Patak a Luan-kertben

Guilin
Wang Wei:
A Wang folyó versei

1. Új ház Meng falánál
2. A Huazi-hegy csúcsán
3. A vén barackfa háza
4. A bambuszok hegyén
5. A Szarvasparkban
6. A magnólialigetben
7. A somliget partján
8. Ösvény a pagodafák alatt
9. Pavilon a tó partján
10. A déli hegy
11. A Yi-tavon
12. Hullámzó füzek
Tovább…
飒飒秋雨中
浅浅石溜泻
跳波自相溅
白鷺惊复下。


sà sà qiū yŭ zhōng
jiān jiān sí liù xiè
tiào bō zì xiāng jiàn
bái lù jīng fù xiàsú, sú, süvít a szél
  az őszi esőben

csapp, csapp, csattog a víz
  a nyirkos köveken

hullám hullám
  után lendül

felrebben, majd
  visszaszáll a kócsag

A természet nemcsak derűs és harmonikus tud lenni. A víz tükre nem mindig tiszta. Olykor minden felkavarodik, a szél vízszintese lándzsát tör az eső függőlegesével, a víz ki akar törni partjai közül. De a taoista bölcs tudja, hogy a természettel ilyenkor is egységben van. Ha ilyen váratlan meglepetés éri, visszavonul, és helyreállítja magában az egységet, mint a kócsag, amely nem repül el a viharban, hanem visszaszáll, hogy szembenézzen meglepetése okával.

A kócsag a Tang-kori költészetben több mindent jelent. Ragyogó fehér színe miatt a tisztaságot, az égi fényt, többnyire a Vénusz fényét. Wang Wei kortársa, Li Deyu írja róla egy versében: „Az ég tiszta fénye, amely elvesztette minden reményét a visszatérésre.” Ennélfogva az ideális ember szimbóluma is. Fehérsége a buddhizmus kedvenc színe: ebben a versben a hullámok fehér tarajával együtt a világ jelenségeinek látszólagosságára utal. És par excellence őszi madár: puszta említésére tudjuk, hogy ősz van a versben.

A kínai versek nem szokták megszemélyesíteni a természeti jelenségeket. Feltűnő ezért, hogy ebben a versben a jelenségek mégis megszólalnak: „sà sà”, mondja a szél, „jiān jiān” mondják a hullámok. A Wang Wei-kortárs Zhang Yanyuan írja kalligráfiai traktátusában, hogy a madarak és állatok hangját is le lehet írni írásjegyekkel, s ettől emberi jelentéssel telnek meg. Így tesz Wang Wei is a jelenségek hangjaival. Mintha az ideális ember még a természet legzaklatottabb állapotában is megtalálná vele a személyes viszonyt.

Nincsenek megjegyzések: