamos világok

Nem minden fotós életében meghatározóak az évszámok, de Dasevszkijéban nagyon. 1935-ben született Moszkvában. Apja két év múlva a sztálini tisztogatások áldozatául esett. Csupán 1953-ban, Sztálin halála után rehabilitálták.
Örök tűz

Az Einem csokoládégyár által kiadott futurisztikus képeslap-sorozat egyik darabján a 2259. év számos technikai csodája között meglepően ódivatú járműre bukkanunk: egy hagyományos tűzoltóautóra
Budapest 100

Ezen az áprilisi hétvégén, immár második éve, minden olyan budapesti ház nyitva tartja nemcsak kapuját, hanem pincéjét, padlását és lakásait is, amely idén tölti be a századik évét.
Jó széllel

Óvatos az ember a teregetett lepedőkkel: amilyen fotogének, annyira közhelyessé tudnak válni a képen. Porkoláb Zsófi teregetősblogja azonban segít felfedezni, mennyi új van bennük.
Jöjjön velem Lembergbe

Az a megtiszteltetés ért, hogy a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület a Wang folyó lwówi posztjait felfedezve felkért rá, legyek idegenvezetőjük ez évi májusi lembergi kirándulásukon.
Egy másik fényes jövő

Az Einem elég bölcs volt, és a képeket más országokkal szemben nem a 20. század második felére datálta, hanem egészen pontosan 2259-re. És hát ki tudja, nem sikerül-e tényleg kiigazítani addig a 20. századi fejlődés előre nem látott anomáliáit?
Ámor töltényei

Nemrég találtuk Párizs egy belvárosi utcájában ezt a graffitit, egy olyan toposz modernizált és stilizált változatát, amelyet például Daniel Heinsius Emblemata amatoria (Leiden, 1613) emblémáskönyvének alábbi darabja is népszerűsít.
Hazám

A Lescsenko Cabaret, amelyet még Párizsban is „a kelet Maxim’s-jaként” emlegettek, a harmincas évek Bukarestjének egyik legnépszerűbb szórakozóhelye volt.
A tenger Lwównál

Rutkai Bori: Kék vonat
Campanile

A lwówi városháza
Janowska

Ismét véget ért egy nap a Janowskán, az utolsó német munkatáborban, amely máig ugyanazokban az épületekben és azonos funkcióval működik a város szélén Lwówban.
Cortile della Madonna

A lépések már két emelet magasságból dübögnek lefelé a falépcsőn, miközben fényt állítok. A férfi behúzódik az oszlop mögé – ott van, látod? –, megvárja míg kattintok. „Kommen, Madonna!” lép oda izgatottan.
Éljen, éljen Rákosi elvtárs sokáig

Az ünnepséget kézenfekvő módon Sztálin két évvel korábbi 70. születésnapi ünnepségeiről mintázták. A születésnapot hónapokon át tartó sztahanovista munkaverseny előzte meg 300-400 százalékos túlteljesítési vállalásokkal.
Secundába ponált mégis

Petöfi Sándor a Lyceum növendéke és a Magyar Társaság tagja volt 1838-39 évben.
Katasztrófaturizmus

Az Erzsébet-hidat 1945. január 18-án robbantották fel a visszavonuló német csapatok. A képeslapot kiadó Klösz György és fia nyomdáját (VII. Vilma királynő út 49, ma Városligeti fasor), a magyarországi városfotó egyik legfontosabb műhelyét 1948-ban államosították.
Másik város

Budapestet járjuk Arazzal, én is az ő szemével fedezem fel a várost, hogy hány Mekka felé forduló török imafülke maradt fenn a középkori templomokban, vagy hogy Gül Baba türbéjét ma már nem elsősorban turisták, hanem hívő muszlimok látogatják az imaórák idején.
Noruz

tavaly ilyenkor Azerbajdzsánban
Két szobor története

Hazatérek a Bucsecsből, ahol egykoron a magyar határ húzódott. Elhaladok Székelyudvarhely főterén a Vas-Székely előtt. Hát így teljes számomra a két szobor története.
Barlang

A tegnap nagy sikert aratott odú-műfajnak számos további klasszikusa van még. Itt van mindjárt az egyik legkedvesebb, Barbara Firth mackómeséi, minden kommentár nélkül: a képek és a szöveg magáért beszél.
Odú

Két éve már, hogy elmeséltem azt a mesét, amelyben a főkolompos róka különféle vonzó odúkban hesszöl, épp amilyenekbe én képzeltem magamat gyerekkoromban a föld alatti üregekben élő állatokról szóló Móra-képeskönyv alapján.
Olyan havat ad, mint a gyapjú

Olyan csoda történt, ami öt évente ha egyszer megesik Jeruzsálemben, s ami elfeledtette velünk az előző napok összes viszontagságát: óriási pelyhekben eleredt a hó.
Rezeptionsästhetik

Közismert dolog, hogy Baltasar Gracián műveivel mennyi módon éltek már vissza és hányféleképpen értelmezték félre.
Újabb magyar emlék a Szentföldről

Miért van az, hogy a legfantasztikusabb felfedezésekről – légyen az bigfoot, a lochnessi szörny vagy szibériai folyón átkelő gyapjas mammut – mindig életlen felvételek készülnek?
Tavasz

a Zagrosz déli lejtőin, a bakhtiari legelőkön. A Fars hírügynökség képeiből.
Kapu

A grodzkai párja Budapesten, a Krisztina körúton, a volt órásműhely mellett.
A világ legnehezebb nyelve

A Wang folyó olvasóinak köszönhetően jó ideje tudjuk már, melyik a világ legszórakoztatóbb nyelve. De vajon melyik nyelv a legnehezebb?
A perzsa zene hatalma

Mostantól cáfolhatatlan bizonyítékunk van rá, hogy a perzsa zene minden más zenénél nagyobb hatást gyakorol már az elfogultságtól mentes gyermeki lélekre is.
Töredékek

A bakhtiari nomádok képeire keresve találtam rá Shahram Sharif flickr-oldalára. A nomádokról ugyan csak néhány fotója volt, de annál több Irán más vidékeiről.
Áttűnés: Margit-híd, Országház

A Margit-híd az Országház elől nézve. Az 1945. február 13-án végetért ostrom utáni Budapest képeit térképen elhelyezve lásd itt.
Mi ez?

Prekolumbiánus istenség? Inuit rozmárcsontfaragvány? Reneszánsz amulett? Barokk memento mori?
Masule, 1975

Az előző bejegyzésben a bakhtiari hegyi falu mögé utasítottam az észak-iráni turistaattrakciót, Masule faluját, s most szeretném valahogy jóvátenni ezt a sértést.
Sar Agha Seyyed

A bakhtiari falvakhoz nem vezetnek utak: erről maguk a bakhtiarik gondoskodtak az évszázadok folyamán, így védekezve a sokféle hódító ellen a mongoloktól a perzsa államig.
Bakthiari sátrak

…még ma is úgy vonulnak milliós tömegben nyári szállásukról a télire, a völgyekből a hegyi legelőkre, lélegzetelállító utakon át, hegyi folyókat nyájukkal együtt átúszva, mint ahogy az első iráni néprajzi film, a Grass (1925) bemutatja.
Filomena Moretti

Filomena Moretti 1973-ban született Szardínia szigetén. A sassari konzervatóriumban kitüntetéssel végzett. 1993 óta rendszeresen koncertezik (és nyer díjakat) Olaszországban és Franciaországban.
Áttűnés: Ezt hozta nekünk a Párt

Charles C. Ebbets: Ebéd az épülő Radio Corporation of America Building tetején, New York, 1932 k.
Szellemképek

A szellemfotográfia megteremtése a bostoni William Mumler nevéhez fűződik, aki 1861-ben fedezte fel egy általa készített fotón egy nem sokkal korábban elhunyt unokatestvére körvonalait.
Tamten Lwów

Lwównak egy olyan zugát keressük fel most, amely, úgy hiszem, a város legtöbb lakója számára teljesen ismeretlen volt, vagy csak felületesen ismerték: a zsidó negyedet a régi Lwów északi részén.
Ilyen is van

Nyilvánvaló, hogy a 16. századi Flores romanas forrása nem lehet más, csakis Zhang Hua (Kr.u. 232-300) Beszámoló a világ dolgairól című munkája, amelynek kéziratát minden bizonnyal Zheng He flottája hozta el 1421-ben Mallorcára.
Google Translator, béta verzió, 1940

A gépezet szellemessége lenyűgöző. De vajon milyen használati értéktöbbletet (Gebrauchsmehrwert) jelenthetett az eddig megismert egyszerű német-orosz szószedetekhez képest?
Szétszedtem

A Wang folyó retró, tényfeltáró és kreatív vonulatába jól illik az a „Szétszedtem” projekt – „van amit alig, van amit apróra, mert nekem csavarhúzót adott az Úr Pesten” –, amelynek linkjét Grimpixtől kaptam.
Bűvös lámpa

A dia őse a laterna magica: egy vetítőeszköz, és hozzá tartozó, üvegre festett képek együttese. Szerencsés véletlen, amikor az üvegképek, vagy a vetítőberendezések valahogy előkerülnek.
A Fekete Macska

„Hátsó lépcsőháznak” mondják az udvari bejáratot: mint fényűző palotában, a Fekete Macska lakik ott.
Áll a bál

Békeffy István és Bánky Viktor 1939-ben az egyik új Daróczy-Hunnia produkció, az Áll a bál című film meséjébe beleszőttek egy varsói szálat – amely amúgy a történet logikájához egyáltalán nem lett volna szükségszerű.
Ilyen is van

ami segít egy kicsit mégis hinni ebben az országban.
Az elmúlt jövő

A jövőbeliesített városképek divatja Európára is átterjedt, sőt úgy tűnik, hogy pontosan ugyanazokat a futurisztikus montázselemeket használták hozzájuk.
Új-Barcelona a Délvidéken, 1735

Nagybecskerek, szerbül Bečkerek, németül Großbetschkerek, románul Becicherecul Mare, a jelenlegi Zrenjanin városát már az 1528-as Tabula Hungariae is kiterjedt mocsarak között tüntette fel.
Mao él

A forradalommal kapcsolatos három fotósorozatot szeretnék bemutatni három elismert kínai művésztől. Mindhármat a pekingi 百年印象 Băinián Yìnxiàng, „Száz év impresszió” fotógaléria állította ki az elmúlt években.
Családi vagyon

黄庆军 Huáng Qìngjūn (1971) és 马宏杰 Mă Hóngjié (1963) pekingi fotósok évek óta járják Kína valamennyi tartományát, s arra igyekeznek rávenni egy-egy családot – nem egyszerű, mesélik –, hogy rakja ki minden holmiját a háza elé.
A régi Peking

Az 50-es évektől kezdve programszerűen elpusztított régi Peking rekonstrukciójához kerestem képeket, így találtam rá a LIFE-nak erre sok száz darabból álló színes fotósorozatára, amelyet Dmitri Kessel készített 1946-ban.
A Folyóntúli Köztársaság

Ez a köztársaság a Vilnius folyócskán túl fekszik, az egykori gettóban, ahová a zsidók elhurcolása után az alvilág és a város legszegényebb lakói települtek be, majd a 70-es évektől kezdve egyre több nincstelen művész költözött.
红色弗兰肯斯坦

Macskára kutya. Rövid szünet után újabb bejegyzéssel bővült a Wang folyó kínai nyelvű változata. Köszönjük, minus273!
Sarmanka

A verkli, azaz шарманка a századfordulós Oroszország városaiban, sőt falvaiban is közkedvelt volt mesterével, a шарманщик-kal együtt.
Szüret után

Sűrű, zöld, csípős, illatos. Az első palack Mallorcáról.
„Találkoztam boldog cigányokkal is”

Aleksandar Petrović talán megbocsátja, hogy kölcsönvettük világhírű filmje egyik dalának kezdősorát, de most egy olyan világba lépünk be, ahol ez az állítás maradéktalanul igaz.
A körkörös idő

Ai Weiwei “Circle of Animals / Zodiac Heads” (Állatkör / Zodiákusfejek) című kiállításáról a Somerset House Edmond J. Safra Fountain udvarában, London, 2011. május 12 – június 26.
Az idő nagy köre

A tenger sima felszíne gyűrűt vetett, s kiemelkedett a vizek mélyén lakó Sárkány, hogy mint minden tizenkettedik évben, meglátogassa gyermekeit.
Fekete leves

Minthogy a SOPA spanyolul – a Studiolum munkanyelvén – ʻlevest’ is jelent, magától kínálkozott a SOPA negra, ʻfekete leves’ szójáték, amelynek 16. századi magyar háttértörténetét azonban el kellett mesélni Wang Wei számára.
Hammamtemető

egy a sok közül Iránban.
Árnyjáték

„Ülök az udvarban, várom, hogy megjöjjön a barátom, és gratuláljak neki fia születéséhez. Öreg ház, sötét udvar, az udvaron dívány. A kapu nyílásában megjelenik a barátom, kezében bölcsővel. A bölcsőt bordó bársonyszövet fedi, arannyal hímezve.”
Így látják a házak

magukat a pétervári csatornák tükrében. Ilyennek látja őket Vlagyimir Kolbaszov a városról rajzolt meséskönyvében.
Prágai kvíz

Játékot hirdetünk olvasóinknak, akikről tudjuk, hogy Prága szerelmesei. Mondják meg, melyik kép pontosan hol készült.
Marékkal a szélbe

Szánj meg, szánj meg engem, berkenyebokor, Berkenyebokor, szép berkenyefa! Ne add ellenségnek, gonosz pogánynak, Szépségedet ne add bajhozó madárnak!
Muszka földön lassan jár a pósta

A képeslap, mint oly sok minden más, többnyire hiánycikk volt a fronton, s ha a katona szerette volna ilyennel felvidítani az otthoniakat, hát maga rajzolt egyet egy tábori levelezőlap hátuljára.
Doktor

Sefa Topsakal trabzoni énekesnő, a török pop új csillaga tavaly jelentette meg Doktor címmel első albumát, amelynek címadó dala máig hatalmas siker Törökországban.
Deià, 1.

Deiàt a Serra de la Tramuntana egyik legmagasabb lánca öleli körbe háromfelől, és választja el szinte áthatolhatatlanul Mallorca többi részétől.
Levél

Hafez, noha hatszáz éve halott már, annyira eleven minden perzsa számára, mint talán egyetlen más nép klasszikus költője sem.
Nem beszélek egész Odesszáról

Abszurdnak tűnik, hogy egy nagyváros munkásnegyede jóval régibb legyen magánál a városnál. Márpedig Odesszában ezt így csinálták.
Az utolsó trolibusz

A villamosközlekedés, mint Monarchia-szerte, a cseh városokban is az 1890-es években indult: tudjuk, hogy Kafka mennyire szerette ablakából nézni a prágai villamosokat.
A nagy utazás

A nagy utazás nem az, amelyik messzire visz vagy hosszan tart. A nagy utazás az, amelyikről úgy érzi az ember, hogy érdemes róla úti- vagy hajónaplót, utazóblogot, mirabilia Urbist és Milionét írni, még ha ez végül többnyire el is marad.
Csitalkafé – Читалкафе

Amikor ezt írom, akkortájt kezdődik a moszkvai Csitalkafé könyvesboltban Galina Ivankina előadása: A moszkvaiak mindennapjai Ilf és Petrov regényeiben.
Szinkron

Nem szeretem a szinkronizált filmeket. Noha tudom, hogy születtek zseniális magyar szinkronrendezések de akkor is elvész a lényeg.
Az első hó

A Bibliában csak egyszer esik szó hóról. Benaja, Jehojada fia aznap ölt meg egy oroszlánt, mikor hó esett (2Sám 20:23). A két rendkívüli esemény kölcsönösen megőrizte egymást a történelmi emlékezetben.
Harácsolás

Ezerkilencszánegyvenkettő, mint láttuk, az orosz társalgási zsebkönyv-kiadás fellendülését hozta magával. A nemzetközi trendből nem maradt ki Magyarország sem.
Holtak fagyott fénye

Ám a daguerrotípia legelterjedtebb műfaja a portré volt, ezen belül pedig egy olyan portrétípus, amely az első lemezektől kezdve spanyol sajátosságnak számított: a halott gyermekek portréi.
Szivárványfalu

Amikor először láttam fotót a tajvani Taichung barakkvárosáról, azt hittem, a tajvani hegyvidéken őshonos törzseknek a városba beköltözött leszármazottai alapították, s ők festették tele hagyományos motívumaikkal.
Két év elmúlt

Két évvel ezelőtt, január 3-án gyújtották fel a Muromcev-dácsát Moszkva Caricino kerületében. A bloggerek, akik hónapokig védték a házat a telekre spekuláló hatóságokkal szemben, idén is megemlékeztek az évfordulóról.
Szentivánnapi álom

A Langhe messze kinyíló dombvidék Olaszország északkeleti határán, testes borok és a munkához szokott emberek földje, és sok-sok háború színtere a napóleoni hadjáratoktól a Resistenza partizánharcaiig.
Emberi sors

Az alábbi képek egyetlen valamikori családi fotóalbum töredékei. A rájuk vonatkozó adatok az eredeti bejegyzés hozzászólásaiból állnak össze.
Vízibicikli

1911 karácsony estéjén a milánói Letture della Domenica. Settimanale Illustrato hírül adta, hogy egy zseniális torinói testvérpárnak köszönhetően végre lehetségessé vált átkelni bármely folyón vagy tavon anélkül, hogy az ember leszállna a kerékpárról.
Újév Odesszában

„Ez a város egyáltalán nem hasonlít a többi fekete-tengeri városra, sem Ukrajna többi városára. Hangulatát egyszerűen képtelenség visszaadni fényképen.”
A kéményseprők dicsérete

Gyerekkorom óta érthetetlen számomra, miért tartják szerencsehozónak ilyenkor az év utolsó majd első napjaiban a malacot és a kéményseprőt, az újévi üdvözlőlapok, szerencsepénzek és kártyanaptárak elmaradhatatlan figuráit.
Negyvenkettő

Mindenki tudja, mi ez. A Válasz a Nagy Kérdésre. Az Élet, a Mindenség Meg Minden.
Születésnapra

Csak az imént vettem észre, ahogy szokásos esti sétámra indultam az orosz neten, hogy megint megfeledkeztem egy születésnapról. 1922. december 30-án született a Szovjetunió.
Messina, 1908

Százhárom évvel ezelőtt, 1908. december 28-án hajnalban a valaha feljegyzett legnagyobb erejű európai földrengés rázta meg a szicíliai Messina városát, majd perceken belül tizenkét méteres szökőár söpört végig a partvidéken.
Éjkék

Hároméves koromban kaptam ezt a leporellókartonra nyomott egyszerű kis könyvet anyámtól, és le voltam nyűgözve.
Lyukkártyák letűnt művészete

A lyukkártya ma már a múlt kísértete csupán. A raktári rendelésekben, tömegközlekedési jegyeken, s végül számítógép-programozásban játszott több mint száz éves szerepe a feledés homályába merült.
Trinidad

Fel lehetne tenni megint a kérdést: mikoriak a képek? De már tudjuk, hogy óvatosnak kell lennünk. A fotók gondos kifakítása évtizedekkel dobja vissza még a tegnap készült fényképeket is, különösen ha ezek alatt az évtizedek alatt semmi sem változott.
Albufera

Amikor hamarosan, január közepén eljönnek a Szent Antal napjához kapcsolódó ünnepek – amelyekről már írtunk –, az alcúdiai Albufera ismét beszolgáltatja az egykorinak immár töredékére zsugorodott hozzájárulását Mallorca angolnafogyasztásához.
Boldog karácsony

Valószínűleg a galileai Eilabun arab katolikus falu temploma az egyetlen a világon, amelynek orthodox ikonosztázát zsidó ikonfestő – név szerint Szergej – festette.
„Akkor született, mikor nőni kezd a fény”

Orosz híreket, blogokat, kommenteket olvasva és egykori orosz barátokkal beszélve szinte tapintható, milyen mértékben növekszik Oroszország-szerte a Sztálin iránti nosztalgia.
A bélyegek nyelve

Eltűnnek lassan a képeslapra ragasztható bélyegek, s velük együtt tűnnek el a hozzájuk fűződő szokások, köztük az egyik legkülönösebb, a bélyegnyelv is.
Betűk tintából és ólomból

Az első mallorcai könyvnyomdát a valldemossai Miramarban alapították 1485-ben, ami egész Európát tekintve is igen korai időpontnak számít.
Ukrajna szépe

magyar lány lett a néhány nappal ezelőtti országos szépségversenyen. Ami egyáltalán nem kis szó ilyen erős mezőnyben.
Orosz utca 4.

Európának ezen a táján nem ritkaság, hogy valaki az elmúlt kilencvenkilenc év alatt öt-hat országnak is polgára volt anélkül, hogy kimozdult volna mondjuk Rimaszombatról. Nincs ez másként az házakkal sem.
Kiki, Buba és a tangó kontúrjai

Murat Erdemsel, tíz éves tapasztalattal rendelkező tangótanárunk szeret úgy bemutatkozni, mint „elsősorban szenvedélyes tangótáncos és gondolkodó”.
Robbantás délben

Nyolcvan éve, 1931. december 5-én délben robbantották fel Oroszország legnagyobb templomát, a moszkvai Megváltó Krisztus székesegyházat.
Hangya férjhez megy

Kerek egy éve készülök Mrówka váratlan fordulatokban bővelkedő életének ismertetésére, Studiolum közreműködésének köszönhetően most a magyar fordítással együtt tudom megosztani.
Szerelem

„JULIA, SZERETLEK”
Zabijacska

Ez a kép valamikor az 1950-es évek végén, egy decemberi napon, disznóvágáskor készült Csömörön.
Előrelátás

„Tisztelt moszkvaiak! Ezt a kerítést a közelgő választások tömeges csalásai által kiváltott zavargások esetére emeltük. Az időleges kellemetlenségért szíves megértésüket kérjük.”
Az élet vonala

„Rég szerettem volna már beszkennelni néhány képet az azerbajdzsáni Rena Effendinek „Az élet vonala” (Линия жизни) című könyvéből” – írja ulysses85.
Választások után

Ha már közzétettük az orosz választás komikus képeit, úgy illik, hogy közzétegyünk néhányat a választás utáni kevésbé komikusakból is.
Patyomkin

A hetvenöt éve romokban álló kelet-német kisvárosról készült tegnapi fotósorozat, úgy tűnik, alaposan megkavarta az olvasókat.
Soldatenkaffee

„Rommá lőtt, és a háború után teljesen elhagyott városka Németország keleti határvidékén, valami furcsa névvel, amelyet elfelejtettem”.
Keleti szél

Az 1941-es év filmtörténete két olyan produkciót is számon tart, amelynek célja az 1939. szeptemberi Lengyelország elleni akció megindoklása és a lengyelek elleni gyűlölet felkeltése, ébren tartása.
Választásról jelentjük

Félórája végetértek az orosz parlamenti választások, megkezdődött a szavazatok összeszámlálása, s az internetre felkerültek az első fotók.
Mezuza

„MEZUZA (héb. מְזוּזָה), a zsidó ház ajtófélfáira erősített pergamentekercs. A mezuza szó eredeti jelentése: „ajtófélfa” (vö. Kiv. 12,7). Etimológiája homályos.”
A vörös Frankenstein

Bulgakov az új szovjet rendszerről írott egyik legkíméletlenebb szatírájában a Kutyaszív-ben (1925) azt beszéli el, hogyan válik emberi hipofízis beültetése után egy jámbor és hálás kóbor kutya követelőző és primitív szovjet proletárrá.
A csodák városa

Nemrég írtunk róla, hogy a Kálvin Center előtt egy indiai elefánt tűnt fel teljes díszben, hátán maharadzsával. A jelenséget akkor a téridő sajátos konstellációjával magyaráztuk, s csak most derült ki, mennyire helyesen.
Odessza, 1931

Branson DeCou 1931-es oroszországi utazásának színes diái közül láttuk már azokat, amelyeket Moszkvában, illetve a két Leningrád melletti egykori cári palotaegyüttesben, Peterhofban és Carszkoje Szelóban készített.
Kosztromai temető

Temető, úgy tűnik, mindig volt itt, de a templomot téglából csak közvetlenül az első világháború előtt építették a helybéli Poljasov paraszt-kőműves költségén.
Egyszerű történet

Ez egy nagyon egyszerű történet. Hősei valaha egy kis házban éltek, amelynek ablakait vidáman faragott ablakkeretek szegélyezték. A házikó pedig egy kicsi faluban állt a mező szélén, az erdő ölelésében.
Ex libris

Lwów máig hűségesen őrzi azoknak az időknek az emlékét, amikor a körpanorámás Barátság könyvesboltban még valamennyi baráti ország könyvei kaphatóak voltak. De Lwów valaha a lengyel könyvnek is fővárosa volt.
Mondj nemet a denaturált szeszre

Természetes m ódon következik most az egykori lwówi Miejskie Muzeum Przemysłowe plakátgyűjteményének az „alkoholellenes kampány” címke alá sorolt néhány darabja.
Pomocy!

Szukamy polskiego czytelnika, który może pomóc nam sprawdzić jeden artykuł w języku polskim i z polskim tematem.
Vidék, nyolcvanas évek

Ezek a képek, amelyek a múlt század nyolcvanas éveinek elején készültek egy kis szovjet járási központban és a környező falvakban.
A képek utóélete

Nemrég találtunk egy ismeretlen fotósorozatot a División Azulról az orosz hadszíntéren, s közöttük az alábbi csodás fényképet, amelyen a spanyol katonák szabadtéri „szalonbika”-viadalt rögtönöznek valahol a sztálingrádi fronton.
Átállás

Ma éjjel átállunk az új szerverre. Emiatt a világ távolabbi helyein néhány órán át nem látszik majd a Studiolum szájtja és a blog képei.
Fák

A gretnai képeken a fák nem főszereplők, mégis nélkülözhetetlenek, mert ők jelölik ki azt a teret, amelyet a milliónyi seregély tánca betölt.
Seregélyek ideje

Senki sem tudja, miért teszik. Mégis minden ősszel sok ezer seregély táncol a skóciai Gretna fölött.
Just Say Nyet

A szovjet alkoholellenes plakátok közül kétségtelenül az a legismertebb, amelyet I. Govorkov készített 1954-ben, amikor az alkoholellenes kampány huszonöt év kihagyással újra fellángolt Sztálin halála után.
Az eltűnt temető

A krakkói Kazimierzzsel ellentétben Szingapúrban nem „köti enyv a múltat a jövőhöz”. A föld kevés, az épületek felhőkarcolók, a bevásárlóközpont szentély, és a holtak nem versengenek az élőkkel.
A Fuji-hegy tizenkét látképe

A szürke londoni délelőttön teával a kezemben nézem a naplementét a Fuji-hegy mögött – a távoli webkamerán keresztül.
Örök emlékül

A tömeges alkoholizmus és az ellene való küzdelem egyaránt szerves része volt a Szovjetunió mindennapi életének, megalakulásától egészen felbomlásáig.
Tiszta költészet

A politika – művészet. És olykor a politika az avantgard művészet legmagasabb csúcsait is meghaladja, mint a Baleári-szigetek kormányfőjének itt következő performansza tanúsítja.
Áttűnés

Nyikolaj Rerih: A világ hordozója, 1933 – Ekkehard meisseni őrgróf és felesége, Uta alapító-szobrai a naumburgi dóm nyugati kórusában, 13. sz. közepe
Globat.com

A webszolgáltató-értékelések, mint most utánanéztünk, ma már messze a legrosszabbak közé sorolják a Globat.comot.
Törékeny egyensúly

A potyerjajevkai közösség életét egy másik, moszkvai fiatal fotós, Misa Maszlennyikov is megörökítette. Ugyanazok a személyek, ugyanazok a cselekmények, de milyen más fotók!
Potyerjajevka

Potyerjajevka falu neve a потерять, ʻelveszíteni’ szóból ered, de az elvesztett orosz falvakkal ellentétben Potyerjajevka éppen hogy megkerült.
Tegnap Habarovszkban

Az Oroszországi Föderáció Elnöke, D. A. Medvegyev látogatásával összefüggésben határozottan megkérjük Önöket, hogy ne teregessenek ki fehérneműt az erkélyre.
Müteferrika Iránban

Ibrahim Müteferrika, a magyar származású első török nyomdász olyan hatalmas területet járt be életében, mint kevesen az ő idejében.
Murat Reis temetője

Murat Reis – azaz admirális – már Rodoszon született, ide települt muszlim albán családból. Tizenkét éves kora óta a legnagyobb török admirálisok, Turgut Reis, Piri Reis és Barbarossa Hayreddin Pasa alatt szolgált.
Kurban Bajram

Viktor Klamm képei furcsa módon ismerős világot mutatnak be: néhány különbségtől eltekintve mindez lehetne akár egy kelet-magyarországi vagy erdélyi faluban is.
A balatonudvari temető

A Balaton északi partján keletről nyugat felé haladva, s a tihanyi félsziget bejáratát éppen csak magunk mögött hagyva, még mielőtt Balatonudvariba beérnénk, már az útról is látszik jobbkéz felé egy különös temető.
Temetők

A temető nekro-polisz, a halottak városa, ahol, mint a mesében, minden a fordítottja annak, ahogy az életben van.
Fel a hegyre

A domb tetején áll nagyapám falujának temploma, a mai Magyarország legrégebbi faépülete, amelyet 1670-ben ácsoltak Csodatévő Szent Miklós tiszteletére.
Szimbiózis

Nem raknám fel ezeket a képeket, ha nem volnának kutyáim, és nem ismerném túlságosan is ezt a jólnevelt, a maga porciójában biztos, mégis sóvárgó pillantást.
Párizs képe

A Montparnasse pályaudvari balesetet megörökítő számos fotográfus közül minden bizonnyal Henri Roger-Viollet (1869-1946) volt a legnevesebb, és kétségtelenül a legérzékenyebb.
A téma az utcán hever

– Nehéz dolog pályaudvarokat fényképezni? – Könnyebb, mint akármi mást - felelte Švejk -, mert nem mozog, és az a pályaudvar folyton egy helyben áll, és az embernek nem kell rászólni, hogy barátságos arcot kérek…”
Verdemar rejtélye

Carlos Di Sarli, El Señor del Tango a kíméletlen El Tuerto (az Egyszemű) vagy yeta, „szemmelverő” néven is ismert volt Buenos Airesben.
Láncaikat veszíthetik

Lenin eltörli a börtönöket. Mark Larionov 27 éves rab rajza. Elítélve négy rendbeli lopásért, utolsó ízben két év szabadságveszésre. Foglalkozására nézve esztergályos.
A Kreml, ahogy még soha nem láttad

A Kremlről, amelyet már soha nem is láthatunk, mert a 30-as években szisztematikusan elpusztították a régi Moszkva nagy részével együtt, az utolsó cár koronázási ünnepségének fotói alapján alkothatunk képet.
Színe és fonákja

A 19. század második fele a Monarchiában, de az összes környező országban is avval telt, hogy részletes, katonai feladatok megoldására alkalmas térképekkel borítsák be a saját és a szomszédos országok területét.
Milyen fényes volt a világ! Hogy kinyílt!

A költő és politikai aktivista Natalia Gorbanevszkaja visszaemlékszik rá, mennyire tátva maradt a szája, amikor Szenderov felkérte rá, hogy bármilyen irodalmi tárgyról beszélhet, csak tabutéma legyen.
A túlzás poétikája

Elhagyatott helyből, gyárból, bunkerből, úttörőtáborból, rozsdatemetőből van elég a nehézipar, a hidegháború és a szocializmus utáni Európában. Többnyire még behatolni sem olyan nagy kunszt.
A tegnap falvai

Szerettem volna csak egy rövid képes posztot írni azokról a kosztromai falvakról, ahol a Fekete Etnográfus gyűjtögeti az elhagyott házakban a maga kosztromai Fortepanját.
Taskent, 1956

Jacques Dupâquier az 1956-os Moszkvából Taskentbe repült tovább. Itt szemmel láthatólag ugyanolyan szabadságot élvezett a városnézésben és fotózásban, mint a fővárosban.
Vasárnap reggel

Vasárnap kora reggel a nap éppen elkezd besütni.
Moszkva, 1926

Az 1956-os Moszkvából kereken harminc évet lépünk vissza. Ezek az 1926-os Moszkva látképei, és nem is akármilyen látképek: egyfelől azért, amit ábrázolnak, másfelől ahogyan ábrázolják.
A Via dei Falegnami

A Via dei Falegnami olyan szűk utcácska volt, hogy ha valaki kikönyökölt az egyik szegényes lakás ablakán, kezet foghatott a szemközti lakás lakójával.
Ősz

Igor Podgornij fotói.
Moszkva, 1956

Jacques Dupâquier francia történész 2009-ben, egy évvel halála előtt digitalizálta és rakta fel a netre 1956-os szovjetunióbeli utazásainak színes fotóit.
Elmúlt Kínák

Néhány hónap múlva lesz negyven éve, hogy 1972 februárjában, huszonöt év diplomáciai szünet után Nixon amerikai elnök látogatást tett Pekingben.
Ünnepnapok

Ma 69 éve adták ki a krími Szimferopolban azt a német-orosz társalgási szótárt, amelynek, mint bevezetője írja, „tartalmát az egymással napjainkban közeli kapcsolatba került német és orosz nemzetiségű felhasználók igényei határozták meg.”
Gőzerővel románul

„Erdély egy részének ezeréves hazánkba való visszatérésével sok drága magyar testvéreinken kívül nagyszámú román kisebbség is visszakerült, mely kisebbség nyelvének könnyű elsajátítását óhajtja könyvem elérni.”
A magyar megnyitás

A magyar kommentek, mielőtt rátérnének a konkrét problémára, először leszögezik, miért hiteltelen a szerző.
Varsói emlék

A második világháború volt az első olyan háború, amelyben a katonák, mindenekelőtt a német hadsereg katonái, tömegesen készítettek privát fotókat.
Egy kor képei

A moszkvai Gorkij-parkban a napokban szabadtéri életmű-kiállítást rendeztek az Izvesztyija veterán fotósának, „a szovjet fotográfia élő klasszikusának”, Viktor Ahlomovnak.
Oroszország mindenkié

A Россия для всех – „Oroszország mindenkié” kiállítás valamennyi falát két orosz kortárs művész, Viktor Bondarenko és Dmitrij Gutov papír-graffitijei tapétázzák ki.
Áttűnés: A nagy ugrás

Első lépésem az Einem-süteményért, 19. sz. vége. Az 1851-ben Theodor Ferdinand von Einem által az Arbaton alapított édességgyár a 19. sz. végén költözött át a Moszkva-szigetre, ahová a kislány is ugrik. 1917-ben államosították, 1922 óta Vörös Október néven termel.
Egy fájó szív

Ma, amikor a Nobel-díj friss kitüntetettjeit ünnepli a világ, emlékezzünk meg egy percre a Nobel-békedíj egyik nagy veszteséről is.
Mit mondott a tovaris?

A Nyelv és Tudomány portál tett közzé egy nemrég felbukkant orosz-magyar szószedetet, amelyet szemmel láthatólag az orosz megszállókkal való legalapvetőbb kommunikáció megkönnyítésére állítottak össze.
A blosdorfi ütközet

A cári hadsereg parancsnokai utoljára szemlét tartottak csapataik fölött, majd az osztrák-magyar hegyi vadászok vezetésével felvonultak a Monarchia 1914-18 között elesett katonáinak emlékművéhez.
Mallorcai, menorcai, ibizai és formenterai nyelv

A baleári szigetek egyes politikusai és médiája időről időre – különösen a választások közeledtével – igyekeznek kijátszani az autonóm tartomány feltételezett nyelvi problémájának ütőkártyáját.
A szovjet Capa

A magyar fotóművészet londoni kiállításával egy időben, júniusban nyílt, és vele együtt, októberben zárult a Krím-félszigeti Szevasztopolban Jevgenyij Haldej hetven évvel ezelőtti fotóinak kiállítása.
Szemtanú

A Londoni Királyi Képzőművészeti Akadémia idén június 30. és október 2. között nagyszabású kiállítást rendezett „SZEMTANÚ – A XX. századi magyar fotográfia” címmel.
Egy ikonfestő egy napja

„Szásának hívnak”, írja akortes. „Moszkvában élek, és meghívlak, hogy tölts velem egy teljesen szokásos hétköznapomat.
A cár Párizsban, 1896

Száztizenöt éve, 1896. október 5-én az új orosz uralkodópár első külföldi útja a koronázási ünnepségek után Franciaországba vezetett.
5772

one-way fantasztikus idei és tavalyi rós hasánai archív gyűjteményéből.
Menlevél

A második világháború hadseregeiből nemcsak az otthoniaknak küldtek leveleket és képeslapokat. Hanem az ellenségnek is.
Frontképeslapok

A „háromszögletű levelek” és az illusztráció nélküli tábori levelezőlapok mellett a második világháború számos hadseregénél rendszeresítették a tábori képeslapot is.
Háromszögletű levél

Pedig volt idő, amikor ez a hajtogatás egyáltalán nem számított szokatlannak, sőt az ilyen módon hajtogatott levelek voltak a legértékesebbek, amit a postás csak hozhatott.
The Battery Gardens

A Battery Mannhattannek az a pontja a Hudson és az East folyók találkozásánál, ahol az első holland telepesek partra szálltak.
Sagrada Familia

a távol-keleti Artyom város szélén, építkezési hulladékból..
A mások emlékei

Nem, ezeket sosem láthattuk így, ebben a flamand csendéleteket idéző fényben, ebben a kiszámítottan véletlenszerű és heroikus összeállításban. Mégis pontosan emlékszünk rájuk.
Honras

Ma jelent meg az általunk gondozott első modern kiadásban, eredeti spanyol nyelven és angol fordításban a Libro de las Honras de la Emperatriz María de Austria.
Hirosimai emlék

Sok éve gyűjtöm a régi fényképezőgépeket, s olykor megesik, hogy az interneten rendelt géppel együtt az utoljára benne maradt filmet is megkapom.
Müteferrika

Az isztambuli nagy bazár antikvárius udvarában, ahol dzsinnek ütik égő pöröllyel belülről a fájó fogat az oszmán orvosi kéziratok miniatúráin, egy turbános férfi mellszobra áll, talapzatának felirata szerint Ibrahim Müteferrikáé.
Megjöttek

Ma kezdődött Moszkvában az Orosz Kommunista Párt XIV. kongresszusa a békés hatalomátvételért.
Ivan Boldirev: Doni kozákok, 1875-76

Ivan Vasziljevics Boldirev 1850-ban született kozák családban, a Don melletti Ternovszkoje faluban. Mivel anyja korán meghalt, s apja a cár kozák seregében szolgált, szinte árván nőtt fel nagyapja mellett.
Orosz tájkép

Sok éve már, hogy Moszkvában ilyenkor szeptember eleje és október közepe között megrendezik az „Orosz tájkép” fotóversenyt és szabadtéri fotókiállítást a Vörös Téren.
Kics városka

A hatezer lakosú Kicsmengszkij-gorodok, amelyet lakói csak Kics városkának neveznek, a történelmi orosz vidék legészakkeletibb tartományában, Vologdában fekszik, annak is a legkeletibb járásában.
Biciklimánia

Az 1880-as évektől kezdve terjedő „safety bicycle” révén a kerékpár először vált arisztokratikus hóbortból valódi tömegközlekedési eszközzé, sőt a vasút kiépülésével sok ingázó számára egyfajta egyszemélyes szárnyvonallá.
Sapa

Az észak-vietnámi hegyek között, 2000 méter magasan fekvő Sapa az ország egyik legvadregényesebb vidéke. A megközelíthetetlen völgyekben számos kis nép és különleges nyelv maradt fenn a kínai és vietnámi hódítás előttről.
Barátság

A Lwów-térképen, a hosszú Szabadság tér déli végpontján, az egykori Lenin szobor helyére visszaállított Mária-oszlop mögött jól látszik, hogy Lwów legnagyobb könyvesboltján több nyelvű felirat hirdeti az árut.
Thank you and good bye

Kész felüdülés olyan háborús társalgási szótárt olvasni, amelynek szemmel láthatólag egyetlen mondanivalója az: „Köszönjük, hogy felszabadítottak!”
Johannes Hähle: Harkov, Lubni, Babij Jar

Tíz fotó jelent meg a napokban az orosz neten, rövid időn belül több szájton is, tíz eléggé kifakult színes fotó 1941 októberéből, a babij jari tömeggyilkosságról, két héttel Babij Jar hetvenedik évfordulója előtt.
Szahalin, 1894-1905

Az alábbi százhúsz fénykép Szahalin első „orosz” korszakából, az 1895-1905 közötti időszakból származik, legalábbis ezzel a megjelöléssel terjednek az orosz neten.
Kosztromai Fortepan

„Az ember Északon utazgatva gyakran találkozik történetük utolsó éveit élő falvakkal. Sok közülük gazdag történelemre tekint vissza, és örömmel osztja meg ezt azzal, akivel még lehet…”
Piac

Piacot fotózni nem könnyű. Nehéz túllépni a zsáner csábításán, az egzotikum varázsán, az orientalizmus közhelyein, a kísértésen, hogy ezt az egész zsibongó sokaságot egyszerre ragadjuk meg, s a végén semmi se marad a kezünkben.
Köszönjük

Pontosan két hét telt el azóta, hogy arra kértük olvasóinkat: segítsenek összegyűjteni azt a legkevesebb 1500 eurónyi összeget, amely lehetővé tenné árvízkárosult széki barátainknak, hogy még a tél beállta előtt be tudjanak költözni új házukba.
Shooting dictators is a great fun

– írta emlékirataiban James Abbe, és ő csak tudta: he shot them all, Francótól Mussolinin és Hitleren át Sztálinig.
Drohobycz és a világ

Kelet-Galícia szelíden hullámzó, augusztus végén is zöld dombjait még puhábbá teszi a délutáni napfény. Ez a fény és ez a levegő a főszereplői Bruno Schulz első könyvének, a Fahajas boltok-nak.
Brand

Talán Lwów az egyetlen város Európában, ahol máig látni még jiddis nyelvű feliratokat az utcán.
A falak emlékezete

Legfinomabb tearumok, uj bor ’44, vegyes likőrök.
Liliomkert

2011. szeptember 11-én 11 órakor nyilvános sajtótájékoztatót tartunk a Liliomkertben, Káptalantótiban, amelyre szeretettel várunk.
A Quiviesa folyó

A folyó mentén, huszonhárom településen át haladó út fontos összekötő útvonal a partvidéki Camino de Santiago és a Camino Francés között.
Isten nagy, én kicsi vagyok

Ez a formula, amikor a kisember saját kicsinységével növeli a figura nagyságát, és a figura nagyságából merít biztonságot és támaszt saját kicsinysége számára, csak néhány évtizeden át volt termékeny.
Serra de ses Figueres

Cabrera vázlatos körvonalai Mallorca szigetétől délre a híres Kitab-i Bahriyé-ben (A hajózás könyve, 1526) csupán az öblöket jelzi, ahol horgonyt lehet vetni.
Újrakezdés

A Bertalan-napi megemlékezés után felkapaszkodunk a Felszegre megnézni a rombadőlt házakat, s aztán leereszkedünk a piactérre, hogy meglássuk, hogy állnak barátaink az új ház építésével.
Öröködbe Uram pogányok jöttek

Írtuk már, hogy augusztus 24-e, Bertalan napja nemcsak a francia, hanem a széki kálvinisták számára is gyásznap.
Királyi kapu

A kiskurimai (szlovákul Kurimka, ruszinul Havrjanec) egykori görögkatolikus fatemplom ikonosztázának királyi kapuja Bártfán, a Sárosi Ikonmúzeumban.
Krokodilok

De hogy a nemzetiszocialista párt lapját, a Völkischer Beobachter-t már sok évvel 1941 előtt oroszra fordítva, nagy példányszámban terjesztették Moszkvában, arról még nem írtunk.
A Deva folyó

Némelyek szerint nem Afrikában, a Közel-Keleten vagy a világ bármely más pontján, hanem éppen itt, Cantabriában ringott az emberiség bölcsője.
Tesz-vesz város

A Kura áradása Tifliszben 1893-ban, amikor Joszif Dzsugasvili a városba érkezett, hogy megkezdje tanulmányait az orthodox szemináriumban.
A hírnév szárnyán

Az imént kaptuk a hírt, hogy olvasóink benevezték a Wang folyó verseit a 2011-es Golden Blog versenybe, s ha már így esett, nem tehetünk mást, mint hogy helytállunk becsülettel.
Czédulátska

Ó nyelveknek csodálatos adománya, az idiómákban való fölényes jártasság, amely még az ily jelentéktelen szavakat is ennyire kapásból fordítja nemcsak magyarra, de lengyelre, sőt szükség esetén talán még kínaira is!
Mennyei hely

Szebezs városka Oroszország egyik legnyugatibb csücskében, az orosz-lett-belorusz hármas határon, csodálatos környezetben, tavak között, mélyen a tóba nyúló félszigeten fekszik.
Terített asztal rafinált olvasóknak

Négyszáz éve jelent meg Sebastián de Covarrubias Tesoro de la lengua castellana o española című munkája, az első monumentális spanyol értelmező és etimológiai szótár.
Tylko we Lwowie?

