A vén barackfa háza

Nuodeng, Yunnan
Wang Wei:
A Wang folyó versei

1. Új ház Meng falánál
2. A Huazi-hegy csúcsán
Tovább…
文杏裁为粱
香茅结为宇
不知栋里云
去作人间雨。


wén xìng cái wéi liáng
xiāng máo jiē wéi yŭ
bù zhī dòng lĭ yún
qù zuò rén jiān yŭa szemöldökfa
  egy kivágott vén barackfa

a tető
  illatos nád összekötve

vajon

ez az oszlopon fennakadt felhő
   elhinti-e terhét
      az emberek között?

A harmadik versben belépünk az „új házba Meng falánál”. Az első két sor, mint a kínai tusrajzok, csak néhány vonással vázolja fel az épületet: az ajtót, amelyen át belépünk, és a tetőt, amelyre odabent felpillantunk. A többi termékeny üresség, képzelőerőnk terepe.

Mindkét sor úgy írja le a maga tárgyát, hogy a természeti elem dominál benne, amiből készült: a barackfa és a nád. És mindkettőnek van egy olyan jelzője, amely az emberi munkára utal, amelynek révén élő növényből az épület részévé váltak: a kivágás és az összekötés.

És emellett mindkettőnek van egy, a természetből magával hozott jelzője is. A nád illatos. De a barackfa az eredetiben olyan, amit nem tudok egyetlen szóval lefordítani, csupán megmagyarázni. Az eredeti jelző 文 wén. Ez a szó eredetileg ráncot jelent, fáról szólva pedig barázdát, erezett törzset. Minthogy az írás is barázdákat ró az anyagra, ezért a wén átvett – és ma leggyakoribb – jelentésben műveltséget, kultúrát jelent. A versbéli barackfa wén jelzője mindezeket a jelentéseket hordozza. És ettől furcsa módon a két jelző szerepe felcserélődik. Mintha az eredetileg a természetes öregedést jelző wén lenne az emberi munka eredménye, az egy életen át magába szívott műveltség, és a kivágott a sors munkája, a világból való kivonulás és az imént olvasott melankólia forrása. Mindezekre akarok utalni a vén jelzővel, amely véletlenül egybecseng a kínai eredetivel.

Ez az ajtó fölé befalazott vén barackfa találkozik itt, a Meng fala melletti új házban a tetőt borító, még illatos fiatal náddal, ahogy maga az új ház a vén fákkal az első versben. Mintha azok egyike költözött volna a házba, ahol esélyt kap egy második életre.

És ekkor egy váratlan új elem hatol a képbe. Egy felhő. Hogy hová hatol, az nem teljesen világos, és talán épp ez a cél. A vers szó szerint „a főoszlopon”, 栋里 dòng lĭ lévő felhőről beszél. A dòng a hagyományos kínai ház tartóoszlopa, s ezzel újabb építészeti vonással gazdagodik a tusrajz. A tartóoszlop a ház alapját köti össze a tetővel, a földet az éggel, s ezáltal a házat világmodellé és templommá emeli. De hogyan jelenhet meg ezen az oszlopon egy felhő? Lyuk lenne az illatos nádkötegek között? Vagy az oszlop pars pro toto csupán, s a felhő valójában az általa tartott tetőn akadt fel?

És egyáltalán, miért fontos, hogy vajon a felhő szétszórja-e terhét? És miért kell hangsúlyozni, hogy az emberek között? És miért kételkedik ebben Wang Wei?

A kínai vers és festmény dinamikája a kozmosz körforgásán alapul, ahogy a Tao a nem-létezőből létrehozza a létezőt, az egyből a sokat, s aztán a létező visszatér a nem-létezőbe. Ez a vers arról beszél, hogyan jött létre ez a ház a természet és az emberi munka révén, az egy kivágása és a sok összekötése, a kötés és oldás révén, a yin és a yang körforgása révén. Ebben a körforgásban az üresség, a nem-létező éppolyan fontos, mint a belőle létrejövő és őt strukturáló létezők. A felhő pedig az ürességből a létezővé való átalakulás, a két pólus, a yin és yang, a Hegy és a Víz közötti átmeneti állapot jelképe.

Írtam egyszer, hogy a „költészet” kínai írásjegyének etimológiája – szemben a görög ποίησις-szel, amely „alkotást” jelent – a „templomban felajánlott áldozat” jelentéselemet foglalja magában. Ha a tartóoszlop templommá emeli a házat, akkor áldozatra is szükség van benne. Wang Wei még az ürességben van. Még nem biztos önmagában, még kételkedik benne, hogy az ő átmeneti állapota vajon áldozattá válik-e, vajon az egység sokasággá, a felhő vízcseppekké oldódik-e, vajon megtermékenyíti-e a világot.

Mi már tudjuk. Innen szurkolunk neki.

Nincsenek megjegyzések: