Válaszút


Nyakunkon a háború, legalábbis a centenáriuma. A számtalan kiállítás, rendezvény és projekt közül is kiemelkedik az a berlini központú, tucatnyi vezető európai közgyűjtemény összefogásából született Europeana 1914-1918 projekt, amely korabeli dokumentumok, fotók, filmek, visszaemlékezések százezreit gyűjtötte be, rendszerezte, és teszi most beszkennelve a nagyközönség számára elérhetővé az interneten. A gyűjtemény részét alkotja mintegy 650 órás filmanyag is, amelyben olyan különlegességeket is találni, mint az Allenby angol tábornok csapatainak nagy 1918. szeptemberi palesztinai előnyomulását megörökítő több mint fél órás filmfelvétel.

A film nyitó képei a szeptember 20-án elfoglalt Názáret panorámájával indítanak, majd a 4. ausztrál könnyűlovas ezred katonáit látjuk bevonulni szeptember 25-én a Galileai tó nyugati partján fekvő festői Tibériásba, a palesztinai zsidóság négy szent városának egyikébe. A végeláthatatlan sorokban vonuló ausztrál lovasokat a helyi lakosság, köztük kaftános, strájmlis zsidók (2:04 – 2:42) kíváncsi tekintete kíséri.

Majd 3:50-nél feltűnik egy útjelző tábla.


Felül szerényebben arabul, alatta jól kivehető nagyobb betűkkel németül mutatja észak felé az utat: Nach Damaskus. Világos, aki Tibériás szent városáig már eljutott, annak már csak tudnia kell, merre fekszik a legközelebbi, vele egy napon említhető világváros. No de nézzük csak, melyik az a másik – nyilván hasonló jelentőségű helység –, amely felé a tábla a másik irányba mutat.


Samach. Ezt a várost ma hiába keresnénk a modern Izrael térképén. 1948 márciusában elnéptelenedett, miután mintegy 3300 arab lakosa elmenekült a várost elfoglaló Hagana zsidó katonái elől. Egykori területén ma az idők során lassan ránőtt Deganja Alef kibbucot találjuk. 1918-ban viszont jelentős városka volt a Galileai tó déli partján, fontos vasútállomással a hedzsázi vasutat Haifával összekötő Jezreel völgyi vasútvonalon. Az első világháború idején ráadásul német katonai bázis is volt itt repülőtérrel, és 1918. szeptember 25-én itt zajlott Allenby előrenyomulásának egyik legelkeseredettebb csatája. Méltán megérdemli az útjelző táblát.

No de mi lehet az a harmadik közel-keleti metropolisz, amelynek a nevét Samach alatt találjuk?


Nem könnyű kiolvasni, a betűk kisebbek és elmosódottak. És a német szó alatt egy szám is áll: 505. Talán 505 km-t jelenthet? Nem. Mert a felette álló szó sem városnév. A német felirat szövege:

Zum Kraftwagenpark 505.

De ne induljanak el arra. Már nincsenek ott.


Nincsenek megjegyzések: