Hírünk a világban

Velencében, a San Cassiano plébániatemplom oldalában kis tér nyílik, ahonnét a Ponte de la Chiesa nevű híd vezet át a túloldali Calle dei Mortihoz, amely onnan kapta nevét, hogy valaha itt volt a plébánia temetője. A híd lépcsőjének kezdetén áll a tér egyetlen házának márvány sarokoszlopa, amely oszlopfőjén az 1854-es házszámot viseli. Az oszlopfő alatti feliratot azonban csak az veszi észre, aki elég közel megy az oszlophoz ahhoz, hogy kirajzolódjanak előtte a kis mélységben rávésett betűk.

A felirat felső, nagyobbik részét gyakorlott kéz véste a falra szabályos kapitális betűkkel:

1686 A DÌ 18 ZUGNO BVDA FV ASEDIATA ET A DÌ 2 SETTEMBRE FV PRESA

1686 június 18-án Budát ostrom alá fogták, és szeptember 2-án elfoglalták

Ez alá inkább kézírásos kalligráfiával egy másik dátumot is véstek:

1686 A DI 27 LV

1686 július 27-én

Nem tudjuk, ki volt az, aki ilyen fontosnak tartotta feljegyezni Buda töröktől való visszafoglalásának dátumait. De azt tudjuk, hogy nem volt egyedül.

Az 1541. augusztus 29-én Szulejmán által elfoglalt Buda felszabadításának története 1683 szeptemberére nyúlik vissza, amikor a német birodalmi és a lengyel seregek felmentették Bécset a török ostrom alól, majd egy hónap múlva már Párkányt és Esztergomot is visszafoglalták a töröktől. A győzelem eufóriájában XI. Ince pápa kezdeményezésére a Habsburgok, Lengyelország és Velence létrehozta a Szent Ligát a török által megszállt további területek visszafoglalására. A Liga csapatai már 1684-ben ostrom alá vették Budát, de ekkor még sikertelenül. 1686-ban hosszú előkészület után újra visszatértek, és három hónapig tartó ostrommal, nagy veszteségek árán végül szeptember 2-án, szinte pontosan 145 év török uralom végén bevették a várost.

Benczúr Gyula: Budavár visszavétele, 1896. A Bécsi kapun bevonuló Lotharingiai Károly a várat védő török parancsnok, Abdurrahmán Abdi Arnaut holttestére tekint, akinek emlékműve ma a kapu mögött áll

Buda török parancsnokának emlékműve azon a helyen áll, ahol 1686. szeptember 2-án a vár védelmében elesett. Az emlékművet annak a Szabó Györgynek a leszármazottai állíttatták 1932-ben, aki ugyanitt, ugyanezen a napon esett el a vár ostroma közben. Az emlékmű felirata magyar, oszmán-török és modern török nyelven: „A 145 éves török hódoltság utolsó budai helytartója, Abdurrahmán Abdi Arnaut pasa e hely közelében esett el 1686. nyárutó hava 2. napján délután, életének 70. évében. Hős ellenfél volt, békesség vele.”

A pasa haláláról Kovács Margit 1977-es naiv hangulatú kerámiája is megemlékezik a Bécsi kapunál, az Ostrom utca elején. A plasztika sajátos bakija, hogy a háttérben – nyilván az Egri csillagok hatására – nem a keresztények, hanem a törökök ostromolják a várat.

Buda bevételét Európa-szerte tűzijátékkal, harangszóval, misékkel ünnepelték. Különösen így lehetett Velencében, amely a Szent Liga tengeri szövetségeseként ugyanebben az időben a Peloponnészoszt szabadította fel a török alól, ahogy erről hamarosan írok. Ebben a lelkesedésben született a San Cassiano melletti felirat is. Hogy az alatta lévő július 27-i dátum mire utal, azt nem tudni. Azon a napon Eszterházy János indított nagy rohamot a vár ellen, de ez csak részleges sikerrel járt – nem valószínű, hogy erre emlékeztetne a felirat.

Tűzijáték Brüsszel főterén Buda bevételének ünnepére

Az ünneplő városok között volt Brüsszel is, ahol a tűzijátékok mellett több fogadó is felvette Buda nevét. A várostól északra magányosan álló Buda fogadó körül a 19. századra egy kis falu alakult ki, amely a közeli Haren vasúti csomópont létrejöttével ipari negyedként tagolódott be Nagy-Brüsszelbe.


Della Bosiers Fleur de Buda (1971) című dala a brüsszeli Buda iparnegyedről szól

A következő olyan magyar történelmi esemény, amely egész Európa szívét megdobogtatta, az 1956-os forradalom volt, amelyről ismét tereket és utcákat neveztek el. Brüsszelnek már volt Budája, így hát annyit tettek, hogy az Európai Parlament brüsszeli épületétől Budára kimenő busz az 56-os számot kapta.

Az 1956-os forradalom után Olaszországban is több tízezer magyar menekültet fogadtak be, és több városban is teret neveztek el a magyar mártírokról.

Például Capriban (copyright by ribizlifőzelék)

Vagy a szicíliai Piazza Armerina városkában. Most október 23-án igazán méltó helyen emlékezhettünk meg itt az évfordulóról.

Ennél méltóbb helyen csak azok a kárpátaljai magyarok emlékeztek meg róla, akik 1956-ban nem is álmodhattak a forradalomban való részvételről, most viszont épp azt mozdítják elő és hirdetik, amit 56-os kortársaik szerettek volna elérni, és amit a magyar kormány szeretne teljesen elfelejteni. Háromszáz év után most ők növelik jócskán megkopott hírünket a világban.


A macskafélék méltóságáról

Ezt a Leonardo-karikatúrát most fotóztam Toszkánában. „A legkisebb macskaféle is egy főmű”, kommentálja a vitruviusi macskát a mester olyan elégedett arccal, mint aki már tudja, hogy ezzel a mottóval fogja kezdeni Laudatio cati (A macska dicsérete) avagy De dignitate felidarum (A macskafélék méltóságáról) című humanista értekezését.

A képet azért is fotóztam le, mert lehetőséget kínál két néplélek – bármit értsünk is ezen – összevetésére. A másik néplélek az orosz, az összevetés tárgya pedig az az emblematikus dal a macskáról, amely az 1966-os Республика ШКИД szovjet kultuszfilmben hangzik el.

A film arról szól, hogyan szerveztek iskolát és művészeti képzést az 1920-as években azoknak az árva gyerekeknek, akik a polgárháború után milliószámra kóboroltak (és bűnöztek) Oroszországban. A film főhőse, Mamocska itt egy koldusdallal akarja bizonyítani tehetségét.

У кошки четыре ноги
Позади у нее длинный хвост
Но трогать ее не моги
За ее малый рост, малый рост

A macskának négy lába van,
hátul hosszú farkat visel.
De te ne bántsd őt, hiszen
termetre oly kicsiny.

A dal, mondhatni, ugyanúgy indul, ahogy a kép. Az első két sorban tényszerűen megjeleníti a macskát négy lábával és farkával. De míg az olasz művésznél ez úgy folytatódik, hogy „és ezek tökéletes síkidomokba, körbe és négyzetbe írhatóak, és a teremtett világ nagy összefüggéseivel harmonizálnak”, az orosznál két dolog következik belőle: az aggresszió és az irgalom. A macska kicsi és törékeny: az orosz ember első gondolata az, hogy könnyű bántani. A második viszont az, hogy megsajnálja és védelmébe veszi őt. És igen, ez a kettő elfér egymás mellett az orosz lélekben.

De az oroszsághoz még egy harmadik dolog is kell: a zseniális abszurditás. Már a fölöslegesen tényszerű kezdő kép is abszurd, de ami igazán hátborzongató, az az előadás. A nyolcvanas és kilencvenes években még hallottam ilyen hátborzongató, átható erejű dalt gyerekkoldustól román és szovjet vonatokon, majd később Iránban is. Ilyen jelenettel indul a Pjotr Lescsenko életéről szóló Петр Лещенко. Все, что было… (2013) film is, ahol a kis Pjotr énekelve koldul Kisinyov utcáin. A pizzicato akkordokkal kísért érzelemmentes, kísérteties dal mintha orthodox gyászinduló lenne, a későbbi munkásgyászindulók rokona.

A Республика ШКИД rendezője, Gennagyij Poloka szerette volna a filmet az 1920-as években még közismert блатные песни-vel, zsiványdalokkal feldobni, amelyek ma „odesszai kocsmadalok” néven élik reneszánszukat. A filmnek alapul szolgáló önéletrajzi regény szerzője, Alekszej Jeremejev maga is idézett néhányat. A macskafélék nehéz életéről szóló dalnak azonban a film készítésekor már csak az első versszakára emlékezett. Ahogy az a Szergej Szlonyimszkij zeneszerzővel nemrég megjelent interjúból kiderül, a folytatást részben a zeneszerző írta hozzá, részben pedig a film sikere után a nép ismeretlen fiainak ajkán bővült tovább. Így került vissza immár autentikus блатная песня-ként az Amerikanka együttes 2010-es Легенды блатной песни lemezére:

А у кошки четыре ноги,
Позади у неё длинный хвост.
Но трогать её не моги
За её малый рост, малый рост

А кошку обидеть легко,
Утюгом её между ушей.
И не будет лакать молокооо,
И не бууудет ловить мышей.

А ты не бей, не бей, кота по пузу,
Кота по пузу, кота по пузу.
А ты не бей, не бей, кота по пузу,
И мокрым полотенцем не моги.

У ней голубые глаза,
На ресницах застыла слеза.
Это ты наступил ей на хвост,
Несмотря на её малый рост

A macskának négy lába van,
hátul hosszú farkat visel.
De te ne bántsd őt, hiszen
termetre oly kicsiny.

A macskát könnyű bántani,
vasrúddal a füle közé,
s többé nem lefetyel tejet,
és nem fog többé egeret.

Ne üsd, ne üsd a macska hasát
a macska, a macska hasát
Ne üsd, ne üsd a macska hasát,
őt nedves törölközővel ne bántsd.

Kék szeme van, kék szeme
pilláján egy könnycseppel:
te léptél a farkára,
nem törődve kicsiny termetével.

A kibővített szöveg egyfelől szinte tobzódik a macska kicsinálásának törvényszéki pontossággal és higgadtsággal leírt módszereiben, másfelől ezeket folyamatosan tiltásként fogalmazza meg. A dal szólhat a nők, különösen a barátnő elleni erőszakról is, mint az ugyanekkor keletkezett Murka, de az énekes zsivány azonosul is a macskával, s a rá leselkedő aggressziót – amelyet ő saját napi gyakorlatából jól ismer – önmaga ellen irányuló fenyegetésként éli meg.

A dal abszurd- és ezzel oroszságtartalmára még eggyel rátesz az Отава Ё 2020-as klipje, amelyen az 1920-as és 30-as évekről szóló filmek, mint Leonyid Gajdaj Tizenkét székének, Vlagyimir Bortko Mester és Margaritájának vagy Vlagyimir Davidenko Miska Japoncsikjának képi világában kitűnően megcsinált gegek sorozata kíséri a dalt. A gegek fő feladata e retró képi világ felidézése, de látszólag véletlenszerű egymásutánjukból hangsúlyosan rajzolódik ki a kiszolgáltatottak védelmének szála is, ami talán némi optimizmusra ad okot a dal és az orosz lélek jövőjét illetően.