Rózsaszínű levelek 32


ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
ДЛЯ ВОЕННОПЛѢННЫХЪ

Кому: Frln Antonie Zajác
III. Bezirk. Kis-Korona Gasse 52.
Куда: Budapest, Ungarn
Előző levelek (térképen szürkével):

Galícia, 1915. szeptember 14.
Galícia, 1915. szeptember 13.
Galícia, 1915. szeptember 9.
Galícia, 1915. augusztus 27.
Galícia, 1915. augusztus 22.
Galícia, 1915. augusztus 6.
Galícia, 1915. augusztus 2.
Galícia, 1915. július 25.
Galícia, 1915. július 14.
Galícia, 1915. július 12.
Galícia, 1915. július 6.
Galícia, 1915. június 25.
Galícia, 1915. június 10.
Debrecen, 1915. június 5.
Budapest, 1915. június 1.
Budapest, 1915. március 1.
Budapest, 1915. február 10.
Kecskemét, 1915. január 30.
Duklai-hágó, 1915. január 11.
Felsőhunkóc, 1915. január 4.
Sztropkó, 1914. december 31.
Budapest, 1914. december 23.
Budapest, 1914. december 21.
Budapest, 1914. december 11.
Budapest, 1914. december 2.
Budapest, 1914. november 28.
Budapest, 1914. november 27.
Budapest, 1914. november 18.
Budapest, 1914. október 27.
Debrecen, 1914. szeptember 25.
Szerencs, 1914. augusztus 28.
Liebe Antonie. Ich mach dir zu vissen dass ich Gott sei dank gesund bin vass ich dier auch von herzen vincs ih höfne dass dich in eine kurze zeitt vidersehe. Seit 14en September bin ich in gefangensaft. Ich küsse dich filmal und grüsse di familie. Karl.

Kedves Antónia! Tudatom veled, hogy hála Istennek egészséges vagyok, amit neked is szívből kívánok. Remélem, hogy rövid időn belül viszontlátlak. Szeptember 14. óta vagyok hadifogságban. Sokszor csókollak, és üdvözlöm a családot. Károly


[A nyugtalanító és baljós várakozás végén, ami az utolsó, 1915. szeptember 14-én íródott levél után az otthon maradottakban napról-napra nőtt, legalább megbizonyosodhattak, hogy Károly honvéd él, bár a jövő teljesen bizonytalan.

A dátumozás és a feladási hely üres. Valahonnan egy orosz gyűjtőtáborból érkezhetett, ahol még ezek a jámbor adatok is titkosaknak minősültek az orosz cenzori előírások miatt. Nyilván munkájuk megkönnyítése érdekében kellett a fogságból hazaküldött lapokat német nyelven megírni magyar helyett. A lapon kiolvashatatlan cirill betűs pecséteken kívül megtalálható a bécsi népességnyilvántartó bélyegzője, ami primer forrása lett a későbbiekben a hadifogságba kerültek számbavételének.

Ez a lap ad magyarázatot a frontról írt utolsó levél zaklatott, érthetetlen végére. Itt már csak arra törekedhettek, hogy valami üzenetet megírjanak, bízva, hogy a leveleket még át tudják juttatni az őket bekerítő ellenséges csapatok vonalán. Nincs szükség elmélyült grafológusi ismeretekre. Tökéletesen érződik a pánik, a félelem és a kapkodás, a fogságba esés órái-percei.

Ennek a lapnak az ismeretében világossá válik a 31. levélhez mellékelt napi höfer kétértelműsége. A folyamatosan szétkürtölt harci sikerek mellett akár magyar veszteség is kiolvasható belőle, ami azért meglepő, mert e hadijelentések általában még pirulákba csomagolva sem számolnak be balsikerekről.

A Höfer-jelentés utólagos ellenőrzéseként az egyéb napilapok aznapi jelentéseihez fordultunk. Az eredménye váratlan volt: a baljós, kétértelmű sejtéseket a Pesti Napló pontatlanul idézett szövege sugallta, szöges ellentétben az eredeti jelentés nyilvánvaló szándékával:

A napi „höfer” a Pesti Naplóban

A Pesti Naplóban idézett jelentés-részlet szövege: a „…Dubnónál és a Stubiel szakaszon mindenütt nagy veszteségekkel utasítottuk vissza az ellenséget.” A többieknél viszont: „…Dubnónál és a Stubiel szakaszon mindenütt nagy veszteség(ei)vel utasítottuk vissza az ellenséget.”

A „helyes höfer”

Ha a Pesti Naplóban szintén a helyes Höfer szöveg jelenik meg, Timó Károly honvéd talán elkerüli a hadifogságot?]

6 megjegyzés:

rizikat írta...

"Tudatom veled, hogy hála Istennek egészséges vagyok, amit neked is szívből kívánok." Szíven üt ez. Az orosz fogságban lévő nagypapám és családja 1916-1917-es levelezésében is szinte szóról szóra ezeket a mondatokat írja le, minden levélben, varázsige gyanánt.

http://emlekmasolatok.blog.hu/2014/07/19/oroszorszagi_tabori_lapok

Tamas DEAK írta...

Tehát ez a levél csak 1917. októberben ért oda?

Ferkó írta...

Valószínűleg jóval hamarabb hazaért. Ma már sem a lap kelte, sem a megérkezési ideje nem állapítható meg. Nyilván hamarabb megérkezett; ennyi várakozásba és bizonytalanságba bele lehet halni.

Tamas DEAK írta...

Hát, a fogalmazásból ítélve még 1915-ben írhatta. Én nemrég találtam meg nemrég két Deák rokon szomorú történetét:A budapesti központi iárásbiróaág közhírré teszi, hogy Deák Károlyné szül. Turján Amália részéről előterjesztett holtuatnyilvánítási kérelme folytán a 28000/1919. I. M. Riámu rendelet 7. íj-a alapján ez eljárást megindította és Deák Karoly állítólag eltűnt rés'éré dr. Biró Ernő budapesti ügyvédet (lakú VIII. kér., K. oszinház-utca 19.) ügygondnokul kirendelte
Az eltűnt neve Deák Károly, születési helye Viukovce (Bács-Bodrog megye), szú etés ideje 1886 évi április hó 6 n m utolsó lakhelye Budapest, IX., Földvári-u-ca 3. földszint 2. sz., háza,társának neve Turián Amália, i nnék lakhelye Budape t, IX., Földvári utca 3. földszint 2. sz., a házasságból Ferenc nevű kis fiú született és ennek e1- helyczése ez anyjánál van, az eltűnt ír 'aikuzása mészárossegéd, az eltűntnek ingó vagyona n m volt. Az eltűnt szülni: Deák Zigmond és néh Kőmives Julianna,
Az e'-tunt egyen eltür.é e előtt katonai szolgálatot teljesített, bevonult r részleges rao.gósitáskor 1914. évi juliushó27. napján Zombor va.osb.-, o»apaítestéi.ak meg leioöse (anyaezred, »hová eredetileg beosztották) 23, gyalogezred, nfco1 ára zogá utót teljesített a 26. cs. és kir, gyalogezred 13. századnál,katonai rendfokozata gyalogos utolsó ismert iákon postaszáma 105. A hudeseaieny megjelené s, amely kidben ny- avégett, 1915. évi már cius hó 28 á i orosz fogságba került és ott Állítólag maghalt. A 'rn. s,.er, - t egy bt guzga sá -nak i*rte- ítése szerint nyilvántartásban nem fordul c-lö.
A bíróság felh’v mindenkit, hogy az esetben, ba az eltűnt élet-benlétéról. tartózkodó helyéről, halálának vagy eltűnésének egyéb körülményeiről vagy a holtnak nyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról volna tudomása, hogy az eltűnt a hirdetményben mez;el it időn túl még életben volt, azt a budapesti központi járásbíróságnál 1929. évi március hó 2. napjáig jelentse be.
Ha az előbb megjelölt időpontig bejelentés nem érkezik, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a boltnaknyilvánitás kérdésiben határozni A bíróság a jelen hirdetményt a kérelmezőnek avégett adja ki, hogy azt 30 nap alatt a Budapesti Közlönyben saját költségén egyszer tegye közzé. Budapest, 1919. évi december hó 27.“ napján. A budapesti központi járásbíróság.

Tamas DEAK írta...

Holtnaknyilvánlt ísok.
Aki az alább megnevezettek éleibenlétéröl, haláluk körülményein! vagy a holtnaknyilvánitás szempontjából fontos egyéb körülményekről, igy különösen arról tud, hogy az eltűnt a hirdetményben jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdetményt kibocsátó biróságnál jelentse be.
házi kir. járásbíróság. 2710
1729/1922. sz. Deák Ferenc budapesti (Hl., Szőlő-u. 55.) vasesztergályos, aki 1884-ben született, 1). Kálmán és Kiing Matild fia, Wirth Amália férje, a 32. gy.-ezredből 1915. julius 24.-én Galicziában eltűnt. Budapesti I—III. kér. kir. járásbíróság,

Tamas DEAK írta...

... és Deák Károly dédunokáját, ötödunokatesómat idén megtaláltam.