Willkommenskultur

Aki édes hazájától távol él, ahhoz a távoli hírek is később érnek el. Csak most olvasom az Index tegnapelőtti tudósítását arról, amiről itt Berlinben már tegnapelőtt, hogy a német kormánypártok megegyeztek a menekültügyi reformokról. Magának a hírnek sok figyelmet sem akkor, sem most nem szenteltem, mert amennyire percről percre változik a német közvélemény és ennek uszályán a túlélésükért küzdő német pártok álláspontja, mire elolvasom, már túl is léptek rajtuk az események. Viszont van, ami ennél sokkal inkább megragadja a figyelmemet, s elavulása is évszázadokban mérhető: a grammatika csodái.


A cikket felvezető képen – amelyet nyilvánvalóan Németországban fotóztak – négynyelvű felirat üdvözli az érkezőket, németül, angolul, arabul és perzsául. Mind a négynek megvan a maga bája, de nézzük most a negyediket. Ez azt mondja: آمدید خوش, âmadid khosh. Ami semmit nem jelent. Perzsául ugyanis az üdvözlés megbonthatatlan idiómává összeforrott két szava pontosan a fordított sorrendben követi egymást: خوش آمدید, khoshâmadid. Másolják be nyugodtan mindkettőt Google fordítóba, és nézzék meg, mit ad ki rá.

„Be kelâse-ye dovvom khosh âmadid!” – Isten hozott a második osztályban! (aláhúzás tőlem)

Bármennyire görbék is a betűk az általunk megszokottakhoz képest, azért már a puszta grafikus forma is mutatja a különbséget.


Khosh âmadid! Csattanós, mint a németországi istenhozott, de nyelvtanilag helyes

Hogy mi a durva hiba oka? Valaki nyilván jól tudta, beírta a szövegszerkesztőbe és átküldte a grafikusnak. A grafikusnál pedig a jobbról balra szöveg önfejűen helyet cserélt, ahogy ez különféle szövegszerkesztőkben gyakran megtörténik, magunk is sokszor tapasztaltuk, hoztunk is már rá példát. Ha így esett, zag són, nem állíthatunk minden grafikus mellé egy perzsa rendőrt. Nagyobb baj, hogy erre sem a jeles eseményt előkészítő bizottság, sem a résztvevők valamelyike, sem a nagyérdemű mindmáig nem figyelt fel. A baki, mint cseppben a tenger, emblematikusan jelképezi a németországi felkészülés alapvető hiányosságait a más kultúrából jött emberek fogadására. Sőt a kép netes előfordulásaira rákeresve – szerencsére jelen pillanatban csupán 38 van belőlük – a Getty Images, minden bizonnyal a kép végső forrása, a find the perfect Persian Script stock photos jeligével hirdeti a képet.


Az arab formula helyes: أهلاَ وسَهْلاَ ahlān wa sahlān, jó emberekhez, bő legelőre. Ezt valaki ellenőrizte és helyreállította a megfelelő szórendet. Az iráni és afgán emigránsoknak azonban a szomorú âmadid khosh vetíti előre, mekkora megértésre számítsanak az indogermán rokonoknál. Mintha magyarul azt mondanánk, napotjó. Vagy mintha németül a willkommen helyett azt mondanánk: kommen will. Aminek persze az adott helyzetben nagyon is van értelme. Enyhítsük hát a baki státuszát lejterjakabról freudi elszólásra.

Nincsenek megjegyzések: