Rózsaszínű levelek 37.


Freulen Antonia Zajác
III. B. Kis-korona-gasse 54
Budapest
Ungarn


Fil grüss u. küss von dein Karl / Sok csók és üdvözlet a te Károlyodtól
1917 VIII 20.Előző levelek (térképen szürkével):

Oroszország, 1916. november 26.
Oroszország, 1916. október 3.
Oroszország, 1916. május 31.
Oroszország, 1916. május 2.
Galícia, 1915?
Galícia, 1915. szeptember 14.
Galícia, 1915. szeptember 13.
Galícia, 1915. szeptember 9.
Galícia, 1915. augusztus 27.
Galícia, 1915. augusztus 22.
Galícia, 1915. augusztus 6.
Galícia, 1915. augusztus 2.
Galícia, 1915. július 25.
Galícia, 1915. július 14.
Galícia, 1915. július 12.
Galícia, 1915. július 6.
Galícia, 1915. június 25.
Galícia, 1915. június 10.
Debrecen, 1915. június 5.
Budapest, 1915. június 1.
Budapest, 1915. március 1.
Budapest, 1915. február 10.
Kecskemét, 1915. január 30.
Duklai-hágó, 1915. január 11.
Felsőhunkóc, 1915. január 4.
Sztropkó, 1914. december 31.
Budapest, 1914. december 23.
Budapest, 1914. december 21.
Budapest, 1914. december 11.
Budapest, 1914. december 2.
Budapest, 1914. november 28.
Budapest, 1914. november 27.
Budapest, 1914. november 18.
Budapest, 1914. október 27.
Debrecen, 1914. szeptember 25.
Szerencs, 1914. augusztus 28.
[A műtermi tó előtt egy thonet székben Timó Károly ül, ismeretlen barátja kissé színpadias beállításban a vállán tartja a kezét. Akárha egy üdülőhelyről érkezett volna üdvözlő lap Zajác Antónia kisasszonynak.

1917. augusztus 20. A keltezés sok mindent megmagyaráz. A német nyelvű szöveg és a bélyeg helyén lévő firkantás valamennyire még emlékeztet a fogolytáborból küldött lapok bérmentesítésére, de a kissé durva anyagú és szabású egyenruhák egyvelegén legfeljebb a semmilyen rangjelzést sem jelentő stráf utal arra, hogy mégis hadifogoly-félék állnak a műterem paravánja előtt.

A cári birodalom rogyadozik. A háborúban kivérzett rendszer nem működőképes többé. Mint egy döglődő, dinoszaurusz teste, az ország feje és Vlagyivosztokig érő farka közötti, több, mint 7000 km-es távolságon, hektikus összevisszaságban mozognak a mindenféle színű és nemzetiségű csapatok és civil lakosok, terjednek az egymásnak ellentmondó hírek, ukázok, katonai parancsok.

Hogy a hasonlatnál maradjunk, igazában csak a lomha testű, döglődő lény gerincén, a Transzszibériai vasútvonal mentén vonulnak emberek és harci eszközök, áruk és információk, gyakran minden látható logika nélkül.

A cári rendszert felváltó Lvov és Kerenszkij kormány próbál valahogy a katasztrofális közállapotok, az antant, a nyári offenzíva kudarcának a következményei, és a zavart kihasználó bolsevik taktikázás között lavírozni, de már kezdenek hatni Lenin hadovái a forradalmak továbbviteléről a forradalmi káosz irányába. Édes istenem! „A burzsoázia, a mensevikek és az eszerek Lenin tézisei hallatára bősz üvöltésben törtek ki.” *

* (A szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának története – rövid tanfolyam Szikra, Budapest 1951. Hatodik kiadás 560001–660000; p. 227.)


Ez a felfordulás– úgy tűnik – a penzai hadifoglyok számára könnyebbséget hoz. A kialakulatlan és folytonosan változó belső erőviszonyok között mellékszereplőkké válnak. A Penzában tartott cseh hadifoglyok részeivé válnak a cseh légiónak, ami a káoszban jelentős politikai és katonai tényezővé válik; a velük összezárt többi hadifogoly is könnyebben vészeli át itt a zűrzavart. Kijárhatnak, munkát vállalhatnak. Műteremben fényképezkedhetnek.
A lapot a rajta lévő borítéknyom alapján normál postai levélként küldték a Kiskorona utcába.

*

Magyarországon is jelentős politikai változások állnak be e jeles napon. A hagyományos körmenet eseményei szinte eltörpülnek amellett, hogy az elhúzódó háború, a nyomor és a pacifizmus térnyerésével terhelt belső helyzet kudarcos kezeléséért a hetven napig hivatalban lévő Esterházy regime-t (érdemeinek elismerése mellett) a király meneszti. A miniszterelnöki székbe Wekerle Sándort nevezi ki. Ezzel „remélhetőleg befejeződött a gyámoltalan kísérletezgetésnek, a bárányszelídségű tehetetlenkedésnek, a jóakaratú elposványosodásnak ez az egész korszaka. Wekerle a munka embere, tapasztalt múltja, visszhangos neve, politikai rutinja joggal engedik feltételezni, hogy elődjénél nagyobb szerencsével győzedelmeskedik a nehézségek fölött, amelyek azóta nem hogy elenyésztek volna, hanem ellenkezőleg megszaporodtak. A zilált pártviszonyok, a többségben levő munkapárti ellenzék, az élelmezés hallatlan nehézségei, a valuta krónikus és gyilkos értéktelensége, a háború reménytelenül hosszú időtartama, a nagytehetségű Wekerle számára sem fogja rózsalugassá a kormányzást.” ** Hát, nem.

** (A Pesti Napló 1917. augusztus 21-i vezércikkéből)

És ugyanezen a napon Pesti Napló 6. oldalának alján mínuszos hírként jelentik, a cári családot vidékre telepítik.]


Nincsenek megjegyzések: