Ántivilág


– A sör jobb volt – jelentette ki végül. – És olcsóbb! Mikor fiatalember voltam,
a könnyű sörnek négy penny volt pintje. Ez persze a háború előtt volt.
– Melyik háború előtt? – kérdezte Winston.
– Mindig háború van – felelte tétovázva az öreg.
(George Orwell, 1984, 1.8.)

A magyar „ántivilág” sokrétű, nehezen lefordítható kifejezés. Szinte kizárólag „az ántivilágban” hely- vagy inkább időhatározós formában fordul elő, amelynek előtagja az „ante bellum”, azaz a háború előtti világ rövidítése. De melyik háború előtt? Hiszen háborúból az utóbbi évszázadban nem volt hiány, mióta 1914-ben – ahogy egy hadviselt öregember mondta az udvarhelyszéki Tibódon – „meggyújtották a világ négy sarkát, s azóta is ég egyre”. Többnyire az első világháború előtti „boldog békeidőkre” értjük, amelynek viszonylagos stabilitása és jóléte aranykorrá szépült az 1914 óta folytonos pusztulás, veszteségek, létbizonytalanság, megszállás és elnyomás fényében vagy inkább sötétjében. De minden háború megszépíti az előtte volt békeidőt, s így ántivilágként emlegetjük már a két világháború közti időszakot, sőt manapság – jóllehet ironikusan – már az 1989 előtti szocializmus és hidegháború korát is.

És ez már át is visz az „ántivilág” másik jelentéséhez, ahol az előtag „anti-” lenne, a mi világunk ellentéte, negatív tükre, mint a déli féltekén fejjel lefelé élő antipodusok. Ántivilág nemcsak az a világ, amely tán igaz sem volt, hanem az is, amelyben semmi sem volt igaz, * a manipuláció és propaganda világa. Sőt éppen a propaganda az, amely létrehozza a minden világok legjobbikának meghirdetett antivilágokat, s amely egyszersmind – visszatekintve vagy kívülről nézve – a legabszurdabb módon leplezi le ennek az igyekezetnek a hiábavalóságát.

Az ilyenformán kettős jelentést hordozó fogalmat, amely – mint minden elmúlt kor – egyszerre kelt nosztalgiát és idegenkedést, angolra „brave old world”-nek fordítjuk, amely a „good old times” hangulata mellett a Huxley-féle „brave new world” iróniáját is magában hordozza. Kíváncsian várjuk, olvasóink hogyan fordítanák más nyelvre.


Előhang

Boldog békeidők
Száz éve a jövő
Vizitkártyák
A bélyegek nyelve
A bicikli kezdetei 1. 2. 3.
Egy néger Hamburgban
Négerek az állatkertben
Kísértetek régi fényképeken 1. és 2.
   A Monarchia
A Monarchia ízei 1. és 2
Hawelka Bécsben és Krakkóban
Vendéglő Abbáziában
Én, Csillag Anna
A magyar vasút kezdetei
A Kőbányai Casino
Egy kőbányai fa száz éve
Kőbányai patikák
Mikszáth és a pesti Arany Sas
Tabáni képeslap Budáról Firenzébe, 1900
Antialkoholista kampány a századfordulón
Redőnycímerek: Korányi és Fröhlich, Paschka, Árkai Sándor, Csernovic, Lemberg és Żółkiew
Egykori passzázs Lembergben
Soknemzetiségű ház Lembergben
Százéves téglakarcok Budapesten
„Mátyás király palotája” Kassán, 1899-1943
Bram Stoker besztercei szállodája
Vámpírölő készletek erdélyi utazásra
Magyarországi örmények
Szabadkai szecesszió
Szabadka 1912-ben, 1. 2. 3. 4.
Egy indián Szabadkán
A Monarchia utolsó képeslapjai – Odesszából
A Monarchia hadserege, 1914
   Németország
Oberammergaui passiójáték
Régi nyarak képei
Pünkösdi kirándulás
   Nagy-Britannia
Az Oxford Arms Inn és a régi London
Szellemek a régi London képein
   Franciaország
Figurák régi párizsi képeken
Henri Roger-Viollet, Párizs
A párizsi Luna-park
Az Eiffel-torony építése és apoteózisa
Vasúti baleset, 1895
Az utolsó cár Párizsban, 1896
Zuávok a francia gyarmati hadseregben
A fuvolás fiú a császári hadseregben
Francia földrajzkönyv, 1905
Az 1910-es nagy párizsi árvíz
   Olaszország
Egy olasz pátriárka gyerekkora
Az első vízibicikli
Messinai földrengés, 1908
   Spanyolország
Halott gyermekek fényképei
A régi Palma az Escalas-archívum képein
Palma: Az első velocipedisták
Palma: A Born-sétány és Edison hangja
Mallorca paraszti világa
   Orosz birodalom
Alexander Roinashvili, az utazó
Dmitrij Jermakov, a Kaukázus krónikása
Ernest Chantre kaukázusi képei, 1881
A Kura áradása Tifliszben 1893-ban
Qajar házak Tifliszben
Ivan Boldirev: Doni kozákok, 1875-76
Házassági hirdetés vagyonmérleggel
Moszkva tűzoltói 1. és 2.
A transzszibériai vasút építése
Szahalin, 1894-1905
Bicikli a dácsán
Három orosz családi fotó Jekatyerinoszlávból, 1914
Három generáció orosz fényképeken
Orosz fényképek Odesszából
Odessza kultúrája a századelőn
A zsidó Odessza virágzása és vége
Az orosz hadsereg, 1892
Orosz tengerészek a messinai földrengésnél, 1908
Moszkva 2259-ben
František Krátký orosz diái, 1896
Az utolsó cár koronázása, 1896
Az utolsó cár Párizsban, 1896
A béke utolsó napja
   Oszmán birodalom
Oszmán cipősdoboz
Damaszkusz anno
A régi Kelet fotográfusai
Kégl Sándor és Tóth Béla azeri és török barátai
   Perzsa birodalom
Ahmad Mirza, az utolsó Qajar sah
Kégl Sándor, Irán kutatója
Qajar házak Tifliszben
   Mennyei birodalom
A hongkongi Po-Chou műteremben, 1897-ben
   Zsidóság
Yinglish boltfelirat New Yorkban

Nagy játszmák
A gulisztáni béke
A búr háború száműzöttei

A nagy háború
A szarajevói gyilkosság az orosz sajtóban
A szarajevói gyilkosság vágott képei
Népeimhez
Katonavonatok 1. és 2.
Rózsaszínű levelek. Tábori képeslapok hat éven át Óbudára, 1.
Az első halottak
Europeana 1914-1918 projekt
Mindenütt hódít. A Pathé-fivérek világháborús reklámja
A rámutatós toborzóplakátok változatai
Brit és orosz háborús gyermekpropaganda
Német háborús gyerekkönyvek
Felkészítés a háborúra papírkatonákkal
Fürdőző kis Vénusz a gyermekkatonák örömére
Krampusz és vörös ördögök a fronton
Katonatemető a Kárpátokban (Tatariv)
Evangéliumoskönyv Galíciából
A podhajcei zsidók üdvözlik Frigyes főherceget, 1916
A kolomeai zsidók üdvözlik IV. Károlyt, 1917
Tábornokok a lembergi Sztuka kávézóban
Magyar és román háborús hős szobra a Kárpátokban
Székelyföldi katonalevelek
Székely titkosírás
Dalok az Isonzó két partjáról
Osztrák-magyar tüzérek a Szentföldön
Truszkowski kapitány öt sírja
Zsidók az első világháborúban. A bécsi Zsidó Múzeum kiállítása, 2014
Zsidó katonai temető Gorlicénél
Kraftwagenpark 505: Német katonák a Szentföldön 1. és 2.
Véménd lakói Hernai Béla képein, 1916-1918
Orosz hadifoglyok üdvözletei Kégl Sándornak
Kettévágott fotó Valenciennes-ben
Mulatság Oroszország háborúból való kilépésének hírére

Furcsa békék
Új határok Európában
A Hucul Köztársaság
Iskola a határon: Temesvár
Magyar címer a horvát parlamenten, 1918
A hultschini morvák, akik nemet mondtak Csehszlovákiára
Ál-népszavazás Kárpátaljáról

A mexikói forradalom
A Casasolák, a forradalom krónikásai
A forradalom dalai
José Guadalupe Posada, a forradalom rajzolója
Forradalmi szentképek

A világforradalom
A februári forradalom képei a Dicescu-gyűjteményben
A februári forradalom retusált képeslapjai
Az októberi forradalom hiteles képei
Vlagyimir Fedorov forradalmár-karikatúrái, 1917
Lenin testőre Csíkmenaságról
Egy tiszti család sorsa
Menekülés Oroszországból
A Szovjetunió születése és a Népbiztosok Tanácsa
Az eugenetika a Szovjetunióban
Borisz Kusztodiev körmenetei
Borisz Kusztodiev nagy lépése
Majakovszkij, a forradalom világítótornya
Világforradalmi játékok szovjet gyermekeknek
Madarak napja és más felvonulások
A NEP-korszak és dalai, 1921-1928
Szovjet Fotó, 1926
Jurij Jeremin: Moszkva, 1926
Branson De Cou: Moszkva, Peterhof, Carszkoje Szelo, Odessza, 1931
Ilja Ilf orosz és amerikai képei
Kommunalkák
Két újévi kép Oroszországból
Harc az alkohol ellen
Magyar és francia kampány a századfordulón
Szovjet alkoholellenes plakátok, 1920-1991
Mondj nemet! Az 1954-es plakát metamorfózisai
Lengyel alkoholellenes plakátok
Alkoholellenes plakátokkal a Coca-Cola ellen
Lubokkal az alkhol ellen, 1989

Két háború között
A magyar fotográfia aranykora
Haszidok Kárpátalján
Lengyel zsidók: Alter Kacyzne
Lengyel zsidók: Roman Vishniac
Lengyel zsidók: Menachem Kipnis
Menachem Kipnis kántorai
A tarnówi Al Capone
A régi Lwów zsidó negyede
Jiddis boltfeliratok Lwówban
Mezuzák helyei Lwówban
Régi könyvplakátok Lwówból
Rós hasánói képeslapok
Josef Baťka cseh pap fotói az Újvilágról
A Bernadette-módszerű képes katekizmus
Francia családi fotó vidéki kovácsműhellyel
Apa és fiú Buenos Airesben
A Görlitzi pályaudvar Berlinben
Willy Römer berlini kisiparos-fotói, 1920-as és 30-as évek
Buhse, a cipész. Gabriele Tergit írása, Willy Römer fotója
Verklisek Berlinben
Verklisek Angyalföldön
Régi szerb cigányzenekarok
Wilhelm Miklas Budapesten, 1937
Ős-GPS-ek a 30-as években
A tangó aranykora: Carlos Gardel
Pjotr Lescsenko és az orosz honvágy
Bohémvilág Bukarestben
Szegényvilág Bukarestben
Száz év mérlege Bukarestben
Ki volt Essad Bey?
Lenin, Hitler és a gyerekek
Mussolini, Perón, Franco és a gyerekek
Németország és a Szovjetunió az 1937-es párizsi világkiállításon
Varsó egy héttel a háború előtt

A spanyol polgárháború
Lorca utolsó tizenhárom órája
Potes bevétele
Franco, a gyermekek barátja
Bikaviadal Sztálingrádnál

A nagy terror
Kivégzésre várva
A Megváltó Krisztus székesegyház építése és felrobbantása, 1931 és Ilf fotója erről
Krími tatárok Huszein Bodanyinszkij képein, 1920-30
Isten nagy, én kicsi vagyok. Monumentális szovjet szobrok
Lenin-fej az Altájban
Lenin-szobrok cári talapzaton
Szovjet foglyok rajzai Leninről
Az orosz Beobachtung, 1935
A kígyó a német-szovjet propagandában
1935. május 1. Nyikolaj Ekk színes filmje
Utazás Tulából Moszkvába 1937. nov. 7-re
James Abbe, a diktátorok fotósa
Jókívánságok Sztálin születésnapjára, 1939

Előretörés Keletre
A Krumme Lanke SS-tiszti lakótelep
Az ideális náci család
Ünnepnapok a náci Németországban
Náci május elseje, 1933
Csillag Anna, Hitler mestere
Hitler, a Nobel-békedíj várományosa
Hitler a bukaresti zsidó temetőben
Zsidómentesítő játék Bécsben
Kristallnacht, a német zsinagógák pusztulása és 75. évfordulója
Pétain marsall apoteózisa
Eiffel-torony, 1940
Soldatenkaffeek a megszállt Párizsban (és másutt)
Német rendőrök néger hadifogollyal
Német katonafotók a varsói gettóból
Náci felszabadítók emlékműve
Fotók a német Harkovból
Johannes Hähle fotói: Harkov, Lubni, Babij Jar
Bruno Schulz utolsó freskója
Drohobycz és a világ
Lemberg elpusztított zsinagógái
A lembergi Janowska haláltábor
A Haláltangó születése
Táj Belżec környékén, 1936-ban és 2014-ben
Mese a római zsidó negyedről
A Generalgouvernement évfordulója, 1941
1942 húsvétja a megszállt területen
Hétköznap a német Kijevben, 1942
A kijevi halálmeccs, 1942
A BBC ferdítése a kijevi halálmeccsről, 2012
A galíciai Św. Józef virágzása és pusztulása

Háborús szótárak
Háborús szótárak
Orosz társalgási szótár Észtország megszállásához, 1940
Német társalgási szótár a szovjet hadseregnek, megelőző csapás céljára, 1941 és megerősítő cikk ugyanerről
Német-orosz mechanikus szótár, 1940(?)
Német-orosz szótár a Wehrmacht számára
Orosz-német társalgási szótár a náci ünnepnapokkal, 1942
Oroszkönyv németeknek hadifogolytáborral
Hazafias lengyel-magyar szótár, 1940
Román nyelvkönyv a visszatért Erdély magyarjai számára, 1940
Magyar-orosz társalgási szótár a harácsolásról, 1942
Magyar szótár az orosz felszabadítókkal való társalgáshoz
Belga szótár az angol felszabadítókkal való társalgáshoz

A nem-háború (1939-1941)
Lengyel-német két jó barát, 1933-1939
Lwów bevétele, 1939
Breszti szovjet-náci díszszemle, 1939
Német és szovjet film az eltiport Lengyelországról
Jókívánságok Sztálin születésnapjára, 1939
Dovzsenko bukovinai propagandafilmje, 1940
Cernăuți 1939 – Черновиц 1940
Ilyen volt – ilyen lett. Az észt kormány, 1940
Szovjet-német plakát London bombázására, 1940

A nagy honvédő háború
Jevgenyij Haldej háborús fotói
Háromszögletű frontlevelek
Dal Katyusáról
Gyerekek a háborúban
Leningrád hős macskái
Semmisítsd meg King Kongot!
Német hadifoglyok parádéja Moszkvában, 1944. július 17.
Üdvözlet Trencsénből
Győzelmi graffitik a Reichstagon
Szovjet katonasírok

A világháború
Finn videó pontatlan térképpel, 1939
Másodlagosan felhasznált katonai térképek
Olasz katona a Donnál
Brit röplapok Iránban a Sahname mintájára, 1943
Szovjet és német menlevelek az ellenfél katonáinak
Német, olasz, szovjet képeslapok a frontról
Náci demoralizáló röplapok amerikai és brit katonáknak
Japán háborús kimonók
Hirosimai emlék
Robert Capa fotói a D-Dayről
Találkozás az Elbánál, 1945. április 25
Boris Kobe dachaui láger-kártyája, 1945
Aknamentes felirat Bécsben

Magyarország a háborúban
Látogatás 1939-ben a visszacsatolt Huszton és Kőrösmezőn
A kőrösmezői vasútállomás képei
Az 1941 nyarán Kamenyec-Podolszkba kitoloncolt zsidók emléke Kőrösmezőn
Román nyelvkönyv a visszatért Erdély magyarjai számára
Magyar cserkész a fronton
A mi emberünk az orosz fronton
A nagykónyi magányos sírkő
Radnóti Miklós bevonulása
Bori notesz
Csillagos házak, Budapest 1944
Komor Marcell csillagos háza
Kézzel rajzolt orosz frontképeslapok
Don. Egy tragédia és utóéletei
Marics Zoltán fényképei a Don-kanyarból
Magyar katonák Dániában, 1945
Megszállás Csömörön
A halottak napja
Aknamentes feliratok Budapesten

Az ellenállás
Bella ciao
Háború után
Ostrom után: Sztálingrád és Budapest
Ostrom után – hatvan év múlva
A felrobbantott Erzsébet-híd
A felrobbantott Margit-híd
Verklis a Kígyó utcában
Lwów lengyelek nélkül
Radio Lwów, Radio Breslau
A fasiszta elefánt és még több kép
A dél-csehországi németek kitelepítése
Ottau/Zátoň elhagyott temetője

A hidegháború
Pecsét Imogen Cunningham útlevelében

Harc a béke frontján
   Szovjetunió
Orosz-nanaj két jóbarát
Falusi ebéd a Bajkál-tavon, 1978
A szovjet radikális abszurd
Nem beszélek egész Odesszáról
A grúz Csiatura bányászváros kötélpályái
Az Osztankino-torony építése
Moszkva, 1956
Jacques Dupâquier: Moszkva és Taskent, 1956
Viktor Ahlomov pártfotós
Zászlótan. Szovjet zászlók a Memento Parkból
Szovjet börtönkártya, 1967-81
Szentek az asztalosműhelyben
Moszkvai május elseje, 1983
A földre lehozott Khayyam
A litván fotóiskola
Romualdas Požerskis fotói
Novruz visszatérése Bakuban
Santiago de Baku
Ideális városok és pusztulásuk
Alekszandr Kalion: Vidék, nyolcvanas évek
   Közép-Európa
A prágai Sztálin-szobor (1952-1963)
Cseh vidéki vasút télen
Cseh trolibuszok
Falurádió Český Krumlovban
Miroslav Holub két verse
Klematisz-szociológia 1. és 2.
Kassa, Schalkház-fogadó
   Magyarország
Szovjet katonatiszt és családja Magyarországon
Először az orosz
Lenin-dal, avagy Gyászinduló
Osztapenko kapitány szobra
Rákosi Mátyás 60. születésnapjára
Disszidált gyerekért nem kell tartásdíjat fizetni
1956 lengyel filmhíradókban
Sissi-film magyar szinkronnal, 1956
Börtönkönyvtár
Vasúti baleset, 1962
Játék a pesti külvárosban
Régi óbudai piac
Karcolt téglák az ELTE falán
Mozgókönyvtár Kőbányán
Radics Béla szobra Angyalföldön
Énekelt történelem
Ne várd a májust
Gyermekkorunk ántidalai
A tenger
   Kína
A régi Peking, 1946
Mao a dalai lámával
Mao él. Három generáció fotói
John Dominis fotói a szocialista Kínában
   Vietnam
Vietnami röplapok amerikai katonáknak

Az iszlám forradalom
Diktatúrák éttermei
A szakáll politikai üzenete
Iráni választások, 2009
Tél van
Shajarian: Hajnali madár
Hírt ad a hajnal

Szép új világ
Rendszerváltások dalai
Viktor Coj és az arany város
Bárdok éjszakája
A Dzserzsinszkij-szobor lebontása a Lubjankán
Bakui ősz, 1989
Az irigy medvebocsok
A cenzúra múzeuma
Tbiliszi, a köztes város
Steampunk Budapest a jövőből
Mákirtás Afganisztánban

A fordulat után. Oroszország
Elnéptelenedett orosz falvak 1. 2. 3. 4.
Alekszandr Szennyikov nosztalgikus szovjet csendéletei
A pusztulás poétikája
Szolgálunk és védünk
Frontharcos vodka náci mintára
Az orosz nagycsalád náci modellje
Az Orosz Kommunista Párt kongresszusára
Válságnaptár Majakovszkij módra
Coca-Cola-ellenes naptár a régi szovjet plakátok stílusában
Nagy honvédő háború a Coca-Cola ellen
A soknemzetiségű Oroszország, 2011
Valóságsó. Putyin és Medvegyev közös reggelije
Orosz választások, 1. és 2.
Sztálin új kultusza
Sztálin-barát graffiti Szimferopolban
Sztálin egyházi kultusza a mai Oroszországban
Apokrif ikonok a modern Oroszországban
Kacap és hohol. Orosz-ukrán gúnynevek
Más népek orosz gúnynevei
2014 május elseje Putyinért és a Szovjetunióért
Bojkott, 2014. augusztus: az eltűnt élelmiszerek

A fordulat után. Ukrajna
Az aknaszlatinai Ferenc-bánya
Dicsőség Ukrajnának. Fasiszta kocsma Lwów főterén
Hitler, az árja Ukrajna barátja
A kijevi Majdan a forradalom éjszakáján
Lenin-szobrok ledöntése Ukrajnában
Trizubij Sztasz: Tizenkét kommunista. Dal a Lenin-szobrok ledöntésére
Janukovics, a régi könyvek szerelmese
Odesszai tragédia, 2014. május 2.
Donyecki felvonulás ukrán hadifoglyokkal, 2014. augusztus 24.

A fordulat után. Közép-Európa
Szlovák félrefordítások magyar szobrokon
Háborús dalok a Balkánon
Egy elmúlt rendszer vörös iszapja
Kétfarkúak összeesküvése Mallorcán és Prágában
Budapest: 2013, a válságnak vége!
A pezsgők cárja: a szovjet pezsgő
Mágikus korona Dunakeszin
Nokia-doboz és Cola-Cao
A hisztéria epicentruma
Lvovban megállt az idő
Magyarország, futballnagyhatalom, 2014

A hanyatló Nyugat
Attila, a tullni hős
London, május elseje, 2014

Az eltűnt idő nyomában
Ház Krakkóban
Kapu a Grodzkán
Kapu a Krisztina körúton
A falak emlékezete
Vendéglő Abbáziában
Lwów jiddis boltfeliratai
Csernovic temetője
Calatrava
Gyerekkori szódásszifonok
Rég bezárt sarki bolt Kőbányán
1940-44 közötti házszámtábla Aknaszlatinán
Szellemfeliratok a prágai Kisoldalon
Százéves Otta Szappan szellemhirdetés Prágában
A prágai Arany Angyal átváltozásai
Sursum corda
Az Örökkévalóság gátja


13 megjegyzés:

M. Fehérvári Judit írta...

Úgy látom, nem nagyon akar fordítani senki sem, s én sem...
Azok a "boldog békeidők" nagyon messze járnak...
Stefan Zweig jutott eszembe, meg "A tegnap világa" című esszégyűjteménye, amelyben leírja, hogy mennyire más volt az első világháború előtt minden, amikor nem volt útlevél és más volt az idő fogalma is etc. ...
Amin elgondolkodtam, olévasatomban sajnos a mi korunk is "ánti", de nagyon...

Szeretettel: Judit

Unknown írta...

Jó kis poszt, hangulatos illusztrációkkal, de az antianyagot kifelejtetted:).

Studiolum írta...

Az antianyagnak itt semmi keresnivalója. Csak az ántianyagnak lenne, de olyan meg nincs… :)

Judit: Bizony, így van, úgyhogy már lassan sorakoznak is a bejegyzések a mi korunkra vonatkozó „szép új világ” alatt. Zweig szép esszégyűjteménye pedig valóban megmutatja, hogy a kései nosztalgián túl mi mindenben volt valóban jobb az a kor, mint az akár közvetlenül rákövetkező.

gólhaj írta...

guten alten zeiten?
vagy talán inkább gute alte zeit?

Studiolum írta...

Nem, ez csak az ántivilág első, nosztalgikus jelentését hordozza, nincs meg benne (vagy legalábbis nem ugyanolyan súllyal van meg benne) a második, ironikus és távolságtartó árnyalat. Hiába szinte szó szerinti megfelelője a „brave old world”-nek, ez utóbbiba annyira belejátszik a „brave new world” formulája, hogy emiatt önmagában is hordozza ezt a kettősséget. Ha van ilyen formula bármelyik nyelvben, az valószínűleg éppolyan sajátosan az adott nyelvre jellemző szülemény lesz, mint az „ántivilág” a magyarban (nekünk is van „régi szép idők”-ünk, de az csak a nosztalgikus jelentést foglalja magában).

gólhaj írta...

háp igen.. gyakorlatilag azon alapszik.
mondjuk németes szárnypróbálgatásaimat nem ezzel kellene kezdenem, de a mutige alten Zeiten meg teljesen fura, meg lehet, hogy helytelen is.

Studiolum írta...

Nem, a „brave”-es szerkezet, azt hiszem, kizárólag az angolhoz kötődik, fordítani reménytelen. Nem is fordítgatásra gondoltam én, hanem arra, hogy létezik-e (vagy ad abszurdum alkotható-e) bármely más nyelvben olyan megnevezés a múltra, amely egyszerre fejezi ki a nosztalgiát és az elutasítást.

gólhaj írta...

jaj, ejtőernyős tantusz.

bikicsunáj földjén nagyon én sem ugrálhatok az angolommal.

Névtelen írta...

Az elutasítás szépen gyökeresedő szava az „átkosban”. Igaz, némi rákacsintós, cinikus stichhel.

Studiolum írta...

Akárcsak maga az „átkos” kifejezés. És persze mindkettő az „eggyel előbbi” korra is alkalmazható, és mindkettőnek megvan egyszersmind a – fent ecsetelt – pozitív jelentése is. Épp ez a szép a kelet-európai newspeakben. És épp ezért lefordíthatatlan.

Névtelen írta...

Jo forditas sajnos nekem sem jut eszembe, de furcsa, hogy epp ma akadtam erre a bejegyzesre. Tegnap ugyanis egy 'Past Times' elnevezesu, antik utanzatokat arusito ajandekboltban jartam egy angol kisvarosban, es arra gondoltam, hogy mennyivel finomabb es arnyaltabb kifejezese ennek magyarul a 'letunt idok'.

Kinga

Studiolum írta...

Igen, vagy a „régi idők” is, ahogy Mándy használja a „régi idők mozijában”. A „régi szép időkkel” vagy „a régi világgal” együtt (és biztos több mást is lehetne még találni) egészen változatos árnyalatokban tudunk nosztalgiázni.

Petrus Augustinus írta...

Itt is becsúszott egy a blog nemzetközi részéről, a 'Moscow 1900-1961' az angol nyelvű linkre mutat.. :)

Könnyű nekem, mert ugyebár mindent olvastam és így minden bejegyzés linkje szürke; amelyik nem, ott valami gyanús. :)