Rózsaszínű levelek 3.


Czím: Szépreményű Zajác Antónia úrhölgynek
III. Kis-Korona utca 52.
Budapest[1914. okt. 27.]

Kedves Jankám
Gyertya fénynél írom ezt a pár sort, mely a legjob kedvben kívánom hogy találjon. Kicsit furcsa lesz megszokni ezt, de elég könnyű lesz. Olyan nagy rumli van itt, hogy csuda. Nagyon finom ember a szakaszvezetőm. És a századunk is csupa pesti fiúk. Az ágy kicsit kemény, de az nem baj. Vasárnapig talán hazajövök, most pedig sorakozni kell. Isten veled viszontlátásig pá-pá. Sok-sok puszit küld a te zsidod.
Károly

Jó legyél te… tudod már mit gondolok.
A többit otthon kérdezd!Előző levelek (térképen szürkével jelölve):

Debrecen, 1914. szeptember 25.
Szerencs, 1914. augusztus 28.
[A felépülés gyors volt, a meglőtt jobb kar hamar gyógyult. A több hetes levélírási szünet, a  kurta szöveg mögött felfénylő, becéző szavak sejtetik, hogy bizonyára többször sikerült találkozniuk ezalatt. A levél, a gyakorlatozás és készülődés kissé fejetlen, kapkodó rumli közepette zajlik, az Üllői úti I. Ferenc József honvéd gyalogsági laktanyában. A front emberanyagának feltöltésére szolgáló második hullámban, a népfölkelők állományába sorozva találja magát.

A háború folyamatosan követeli az újabb és újabb utánpótlást. A San folyó menti harcok mindkét szembenálló félnek rengeteg áldozatot, és kevés harci sikert hoznak. A Kárpátok gerincén lévő hágók mindegyike potenciális veszélyt jelent az ellenség betörésére. A Duklai-, a Beszkid-, az Uzsoki-, Vereckei-, Toronyai- és Tatár/Jablonkai-hágók védelme, a Máramaros környékén betörő orosz és kozák katonák megállítása újabb és újabb csapatok mozgósítását követeli meg. Szinte mindenki hadrafoghatót besoroznak, és ebben a tekintetben a levélíró sebesülése csupán annyit jelent, hogy a gyors egészségessé nyilvánítás és kiképzés után mielőbb visszafordítják a hadszíntérre.

A levelet át- és átszövi a bakák mindenkori álma. Elég egy pillanatra elfeledkezni a folyamatos szekírozásról, és a gondolatok máris a hazamenetel és az otthonlét körül járnak.]

Az oroszok ellen • Ázsia is harcot kezd! • Harcok Máramarossziget körül • Galíciában újra megindul a küzdelem


Magyar képeslap: „Kozákhalál a Máramaroson”

Következő levél: 1914. november 18.

1 megjegyzés:

pera írta...

Az oroszok ellen Ázsia is harcot kezd? Szegények, se Európa, se Ázsia, hát hova tartoznak? Tán csak nem Евразия? :)