Kacap és hohol

„Folytassátok csak ebben a szellemben, idióták!”

Egymást szívből gyűlölő szomszédnépek mindig tartogatnak egy-egy kedves elnevezést a másik nép számára, amelybe mintegy belesűrítik a másik iránti lenézésüket és idegenkedésüket. Orosz-ukrán viszonylatban ilyen az a páros, amellyel mostanában különösen gyakran találkozni ukrán és orosz fórumok flémjeiben: a kacap és a hohol.

A хохол, ahogy az oroszok az ukránokat gúnyolják – igen, így hívják a nagy ukrán írót, Nyikolaj Gogolt [ejtsd: hohol] is –, eredetileg a zaporozsjei kozák harcosok simára borotvált fején meghagyott egyetlen hosszú tincset jelentette. A kozákság persze csak az egyik volt az ukrán etnogenezisbe bevont számos, gyökeresen eltérő történelmi hagyományú dél-orosz, rutén, ruszin és egyéb népcsoport közül, de ez a 17. századtól dokumentált gúnynév, minthogy a mai Ukrajna valamennyi „kisorosz” lakóját jelölte, voltaképpen a 19. század végétől kikristályosodó ukrán nemzet első átfogó megnevezése. Talán ez is belejátszik abba, hogy ma a harcos vagy mókás kozák alakja az ukránság kabalafigurája olyan helyeken is, mint Podólia vagy Galícia, amelyeknek a kozák hagyományhoz semmi köze, sőt ahol a helyi rutének a kozákokat ellenséges népnek tekintették. És talán abba is, hogy manapság éppen a hosszú hajjal igyekeznek pozitívvá tenni a hohol elnevezést, s ezáltal az ukrán nemzet imázsát.

„Én XXL / hohol vagyok. – Az ukrán lányok a leggyönyörűbbek!”

A кацап elnevezés – ahogy az ukránok gúnyolják az oroszokat – eredete azonban vitatott. Vlagyimir Dal Nagy orosz szótára szerint a török-tatár kaszab, ʻmészáros’ szó átvétele, mégpedig ʻkatona, harcos’ jelentésben (vö. magyar ʻkaszabol’), s ugyancsak a Dnyeszteren túli, kozák területekről terjedt el a rutének között.Az ukrán nyelv etimológiai szótára (1985, II. 572.) azonban nem tartja kielégítőnek ezt az etimológiát:

„…очевидно, утворене від цап за допомогою специфічного компонента ка-, як жартівливе позначення людей, що носять довгі бороди (Фасмер II 213, Преобр. I 302, Bruckner 211), недостатньо обґрунтоване виведення (Крымский Укр. Гр. I 20, Яворницький 342) від тур. крим.-тат. аз. kassap «м'ясник», яке походить від ар. qaşşăb.

„…nyilvánvalóan a cap, ʻkecskebak’ szóból, a ka-, ʻmint’ előtag hozzátoldásával, tréfás utalásként a hosszú szakállat viselő emberekre (Фасмер II 213, Преобр. I 302, Bruckner 211). Nem kielégítő az a magyarázat (Крымский Укр. Гр. I 20, Яворницький 342), amely a török és krími tatár kassap ʻmészáros’ vagy a hasonló jelentésű arab qaşşăb szóból vezeti le.”


Az [eladó] lányok tízparancsolata. Hulak Vaszil tíz darabos képeslap-sorozata, 1918.
Hetedik parancsolat: Kacapot soha ne szeress!

Noha a nemzeti gúnynevek pejorativitásának forrása a legtöbb esetben pusztán az, hogy egyedül a minket lenéző nép nevez így bennünket, azért még egy gúnynév esetében sem mindegy, miből ered. Csak jobban esik, ha félelmetes ellenségként gúnyolnak minket. És csak jobban esik, ha nyomorult kecskebakként gúnyolhatjuk őket.9 megjegyzés:

pera írta...


Nagyon tetszik a poszt, a kacap eredetét nem tudtam, a magyarázatot illetően az arab-török hihetőbbnek tűnik. A Gogol orosz madárnév is, nem onnan van az író neve?

Sajnos negatív referenciák egymás számára...
Nehéz lehet megemészteni egy orosznak, hogy a Romanovok expanziójának gyümölcsét, a Krímet elviszik, sőt az egész fekete-tengeri partszakasz a cári imperializmus következtében lett a birodalom része. Bibótól persze ismerjük a területi viták nyomorúságát...
Migranyan orosz politológus arról ír a Pravdában, hogy egy nyugat-ukrajnai szellemet képviselő ukrán állam azonnal megtalálná az új ellenséget a szomszédos Lengyelországban, és azt hiszem, igaza van. A számunkra kedves polaci nekik, ugyanúgy, mint az oroszok, nem pozitív konnotációkat ébresztenek. Legfeljebb a svédek, ahonnan az ukrán zászló színei is jönnek a Mazepa időszakból.

És akkor az elmúlt húsz évben Krímbe visszaköltözött tatárok - jogos - ambícióit nem is említettem...

Studiolum írta...

Hogy Gogol neve valójában honnan van, azt nem tudom, de az ukrán irodalomtörténet származása miatt nagy ukrán íróként tartja nyilván (és nevét is innen eredeztetik és így ejtik), noha egy sort sem írt ukránul. Viszont egyszer leírta – mégpedig kellően pejoratív környezetben! – azt, hogy kacap. :)

Hát igen, az a baj, hogy amilyen lendülettel Ukrajnában nekikezdtek egy – sosemvolt – tisztán ukrán nemzeti identitás és múlt felépítésének, és amilyen mértékben ebben – és így a nemzeti szimbolikában és retorikában – tömeggyilkosok játsszák a főszerepet Hmelnyickijtől Banderáig, az már eddig is riasztó volt, és ez most, a győzelem után azonnal fokozódni látszik.

A krími tatárok törekvéseit, mint az ellenség ellenségéét, valószínűleg támogatni fogják, de ez persze újabb feszültségeket kelt majd a Krímben, és megerősíti a tatárok – történelmileg teljesen alaptalan – „áruló”-sztereotípiáját az oroszok között.

Swann írta...

Az imént hallottam a rádióban egy katonapolitikai szakértőtől, hogy Krim, ami mindig is Oroszországhoz tartozott, Hruscsov ajándékaként került Ukrajnához az 50-es években. Ez aztán a present! Is it true? Vagy váltsak más hírforrásokra, a rádiót felejtsem el.

Studiolum írta...

Igen, így van. Én azt hittem, ez köztudott. Ha nem, lehet, hogy írni kellene róla.

Tamas DEAK írta...

Azért Hmelnickijjel kapcsolatban ne feljtsük el, hogy amikor az oroszoknak épp az volt az érdekük, hogy magukhoz édesgessék az ukránokat - mondjuk némi lengyelellenes éllel - akkor azért sikerült a Keleti szélhez hasonló mozit kreálni, és ebben sokat szerepeltetni az Ukrajna szót.

Swann írta...

Studiolumnak kivételesen jó megérzései lehettek, hogy az ukrajnai, pláne krimi expedíciókat közvetlenül az események előtti periódusban megszervezte. Ez volt aztán a last minute! Én ugyan csak egy úton vettem részt, de a blog sok mindenért kárpótolt! Részemről balsaja szpasziba!!!!

Studiolum írta...

Hát igen, sajnos. Én is épp ezen gondolkodtam a napokban. Szerettem volna idénre is szervezni, de hogy mikor lehet újra, azt nem tudni. És akármi történjék, az már nem lesz ez a világ, ami volt.

Egyébként így végiggondolva azokat a helyeket, ahová eddig mentünk, meg ahová terveznék még, azt gondolom, hogy voltaképpen minden út last minute, annyira gyorsan és kiszámíthatatlanul változik most a világ. Ki tudja, mi lesz ősszel Iránban, a Kaukázusban, vagy akár Katalóniában?

Tamas DEAK írta...

Iránban mi lenne az ősszel?

HaKohen írta...

Balsaja szpaszíba?

Nyelvtannáciként azt kell mondjam, hogy helyesen: bolsoje szposzibo (mert hogy semleges nemű).

Iránban mi lenne az ősszel?

Hogy-hogy mi lenne? Az ősz (férfi és nő) tovább őszül ott is.