Nepperek

Nyikolaj Vlaszov nepper a Szadovaja 28. szám alatti üzlete előtt autójában, feleségével. 20-as évek eleje (Az ablakok közötti feliratok ismétlődő szava: ДЕШЕВО – OLCSÓN!)

1921-re a szovjet gazdaság a háborúk és a polgárháború, a hadikommunizmus és a rekvirálások következtében az összeomlás szélére került. A helyzet ideiglenes megoldására javasolta Lenin az új gazdasági rendszer – Новая экономическая политика, NEP – bevezetését, amelynek értelmében a kormány a legalsó szinten – kiskereskedésekben, helyi piacokon – engedélyezte a magánvállalkozást. A parasztoknak ettől kezdve a teljes termékfölösleg helyett annak csak kis részét kellett beszolgáltatniuk, s a többit személyesen vagy magánkereskedők közvetítésével a városban adhatták el vagy cserélhették ugyancsak magánkereskedésekben iparcikkekre. Az új politikát hivatalosan az Összoroszországi Kommunista Párt 10. kongresszusán, 1921. március 21-én fogadták el, a párt ortodox balszárnyának heves ellenkezése mellett.

Egy fogyasztószövetkezet tagjai a Szövetkezetek Napján, 1924

Az ezt követő konjunktúra hívta életre a nepper – НЭПман – figuráját, aki nevét is az új gazdasági rendszerről kapta. Az elnevezés a piacra járó paraszttól a kiskereskedőn át a – tiltott – nagybani adásvételt szervező nagykereskedőig sokféle réteget fogott át és tett együttesen a vágy és irigység céltáblájává. Az ő képeiket látjuk a 20-as évekből, a NEP virágzásának rövid időszakából.

J. Stejnberg: A „Goznak” szövetkezet boltja, 1925

P. Zsukov: A Рабочее дело szövetkezet pavilonja a Lassalle (Mihajlovszkaja) utcán, 1925

A Glavszpirt boltja az Október 25. (Nyevszkij) sugárúton, 1925

Sorállás vodkáért a Glavszpirt boltja előtt, 1925

Zöldség-gyümölcs-árusítás az Aprakszin-udvarban, 1924

V. Bulla: Az „Apollon” aukciósház az Október 25. (Nyevszkij) sugárút 15. szám alatt, 20-as évek

V. Bulla: Sorbanállás fűszerboltban, 20-as évek

A Vörös-sarki Alekszandrovszkij-piac szervező bizottsága, 1926

Sz. Magazinyer: A Predtecsenszkij-piac, 1929

Kolhoz-piac, 1932

A Predtecsenszkij-piac kolhoz-piacának bejárata, 1932

A. Agics: Kolhoz-bazár a Predtecsenszkij-piacon a nyitás napján, 1932. A felirat: „A kolhoz-tagok élen a harcban a 3. bolsevik vetésterv teljesítéséért.”

Kolhoz-piac, 1932

Tejáruda a Kuznyeckij-piacon, 1934

Eladók a Kuznyeckij-piacon, 1934

V. Fedoszejev: A Moszkvai- és Frunzei-kerületek piacának bejárata a Klinszkoj-piac felől,
1936 október

Sztálin 1928-ban látta elérkezettnek az időt az új gazdasági rendszer felszámolására. A parasztgazdaságok ekkor meginduló kollektivizációja a rendszer alapját jelentő termékfölösleget, a nyomában járó megtorlások pedig a nép ellenségeinek nyilvánított neppereket söpörték el a következő évtizedben. Akinek pénze és lehetősége volt rá, még időben külföldre menekült, de az egykori nepperek többsége a lágerekben végezte. Életformájukat majd a 80-as évekbeli maszekok, a цеховники teremtik meg újra. Emléküket pedig egykori fotóikon kívül a korabeli nepper-ellenes agitációs irodalom gyöngyszemei – Ilf-Petrof Aranyborjúja vagy Majakovszkij Poloskája – és a 20-as évek „nepper-dalai”, a Murka, a Bublicski vagy a szovjet jazz alapvető dallamának számító Jozef őrzik. Ezekről majd még írunk az Énekelt történelem sorozatunkban.

A. Sajhet: Nepper az adóvizsgálónál (1930)

Majakovszkij Poloska (1928) darabjának színpadképe. A baloldali standon áruló nepper felirata:
Szukin és Fia. Szukin egy forradalom előtti pétervári kereskedőház neve volt, de az „és”
olyan kis betűvel van írva, hogy szinte eltűnik, s nélküle a felirat annyit tesz: „Szukafi”


Murka, Konsztantyin Szokolszki feldolgozása. A leghíresebb „nepper-dalok” egyike, amely tucatnyi szövegváltozattal terjedt az odesszai zsidó vagányok és a rosztovi alvilág balladáin át a szeretőjét sirató nepper alábbi daláig.

Знаете ль вы Мурку,
Мурку дорогую?
Помнишь ли ты, Мурка, наш роман?
Как с тобой любили,
Время проводили,
И совсем не знали про обман.

Как-то было дело,
Выпить захотел я
И зашел в шикарный ресторан.
Вижу – в зале бара,
Там танцует пара:
Мурка и какой-то юный франт!

Я к ней подбегаю,
За руку хватаю:
«Мне с тобою надо говорить!»
А она смеется,
Только к парню жмется,
«Нечего, - сказала, - говорить»…

Мурка, в чем же дело?
Что ты не имела?
Разве я тебя не одевал?
Шляпки и жакеты,
Кольца и браслеты,
Разве я тебе не покупал?

Здравствуй, моя Мурка,
Здравствуй, дорогая,
Здравствуй, моя Мурка, и прощай…
Ты меня любила,
А теперь забыла,
И за это пулю получай!
Ismerik-e Murkát,
a drága Murkát?
Emlékszel-e románcunkra, Murka?
Hogy szerettük egymást,
hogy töltöttük időnket,
álnokságról mit sem tudva?

Hogy is történt a dolog?
Inni akartam én
s betértem egy sikkes étterembe.
S látom, a nagyteremben
ott táncol egy pár:
Murka és valami szépfiú!

Odafutok hozzá,
kézen ragadom:
„Muszáj beszélnem veled!”
De ő nevetgél és
csak a fiúján csüng.
„Nincsen”, mondja, „miről beszélnünk.”

Murka, hát mi baj van?
Hisz mindened megvolt!
Talán nem öltöztettelek szépen?
Kalapokat, kabátokat,
gyűrűket és karkötőket
talán nem vásároltam neked?

Szervusz, én Murkám,
szervusz, drágám,
szervusz, Murkám, Isten veled…
Szerettél engem
és most elfeledtél:
hát ezért fogadd ezt a golyót!

3 megjegyzés:

Petrus Augustinus írta...

Ha jól tudom, 1921-ben még nem volt Szovjetunió, 1922-ben jött ki a szovjet alkotmány, és innen datálják a SZU létezését. Azelőtt csak Oroszországi SzSzK volt, ha minden igaz.

Studiolum írta...

Így van, csak már rájár a szám. Pár sorral lejjebb épp ezért írtam Összoroszországi Kommunista Pártot. No mindjárt javítom.

Per Spegulo írta...

Tehát Murka egy szocialista erkölccsel összeférhetetlen életmódot folytató burzsoá csökevény kitartott volt.
Ó hogy mennyi dal szól az efféle rossz erkölcsű nőkről.
A világirodalom összesből csak úgy csöpögnek az efféle nők. És hogy tudjuk szeretni őket, Daragaja Murka! Pedig leköpni, leszidni való szajhák, akik miattunk lettek ilyenek, Daragaja Murka!
Kiváló a tangóharmonika, egyébként.