Világvége Bécsben


A katalógus és tanulmánykötet már néhány hete napvilágot látott, és a plakátot is kiragasztották már az Alt Wien kávézóban, ahol a közönség a falról értesül a bécsi kulturális élet legfrissebb eseményeiről. A szerző az utóbbi alatt ülve elégedetten lapozza az előbbit, amire minden oka meg is van. A bécsi Zsidó Múzeum Weltuntergang. Jüdisches Leben und Sterben im Ersten Weltkrieg (Világvége. Zsidó élet és halál az első világháborúban) című pompás kiállításának megnyitóján tegnap este zsúfolásig megtelt a nagyterem. A múzeum igazgatónője, Danielle Spera, a kiállítás kurátora, a magyar származású Marcus G. Patka, és a kiállítást szponzoráló Raiffeisen bank elnöke mellett beszédet mondott Ulrich Habsburg-Lothringen herceg – ama Frigyes főhercegnek, a Monarchia főparancsnokának dédunokája, aki száz évvel ezelőtt találkozott a podhajcei zsidókkal – és Oliver Rathke professzor, a 20. századi osztrák történelem egyik legkiválóbb szakértője is. Utóbbi a Monarchia zsidóságának a 19. század végi aranykortól az 1920-as évekig tartó történetét áttekintve emékeztetett rá: Ferenc Józsefet a kortársak „zsidó császárként” is emlegették, amiért elutasította az antiszemitizmust, és olyan jogbiztonságot teremtett zsidó alattvalói számára, amilyen ismeretlen volt az utódállamokban. Nem véletlen, hogy a zsidóság Ausztriától Galíciáig a monarchia egyik leghűbb támasza volt. A világháborúban is 4%-os számarányukat meghaladóan, 10% fölött, 300 ezer katonával vettek részt. De kivették részüket a hátország biztosításából, a hadikölcsönök jegyzéséből, és a keleti front elől Bécsbe menekülő nyolcvanezer galíciai hitsorsosuk ellátásából is.

weltuntergang1 weltuntergang1 weltuntergang1 weltuntergang1 weltuntergang1 weltuntergang1 weltuntergang1 weltuntergang1 weltuntergang1 weltuntergang1 weltuntergang1 weltuntergang1 weltuntergang1 weltuntergang1 weltuntergang1

A kiállítás is az uralkodó és Ausztria iránti lojalitás emlékének felidézésével kezdődik. A széderesti vacsorát a császár képe alatt elköltő család és a zsidó regrutákra újévi áldást mondó rabbi képeitől fokozatosan jutunk el a háború kitöréséig és a tömeges zsidó bevonulásig, miközben a háttérben a nagy digitális Európa- és Kisázsia-térkép napról napról peregve mutatja a frontok változásait.

weltuntergang2 weltuntergang2 weltuntergang2 weltuntergang2 weltuntergang2 weltuntergang2 weltuntergang2 weltuntergang2 weltuntergang2 weltuntergang2 weltuntergang2 weltuntergang2 weltuntergang2 weltuntergang2 weltuntergang2 weltuntergang2 weltuntergang2 weltuntergang2

Noha nem kifejezetten zsidó vonatkozású, mégis külön kis termet kap az 1. világháború egyik napjainkban újra felfedezett témája, a háborús plakát. Az egykori sok ezres termésből a kiállítás szinte véletlenszerűen szemezget, bőven válogatva a központi hatalmakat vérszomjas hunokként és az ördög riválisaiként ábrázoló antant-plakátokból is. Kicsi, de annál nyomasztóbb sarok szemlézi a művégtag-kereskedők és háborús plasztikai sebészek hirdetéseit.

weltuntergang3 weltuntergang3 weltuntergang3 weltuntergang3 weltuntergang3 weltuntergang3 weltuntergang3 weltuntergang3 weltuntergang3 weltuntergang3 weltuntergang3 weltuntergang3 weltuntergang3

A háború második legnagyobb frontja, a 20-as évektől szinte elfelejtett galíciai front, amely ugyancsak napjainkban kap újra hangsúlyt, alapvetően érintette a Monarchia zsidóságát, amelynek jelentős része élt itt. A kiállítás ezért külön termet szentel Galíciának, és a háború sújtotta galíciai zsidóságnak. Bemutatják a galíciai zsidóság háború előtti életének emlékeit, a hadszíntér képeit, a menekülőket, a hatóságok falragaszait, és számos további képpel azt, amiről már kétszer is írtunk: a keleti frontra látogató Habsburg-főparancsnokok és a galíciai zsidók találkozását.

weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4 weltuntergang4

A kiállítás fénypontja azonban egyértelműen Jeruzsálem. Nem azért, mintha ez lett volna az Monarchia zsidóságának súlypontja a háború alatt, hanem mert az utóbbi évek kutatásai ezen a téren produkálták a leglátványosabb eredményeket, köszönhetően többek között a tanulmánykötet szentföldi fejezeteit jegyző Robert-Tarek Fischer – Sajó György (a Wang folyón Két Sheng) szerzőpárosnak. A török birodalommal szövetségben a gázai frontra küldött osztrák-magyar és német csapatok jelenléte új hangsúlyt adott Ferenc József II. Andrástól örökölt „Jeruzsálem királya” címének, s a Palesztinában élő nagy számú galíciai – osztrák állampolgár – zsidó is örömmel üdvözölte őket, mint honfitársaikat. A kiállításnak ez a központi terme nagyon sok új adalékkal és első ízben kiállított tárggyal gazdagítja az első világháború és a Monarchia zsidó történelme e kevéssé ismert fejezetét.

weltuntergang5 weltuntergang5 weltuntergang5 weltuntergang5 weltuntergang5 weltuntergang5 weltuntergang5 weltuntergang5 weltuntergang5 weltuntergang5 weltuntergang5 weltuntergang5 weltuntergang5 weltuntergang5 weltuntergang5 weltuntergang5 weltuntergang5

A terem kivetítőjén film pereg, amelyen barátunk, Norbert Schwake orvos, a názáreti első világháborús német katonai temető gondnoka és az izraeli német és osztrák-magyar katonasírok legfőbb szakértője mutatja be a szentföldi első világháborús katonatemetőket. Itt van eltemetve a palesztinai osztrák-magyar tüzérkontingens főparancsnoka, Truszkowski százados, akinek hányattatott haláláról és négy további sírjáról már korábban is írtunk. De itt nyugszik az a zsidó hitű Gonda Lajos tüzér is, akinek neve – mint Gyuri kiderítette – ma is ott olvasható a Rákospalota főterén álló, a város első világháborúban elesett hősei előtt tisztelgő emlékművön.

weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6 weltuntergang6

A jeruzsálemi emlékek olvasgatása és a hozzájuk fűződő számos anekdota felelevenítése között észrevétlenül eltelik az idő. Este tíz órakor a teremőrök sűrű bocsánatkérések közepette kezdik kifelé terelgetni a még mindig szép számú közönséget. Éppen csak körülnézni van időnk a kiállítás három utolsó termében, amelyek a brit szolgálatban álló zsidók palesztinai szereplését, a zsidó nők hátországbeli munkáját, és a háború utáni bécsi zsidó szervezetek kialakulását és a cionizmus megerősödését mutatják be. Mindezekről azonban a katalógus és tanulmánykötet részletes bemutatásában számolunk majd be hamarosan.4 megjegyzés:

Flamm írta...

Hihetetlenül gondos, szép, sokrétü az egész blog koncepciója, nagy örömömre szolgál hogy rábukkanhattam a munkájára.

ûdvözlettel Flamm Ferenc, Svédország

Studiolum írta...

Nagyon köszönöm, igazán nagyon megtisztelő! És nagyon köszönöm, hogy követi a blogot. Remélem, a továbbiakban is öröme telik majd benne.

Sajó Tamás, Berlin

Kinga írta...

Micsoda remek hír! Gratulálok Gyurinak!

Liang Sheng írta...

Kedves Kinga, nagyon köszönöm!

Gyuri