Ősz Lwówban

A Vörös Hadsereg bevonulása Lwówba, 1939 szeptember 22

Egy éve szeptember 22. táján arról a díszszemléről írtunk, amelyet hetven évvel korábban, 1939-ben Hitler német és Sztálin szovjet hadserege közösen tartott az elfoglalt Brześć lengyel városban. A mostani évfordulón arról teszünk közzé néhány dokumentumot, hogyan élte meg ugyanakkor Galícia szovjet megszállását Lwów lakossága.

A Vörös Hadsereg által Nyugat-Ukrajnában begyűjtött “trófeák”

Lwów, a legkeletibb lengyel vajdaság székhelye a 30-as évekre már kilábalt a világgazdasági válságból, a város sikereit az egész országban visszhangozta a sajtó és rádió. Különösen fellendült a helyi építőipar, amely ekkor 15 ezer embert foglalkoztatott. A Molotov-Ribbentrop-paktumot megelőző években 974 bérházat és 965 családi házat, négy templomot, nyolc iskolát, öt kórházat, uszodát és számos kiemelkedő közintézményt építettek: ebben az időszakban épült újjá a lwówi utcák 35,5%-a. A város nagy lendülettel terjeszkedett. Szövetkezeti lakótelepek épültek, ahol 20 éves hitelre lehetett lakást vásárolni, évente háromhavi átlagfizetésnek megfelelő törlesztésért: a kölcsön 1959-ben járt volna le… 1934 és 1938 között megduplázták a városi fák számát, ezzel a város a zöldterület arányát tekintve az első helyre került Európában. Felújították a városi erőművet, a vágóhidat, a gázműveket, a csatornahálózatot, a köztisztasági műveket, új villamosgarázst építettek.

„Ekkor következett be váratlanul – írja a lvivi ukrán zaxid.net portál évfordulós cikke – az a geopolitikai földmozgás, amely nulláról indította újra a város történelmét, s Lwów házait érintetlenül hagyva kicserélte a bennük lakókat, eltörölve a város kulturális sokszínűségét és sok százezer egykori lakójának emlékét.”

Nyugat-Ukrajnai Nemzetgyűlés, 1939. október

1939. szeptember 1-én megkezdődött a háború, és a német repülők ledobták az első bombákat Lwów vasútállomására. A város azonban változatlanul élte tovább a maga életét. Az éttermekben és kávéházakban szólt a zene, s a huszonöt moziban amerikai filmeket játszottak. Az operaházban még szeptember 10-én, az ostrom előestéjén is előadást tartottak. A gimnáziumokban és az egyetemen megkezdődött a tanítás. Közben Lengyelország nyugati részéből özönlöttek a menekültek, elsősorban a zsidók. Emiatt gyorsan emelkedtek az árak, mindenekelőtt a lakbérek, s a városi főparancsnokság ideiglenesen elrendelte az árak befagyasztását.

A Nemzetgyűlés elnöksége

A német támadásra felkészült lengyel hadsereg eleinte nem rendelkezett a keleti hátországban fekvő Lwów védelméről. A gyors német előrenyomulás miatt azonban szeptember 7-én a San folyót – amely mellett Lesko városa is fekszik – építették ki új frontvonalnak. A németek ezt áttörve 12-én érkeztek Lwów alá, amelyet sokkal kisebb lengyel katonaság védett ellenük tíz napon át. Szeptember 17-én a szovjet hadsereg is megindult Lengyelország ellen. 19-én csatlakoztak a németekhez, és egyesült erővel folytatták a város ostromát. 20-án Hitler parancsot adott csapatainak a Visztula-San folyóhoz való visszavonulásra és a keleti terület átengedésére a Molotov-Ribbentrop-paktum értelmében. Ezután a várost védő Franciszek Sikorski tábornok a további harc kilátástalansága miatt 22-én hajnalban feladta a várost a szovjeteknek. A megadási jegyzőkönyv szerint a lengyel hadsereg tagjai szabadon távozhattak haza, illetve tetszés szerinti országba. Az NKVD azonban már aznap délután megkezdte a lengyel tisztek letartóztatását és deportálását a Szovjetunióba, ahol a következő év áprilisában Katyńban a lengyel hadsereg huszonkétezer további tisztjével együtt kivégezték őket.

Nyikita Hruscsov, az Ukrán Front politikai komisszárja Przemyślnél 1939. szeptember 29-én

„A szovjet hadsereg 1939. szeptember 22-én éjjel foglalta el Lwówot – emlékszik vissza Karolina Lanckorońska történész, a lwówi egyetem professzora, később a lengyel fegyveres ellenállás tagja, akit a Gestapo halálra ítélt. – Reggel láttuk kis csoportokban bevonulni az első vöröskatonákat, akik egyáltalán nem néztek ki boldog vagy büszke győzteseknek. Lerongyolódottak voltak és zavarodottak, szinte ijedtek. Nagyon óvatosan és nyilvánvaló meglepetéssel járkáltak a városban. Hosszan álldogáltak az árukkal megrakott kirakatok előtt, de jó néhány napba telt, míg be mertek menni az üzletekbe. Ott voltam, amikor egy tiszt egy tarahkavkát, fából készült játék csörgőkígyót vásárolt. A játékot megrázta tiszttársa füle melett, s mindketten nagy üvöltéssel ugrottak arrébb. Aztán megvette, s nagy boldogan elmentek. A meglepett eladó egy perc hosszú csönd után tért csak magához, s hozzám fordult: »Mi lesz ebből, asszonyom? Hiszen ezek még a tisztek!«”

A Nyugat-Ukrajnai Nemzetgyűlés népi küldöttei a városi színház előtt

A lwówi lengyelek, írja a zaxid.net, szinte egyöntetű ellenségességgel viszonyultak a „moszkvai megszállókhoz”. A galíciai zsidók azonban virágokkal és őszinte lelkesedéssel fogadták őket. Ez megdöbbentette a lengyeleket, akik addig lengyel hazafiaknaknak tartották a zsidókat, és árulásnak tekintették magatartásukat. A zsidók azonban már pontosan tudták, hogyan bánt Hitler a németországi zsidósággal, és annak örültek, hogy a német hadsereg helyett az utolsó pillanatban a szovjetek vonultak be a városba. A lwówi ukránok túlnyomó többsége viszont szintén megszállóknak tekintette a szovjet hadsereget.

A Nyugat-Ukrajnai Nemzetgyűlés küldöttei megszavazzák az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársasággal való egyesülést, 1939. október

Lwów lakói megpróbáltak szóba állni a katonákkal, de azok a politikai komisszárok engedélye nélkül egy szót se mertek szólni. Ez utóbbiak döntötték el, ki érintkezhet a helyi lakosokkal, és ki nem. Amelyik katona engedélyt kapott rá, örömmel beszélgetett a helyiekkel. Evgen Nakonecsnyij, Lwów ragyogó emlékírója így emlékszik vissza rá: „A keleti ukrán katonákat, amikor a galíciai falvakban megpillantották Sevcsenko képeit, szinte eksztázis fogta el a hazafiasság és vallásosság láttán, amelyről ők csak titokban mertek álmodozni.”

Nyikita Hruscsov beszédet mond a Nyugat-Ukrajnai Nemzetgyűlésben, 1939. október

Szeptember végén a vörös karszalagot viselő, felfegyverzett városi csőcselék kifosztotta a híres Baczewski-szeszgyárat, és megkezdte a városi üzletek fosztogatását és személyes sérelmeik megtorlását. A lwówi lakosság polgárőrséget szervezett, az ukránok önkéntes gyárőrséget, és egy darabig még a lengyel rendőrség is működött. A szovjet hatóságok azonban hamarosan mindezt munkás-paraszt milíciák felállításával helyettesítették.

A Nyugat-Ukrajnai Nemzetgyűlés lezárásaképpen a szovjet technika felvonul Lwów utcáin, 1939. szeptember

Az új hatalom megszerveződésével a lwówi és galíciai polgári, katonai, közigazgatási, oktatási, kulturális és más vezető pozíciók az egyik napról a másikra elérhetetlenné váltak a lengyelek számára. Ettől fogva csak segédmunkásként vagy utcaseprőként kaphattak munkát. Helyükre, jelentette ki Molotov, „vér szerinti testvéreinknek” kell kerülniük. Megkezdődött a város elukránosítása.

„A mi hadseregünk a dolgozók felszabadításának hadserege” (Sztálin)


Песня об освобождении Западной Украины и Белоруссии – Dal Nyugat-Ukrajna és Belorusszia felszabadításáról

Мы идём за великую Родину
Нашим классовым братьям помочь
Каждый шаг, нашей армией пройденный,
Прогоняет зловещую ночь!

Припев:
Белоруссия родная,
Украина золотая,
Наше счастье молодое
Мы стальными штыками оградим!

Над полями, лесами, озёрами
Боевые летят корабли
И свобода встаёт над просторами
Возвращённой народу земли.

Вражья сила качнётся и сломится
На штыках наших доблестных рот.
Артиллерией, танками, конницей
Мы проложим дорогу вперёд.

Припев:
Наших братьев в беде не оставим мы,
Неразрывен великий народ.
Под знамёнами Ленина - Сталина,
Под знамёнами дружбы - в поход!
Mi a hatalmas Hazáért menetelünk
hogy osztálytestvéreinknek segítsünk.
Minden lépés, amelyet seregünk megtesz
messzebb űzi a gonosz éjszakát!

Refrén:
Rokonunk, Belorusszia,
Arany Ukrajna,
fiatal boldogságunk:
jöttünk acél szuronyokkal!

A mezők, erdők, tavak fölött
harci repülők szállnak
és szabadság költözik a visszatért
nép földjének tágassága fölé.

Az ellenség ereje megtörik
bátor csapataink szuronyain.
Tüzérséggel, tankokkal, lovassággal
készítjük elő az utat tovább.

Refrén:
Bajban lévő testvéreinket nem hagyjuk:
egységes ez a hatalmas nép.
Lenin és Sztálin zászlaja alatt,
a barátság zászlaja alatt – előre!

Lwów lakossága üdvözli a Vörös Hadsereg katonáit a Nyugat-Ukrajnai Nemzetgyűlést lezáró felvonuláson

Az iskolákat Galícia-szerte ukránná alakították át: az ukrán iskolák száma néhány hónapon belül 371-ről 5536-ra emelkedett, a zsidó iskoláké pedig 23-ról 103-ra. A városi feliratok lengyelről ukránra váltottak, majd ezeket a következő hónapok során fokozatosan oroszra cserélték. A város mindennapi nyelve azonban továbbra is a lengyel maradt: nemzetiségtől függetlenül mindenki ezt beszélte az utcán, a postán, a piacon.

Lwów lakosai tüntetnek Adam Mickiewicz szobránál, 1939

Az Operaház szovjet nyomásra színre vitte Kornyijcsuk „Bogdan Hmelnyickij” című történelmi drámáját, s amikor a hetman, az 1640-es ukrán felkelés megindítója kijelentette: „A Visztuláig űzzük a lengyeleket, s még tovább, ha kell!” a nézőtéren elképzelhetetlen ujjongás tört ki.

Lwów lakosai tüntetnek Adam Mickiewicz szobránál, 1939

Időközben azonban elterjedt a híre, hogy sorra tartóztatják le és viszik Szibériába az embereket, mégpedig nemcsak a lengyeleket, hanem az ukránokat is. A lengyel közigazgatásban végzett munka nemzetiségtől függetlenül bűnnek számított, s a letartóztatottak teljes családját is deportálták. A szovjet hatóságok további célpontjai voltak „az ukrán burzsoá nacionalisták”, az ukrán függetlenségi párt tagjai (többüket egyenesen a lengyel börtönökből szállították Szibériába), a szocialisták, a lengyel rendőrség és igazságszolgáltatás tagjai.

Dolgozók felvonulása a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 22. évfordulóján, 1939. november 7-én. Megdöbbentő – noha teljesen érthető –, mennyivel kulturáltabbak az arcok, mint a korabeli szovjet felvonulásokon.

Az 1939. szeptember 22-től 1941. június 22-ig tartó szovjet megszállás során a város lakosságának körülbelül 20%-át deportálták, elsősorban a lengyel és ukrán polgárságot. A június 22-én bevonuló német hadsereg a város nagy számú zsidó lakosságát is gettóba telepítette, majd 1942 folyamán fokozatosan a belżeci megsemmisítőtáborba szállította. Emléküket Saul és Yitzhak Goskind Lwów című filmje őrzi, amelyet 1938-39-ben készítettek az itteni zsidó közösségről. 1941 és 1944 között a Sztepan Bandera vezette ukrán nemzeti hadsereg pusztította a lengyel lakosságot az egész volt lengyel területen: áldozataik száma meghaladja a kétszázezret. A háború után pedig a visszatérő szovjet hadsereg telepítette át a megmaradt lengyel lakosságot az új Lengyelországba, az onnét erőszakkal kitelepített kétmilliós német közösség helyére. 1947-re Lwów elvesztette régi lakosságának 80%-át.

A dolgozó nép képviselői! Szavazzatok Nyugat-Ukrajna csatlakozására Szovjet-Ukrajnához, az egységes, szabad és független Ukrán Szocialista Tanácsköztársasághoz!

Az 1939-41 közötti megszállás idejéről most júliusban nyílt kiállítás Lvivben a Lengyel illetve az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézetének közös szervezésében. Itt mutatták be azt az – egyébként igen kvalitásos – propagandafilmet is, amelyet Alekszandr Dovzsenko készített 1939-ben Ukrajna és Belorusszia népének felszabadítása a lengyel urak igájából és a testvéri népek egyesítése címmel. A film itt látható nyolc egymást követő részletben.
14 megjegyzés:

Unknown írta...

Bár a neten nem találtam a nyomát, de O. Skorzeny visszaemlékezéseiben azt írja, hogy Bandera (illetve az UPA)nem tette le a fegyvert 1944-ben, hanem még évekig harcolt a Vörös Hadsereg ellen Ukrajnában a jól bevált partizán-taktika alkalmazásával. Ma Bandera az UPA által elkövetett atrocitások és a tagadhatatlan náci kollaboráció dacára "Ukrajna Hőse".

Studiolum írta...

Ez így van, és erről hatalmas anyag van az orosz, ukrán és lengyel neten. Bandera hadserege – amely a németekkel való kollaborálás idején 200 és 300 ezer közötti lengyelt, és 800 ezer és 1 millió közötti zsidót ölt meg Ukrajnában illetve a Kresyben, a Lengyelországtól elcsatolt területeken – nemcsak a Szovjetunióban folytatta a harcot, hanem Lengyelországban is, egészen 1948-ig. Ellenük indította meg a lengyel hadsereg a „Visztula hadműveletet”, amelynek során Délkelet-Lengyelország ruszin (lemko) lakosságát az újonnan szerzett német területekre (a Tengermellékre és Sziléziába) telepítették át. Jártam a Beszkideknek ezekben az ötven éve elnéptelenedett falvaiban, nagyon szomorú látvány. Minderről hamarosan részletesen is szeretnék írni.

Banderát – aki a nácikkal elmenekült, és 1957-ben gyilkoltatta meg a KGB Münchenben – idén áprilisban nyilvánította az ukrán parlament Ukrajna Hősének, hatalmas tiltakozást kiváltva ezzel mind Oroszországban, mind Lengyelországban.

Unknown írta...

Ez egy nagyon érdekes, ám a puha diktatúra által lemeszelt része Kelet-Európa történelmének, szívesen olvasnék róla bővebben is.
Vajon jövőre, júniusban lesz-e poszt a breszti erőd mindennapjairól, amikor az egykori fegyvertársak már nem kínálgatták egymást cigarettával?

Studiolum írta...

Szeptemberben cigarettát, júniusban tüzet adtak egymásnak…

A hős erőd dicső napjai a breszti történelem legismertebb időszaka, legalábbis az orosz szájtokon, de azért még lehet róla poszt, közkívánatra :)

bucin írta...

Monarchia részeként Lemberg volt a neve, jó hely. A Tisza-expressz megáll ott, könnyű odamenni és érdemes is. Tíz éve még rengeteg macskakőves utca volt, remélem megmaradtak.

Studiolum írta...

Megmaradtak, hálistennek. Nemrég világörökséggé is tették a belvárost, azóta azt hiszem muszáj is maradniuk.

Nemrég tettem fel a városról egy szép fotósorozatot (más tollából, akarom mondani gépéből), azt még Lemberg néven. Nekem valahogy úgy jön természetesen, hogy a város három leggyakoribb nevét korszak szerint használjam: Lemberg ha a monarchia idejéről beszélek, Lviv a 2. vh utántól, Lwów meg a többiben. Ha olaszul levelezek róla egy onnan elszármazott torinói újságíró barátommal, nem kell ilyen megkülönböztetést tennem: ott minden korban egyformán Leopoli…

Tamas DEAK írta...

Tudtam én, hogy ezt a jelenetet már láttam valahol. Mégpedig ebben a filmben

Tamas DEAK írta...

Hm. Az itt beszélő Кирилл Иосифович Студинский-nek is eléggé háborús káeurópai sorsa lett...

Tamas DEAK írta...

Hű, mit találtam

Tamas DEAK írta...

Studiolum, nem tudod, ki amúgy a lengyelül beszélő alak ebben a filmben?

Tamas DEAK írta...

Egy nagyon jó ukrán dokumentumfilm fájdalmasan élethű illusztrációkkal Lwów/Lvov/Lviv éppen itt tárgyalt időszakáról, angol felirat van hozzá.

Tamas DEAK írta...

No, most hogy az orosz medve megint nem szereti a lengyelt, ez a film is digitálisan felújítttatott.

Tamas DEAK írta...

Az említett november 7-i felvonulás filmhíradója.

Tamas DEAK írta...

Великое освобождение 1939