Wolf Pruss évei és órái. 1. Ifjúkor Oroszországban

V. O. Pruss órakészítést tanít árvaházi gyerekeknek.
Ogonyok, 1928. február 19.
Wolf (Vlagyimir Oszipovics) Pruss egy oroszországi haszid stétlből származó igen tehetséges és igen rakoncátlan gyerek volt. Egy álmodozó, aki a genfi kényelmes családi életet hagyta maga mögött, hogy megvalósítsa álmát, és létrehozza az orosz óraipart, mégpedig árva gyerekek betanításával. Története Szibériától Svájcig ível, útját meglepő amerikai figurák szegélyezik Leninnel, Trockijjal és végül Sztálinnal együtt.
Az első szovjet óra Pruss gyárából. Pravda, 1932. dec. 20.
V. O. Prusst az 1937-es terror idején végezték ki és törölték a hivatalos szovjet történelemből. De emléke manapság újra éled.

Ezt a különös történetet, amelyet rokonok és barátok segítségével már évek óta kutatok, három fejezetben adom elő: Oroszország, az emigráció, majd a visszatérés Oroszországba. Pruss és Lenin állítólagos évtizedes kapcsolatáról sok mindent költöttek már, és sok mindent kell megcáfolnom, de erre majd csak a második fejezetben kerül sor. Ott majd kimutatom, hogy ismeretségük csupán abban a két évben bizonyítható, amikor Lenin Bernben élt szerelmi háromszögben Nágyával és Inessával, pénzügyi nehézségekkel küszködött, s minden szendvicsre és csésze teára szüksége volt, amelyet jobban eleresztett elvtársai rendelkezésére bocsátottak.

A történet a vityebszki kormányzóság, a mai orosz-belorusz határvidék három álmos vidéki megyeszékhelyén kezdődik, ama Letelepedési Övezet legészakibb részén, amelyet a zsidók kötelező lakóhelyének jelöltek ki, miután a cári kormányzat áttérítésükre vagy kiűzésükre tett erőfeszítései csődöt mondtak. Ezidőtájt a vityebszki kormányzóság lakosságának 12%-a volt zsidó. Egy évvel Wolf születése előtt lépett az orosz trónra a betegesen antiszemita III. Sándor, aki még az Övezeten belül is zsidómentesnek nyilvánított számos helyet, beindítva ezáltal a hagyományos zsidó városkákban a túlnépesedés és elszegényedés gyilkos spirálját.

A zsidó Letelepedési Övezet térképe a Wikipediából, piros ponttal jelölve Nevel, Gorodok és Velizs városkáit

Wolf Pruss 1883. február 18-án született Gorodokban (ami egyszerűen „Kisvárost” / „Stétl”-t jelent). Itt kezdett órakészítést tanulni anyai nagybátyjától. Ahogy ő maga elmondta, tizenkét éves korában kapták rajta, hogy az egyik szomszéd óráját javítja a nagybátyjától „kölcsönzött” szerszámokkal. Büntetésből a szomszéd városba küldték inaskodni egy gazdag családhoz, de ez nem tartott sokáig. A családi hagyomány sok egyebet is beszél Wolf száműzetésének okáról. Szigorú apja, Joszif nem tűrhette a gyerek engedetlenségét, de anyja, Jevgenyija jó emberekre talált, akik szárnyuk alá vették az ő kis „Voljáját” (avagy Velvljét, ahogy a rokonság becézte őt jiddisül). Anyja tanult családból származott a nagyobb Vityebszk városból, s nem érezte jól magát a mereven vallásos gorodoki haszidok között. Anyjához hasonlóan Wolf sem adott sokat a vallásos hagyományra. Természetesen héderbe (vallásos iskolába) is járt, de sikerült annyira felbőszítenie az iskolát vezető befolyásos rabbit, hogy az kiátkozta őt (valamennyi leszármazottjával együtt, ahogy azt Wolf legidősebb lánya, Ráhel nagy-nagynéném e történetet elmesélve sosem mulasztotta el hozzáfűzni).


Ezek után a fiú nem maradhatott otthona közelében, úgyhogy a negyven versztára (1 verszta kb = 1 kilométer) lévő Nevel vasúti csomópont és megyei székhelyre küldték inaskodni Zukerman mesterhez. Volja eleinte fizetés nélkül, pusztán szobáért és ellátásért dolgozott, de hamarosan ügyes tanoncnak bizonyult, és Zukerman úr két éves szerződést írt alá vele. A dolgok azonban másként alakultak. A fiatal inas demokratikus irományokat kezdett olvasni, egyre önfejűbbé vált, s végül főnöke kirúgta őt.A következő állomás Velizs városka volt a Dvina folyó partján, megyeszékhely kétezer zsidó lakossal, s arról nevezetes, hogy orosz cári bíróság itt utasított el először zsidóellenes vérvádat (sőt még meg is feddtek egy részeges prostituáltat, amiért hamisan tanúskodott – mindezt 1831-ben!) Wolf Pruss az erős kezű és mindent ellenőrzése alatt tartó Prupas úrnál kezdett inaskodni egy büntetéssel felérő két és fél éves szerződés alapján, ami nemcsak 12-14 órás munkanapokat jelentett a műhelyben, hanem számos háztartási kötelezettséget is, mint a tehenek etetése, az udvar söprése, vízhordás a folyóról és hasonlók. Egy év munka, és rengeteg verés és szidalmazás után Wolf megpróbált megszökni, de elfogták és visszavitték. 1900-ban azonban egy katasztrófa mindent megváltoztatott. Prupas úr tízéves fia csintalankodott a szombat esti imádság alatt, s apja nagy erővel a falnak lökte őt. A fiú nekirepült a forró kályhának, s néhány napon belül meghalt.

Ez a szörnyű eset az öreg órást dühöngő vadállatból félénk és megfontolt tanárrá tette, aki ettől fogva komolyan törődött tanítványával, s még csak hangját sem emelte fel, amikor Wolf a munka után esténként nekiült az illegális monarchiaellenes irodalom olvasásának. Amikor a szerződés lejárt, Prupas úr könyörgött a fiúnak, hogy maradjon nála. De amikor megértette, hogy Wolf Pruss a saját útját akarja járni, nemcsak ruhával és pénzzel látta el, hanem az órás céh tagságát igazoló papírokkal is. Ez volt Wolf belépőjegye a nagyvilágba, mert a céhes papírokkal rendelkező képzett mesteremberek még zsidóként is bárhol szabadon letelepedhettek a birodalom területén. Nagy szerencséje volt, mert a kormány nem egészen egy évvel később feloszlatta a vityebszki céheket, ilyenformán bezárva ezt a kiskaput. A vándor óráslegény most már bárhol kereshetett munkát, még a zsidó Letelepedési Övezeten kívül is.

Neki is vágott hát az orosz hátországnak. Először Krjukovics órásmester virágzó belgorodi üzletében kapott állást, amely főleg a környező kurszki és harkovi kormányzóságok cukorgyárai számára javított órákat.

A 31. tüzérezred belgorodi Macsurin-laktanyája, ma is katonai létesítmény (ts58 fotóblogja)

A 31. tüzérezred első ütege 1903 júliusában Keletre vonult. Ezen az 1904 májusi fotón II. Miklós cár személyesen látogat Belgorodba, hogy két további századot vezényeljen a japán hadszíntérre

Az irkutszki vasútállomás (ez és az alábbi vasúti felvételek R. Beresztyonyev cikkéből)
Itt, a forradalmi eszmék iránt fogékony diákok közegében Wolf Pruss tovább radikalizálódott. A rendőrség azonban tetten érte, amikor a belgorodi 31. tüzérezredének katonái között agitált, s kitiltották a városból. Ez után úgy határozott, sok ezer mérfőlddel keletebbre, a nemrég épült transzszibériai vasút irkutszki állomáshelyén próbál szerencsét. Lehet, arra számított, hogy az órajavítás jó üzletnek ígérkezik a gyorsan fejlődő szibériai városban, de az is lehet, hogy a 31. tüzérezredet követte, amelyet utancsak Kelet-Szibériába vezényeltek a hamarosan kitörő orosz-japán háború eszkalálódása során.

A „Korolonyec”, Jakov Frizer 30 lóerős gőzhajója a Vityim folyón. Az aranybányák szezonális ellátási útvonala nyáron 1500 verszta folyami utat, télen 600 verszta teveszánkó-utat jelentett

Frizer zsilipjei a Korolon-szorosban
Wolf itt az aranybányák igazgatóságának egyik tagjánál kapott munkát és szobát, valószínűleg Jakov Frizernél, a mesés koroloni aranykincs felfedezőjénél. Irkutszknak ezidőtájt eleven és összetartó zsidó közössége volt, legtöbbjük második-harmadik generációs szibériai, a lengyel felkelés száműzöttjeinek leszármazottjai. A klánok házasodtak egymással, a párt-lojalitások igen színes patchworkot alkottak. 1903 augusztusában Jakov Frizer unokaöccse, Mose Novomejszkij, az izraeli vegyipar leendő alapítója Irkutszk képviselője volt a 6. cionista kongresszuson, amelyen arról folyt a szó, hogy az oroszországi zsidóknak a legcélszerűbb volna… Ugandában menedéket találnia a cári rendszer pogromjai elől, míg sógora, Mandelberg, a későbbi orosz miniszterelnök az orosz szociáldemokrata párt londoni alapító kongresszusán képviselte Irkutszkot.

Frizer irkutszki központja ma

A transzszibériai vasút 1898-ban érte el Irkutszkot és a Bajkál-tavat, de az óriási tó sziklás partján körbefutó vasúti szárnyvonal csak 1904-ben készült el (és utána is gyakoriak voltak rajta a földcsuszamlások), úgyhogy a szerelvények még éveken át nyáron kompon keltek át a tavon, télen lóvasút vontatta át őket a jégen.

pruss1 pruss1 pruss1 pruss1 pruss1 pruss1 pruss1

Irkutszk, a nyári pontonhíd az Angarán. A transzszibériai vasút megérkezésével a város lakossága gyorsan 75 ezerre nőtt
Wolf Pruss később gyakran mesélte, hogyan érkezett 1903-ban a katonai ellenőrzés alatt álló városba, s hogyan agitált a csapatokat szállító vasúti szerelvényeken, mielőtt ismét elfogták volna. A cári titkosszolgálat, az Ohrana archívumai azonban a történetnek egy másik változatát őrizték meg. Eszerint Prusst szinte véletlenül tartóztatták le 1903. december 3-án, Iszaak Gersevics Goldbergnek az irkutszki gimnáziumban szerveződő cionista-szocialista köre felszámolása során (akik sokkal inkább olvasással és vitatkozással foglalkoztak, semmint bombák készítésével vagy más forradalmi tevékenységgel). A Testvériséget, ahogy a kör nevezte magát, főleg a jómódú helyi zsidó kereskedők gyerekei alkották, akik illegális újságot terjesztettek, ki-ki öt-öt példányt másolva belőle, abban a reményben, hogy a liberális zsidó értelmiség pán-szibériai irodalmi és tudós lapja válik majd belőle.
Az irkutszki gimnázium. A Testvérek többsége itteni 7. osztályos tanuló volt.
Az időzítés azonban nem volt szerencsés. 1903 húsvétján zajlott le a véres kisinyovi pogrom, amelyért széles körben a cári hatóságokat okolták, s ezek válaszul lesújtottak a zsidó szervezetekre. Májusban Kelet-Szibéria új kormányzója betiltotta a helyi cionista szervezeteket (amelyek legnagyobbikát, egy ötszáz tagú egyesületet Goldberg bátyja, Jona vezetett), s júliusban a rendőrség vizsgálatot indított a cionista szimpatizánsokkal szemben. A Testvériség egyik tagja, G. Levenson sajnos túlságosan bőbeszédűen ecsetelte nagy terveiket külföldre írott leveleiben, amelyek a titkosrendőrség kezébe kerültek. Megkezdődtek a letartóztatások, s a rendőrség gyorsan felfedezte, hogy hálójuk nagyobb halat fogott, mint amekkorára számítottak: Wolf Pruss lakásán a házkutatás nagy mennyiségű illegális irodalomra bukkant.

A Testvériség 4. száma (1903. január 20.) a szólásszabadsághoz írott ódával kezdődik:

Ты чудо из божьих чудес
Ты мысли светильник и пламя
Ты луч нам на землю с небес
Ты нам человечества знамя;
Ты гонишь невежество, ложь
Ты вечною жизнию ново
Ты к правде, ты к счастью ведёшь
Свободное слово

Te, Isten csodáinak egyike
Te, a gondolat égő szövétneke
Te, az égi fényesség ragyogó sugara
Te, az emberiség zászlaja
Te, a tudatlanság és hazugság ellensége
Te, örökkön megújuló és halhatatlan
Te, az igazság és boldogság útmutatója
Szabad Szó!

Az irkutszki börtönerőd 1885-ben. 1904-ben az akkor már 50 éves épületben tartották fogva a vádlottakat. Ma is ilyen célt szolgál, noha az egyik cellát, ahol Kolcsak admirálist tartották fogva 1920-as kivégzése előtt, ma múzeum.
Míg a Testvériség fiúcskáit gyorsan szabadon engedték, Wolf Pruss közel egy éven át az irkutszki börtönerődben ragadt. Az ellene felhozott vádak között szerepelt az illegális felforgató szervezetben való tagság (az 1866-os büntető törvénykönyv 318. cikkelye, amelyet később elégtelen bizonyíték miatt ejtettek), illegális kormányellenes irodalom készítése vagy terjesztése (251. cikkely), valamint kormányellenes szövegek gyártása saját használatra (ezt csak az új, 1903-as büntető törvénykönyv 132. cikkelye nyilvánította büntetendő cselekménynek). A csendőrségnek a forradalom után, 1907-ben megjelent kiadványa már utólagos bölcsességgel a szociáldemokraták elleni operációként tüntette fel a Testvériség tagjainak letartóztatását.

Martov (jobboldalon ül) és Lenin (középen ül), még harcostársakként az első orosz szociáldemokrata szövetségben, 1897-ben (Wikipedia)
A szovjet történetírás igen sokat foglalkozott az oroszországi szocialista mozgalmak felaprózódásával, s különösen a szociáldemokrácia Lenin körül csoportosuló szárnyával. Lenin frakciója akkor vette fel a híres „bolsevik” nevet, amikor 1903 nyarán formálisan is bekövetkezett a szakítás a mozgalom többségi frakciójával, amelyet Lenin régi riválisa, Julius Martov vezetett. A bolsevizmus hivatalos legendája szerint a mozgalom gyökerei a Lenin által alapított, gyújtó hatású Iszkra („Szikra”) újságra nyúlnak vissza, márpedig a Wolftól elkobozott irodalom az Iszkra számos újranyomását is tartalmazta. Nem csoda, hogy a későbbi szovjet szerzők lecsaptak erre az adatra, s „kimutatták”, hogy a fiatal Pruss természetesen bolsevik volt. Mi sem áll távolabb az igazságtól. Az Iszkrának ezek az újranyomásai valójában Martov cikkei voltak, amelyek önmérsékletre és a forradalmi mozgalom szisztematikus kiépítésére szólítottak fel. Martov egyéb írásai is ott voltak Pruss könyvespolcán. S egyáltalán, az Irkutszk központú Szibériai Szociáldemokrata Unió szilárdan bolsevikellenes szervezet volt, amely Martov „mensevikjeivel” szimpatizált. Wolf Pruss pártállását tehát többségi szocáldemokrataként határozhatjuk meg.


Iszaak G. Goldberg, 1884-1939

Iszaak Gersevics (Grigorjevics) Goldberg volt a legnevesebb Wolf barátai közül életének első orosz időszakában. Iszaak Irkutszban született, száműzött zsidó kovács apától, akinek gyermekei apjuk száműzetésének letelte és hazatérése után is Szibériában maradtak, és virágzó gépészeti és vaskereskedő üzletekbe fogtak. Iszaak, a legfiatalabb fiú ekor már ígéretes író volt, 1903-ban megjelent első regénnyel. Mint körének többi tagja – Levenson, a Feinberg testvérek, Levenberg, Eliasevics, Preisman, Winer, Azadovszkij, Winik – Goldberg is a Testvériség letartóztatásának hatására radikalizálódott, és csatlakozott az eszerek (szociálforradalmárok) fegyveres ellenálló csoportjához. Az 1905-ös forradalom alatti tevékenységéért Szibéria még távolabbi vidékére száműzték, s csak 1912-ben tért vissza Irkutszkba, ahol könyvben számolt be száműzetésének éveiről. A monarchia bukása után eszer színekben lett a városi tanács tagja. Később nagy hatású szerző és irodalmi szervező lett; 1937-ben letartóztatták és kivégezték. Nemrégen Makszim Kudelja helyi újságíró és blogger tette közzé részletes kutatáson alapuló életrajzát.
Wolfnak csupán 1904. július 20-án kínálták fel az óvadék elleni szabadlábra helyezés lehetőségét, de az ezer rubeles óvadékot (mai értékben kb. 14 ezer dollár) nem tudta kifizetni. Lassan az ősz is beköszöntött, amikor végre remény csillant számára. A birodalom a politikai elítélteknek nyújtott általános amnesztiával ünnepelte meg az orosz trón örökösének születését. A bürokrácia malmai ugyan lassan őröltek, s jó időbe telt, míg az uralkodói kegyet foganatosították, de Wolfot végül is szabadlábra helyezték, s december közepén elhagyhatta a várost. A hatóságok kérdésére azt nyilatkozta, hogy hazatér a vityebszki kormányzóságba, de elvtársai tudták, hogy nem lesz ott sokáig maradása, mert elszánta magát az emigrációra. Az ország irányítása ekkoriban lassan kezdett kicsúszni a kormányzat kezéből. A Japán elleni háborút elvesztették. Oroszország legfőbb távol-keleti támaszpontja, Port Arthur december végén elesett. A munkásság önsegélyező egyletei pedig, amelyeket a kormányzat eleinte támogatott, mint a szocialista befolyás elleni szilárd bástyákat, egyre inkább radikalizálódtak.

Wolf Pruss 1904-ben, Irkutszkból való távozása előtt. A kép hátulján „A drága Iszraelnek W-től” felirat szerepel

1905 január elején több mint százezer szentpétervári munkás lépett sztrájkba, s január 9-én százötvenezren vonultak fel szabadságjogokat, nyolc órás munkanapot, és alkotmányozó nagygyűlést követelve a cártól. A felvonulókra tüzet nyitottak. Több százan meghaltak, s a véres vasárnap következményeként országszerte forradalom tört.

A Bund az 1905-1907 közötti forradalmi években élte fénykorát, s utána jelentősége nagy mértékben csökkent, ám Bjelosztok egészen a holokausztig a zsidó Bund jelentős bástyája maradt. A képen az 1934-es május elsejei Bund-felvonulás Bjelosztokban.

Érdekes, hogy ez a hátországbeli zsidó kisváros szerepelt már másik blogomban is, mint az orosz és lengyel tangó központja a 2. világháború első éveiben, a szovjet megszállás idején.
Úgy tűnik, hogy Wolf szociáldemokrata kapcsolatai révén szervezte meg, hogy átcsempésszék a német határon, ám a kialakuló káosz következtében a határtól ötven versztára fekvő Bjelosztokban, a grodnói kormányzóság nagy zsidó megyeszékhelyén ragadt (ma Białystok Lengyelországban). Wolf azt írta, hogy nem maradhatott legálisan a városban, mert Bjelosztok és az egész északnyugati kraj általános sztrájkba lépett, ezért egy másik fiatalember papírjaival húzódott meg egy titkos házban. Az északnyugati forradalom lángját a zsidó Bund szította, a szociáldemokraták erős szárnya, amelyet eredetileg ugyancsak Julius Martov alapított, s amely 1903-ban szakadt el a bolsevikektől.

Wolf Prusst mindössze egy heti bjelosztoki tartózkodás után ismét letartóztatták egy razzia során a titkos házban, amely fegyver-rejtekhelynek bizonyult. A túlzsúfolt helyi börtönben töltött néhány éjszaka után átszállították Vilnóba, az Északnyugati Kraj székhelyére (ma Vilnius, Litvánia fővárosa). A hatóságok ekkor még nem tudták valódi kilétét. Míg Wolf Pruss inkognitóban várta sorsát a vilnói börtönben, a bjelosztoki felkelés gyorsan terjedt. 1905. február 21-én az eszerek és a lengyel szocialisták közös bizottsága meggyilkolta az ötvenhárom éves városi rendőrfőnököt, Nyikolaj Jelcsint. A fegyveres anarchisták Bjelosztok egész negyedeit ellenőrzésük alá vonták. Noha Wolf valószínűleg a Bunddal állt összeköttetésben, nem zárhatjuk ki eszer vagy anarchista kapcsolatait sem. Elvtársai végül 1905. február 25-én elérték kiszabadítását, s ezt követően sutba vágta emigrációs terveit. Az otthoni forradalmi harc izgalmának nem lehetett ellenállni, írta később.

1905. áprilisában azonban irkutszki múltja utánanyúlt. Az ottani szocialista körök felszámolására indított rendőrségi művelet során letartóztatták irkutszki elvtársát, Vlagyimir Fedorovics Hardint is, akinél Vilnóban 1905. február 26-án kelt levelet találtak „W. P.” aláírással. Április 29-én az Ohrana arra a következtetésre jutott, hogy „W. P.” csakis Wolf Pruss lehet, aki a feltételezések szerint szülővárosába távozott 1904. december 15-én. (Az orosz nemzetiségű V. F. Hardin, aki a Dél-Ural lábánál fekvő Szorocsinszk kozák településről származott, hat évvel volt idősebb Wolfnál. Később könyvkiadót alapított Irkutszkban, amely az 1917-es forradalom előtt helyi útikönyveket adott ki. Irkutszkban végezték ki 1938-ban, a terror idején.) Wolf Prussnak, miután a nyomára jutottak, menekülnie kellett Oroszországból. Svájcban talált menedékre, abban az országban, amelyben mind a társadalmi igazságosság, mind az órásmesterség iránti szenvedélye örömét lelhette.

Wolf Pruss oroszországi ifjúkorának állomásai

3 megjegyzés:

pera írta...

Várom a második részt! С нетерпением!

Studiolum írta...

Ezt írd meg az angol változatra is (oroszul). A szerző, MOCKBA, barátom, Dmitrij Pruss azt a változatot olvassa :)

Swann írta...

Hihetetlenül érdekes életrajz. Én is várom a folytatást!