Egyesült erővel

„Nehéz elképzelnünk, milyen szerencsés fordulat állna be életünkben, ha az emberek végre
felhagynának vele, hogy vodkával, borral, dohánnyal, ópiummal bódítsák
és mérgezzék meg magukat.” Lev Tolsztoj

(a négy saroktondó felirata: A tudós; Technikai fejlődés; Racionalizátorok; Művészet)

Nagyon érdekes látni, hogy míg a 19. század végi Francia- és Magyarországon a felvilágosodás és a modern tudomány érv- és képi rendszerével vették fel a harcot az iszákosság ellen, száz évvel később a Szovjetunióban, ahol addigra már bőven volt idő és alkalom kiábrándulni ezek hatékonyságából, sok évszázados eszközökhöz nyúltak vissza: a közmondások érveihez és a népi naiv grafika, a lubok képi világához.

Az Egyesült erővel az iszákosság ellen című képeskönyv, mint bevezetője írja, a gorbacsovi szesztilalom melletti agitáció céljából látott napvilágot 1989-ben. Huszonöt metszetét az 1982-ben alakult „Szovjet lubok” művésziskola tagjai, V. V. Kondratyev (2, 15, 21, 22), I. O. Puhovszkaja (3, 6, 7, 9), O. A. Kelejnyikova (4, 12, 14, 23), V. I. Lencsin (5, 8, 24), G. M. Eszkin (10, 16, 19), L. V. Podkorytova (11, 25), Ju. G. Movcsin (13), V. P. Lenzin (17, 18) és Sz. V. Kuznyecov (20) jegyezték. Műfaji választásukat az ilyenkor még nélkülözhetetlen „vörös farokban” azzal indokolták, hogy „a nép lelkéhez” kívántak visszanyúlni. Akár így volt, akár csupán a naiv forma posztmodern lehetőségeiben leltek gyönyörűséget, hagyományt teremtettek, vagy legalábbis nagyban hozzájárultak egy, a 70-es évek óta lassan újra népszerűvé váló hagyomány legitimálásához. A mű hatását valószínűleg nem az orosz alkoholfogyasztás radikális csökkenésében, hanem Andrej Kuznyecov, Vlagyimir Kamajev és más kortárs művészek munkáinak sikerében kell keresnünk.


Igor Rasztyerjajev: Ромашки (Kamillavirágok). A Русская дорога (2011) CD-ről.

…у меня лежит не один товарищ
На одном из тех деревенских кладбищ,
Где теплый ветерок на овальной фотке
Песенку поёт о паленой водке…
…nem egy cimborám hever itt örökre
ezekbe a falusi temetőkbe
hol a szelek olcsó vodkáról dúdolnak
dalt a sírkövön az ovális fotónak…

„A Jefimnek fájt a háta / kiírták hát a kórházba’ / s már ötödik napja, hogy majd / belefúl a pálinkába.”

„A borban, a dohányban se haszon, se becsület; aki dohányzik, annak belseje és pénze is ég.”

Feliratszalag: „A józan életért – harc az ivás ellen!” – Balra: „Előadó: Az alkohol méreg!” – Jobbra: „Az asztalnál” – A kép alatt: „Maga is iszik, és másokat is ivásra csábít.”

„Aki iszik, az a tányért is csapdossa” – A kép alatt: „Csak az nem vérmes, aki a komlónak sem
árt.” – „Az alkoholista családtagjai számára az élet elviselhetetlenné válik, különösen
a gyerekek szenvedik meg. Az iszákosság a családok széthullásához
vezet, és számos bűntény okozója.”

„Az alkohol megrövidíti az életet. A szakértők számos országban folytatott kutatás eredményét
összegezve arra a megállapításra jutottak, hogy az alkohollal visszaélők között a korai
halandóság kétszer olyan gyakori, mint a teljes lakosság körében. Az alkoholos
májzsugorodás az egyik az öt vezető halálozási ok közül
a 25 és 60 éves korközött.” – Felirat: „bor”

„Sokfélét daloltak már a részegesről; / annyit jegyezz meg a részeg énekekből: / fuss a pokoltól, a
dögvészestől, / húzd ki a részegest a méregből.” Majakovszkij [Душа общества, 1929].
Feliratok: „feleség; lány; fiú; Bogár kutya; virág”

„Elállt Tatjána szeme-szája, mikor a férjét részegen látta. – A rendszeres „étvágygerjesztőként”
ivott rumocska alkoholistává teszi az embert, az egészség és az idegek, a családi
és társadalmi kapcsolatok megromlásához vezet.”

„Elmondhatjuk, hogy valahányszor a férfi vodkát iszik, az asszony és a gyerekek a könnyeiket nyelik. – A szeszes ital rendszeres használata elállatiasítja és lezülleszti az embert.”

„Jóravaló ember három dolgot kerül: az ivást, bujálkodást és szerencsejátékot. – A kártya és az ital sosem vezet jóra.”

„Két lány mosott a folyónál / mostak, fehérítettek / szépségüket csodáltatták / ó én szépséges
leánykám / nehéz iga a házasság / Ha kerül is férj – részeges / a kocsmába nótázva
megy / kocsmából jön hason csúszva / „Asszony, vetkőzz!” – azt kiáltja /
de vetkőzni nem kívánok / az ilyenhez nem húz szívem.”

Fent: „Az embernek egészségesnek, erősnek és okosnak kell lennie, hogy élvezhesse a természet
kincseit. – I. P. Pavlov.” Feliratok: „nap, Kátya, Petya, forrásvíz” – Lent: „Ne vedeld magad
tele borral / ne zabáld tele magad kenyérrel / szép világ ez, ahol élünk, / nem kell
istállóvá tenni.” Feliratok: „disznótaurusz [kentaur
helyett szvintaur], legyek, mocsok”

„Ha az ember részeg, járja a kocsmákat, az asszonyt meg otthon öli meg a bánat.” – Balra
felülről lefelé: „Iszákos ő, az ivóban időzik. Ő csak fel-alá jár, a kerítés meg már odavan.
A részeg otthon megbánja, amit tett, reggel meg már újra inni kezd.” – Jobbra felülről
lefelé: „Az iszákos a mocskos tócsában fetreng. A részegtől a macska is elhúzódik,
a disznó nekimegy, jól megharapja. A részeg esküdözik, a lányok csak nevetik.”
– Lent: „Az egész üveget kiitta, a vér az fejét elfutotta, a zöld kígyó jól
megszorította, fekszik csak, annyit se mond, hogy nyicsta.”

„Közmondások.” – „Igyál vizet, az nem veszi el az eszed.” – „Én iszákos vagyok, a gyerekeim
éheznek; én gazember vagyok, a gyerekeim csirkefogók.” – „A részeges már nem is borra-
hanem teáravalót kér.” – „Ha nincs bor, csak egy a szomorúság, de ha van, az egy régi
mellett három új is van: részeg is, ver is, a feje is fáj.” Feliratok: „fáj a feje; fikusz;
Mása, Tonya”. – „Ma is éhgyomorra meg holnap is; a tehenet meg az udvarról
kivezetik.” Feliratok: „vodka; asztal már nincs; tehén; udvar”.

„Ki a bort szereti, magát teszi tönkre.” – „Ha a férj iszik: ég a fél ház. Ha az asszony iszik: ég az egész ház.”

„Kiittad a borodat – eladtad a lelkedet. A részegben elszabadul az ördög.”

„Filjánál ittak, Filját is verték meg”

„Az alkoholizmus a nemzet kollektív öngyilkossága. Aki iszik, nem gondolkodik – aki
gondolkodik, nem iszik.” – „Tisztelsz engem?” [az orosz részeg tipikus kérdése
a sokadik pohár után] – „Rumtól, vodkától rövid az út a sírig”

„A bor a munkának nem barátja / A munkában tapasztalatra lelsz / de a bor veszélyt hoz rád”

„Többen fulladtak már bele a vodkába, mint a vízbe.” – Feliratok: a két szél: „baj, szomorúság”.
Hajó: „vodkácska-sajkácska, megbízhatatlan barátok”, tenger: „vodka, bor, konyak”,
pohár: „májzsugor”, mentőöv: „alkoholellenes társaság”

„Nem mentem én eddig férjhez, de jobb is így leányfejjel / ha szeretőm elvett volna, kínlódnék most egy korhellyel.”

„Csasztuska: Felvett a szövetkezet egy borisszát állásba, egész éven át tartott a kijózanítása.”

„Az iszákos bornemissza” – „Először is alapból nem iszom, másodszor is ma nem olyan nap van,
harmadszor is pedig már ittam két rumocskát.” – Feliratok: „házigazda, felesége,
portói“ [édes pancs, nem összetévesztendő a valódi portóival
]

„Feladatunk, hogy mindenki számára normává tegyük a józan életet.” – „Kirill a pohártól el
nem fordítja pofáját.” – „Az iszákosság és az alkoholizmus igen nagy társadalmi rossz,
amely összeegyeztethetetlen a szocialista együttélés elveivel és a kommunista
morállal. Visszafogja az emberek politikai és kulturális gyarapodását,
csökkenti termelési és társadalmi aktivitásukat, aláássa az
egészséget, károsan hat a gyermeknevelésre,
rombolja a családot.”

„Mit a legjobb inni: vodkát, bort, vagy sört?” „Elég feltenni ezt a kérdést bármely társaságban,
s minden álláspontnak azonnal akadnak hívei, akik féltékenyen védik a maguk igazát,
pedig a kérdés egyszerű és világos.” – „Aki vodkát iszik, gyors vágtában siet
sírja felé. – A sörivók gyalog követik a lovasokat, magukon cipelve
a megivott literek teljes súlyát. – Aki bort iszik, az egy
csontos kecskén üget sírja felé.”

4 megjegyzés:

Szabi írta...

Gyönyörûség!

Szabi írta...

Emitt, e: "„Jóravaló ember három dolgot kerül: az ivást, bujálkodást és szerencsejátékot. – A kártya és az ital sosem vezet jóra.”":

Felirat: "Made in ottuda". Grandiózus.

rás írta...

Szokás szerint lenyűgöző összeállítás - kis fordítási hibával. A "vszem mirom" jelentése: közösen, együttes erővel. "Az egész világnak" részes eset lenne: "vszemu miru".

Studiolum írta...

Bizony, milyen igaz. Így jár, aki az impressziótól elragadva már nem is veszi figyelembe a grammatikai finomságokat. Kár érte, mert grandiózusabb volt az eredeti cím… Most nem férek hozzá, de délután majd javítom.