Rădăuți

Ki talál több történelmi tévedést a Wikipedia Rădăuți/Radóc szócikkének a radóci zsidók eredetéről szóló egyetlen rövid mondatában?

Many Jews fleeing the Kingdom of Galicia and Lodomeria (as well as other Habsburg areas) from intense persecution and anti-Semitism during the Middle Ages settled in Rădăuţi.

Számos zsidó települt le a középkorban a halicsi és lodomériai királyságból (és más Habsburg-területekről) az intenzív üldözés és antiszemitizmus elől menekülve Radócban.


Ne ragadjunk le a legalább három nyilvánvaló ordas/szarvas hibánál. Csak beljebb, csak beljebb, urak és szép leányok.

Képünk/versünk csak illusztráció, ebben hiba nincs

5 megjegyzés:

Tamas DEAK írta...

Hát ha a szorosan vett középkort nézzük (1492) akkor a Habsburgok azidőtájt még csak szerették volna azokat a területeket, dehát épp akkor Mátyás bús hadát nyögték. Abban sem vagyok biztos, hogy a spanyolországi zsidók menekülése is a szorosan vett középkorra tehető (elvileg ugye most volt az hvg-s portugálos hír, de azokat azért ellenőrzi az ember).
A wikipédia izgalmas mint referencia, de forrásnak csak Krausz Tamás használja, mint egyik most megvett 2011-es könyvében fedeztem fel döbbenettel, szóval talán nem fogják komoly történelmi művek felhasználni ;)
Nekem így első blikkre ennyi.

Studiolum írta...

Hát igen, hogy csak a legdurvábbakat nézzük:

1. A középkorban a Habsburgoknak semmi közük nem volt nemhogy Galíciához, de még a későbbi Habsburg-birodalomhoz sem.
2. „Intenzív zsidóüldözés” Habsburg-területen ezután sem igen volt (kivéve Spanyolországot, de hát a rádóciak askenáziak, nem szefárdok).
3. Galícia és Lodoméria királyság 1772 előtt nem létezett, csak ekkor hozták létre a felosztott Lengyelország Ausztriának juttatott területrészeiből.
4. De még mikor a terület Lengyelországhoz tartozott, akkor sem üldözték itt a zsidókat (kivéve persze a Hmelnyickij-felkelés idején), hanem éppen hogy kiváltságokkal csábították ide őket a lengyel földesurak német vidékről.
5. Ami konkrétan a radóci zsidókat illeti, róluk a leghitelesebb forrásból tudjuk, hogy csak a 18. század végén érkeztek ide.
6. Mégpedig nem Galíciából, hanem Csehországból, majd később Német- és Oroszországból.

Talán több tévedést is ki lehetne mutatni, de egy ilyen nyúlfarknyi mondatban hatot elhelyezni már eleve szép teljesítmény. Pláne olyasvalaki részéről, aki, mint a cikk folytatása mutatja, amúgy tisztában van a helyi viszonyokkal.

Úgyhogy a Wikipédia, ha történeti munkáknak nem, de sommás közhelyeknek nagyon is lehet forrása.

Roşu Maria írta...

Köszönöm Studiolum, tehát csak kettőt találtam el.
https://www.facebook.com/maria.rosu.927?ref=tn_tnmn

Studiolum írta...

De a két legfontosabbat! Nagyon köszönöm, ahogy a Wang folyó olvasását is!

Studiolum írta...

Na milyen lusta vagyok. Csak most olvasom el a címszó magyar változatát. Ebben már azt a forrás nélkül idézett összefoglalást kapom, nyilvánvalóan az angolból delfinizálva:

„A középkorban nagyszámú zsidó népesség menekült a városba a zsidóüldözések elől, és egészen a második világháború végéig jelentős tényezői voltak Radóc mindennapjainak.”

Ó szent együgyűség.

Ezután már végignéztem a Radóc cikk összes (36) nyelvi változatát. Kizárólag az angol és a magyar tartalmaz utalást a középkori zsidóüldözések menekültjeire. A francia viszont még az első zsidó letelepülő nevét és érkezésének időpontját is közli: Jossel Reichenberg kereskedő, 1796. Hát ez messze esik mind a legnagyvonalúbb középkor-számítástól, mind a feltételezett galíciai Habsbburg-üldözésektől.