– „Csak Lwówban!” A cím annak a dalnak a címe, amelynek szövegét Emanuel Szlechter, zenéjét Henryk Wars szerezték, a háború előtti lwówi irodalmi élet közismert figurái.
„…de nem vagyok boldog”

Liébanába úgy érkezik az ember, akár egy szigetre, s az idősebb helybéliek is így beszélnek róla.
Az orosz Petőfi

Nem mindegy, ki fordít először egy költőt egy nyelvre. Paszternak zsenialitása biztosan hozzájárult ahhoz, hogy az orosz olvasók a magukénak érezzék Petőfit.
Lwów

Lwów, Львів, Lemberg, לעמבערג, Լվովի, Львов, Liov, Ľvov, Lvov, Лвов, Lavov, Leopolis, Léopol, Leopoli, Ilyvó. Alig néhány európai városnak – Velencének, Rómának, Párizsnak, Londonnak – van saját neve ennyi nyelven.
A fasiszta elefánt

Hogy az elefántok váratlan felbukkanása a városok utcáin a nagy politikai földmozgások velejárója, arra Oroszország huszadik századi történelme szolgál számos példával.
Láz

„Ebben a száz csont és kilenc nyílás alkotta mulandó formámban van valami, amit jobb híján szélkergette szellemnek nevezhetnék… Ez hajt engem évek óta arra, hogy verset írjak.”
555

…éve, 1456. július 22-én a magyar-horvát védők három heti ostrom után visszaverték a II. Mehmed szultán által vezetett török sereget Nándorfehérvár alól.
A liébanai völgyben

Nem, ez nem Berlin a szövetségesek bombázásakor, ez Potes városka a Liébana, völgy szívében, Cantabriában, 1937-ben, egy évvel a polgárháború kezdete után.
Az elviselhetetlen álarc

A Les songes drolatiques de Pantagruel című könyvecskét alkotó 120 metszet szinte minden szöveg nélkül jelent meg 1565-ben.
Rozsdatemető

Az olasz költészet manapság (és már jó ideje) alapvetően két típusra osztható, az érthetetlenre és az unalmasra, s ennek az az oka, hogy a szerzőkből hiányzik az a szenvedélyes vágy, hogy olvassák őket.
Moszkva 1900-1960

Az utóbbi években nagyon sok, meglepően gazdag archív fotósorozat jelenik meg Moszkváról és egyáltalán Oroszországról.
Retrospektív

Kiállítás a Wang folyó posztjaiból az indigenous dialogues tumblren.
Az ezredes úrnak nincs, aki írjon

Amióta Language Hat közzétette a szovjet kommunalkáról írott bejegyzésünket, az olvasók kommentárjaiból világossá vált, hogy bizony angolszász területen is nehéz volt a lakáshelyzet a sztálini időkben.
Romualdas Požerskis

1992-ben kezdtem felvételeket készíteni Litvánia legkisebb – 90 cm magas – emberéről, Alfons Mickusról, akinek életében sok szomorú és örömteli esemény volt.
A litván iskola

Néhány hónapja nyílt meg Moszkvában „A litván iskola: nyugati fotográfia a Szovjetunióban” című fotókiállítás.
Másképp

Három éve már, hogy közzétettük azt a társalgási szótárat, amely egy Németországban győztesen előrenyomuló szovjet támadás beszédhelyzeteire készítette fel a katonákat.
Méhek a méz ellen

Az alábbi képeken azt szeretném bemutatni, hogyan irtja az afgán rendőrség a mákot. Teljesen véletlenül csöppentem bele egy ilyen akcióba.
Kommunalka

A régi polgári lakás ajtaján minden terv nélkül összezsúfolódó, s az idő rétegei által lassanként egy tónusra hozott lakrész-csengők hűen tükrözik az előző bejegyzésben említett kommunalki természetét.
Kapucsengők

Egyedi udvarokhoz egyedi kapucsengők. Az alábbi domofonokat Kszusa Majevszkij fotózta Lwówban.
Lwów udvarai

Alexander Ivanov képein.
Száz év mérlege

Az Art historia blog még egy Nicolae Ionescu-képpel szolgál, de ennek külön bejegyzést szentel, s mi is így teszünk.
A társaság kedvéért

A mai Mandinerben – ahogy már néhány nappal ezelőtt is – írás jelent meg a kommentelés szabadságáról, a verbális erőszak terjedése és a véleményszabadság közötti dilemmáról.
Árnyék Bukarestben

Írtuk már, hogy a két világháború közötti Bukarest micul Paris volt, „kis Párizs”, a fényűzés és a felfokozott életvágy városa. S ahogy lenni szokott, a fénynek megvolt a maga árnyoldala is.
A magyar és medvéje

Ezt a képet Wang Wei küldi Cantabria hegyei közül, a liébanai kolostor völgyéből, ahol a varázslatos Beatus-kéziratokat másolták ezerháromszáz évvel ezelőtt.
Négerek az állatkertben

Hetvenöt éve, 1936-ban zárt be az utolsó olyan állatkerti ház Európában – mégpedig Torinóban, s egy évvel korábban az utolsó előtti Bázelben –, amelyben négereket mutattak be a látogatók számára.
A cenzúra múzeuma

Utólag értesülök a legjobb kiállításokról. Most olvasom, hogy a Cenzúra Múzeumában négy napja zárt be ez az áttekintés Európa politikai karikatúráiról az 1940-50 közötti időszakban.
A bűn banalitása

Federico García Lorca halálának körülményeit hosszú időn át bizonytalanság és legendák övezték. Néhány hete jelent meg Miguel Caballero Pérez García Lorca életének tizenhárom utolsó órája c. könyve.
Gasztarbajter

Ha az embereknek nincs hova menniük, Moszkvába mennek. Menekülnek a rossz élettől, mennek a pénz, a szerelem, a szerencse után – Moszkvának mindez megvan.
Világítótornyok

A Serra de Tramuntana mindkét végpontján egy-egy világítótorony áll. Északon a Formentor-hegyfokon, délen az Andratx melletti Sa Mola platóján.
Gyerekjáték

A háborút, akárcsak a kormány bármely más termékét, el kell adni a lakosságnak.
Kirándulás

„Kirándulás Párizsba. Viszlát a Boulevardon!” (David Welch: Germany, Propaganda and Total War, 1914-1918, 2000)
Summa

„Íme az usszuri tigris eljött újévnapra, hogy gyógyírt hozzon minden gonosz bajra, az amerikai válságot felfalja, mindenkinek boldogságot, szeretetet osszon, mindenfajta gazdagságot hozzon ez új évben!”
Papírmúzeum

Szerettem az együgyű festményeket, szemöldökfa-díszeket, díszleteket, bohóc-vásznakat, cégéreket, népies metszeteket; a divatjamúlt irodalmat, egyházi latint, fogyatékos helyesírású erotikus könyveket…
A nagy ho-ho-ho

Москва hozzászólása az előző bejegyzés angol változatához: „…s azt tudod, ugye, mi történt, miután összekötötték a horgász csuklóját, hogy ne tudjon többet ekkorát lódítani?”
A nagy hal

Míg mi a Duna mentén tekerünk folyásiránnyal szemben, olvasóinkat sem akarjuk megfosztani a vizek örömeitől. Fjodor Telkov valahol Oroszországban arról kérdezi a horgászokat, mekkora volt életük legnagyobb fogása.
A szavak tengere

Az első európai Atlasz előszavában – amelynek szerzője, Gerhard Mercator már nem érhette meg műve befejezését – egy Sevillai Szent Izidortól kölcsönzött figyelmeztetés olvasható.
Játék

A végállomáson egy cigány férfi és egy cigány asszony állt mellettem három gyerekkel. Huszonöt-harminc évesek lehettek.
A német Harkov

Harkovot, a korabeli Ukrajna legnagyobb városát és a Szovjetunió harmadik legnagyobb ipari városát a német hadsereg 1941. október 24-én foglalta el igen súlyos harcok után.
Tánc

Az előző poszt után ide kívánkozik one-way egy régi sorozata, amelyet amerikai nyilvános fotógyűjteményekből válogatott össze ugyanolyan figyelemmel a képek részletei és egymásutánjuk íve iránt.
Egyesült erővel

Az Egyesült erővel az iszákosság ellen című képeskönyv, mint bevezetője írja, a gorbacsovi szesztilalom melletti agitáció céljából látott napvilágot 1989-ben.
Peace and conflict

A könyvtári könyvek lapjai között lomha, kerek pecsétek rejtőznek, mint kőzetrétegek között a fosszíliák, távoli, egzotikus és valószínűtlen földtörténeti korok virágzásának és átalakulásának tanúi.
Az ellenség

Sok éve már, hogy kint van ez a kép a régi sváb ház falán a Duna-parton, ahová mindig ilyentájt, június végén indul a születésnapi Rákoshegy-Nagymaros kerékpártúra.
Wang Wei hazatér

Négy év alatt a pagodafák nagyra nőttek a Wang folyó partján, s árnyékukban az út is egyre messzebbre fut.
Ferde eső

Egy portugál barátunk küldte ezt a képet a lisszaboni Praça do Rossión tüntető „indignados” egy csoportjáról. Egy hirtelen jött koranyári eső a követeléseiket hirdető transzparens alá kényszerítette őket.
Feltárt freskók

Egy darab kenyeret szorongatott a kezében, amelyet titokban csempészett haza, s a zsebében egy útlevél volt, hogy külföldre meneküljön.
Úton Velikoreckojéba

1383-ban az akkori orosz fejedelemségek északkeleti határvidékén, Hlynov – a későbbi Vjatka, a mai Kirov – várostól háromnapi járóföldre egy paraszt egy ikont talált a Velikaja folyó partján.
Amur-parti mesék

Mint láttuk, az Amur és mellékfolyói mentén archaikus körülmények között halászó és vadászó nanaj törzseknek a vasút hozta el a világhírt.
D-day

A fenti képet Kinga küldte Londonból néhány perce, az alábbi levél kíséretében. „Erről a fotóról van egy történetem, nyilván nem vadi új, úgyhogy lehet, hogy ismered, de hátha mégsem.”
„Ha megkérdeznék, hol a Paradicsom”

A bolt neve Milenium, így, egy l-lel, mert gazdáját Milennek hívják. Az emberek már tudják, hogy Milen olyan gondosan bánik a biciklikkel mint senki más.
Ezt hozta a vasút

A faluba, ahol élek, a 20. századdal egyidőben érkezett meg a vasút. Előkészítése, a részvénytársaság felállítása, a törzstőke összegyűjtése, a vonaltervek kidolgozása azonban már egy évtizeddel korábban megkezdődött.
Európai vízió

Nem hiszem, hogy két évvel ezelőtt bárki komolyan gondolta volna, hogy egy ilyen kiejthetetlen nevű ország valaha is győztes lehetne Európa legnézettebb dalversenyén.
Russzkaja doroga

Százhúsz éve és három napja, 1891. május 31-én volt, hogy az orosz trónörökös, a későbbi II. Miklós cár Vlagyivosztokban elhelyezte a transzszibériai vasút alapkövét.
Kendő, kendő, kendő

minden mennyiségben, méretben, formában, színben. A legelső dolog, amivel az isztambuli repülőtéren az érkezési oldalra kilépve találkozik az ember, az Armine divatcég plakátja, amelyen egy rendkívül csinos fiatal kendős nő látható.
Az orthodox Krím

Ez a címe a szimferopoli Jurij Gladkij meg nem jelent fotóalbumának, amelyről a szerző így ír az interneten közzétett válogatásában: Megint egy könyv, amelyet már összeállítottam, de a válság miatt nem jelenhetett meg.
Egy kérdés: gapi.plusone.go

A blog angol változatában tegnap óta nem működnek a javascriptes felpattanó ablakok, míg a magyarban vígan pattognak tovább.
Történelem alulnézetből

Nem gondolná az ember, hogy Csömör, ez a Budapest határában fekvő, erdőktől körülvett kis zsákfalu hatvanhat éve Magyarország stratégiai központjává vált.
Ősbiciklisták

Az ősbicikli történetének képes krónikájából egy dolog maradt ki: az ősbiciklisták fotóalbuma.
Clavileña

Az elmúlt napok biciklis bejegyzései előtti tisztelgésként íme egy kicsi és szerény kétütemű költői gépezet, amely kizárólag a mechanizmusa alapját jelentő eredeti alkatrészekkel működik tökéletesen.
Mert mennek mint a meszes

Az első kép aláírása nem hagy kétséget afelől, mit látunk rajta: a közlekedési rendőr megbírságolja a felelőtlenül száguldozó velocipédistát. Elvégre nem élünk az őserdőben.
A fotográfia éjszakája

Le lehet-e fényképezni a sötétséget? A spanyol Babelia legutóbbi számában Antonio Muñoz Molina ír a Metropolitan Museumban nemrég megnyílt Night Vision: Photography After Dark fotótörténeti kiállításról.
Κύκλωψ

Πᾶν γνήσιον ἀντίτυπον φέρει τὴν κάτωθι ὑπογραφὴν καὶ σφραγίδα: “minden hiteles példány az alábbi aláírást és pecsétet viseli.”
Tisztelt Uraim!

Nagyon köszönöm meghívásukat egy ilyen jelentős művészeti kiállításra, nem hiszem, hogy Olaszországnak rám volna szüksége, hogy képviseltesse magát, én pedig úgy érezném magam, mint egy macska a kutyakiállításon, vagy viszont.
Grand couleur

De Borisz Indrikov nem csak két kerékben utazik, elbánik egyszerre többel is egy olyan Zóna partján, amelyet nem annyira az apokalipszis, mint inkább egy vándorcirkusz hagyott maga után.
Fietswinkel

Fietswinkel (Biciklisarok). Nyitva szerdától vasárnapig délután 3-9 között. Használt biciklik 35-95 euró közt. Mahlowerstr. 9, Berlin/Neukölln.
Dandy horse

Nem ritkaság a civilizáció történetében, hogy egy dolgot kétszer fedezzenek fel, akár mert első feltalálása homályba merült, akár mert a beavatottak szántszándékkal őrizték az első felfedezés titkát. Így történt ez a biciklivel is.
Yesterday

Az Eurovíziós Dalfesztivál alkalmából a Rénhírek és a a Nyelv és Tudomány portál is átvette azt a bejegyzésünket, amelyet tavaly írtunk a Buranovszkije Babuskiról, a Buranovói Nagyikról.
Velikie veliki

Emlékeznek még a Nap és a Hold titokzatos lovagrendjére, akik a Gesta Romanorum századai óta két keréken jártak a had előtt, s kedves kerékpárjukkal temetkeztek a 12. században Oroszlánszívű Richard várának falai alatt?
A verkli szól, Katikám

Azt hiszik, hogy a verklit csak forgatni kell, pedig ez is olyan, mint a „kézizongora”. Ha valakiben nincs gyakorlat és érzés, akkor nincs „takt” se, és a nótának se füle, se farka.
Jöjjön Óbudára

Egy további Friedmann-kép. • „Dervarits István. Kerthelyiség a Pista bácsihoz” – Palimpszeszt: „Pali bácsi vendéglője”
Óvilági játékok

Még most is emlékszem, ahogy nekieredünk a józsefvárosi flaszterrengetegnek, patkószeget keresni. Tudtuk hogy azokat a pesti szorgalmas lovacskák veszítik néha el szőrkamáslis patájukról.
Játék csontokkal

Gyerekkorunk Mallorcáján (s ez kisebb-nagyobb különbségekkel a többi szigetre is érvényes) két játékot játszottak csontokkal – kecske- vagy birka-sarokcsontokkal.
Öt kő

Ezt a történetet elő lehetne adni időrendben is, az elején kezdve és a végén befejezve, de abban a sorrendben is, ahogy egyes részletei az elmúlt napok hozzászólásai során lépésről lépésre kirajzolódtak.
A holdbéli nyúl

Milyen kár, hogy három hónappal ezelőtt, a nyúl évének újévi vacsorájáról írva még nem ismertem a bostoni múzeum japán újévi képeslapjait.
A tenger

„…mert nem találok a víznél alkalmasabbat bizonyos lelki dolgok megmagyarázására.”
Gyermekjátékok

A kezdőkép érthetővé teszi, miért teszem fel ezt a századfordulós gyermekjáték-sorozatot az előző gyerekkocsis bejegyzés után. De a képek a szibériai „fej vagy írás”-poszthoz is kapcsolódnak.
Gyerekkocsi

A mai gyerekkocsi történeti előzménye, mint neve is mutatja, a gyerekméretűre lekicsinyített lovaskocsi avagy hintó.
Peterhof

Moszkva és Carszkoje Szelo után (vagy előtt) Bernard DeCou egy sorozatot készített a peterhofi Nyári Palota kertjében is, amelyből eddig huszonöt üvegdia került elő.
Erdélyi ízek

A vetőmagos tasakokon öt nyelven olvasható a növény leírása, s a román és a bolgár mellett a magyar változatot is anyanyelvi fordító készítette.
Carszkoje Szelo

A carszkoje szelói egykori cári rezidencián készült harminc felvétel azért különösen értékes, mert pontosan tíz évvel DeCou látogatása után a német hadsereg megszállta a palotát.
Hétfő reggel Farafrában

Farafra oázisától nyugatra már csak homok van, a líbiai Nagy Homoktenger. Jócskán előre kell hatolni benne, minden út és útjelző tábla nélkül, hogy az élet jelére bukkanjon az ember.
Tengri, a kék ég

Lenin-szobrokról többször is volt már szó itt a blogon, például munkásmozgalmi dalok, a diktátorok gyermekkultusza, vagy az elcserélt talapzatok kapcsán.
Ikonok

Pétervár málló falait, amelyeknek a puszta anyagba való visszasüllyedését Szasa Terebenin dokumentálja, Vagyim Bo új alapanyagként használja modern ikonok létrehozására.
Vasárnap délután Luccában

Nemrég említettük, hogy 1114-ben a pisaiak Medina Mayurqa – a mai Palma – királyi mecsetéből magukkal vitték azt a két vörös porfír oszlopot, amelyek ma a firenzei Keresztelőkápolna főkapujának két oldalát díszítik.
A bomlás virágai

A felületek a maguk módján öregszenek, elbűvölő őszi színeket öltenek, sajátos esztétikát teremtenek. Ennek a folyamatnak tárgyilagos és melankolikus krónikása a pétervári Szasa Terebenin.
Jövőre Jeruzsálemben

E. Schiller The First Photographs of Jerusalem and the Holy Land című albuma sok sok évtizede jelent meg, és azóta gyűjtők által keresett ritkasággá vált.
Moszkva, 1931

Az 1980-as és 1960-as évek Moszkvájáról már tettünk közzé fotósorozatot. Most egy nagy ugrás következik vissza az időben, az 1930-as évek elejére.
Exodus

A tengertől az ellenkező irányban, a Nyugati Sivatagban, az al-Kharga oázis szélén, Hibisz templomától mindössze másfél kilométerre fekszik az egyik legrégebbi keresztény nekropolisz, Bagawat.
Passió

A bajorországi Oberammergau lakói 1633-ban fogadalmat tettek: ha túlélik a pestisjárványt, tízévente nagypénteken passiójátékot tartanak az egész falu részvételével.
Szingapúri örmény templom

Szingapúr legöregebb temploma a Megvilágosító Szent Gergelynek szentelt örmény templom. Ma már védett műemlék, s nem működik templomként.
Cserkészlapok

Ez a bejegyzés több, korábban érintett témához egyformán kapcsolódik. Képeslapok a cipősdoboz aljáról; a második világháború, a Húsvét és a propaganda keresztútjáról.
Szovjet fotó, 1926

Nyolcvanöt évvel ezelőtt, 1926 áprilisában jelent meg a Советское Фото – Szovjet Fotó első száma, amelyet alcíme szerint „az amatőr fotográfia és a fotóriport kérdéseinek szenteltek”.
Manitou ajándéka

Viera Bombová (1932-2005) a 60-as és 70-es évek álomszerű szlovák könyvillusztrációinak egyik mestere volt.
Három generáció

egy orosz családi fotóalbumból.
Alkalmi írások

Néhány napja végeztem Umberto Eco összegyűjtött konferencia-előadásainak – ahogy ő nevezi, „alkalmi írásainak” – fordításával: Costruire il nemico, „Megcsinálni az ellenséget”.
Saul Wahl, király egy éjszakára

Kárpótlásul a kevés képért elmondom, ki volt Saul Wahl, a gazdag breszti zsidó, akit egy éjszakára megválasztottak Lengyelország királyának.
Deir el-Baharitól Medinet Habuig

„Ó Egyiptom, Egyiptom, kultuszaidból csak a mesék maradnak, amelyekben tulajdon gyermekeid sem hisznek majd.”
Nyelv

Írtunk már az 1940-es orosz-észt szótárról, az 1941-ben a szovjetek által Németország és a németek által a Szovjetunió megszállására készített orosz-német katonai szótárakról…
Ki volt Essad Bey?

Az 1930-as években világszerte híressé vált Essad Bey, a titokzatos „azeri herceg” több könyvsiker szerzője és a kulturális élet számos jeles képviselőjének barátja volt.
Luxori bevonulás

A meglátogatott helyeket idővel
új jelentéssel ruházza fel
az emlékezet.
Wang Wei (699-761): Wisszatérés a Wang folyóhoz

谷口疏鐘動,
漁樵稍欲稀。
a völgy bejáratánál harangszó foszlánya
rőzseszedők, halászok elmaradnak
Santiago de Baku

Sebastián Alarcón 1968-ban, 19 évesen kezdte meg tanulmányait a chilei egyetem filmrendező szakán. 1970-ben állami ösztöndíjjal a moszkvai Összorosz Állami Filmművészeti Egyetemre küldték.
Borlap

Azerbajdzsánban elsősorban a grúz borok uralják a polcokat: Hvancskara, Kindzmarauli, Piroszmani, a birodalom idejéből ismert klasszikus fajták, megbízható minőség.
Noruz, füvet nevelő

A bakui óváros szívében, a 15. századi Sirvansah-palotában tavaszköszöntő gyermekrajz-kiállítást rendeztek Noruz alkalmával.
Noruz visszatérése

Azerbajdzsánban Novruz azóta állami ünnep, amióta az ország 1991-ben visszanyerte függetlenségét. A szovjet időkben azonban évtizedeken át tilos volt nyilvánosan megülni.
Napéjegyenlőség

Mehr ve mâh, مهر و ماه perzsául napot és holdat jelent, átvitt értelemben pedig azt a napot, amelyen a nap és a hold egyenlő mértékben osztozik: a napéjegyenlőség napját.
Temető Üszküdárban

A 16-17. században kő síremléket állíttatni egy dzsámi kertjében éppolyan kiváltság volt, mint nálunk a templomban, oltár mellé temetkezni.
Hoşgeldiniz

Hiába próbálom feltenni az első képeket: a Wang folyó elérhetetlen Isztambulban. Helyette ez az üzenet jelenik meg nagy vörös betűkkel: „Bu siteye erişim mahkeme kararıyla engellenmiştir.”
Vlagyimir Asztafjev főhadnagy

