Rózsaszínű levelek 11.


[1914.] december 31-én
A feladó neve: Timó Károly
A feladó czime: Nagy sztropko

Czím: Szépreményű Zajác Antonia úrhölgynek
III. Kis Korona utca 52.
Bpest
Előző levelek (térképen szürkével):

Budapest, 1914. december 23.
Budapest, 1914. december 21.
Budapest, 1914. december 11.
Budapest, 1914. december 2.
Budapest, 1914. november 28.
Budapest, 1914. november 27.
Budapest, 1914. november 18.
Budapest, 1914. október 27.
Debrecen, 1914. szeptember 25.
Szerencs, 1914. augusztus 28.
Kedves fiam
A Kárpátokban a tábortűz fényétől irva küldöm szerencse kivánataim, hogy az uj esztendő kellemesseb legyen mint a mult. Itt vagyok egy határ széli faluban. Már az ágyú dörgés szolgáltatja a szilveszteri vacsorához a zenét. Semi hideg nincs csak uszunk a sárban és ez nagy baj, mert fárasztó. B.u.é.k. kivánok mamádnak, nővéreidnek és az öszes mühelybelieknek, az öregnek is.
Ölel csókol a te szerető Károlyod
Irjál rögtön ha tábori szám lessz


[Újra beindult a gépezet.

„Itt vagyok egy határ széli faluban. Már az ágyú dörgés szolgáltatja a szilveszteri vacsorához a zenét. Semi hideg nincs csak uszunk a sárban…”

Mit lehet ehhez hozzátenni?

„Sztropkó (Stropkov), kisk. Zemplén vm. Sz.-i j.-ban, (1910) 2585 szlovák, német és magyar lak. Hajdani vára a XIV. sz.-tól fennállott 1675-ig; épületeiből ma már csupán a keleti oldalon van még egy épületmaradvány. A várkápolnából átalakított templomban több figyelemre méltó műkincs van: régi (XV. sz.) vasgyertyatartók, misemondóruhák (XVI. sz.). A vár urai a Keglevics-, Perényi-, Sztáray-, Vécsey-, utoljára pedig a Gersei Pethő család voltak. 1760. Sz.-n keresztül kísérték ifjú Lubomirski lengyel herceget a munkácsi várba. Sz. az 1914—15. évi orosz betörés alatt sokat szenvedett. V.ö. Unghváry Ede, Adatok Sz. mezőváros és várának történetéhez (Adalékok Zemplén vm. történetéhez 1897. 1—4. sz.). (Tr. Cs.-Szl).” • Révai nagy lexikona, XVII. 757.]Az orosz betörés pusztításának nyomai Sáros és Zemplén megyében, a Sztropkó környéki településeken. A károk felmérésére 1915. májusában kiküldött Divald Kornél jelentésének fotói. Közzéteszi a Klub Vojenskej Histórie Beskydy. A jelentés az elpusztult műemlékek között említi 68-as számmal Sztropkó középkori templomát is.

A 2014-es évnek a tábori posták jegyében eltelő végén feltételezhetően ez a bejegyzés az utolsó, így minden olvasónak kívánunk boldog új évet!

Következő levél: 1915. január 4.

Nincsenek megjegyzések: