Születésnapra

Sz. M. Karpov (1890-1929): A Szovjetunió – a népek barátsága

Csak az imént vettem észre, ahogy szokásos esti sétámra indultam az orosz neten, hogy megint megfeledkeztem egy születésnapról. 1922. december 30-án született a Szovjetunió. De van már gyakorlatom az ilyesmiben, s mindig van nálam tartalék ajándék a váratlan helyzetekre, hogy ne álljak üres kézzel az ünneplés közepén.

Az orosz neten a Szovjetunió címerével, zászlajával, fény- és emlékképeivel nosztalgiáznak, amit meg is értek. Én azonban egyenesen a Szovjetunió alapító atyáihoz nyúlok vissza. Ezt a könyvecskét 1926-ban adták ki, s a Népbiztosok Tanácsának (Szovnarkom) tagjait mutatja be egy-egy ikonszerű portréval és az alája írt rövid versikével a szovjet gyermekek számára. Noha a képen minden egyes népbiztos konkrét személy, nevüket nem közölték a gyermekkel. Ezeket én írom a versek prózai fordítása alá, kiegészítve hivataluk időtartamával, továbbá haláluk időpontjával és módjával is. Ez utóbbiakkal együtt a dokumentum már messze nem annyira nosztalgikus, mint az ünnepi alkalomra közzétettek többsége, viszont így válik az ünnepeltnek hű születési anyakönyvi kivonatává, amely egyszersmind öröklött és gyerekkori betegségeit is tartalmazza, utalva rá, miért hunyt el olyan fiatalon, de még így is jócskán meghaladva az ország férfilakosságának addigra már 50 év alatti átlagéletkorát.

Népbiztosaid otthon vannak nálad

Moszkva: Oktyabrenok, 1926 (két kiadás jelent meg, 1925-ben és 1926-ban; ez a második, mert a narkomtorg már nem Kraszin, hanem Kamenyev, 1925 novemberétől)
Versek: N. J. Agnyivcev. Rajzok: K. Jeliszejev és K. Rotov

A könyv az 1930-as évektől 1987-ig be volt tiltva.

Narkomprosz (нарком просвещения, felvilágosítási népbiztos)

Azon fáradozik, nehogy szamár váljék belőled.

Anatolij Vasziljevics Lunacsarszkij (1917-1929; Sztálin hatalomra kerülésével elveszti minden kormányhivatalát, meghal 1933 Franciaországban)

Narkomzdrav (нарком здравоохранения, egészségügyi népbiztos)

Figyel rád otthon és az utcán, hogy egészséges legyél, ne egy vizesnyolcas

Nyikolaj Alekszandrovics Szemasko (1918. júl. 11 - 1930. jan. 25; meghal 1949 természetes halállal)

Narkomzem (нарком земледелия, földművelésügyi népbiztos)

Egy gondolat bántja őt szülőfölded felől: hogy minden nap megadja neked a szelet kenyeret.

Alekszandr Petrovics Szmirnov (1923 júl. - 1928; agyonlövik 1938. febr. 9.)

Narkomtrud (нарком труда, munkaügyi népbiztos)

Mindenfelől arra figyel, nehogy téged bármikor is, bármikor és bárhol is hátrány érjen a munkában!

Vaszilij Vlagyimirovics Smidt (1918-1928; agyonlövik 1938. júl. 29.)

Narkompocstel (нарком почт и телеграфа, posta- és távíróügyi népbiztos)

Egyiptomtól Szibériáig ami csak történtik a föld bármely sarkán, akárhol a világban, mindent elmesél neked!

Ivan Nyikitics Szmirnov (1923. júl. 6 - 1927. nov. 12.; agyonlövik 1936. aug. 25)

Narkomputy (народный комиссар путей сообщения, közlekedésügyi népbiztos)

Fáj neki, ha fáj a lábad, úgyhogy inkább elvisz téged fáradság és loholás nélkül vonaton vagy gőzhajón, ahová csak szükséges!

Jan Ernesztovics Rudzutak (1924. február 2 - 1930. jún. 11.; agyonlövik 1938. júl. 29.)

Narkomingyel (народный комиссар иностранных дел, külügyi népbiztos)

Megállás nélkül társalog Moszkvából az egész világgal, hogy minden ország békében éljen veled.

Georgij Vasziljevics Csicserin (1918-1930as évek; meghal 1936. természetes halállal)

Narkomtorg (нарком внешней и внутренней торговли, bel- és külkereskedelmi népbiztos)

Éjjel-nappal azon töpreng, nehogy szárazon vagy vízen akárhogy is átvágjanak téged!

Lev Boriszovics Kamenyev (1925 nov. - 1926; agyonlövik 1936. aug. 25.)

Zamnarkomtorg (заместитель наркома внешней и внутренней торговли, bel- és külkereskedelmi népbiztoshelyettes)

Míg csak a nap le nem megy, ő fáradhatatlanul megveszi neked a különféle országokban, ami a Szojuzban nincsen.

Leonyid Boriszovics Kraszin (1923. júl. 6 - 1925. nov. 18.; meghal 1926. természetes halállal Londonban)

Narkomvojen (нарком по военным и морским делам, hadügyi és tengerészeti népbiztos)

Állig felfegyverkezve ügyel nagyon ő, hogy az ellenség téged meg ne öljön egy-kettőre sem a hegyen, sem a völgyön, sem szárazon, sem tengeren, sem fentről a felhők közül!

Mihail Vasziljevics Frunze (1925. jan. 26 - 1925. okt. 31.; meghal 1925, valószínűleg mérgezésben)

Narkomfin (нарком финансов, pénzügyi népbiztos)

Jó barátságot ápol a rubellel és minden egyes kopejkával, hogy kitömhesd a zsebed ezüsttel.

Grigorij Jakovlevics Szokolnyikov (1923. júl. 6 - 1926. jan. 16.; meghal 1939, a hivatalos változat szerint zárkatársai ölik meg)

Narkomjuszt (нарком юстиции, igazságügyi népbiztos)

Széles ez egész országban mindenkinek szemébe néz, hogy téged senki ne bántson, s persze te se senkit.

Dmitrij Ivanovics Kurszkij (1918-1928; öngyilkos lesz 1932-ben)

Predszovnarkom (председатель Совета Народных Комиссаров, a szovjet népbiztosok tanácsának alelnöke)

Itt is van és ott is van, temérdek a dolga, egymaga mozgat mindenkit, hogy te jobban élhess!

Alekszej Ivanovics Rykov (1924. febr. 2 - 1930. dec. 19.; agyonlövik 1938. márc. 15.)

Vszeszojuznyj sztaroszta (Össz-szovjet elnök, a Központi Végrehajtó Bizottság elnökségének elnöke)

Ha valami foglalkoztat, ne is töprengj rajta sokat, Kalinyinhoz eredj nyomban, tőle kérjél tanácsot! Hiszen azért ő a „fej”!

Mihail Ivanovics Kalinyin (1922. dec. 30 - 1938. jan. 12.; meghal 1946-ban természetes halállal)

4 megjegyzés:

pera írta...

Zseniálisak a csasztuskák, jól lehetne tanítani rajtuk a célhatározói mellékmondat kötését stobi kötőszóval.
Úgyhogy, stob veszeleje bilo, stob bogacse bili, stob zdorovje bilo!
Sz novim godom vasz, Studiolum!

Studiolum írta...

Cstob vam v novom godu prijatnye bilo! :) Bolsoje cselovecseszkoje szpaszibo i sz novim godom!

Dodeskaden írta...

Az Sz.Sz.K.Sz. (CCCP) közkeletű neve, a Szovjetúnió, később született.
Radó Sándor újpesti születésű fölrajztudós alkotta meg, amikor az Intel nevű hírügynöksége híreiben rövidíteni akarta a CCCP nevét. Később Dóra néven hírszerzőként szólt bele a történelembe.
Így kapcsolódik össze az Intel és a Szovjetunió. :)

Studiolum írta...

Nagyon köszönöm! Radó Dórakénti tevékenységét jól ismerem, de ez az infó teljesen új nekem. Ha igaz, szenzációs. Van rá valamilyen forrás?