Vlagyimir Asztafjev feltehetőleg navigációs tiszt volt, mert a talapzat hátulján az áll: „поручик корпуса флотских штурманов”, „a tengeri navigátorok alakulatának főhadnagya”.
Isztambul titkai

Ennek a felhívásnak eredetileg a „Mondj egy titkot” címet szántam, de azt gondoltam, a városnévvel a címben jobban felfigyel rá a célközönség: Isztambul lakói és szerelmesei.
Élni, írni

Jó ideje hírt adtunk már róla, hogy egy ősnyomtatvány utolsó oldalának kéziratos glosszájában rátaláltunk az elégedettség talán legtökéletesebb megfogalmazására.
Ezt látta Oppenheim

A felvételeket Jules Gervais-Courtellemont (1863-1931) készítette az 1920-as években. Tematikájuk a korabeli szokásos egyiptomi Grand Tour orientalizáló mintáit követi.
Összevarrt istenek

Max von Oppenheim báró (1860-1946) elsősorban diplomata volt és titkos ügynök, nőcsábász és bonviván, keleti utazó, amatőr régész és etnográfus, és csak utolsósorban fényképész.
Kosár

Brumi öt éve januárban született, elsőként tizenegy kölyök közül. Vidrának ez volt az első – és be kellett lássuk, utolsó – szülése, úgyhogy szinte nem volt teje.
Dubious quality

Josh Eaves elküldte nekem a Wang folyó versei című fantasztikusan érdekes webszájt címét, de haljak meg, ha meg tudom mondani, miről szól.
Repedés

Európából Ázsiába keltem már át komppal, de akkor a negyedórás hajóút szépség per másodperc aránya egyértelművé tette, hogy két kontinens határát lépem át negyven eurocent alkalmi áron.
Ideális városok

Az előző bejegyzés kérdésére, hogy milyennek láttatta egy korábbi fotós generáció a maga Moszkváját, Rafael Balázs adott választ, elküldve az English Russián közölt alábbi képek linkjét.
Farewell

Valkorn, azaz Vlagyimir Kornyejev moszkvai grafikus és fotós nemrég tett közzé egy fotósorozatot a harminc évvel ezelőtti Moszkváról.
Medveünnep

A „Jugria megmentéséért” nemzetiségi szervezet titkára már korábban is közölte, hogy Moszkvában az orosz parlament előtt fognak sátrazással és sámántánccal egybekötött tüntetést tartani.
Áttűnés

Római híd a Wadi al-Murr fölött Irakban, Mosul mellett. A Tell Halaf ókori városát feltáró Max von Oppenheim német régész fotója, 1920-as évek.
Kalózok, privateerek, freebooterek

Nézzük meg, milyen különbséget tett a kor három, mára már többé-kevésbé egybemosódott fogalom, kalózkodás, privateering és freebooting között.
Csigaház

A Carrer dels Lledó sikátorából nyíló kis gótikus udvar nemcsak átvitt értelemben ékszerdoboz. Az innen nyíló Atelier Hàbit ékszerbolt és kiállítóterem azonban éppolyan rejtett mint maga a ház.
Képek a dobozból

Az olasz katona, aki őrt áll a semmivel szemben, és ezt kommentálja a képaláírásban, a tizenkilenc éves Carlo Manfrini, aki évtizedeken át őrizte ezeket a fotókat Bologna környéki házában.
A térképen kívül

Medina Mayurqa városát jó néhányszor letörölték már a térképről. Az egyik különösen nagy pusztítás a pisai és katalán seregek nevéhez fűződik.
Núbia piramisai

Ezek a fordított jégcsapra vagy szürrealista festményre emlékeztető piramisok már kétszer szerepeltek itt a Wang folyón.
Utazás

„Vidékünk északi részén, a festői Polesiában – írja Ed Khitry az ukrajnai Rovnóból – található Európa leghosszabb keskeny nyomtávú vasútja, a „kakukk” vagy „kisvasút”, ahogy a helyiek becézik.”
Ostrom után 2.

Robert Capa és John Steinbeck szép riportkönyvükben, az Orosz naplóban elfogulatlanul és nagy melegséggel írnak a háború után újjáéledő Oroszország lakóinak mindennapjairól.
Ostrom után 1.

Hatvanhat évvel ezelőtt ért véget Budapest ostroma. Amikor Horváth Zoltán újságíró Óbudára ért, és egy szovjet katonát az állapotok felől kérdezett, az azt válaszolta: „rosszabb, mint Sztálingrád”.
Jókívánságok

Láttuk már, hogy a szovjet-nemzetiszocialista egymásra találás rövid, de intenzív időszaka nemcsak olyan tartós eredményekkel ajándékozta meg a világot mint a Molotov-Ribbentrop-paktum.
Sant Llorenç

Az Ermita de Sant Llorenç kápolnának épült a 13. században, Mallorca északnyugati csücskének legfontosabb pontján, a lluci kolostor felől érkező út hármas elágazásán.
A nyúl éve

A 90-es évek elejének nagy bevándorlási hulláma idején nem lehetett olyan kínait találni, akibe egy magyar fogást is bele lehetett volna diktálni.
A tenger

A tengerpartot járó kisgyerek
mindíg talál a kavicsok közt egyre,
mely mindöröktől fogva az övé,
és soha senki másé nem is lenne.
Chanson de la mer

A fenti képnek ezt a kommentárját a provanszál Miquèu Montanaro eredetileg franciául írta a Ghymes és a Vujicsics által kísért szegedi koncertfelvételének utolsó dalában.
Szent hegy

Mallorcán húszévente egyszer havazik, s az Escorca szaggatott szikláin, filigrán mediterrán növényzetén megtelepedő finom hó perceken belül kínaivá változtatta a mediterrán hegyláncot.
Ermita

A Szentháromságról elnevezett remetelakot inkább csak a környékbeliek látogatják vasárnap délelőttönként, amikor misét is tartanak a kápolnában.
Mérleg

A jó házasságok az égben köttetnek, de a tartósak a földön. Jól tudta ezt Ivan Afanaszjevics Kurzsupov alekszandrovszki kereskedő, amikor házassági hirdetéséhez vagyonmérlegét is mellékelte.
Quatre Nacions

A Bacardi-passzázs melletti épület, a Quatre Nacions szálloda ugyancsak Francesc Daniel Molina i Casamajónak köszönheti mai formáját.
Passatge Bacardi

A Passatge Bacardit, amely a Ramblát köti össze Barcelona titkos szívével, a Plaza Reallal, ugyanaz a Molina i Casamajó városi főépítész tervezte 1856-ban, aki az egész Plazát is.
Hazárdjáték

Lassan száz éve, hogy ezek az emberek mereven bámulnak a rég elpusztult fényképezőgép lencséjébe. És micsoda száz év volt!
Escorca

Mallorcai hegyi fogadókban gyakran találkozni még ilyenfajta kuriózumokkal, hegyikecske-trófeákkal, kitömött fekete keselyűkkel, a környéken világra jött csodalények fotógalériájával.
Börtönkártya

A pétervári Kártyamúzeum katalógusában közölt alábbi paklit valóban játék céljára rajzolták a börtönben, talán valamikor 1967 és 1981 között.
Restauráció

A pezsgők cárja: СОВЕТСКОЕ ИГРИСТОЕ – Szovjet Pezsgő.
Szoba kilátással

Matteo Pericoli „Rooms with a View” címmel a Guardianban indított sorozatának első darabja, és méltán, Orhan Pamuk csodálatos kilátása az isztambuli Boszporuszra.
Védelem

Emlékeznek rá, hogy egy éve közzétettük a szlovákiai nacionalista kormánypárt alelnöke, Anna Belousovová nyílt levelét a szlovák nyelv védelmében, amelyről az alelnöknő úgy vélte, nagy veszélyben forog?
Sobrasada

Minthogy Gergőék az idei disznótoros egy részét mediterrán módra szeretnék elkészíteni, arra kértem Wang Weit, küldjön hagyományos receptet a Baleári-szigetekről.
Elnök úr

Amennyiben Önt Dmitrij Anatoljevicsnek hívják, Önt a Google fordító automatikusan Elnök úrnak fogja szólítani.
A felszín alatt

José Guadalupe Posada rajzai többnyire vérfagyasztó eseményekről szóló szenzációhajhász beszámolók illusztrációi, amelyek igazán rászolgáltak, hogy antológiában adják ki őket.
Egy év elmúlt

Egy éve, január 2-ról 3-ra virradó éjjel égett le Moszkva Caricino kerületében a Muromcev-dácsa. A képeket az előző októberben, Venegyikt Jerofejev születésnapi ünnepségén készítette spielmann.
Valcer

One-way, mintegy újévi jókívánságként, felrakott néhány szép régi hegedűs-képet, s ezzel ürügyet adott nekem is, hogy közzétegyek néhány régóta őrizgetett hegedűs-fotót és a legszebb dalt, amit hegedűsről hallottam.
Kettős expozíció

Ilja Ilf neve leginkább a 20-as és 30-as évek két nagy sikerű szatírája, a Tizenkét szék és Az aranyborjú szerzőpárosából, az Ilf-Petrofból ismerős annak, akinek még.
Egy év kert

2009 késő őszén keresett meg Algeier Wendy, a Kertbarát Magazin főszerkesztője, hogy gratulál a kerti blogomhoz és esetleg lenne-e kedvem írni valamiről Kertbarát Magazinba.
El-Qasr

Az egyiptomi Nyugati Sivatag utolsó oázisa, mielőtt megérkeznénk Mutba, El-Qasr gyönyörű középkori városkája.
Két sorozat

Az idő szekere (Ehsan Amini) Iszfahán főterén halad át turistakonflis álcájában, a főtér ismerős díszletei és a mindig vidám és közlékeny iszfahániak között.
Tél van

A tél-metafora egyik legszebb példája Iránból származik, a 20. század egyik legnagyobb iráni költőjétől, Mehdi Akhavan Salestől (1928-1990), akitől már korábban is fordítottunk.
Egy darab történelem

Erdélyinek lenni annyit tesz, mint ortodoxnak, katolikusnak, örménynek, kálvinistának, evangélikusnak, zsidónak, unitáriusnak lenni; együtt élni románokkal, magyarokkal, szlávokkal, szászokkal, örményekkel.
Régi karácsonyok

…one-way gyűjteményéből. Minden kép nagyítható.
A tenger

Ez volt a címe annak a könyvnek, amelyből több mint harmincöt éve először megtudtam, hogy mi a tenger.
Vizitkártya

A vizitkártya bonyolult rítusa a 18. században vált az európai arisztokrácia etikettjének szerves részévé.
Eredetek

„Mások „gyökerekről” beszélnének. Én nem használom ezt a szót. Nem szeretem a „gyökerek” kifejezést, a képet még kevésbé. A gyökerek belemélyednek a földbe, a sárban kígyóznak, a sötétben teljesednek ki.”
Trienti vagy tridenti?

A katolikus egyház legnagyobb hatású újkori zsinatát a Német-római Birodalom egyik legdélibb tartománya, a trienti hercegérsekség székhelyén hívták össze 1545-ben.
A kártya mint irodalom

A pakli formában megírt regény felidéz néhány további játékot, ahol kártya és irodalom találkozik egymással.
Szék

Augusztus 24-e, Szent Bertalan napja nemcsak a francia, hanem a széki kálvinisták számára is gyásznap. 1717-ben ezen a napon égették fel a falut az Észak-Erdélyt végigpusztító tatárok.
Belső várkastély

A mai napon, Keresztes Szent János ünnepén befejeztük Avilai Szent Teréz Belső várkastélyá-nak, a keresztény misztika legnagyobb művének fordítását, amelyen tavasz óta dolgozunk.
Nyelvemlék

Amikor tizenöt éve ebbe a faluba jöttünk, az öregek egymás között még szlovákul beszéltek, vagy ahogy ők mondták minden negatív árnyalat nélkül, tótul.
Kapu a Grodzkán

Chopin: 6. mazurka, 1. fisz-moll tétel. Artur Rubinstein, 1965.
Brúnó gazdát keres

„Brúnó három éves, ivartalanított keverék kan, súlya 35 kiló. Körülbelül hat hetes korában találta egy ismerősünk egy bozótosban, ahová testvérével együtt kirakták.”
Vörös iszap

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium huszonegy évvel a rendszerváltás után nagy mennyiségű szocialista témájú műtárgyat fedezett fel raktáraiban.
Hazafelé

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára frissen megnyitott második emeleti előadótermének ablaksora a Dunára és a budai Várra néz. A látvány komoly konkurrenciát jelent a mindenkori előadónak.
Alter

Ivan Olbracht (1882-1952), noha Észak-Csehországban született, a két világháború közötti Kárpátalja legjelentősebb írója volt. 1931 és 1936 között az itteni hegyekben élt.
Áttűnés

„Byale (Biała Podlaska, Lublin megye), 1926. Apa és fia. A rontástól tartva Leyzer Bawół, a kovács nem mondja meg a korát, de százon felül járhat. Ma már fia végzi a kovácsmunkát.”
Kintorna

Alter Kacyzne (1885-1941) éppúgy a Kresyben – Lengyelországnak a háború után a Szovjetunióhoz csatolt területein – született, mint Kipnis. Ő is irodalmár volt, költő, újságíró, és szenvedélyes fotós.
„How deep is the ocean”

A kettős cím – Leviatán avagy A bálna – mintha arra a kettősségre utalna, ahogy az ember tekintett a bálnára, mióta először megpillantotta: mint rettenetes és ismeretlen szörnyre, s mint puszta alapanyagra.
Sóller rózsája

Maryam Akhondy: ساکی (A pohárnok, Rumi verse). A سرمست Megittasultság (2010) CD-ről
Abrakadabra

Ezt a varázsigét, legalábbis az irodalomban, titkos ajtók megnyitására, rejtett dolgok világra hozatalára használják. Etimológiája bizonytalan, bár elmélet van róla bőven.
Mare nostrum, november

A Bellver vára a Can Perantoni tengerpartjáról nézve még uralja a várost, amely szisztematikusan felfalta régi városnegyedeit.
Origami

A Fekete-tenger pusztuló betonpartjai Komavárynak a Japán-tenger betonpusztította partjait juttatták eszébe.
Betontenger

„Az első dolog, amit az ember megpillant a tengerparton, a beton. Sok-sok kilométernyi szürke beton, néha kékre és sárgára, Ukrajna nemzeti színeire festve.”
Estampiták

Az „estampita” szó szerint „kisnyomtatványt” jelent, de a mindennapi életben „szentképecskét” értenek rajta, amelyet könyvjelzőnek használnak az imakönyvben, vagy a plébános ad ministrálás után.
Nem én mondtam

Volt egyszer egy király, s annak egy lova, amelyet nagyon szeretett. A ló megbetegedett, s a király elhívatta a felcsert, hogy mondja meg, van-e rá orvosság.
Unde malum?

A huszadik század első reggele az íróasztalnál találta Kégl Sándort a pusztaszentkirályi kúriában.
Biciklik

Írtam már, hogy a perzsa fotósoknál nemigen van érzékenyebb. Talán csak a perzsa fotográfusnők.
Kő a világ végén

Valahányszor Galiciában járunk, elámulunk az épületek gránitkövein, a nagy tömbökben kifaragott durva kőkockák szilárdságán, amelyek a súlyosság és az örökkévalóság érzését kölcsönzik a falaknak.
Oszmán cipősdoboz

Deniz Kızı („Sellő”) Eftelya (1891-1939), Isztambul legendás énekesnője: Kadıköy’lü.
A pillanat rabszolgái

A mexikói Agustín Víctor Casasola 1900 körül kezdte el felépíteni azt a fotóarchívumot, amely egy ország történelmének dokumentálásában talán a legjelentősebb a világon.
A Kaukázus krónikása

Most azonban a kevésbé ismert orosz szálon kezdjük el az elbeszélést, azokkal a mesterekkel, akik a Kaukázusban és Közép-Ázsiában fotózva jutottak el Anatóliába és Perzsiába.
A halottak napja

Mátyásföld nyaralótelepet 1887-ben alapította, akkor még Budapest határán kívül, a nagyiccei határcsárdán túl a budapesti nagypolgárok nyaralótulajdonosi egyesülete.
A Kelet képei

1839. október 28-án az ötnyelvű – török, örmény, görög, arab és francia – isztambuli Takvim-i Velayeti napilap hírül adta a birodalom népeinek a fényképészet felfedezését.
Egy kérdés

Már a középkor óta, Szent Ágoston és Sevillai Szent Izidor munkái nyomán köztudott volt, hogy minden nyelv a paradicsomi ősnyelvből, a héberből ered, amely csak Bábel után vált szét hetvenkét nyelvre.
Nemzetiségi tornyok

Nemrég adtunk hírt róla, hogy az elnökből lett blogger, Yunus-bek Yevkurov tábornok meghívta Ingusföldre a moszkvai bloggerek színe-javát, akik lenyűgöző fotókkal illusztrálták tudósításaikat.
Ehető

Lubbockban csörgőkígyót ettünk. Az ottaniak minden lehetséges hasznot kisajtolnak ezekből az ártatlan hüllőkből: bőrükből csizmát, övet, kabátot, inget és amuletteket készítenek.
Utak

Ha az ember nem repülővel akar Isztambulból Teheránba jutni, a legegyszerűbb eszköz a vonat vagy az autóbusz, amely három, illetve másfél nap alatt teszi meg a kétezerhétszáz kilométeres távot.
Férfi macskával

Kégl Sándor már a gimnáziumban minden irodalmat eredeti – latin, görög, német, angol, francia, olasz – nyelven olvasott, majd megtanulta az orosz, holland, dán, svéd, spanyol és portugál nyelvet.
Fugit hora

Mallorcán, Sineu templomának homlokzatán.
Amikor elmegyek

Carlos Di Fulvio (*1939): A chacarera, kecsua dallamra. Sebastiano Solís előadása. Az El Gaucho, el Inca y la Nueva Música (1982) lemezről.
Khaled Nabi temetője

Erről jutott eszembe egy másik, ugyancsak szentély mellett fekvő különös temető Észak-Iránban, amelynek szokatlan formájú sírköveit szintén egy ismeretlen nép hagyta hátra.
Valóságsó

Az utóbbi napokban nagy földmozgás zajlott az orosz fővárosban. Jurij Luzskov főpolgármester az utóbbi időben több ügyben is összekülönbözött Medvegyevvel.
Ingus riport

Új bloggertárssal gyarapodott a ЖЖ, a legnépszerűbb orosz blogháló. Az új tagtárs nem más, mint az ingus Yunus-bek Yevkurov tábornok, Oroszország Hőse és Ingusföld elnöke.
Pollença

Teljes képért kattintson.
Ősz Lwówban

Egy éve szeptember 22. táján arról a díszszemléről írtunk, amelyet hetven évvel korábban, 1939-ben Hitler német és Sztálin szovjet hadserege közösen tartott az elfoglalt Brześć lengyel városban.
A bor

Abban a kiváltságos helyzetben vagyok, amikor az ember egy idegen nyelv tanulásához hozzáfogva és kisgyerek módjára tapogatózva először kezd felfedezni egy teljesen ismeretlen világot.
Odessza, a csodák városa

Odesszát, a szellemvárost nemrégen láthattuk Vszevolod Vlaszenko képein. A zseniális Ilja Varlamov, azaz Zyalt most egy másik, nagyon is eleven Odesszát tár elénk.
Tbiliszi

„Ha a grúzoknak elég erejük és kedvük volna rá, olyanná tehetnék városukat, mint a karácsonyi képeslapok német és holland középkori városkái. Nagy kár, hogy nincs.”
Katonasírok

Ezekhez az adatokhoz szeretnék hozzájárulni én is két magyarországi szovjet katonatemető bemutatásával, amelyeket talán csak a környékbeliek ismernek – vagy még ők sem.
Tűzzel, vassal

Noha vasárnap volt, a hetvenhét éves kovács, Vlagyimir Hutaba és legidősebb fia, Daur a vendég kedvéért kinyitották a műhelyt, és nekiláttak a hagyományos abház háztartás legfontosabb darabja elkészítéséhez.
Filantrópia

Adolf Hitler igenis meghalt és eltemették. Mégpedig a bukaresti zsidó temetőben, 1892. október 26-án.
Veritas filia Dei 4. Isten lánya

Fritz Saxl az előző fejezetben említett tanulmányában, amelyben az Idő által feltárt Igazság reneszánsz toposzának történetét tekintette át, különös figyelmet szentelt a motívum angliai előfordulásának.
Füst

„Dov’è gran fuoco, è gran fumo”, ahol nagy tűz van, ott nagy füst is van, állapítja meg Paolo Giovio Odet de Foix emblémájának mottójában.
Veritas filia Dei 3. Idő és Igazság

Ez a vers az Igazság egy másik reneszánsz kori arcát mutatja meg. Nem az önmagától napként tündöklő Igazságot írja le, hanem azt az elrejtett Igazságot, amelyet az Időnek kell feltárnia.
Arcok a múltból

Uglicsban és környékén hét napot töltöttünk masterclass-kurzuson fotózással – írja Nyikolaj Gontar –, s a város szélén bukkantam erre az egyértelműen történelmi épületre, amely teljesen elütött a környezetétől.
Veritas filia Dei 2. A meztelen Igazság

Az Ithika hieropolitika (1712) kontextusának és keletkezési körülményeinek áttekintése után térjünk vissza arra a képre, amely először megragadta a figyelmünket: az Igazság ábrázolására.
Tantur

Az Al Mashriq levantei szájt szerint a fejdíszt a Libanon hegység, elsősorban a Deir el Qamar környéki drúz falvak házas asszonyai viselték, akik rendszerint férjüktől kapták nászajándékba esküvőjük napján.
Damaszkusz anno

Damaszkusz a 19. században az oszmán birodalom egy álmos kisvárosa volt. Csak az kölcsönzött neki némi jelentőséget, hogy itt találkozott az Anatóliából illetve Perzsiából Mekka felé vezető két legfontosabb zarándokútvonal.
Quod erat demonstrandum

Az anatómia a 16. századtól kezdve egyike volt azoknak az eszközöknek – a fokhálózatos világtérkép, a középpontos perspektíva vagy a római jog mellett –, amelyek elősegítették a világ egyöntetűvé válását.
Veritas filia Dei 1. Az Ithika

Néhány évvel ezelőtt Moszkvában az utcai könyvesstandok között nézelődve különös képre lettem figyelmes.
Tanévkezdés

…Perzsiában, a Kaspi-tenger melletti Mazandaran tartományban. Hamed Khurshidi fotói.


1 megjegyzés:

Petrus Augustinus írta...

A 'Mások emlékei' linje egy hibásat ad ki, csak gondoltam szólok, mert eddig mintha rendben lett volna. Most meg láttam, hogy kék, na mondom ez nem lehet! :D És lám.