Gyászinduló


Lenin-dal. Szövegét szerezte Rossa Ernő (dalszövegíró, karnagy, zenepedagógus, zeneszerző, 1909-1972) és Szabó Miklós (író, műfordító, nótaszerző, operaénekes, 1909-1999). Hangszerelte András Béla (karnagy, zeneszerző, 1909-1980). Nevükre mindenki emlékszik a kotta felső sarkából, aki a 70-80-as években olyan dalokat énekelt az iskolai énekkarban, mint a Munkásőr-induló, a Dal a felszabadulásról, a Harsan a kürtszó, a Már pirkad a hajnal, vagy az Előkelőek nem vagyunk. Előadja a Ganz-Mávag Művelődési Központ „Cérnahang” Gyermekkara, „Acélhang” Férfikara és Koncert Fúvószenekara (a százéves kőbányai kórushagyomány korabeli letéteményesei).

A rablánc a lábon nehéz volt
De széttörte büszkén a nép
Hát éljen a hős, aki értünk
Feláldozta hű életét,
Lenin!
A hős, ki csak népének élt.

A béklyó a porba lehullott
S az ember a napfénybe néz
A zászlót emeld fel az égig
S Ő járjon előtted, míg élsz
Lenin!
Ő járjon előtted míg élsz.

És gyúlnak a lángok, a földön,
Már árad a fény szerteszét,
Így mindenhol, északon, s délen,
Szabad lesz és boldog a nép,
Lenin!
Szabad lesz és boldog a nép.

Ma milljóknak ajkán egy név zeng,
E név oly nagy és oly dicső,
Nem hervasztja el semmi ármány,
Nem hervasztja el az idő
Lenin!
Nem hervasztja el az idő!

Csak jól fogd a fegyvert a kézbe
Te harcos, te hős nemzedék
Hisz példád Lenin aki érted
Feláldozta hű életét
Lenin!
Feláldozta hű életét!
Kórusművek a magyar néphadseregben működő énekkarok számára

Moszkvai család az új lakásban felakasztja a Lenin-képet, 1927
Természetesen jó katolikus családból származó jómagam is énekeltem a dalt Ördögh Marika néni (karvezető, zenetudós, perui népdalgyűjtő) vezényletével, akivel néha még ma is összefutok a Felszabadulás, pardon Ferenciek terén a vasárnapi misén. Azonban Fausto Giovannardihoz hasonlóan mindaddig nem érdekelt az eredete (nyilván valami szovjet eredeti szolgai átvétele), amíg a Klezmatics Jews with Horns lemezén meg nem hallottam az In Kamf (Harcban) című jiddis mozgalmi dalt.


Klezmatics In Kamf (3'25"), a Klezmatics: Jews with Horns (1994) CD-ről

Mir vern gehast un getribn
mir vern gepflogt un farfolgt
un alts nor derfar vayl mir libn
dos oreme shmakhtnde volk.

Mir vern dershosn, gehangen
men roybt undz dos lebn un rekht
derfar vayl mir emes farlangen
un frayheyt far oreme knekht.

Shmit undz in ayzerne keytn
vi blutike khayes undz rayst
ir kent undzer kerper nor teytn
nor keyn mol undzer heylikn gayst.

Ir kent undz dermordn tiranen
naye kemfer vet brengen di tsayt.
un mir kemfn mir kempfn biz vanen
di gantse velt vet vern bafrayt
Gyűlölnek és elűznek minket
kínoznak és üldöznek minket
és mindezt csak azért, mert szeretjük
a szegény és erőtlen népet.

Lelőnek és felakasztanak minket
megfosztanak életünktől és jogainktól
azért, mert igazságot követelünk
és szabadságot a szegény szolgáknak.

Vasláncokba vernek minket
mint vérszomjas vadak marcangolnak
de csak testünket tudjátok megölni
ám soha szent lelkünket.

Meggyilkolhattok minket, zsarnokok:
új harcosokat fog hozni az idő
és harcolunk, harcolunk amíg csak
az egész világ fel nem szabadul.

Lenin-fej Kirgizsztánban
Nem sokba telt utánakeresni, hogy a jiddis szöveget David Edelstadt (orosz-zsidó-amerikai anarchista, jiddis nyelvű költő) írta, „a fine idealistic nature, a spiritual petrel whose songs of revolt were beloved by every Yiddish-speaking radical” (Emma Goldman). Kalugában született 1866-ban és a coloradói Denverben halt meg 1892-ben. Huszonhat évesen, épp mint Petőfi. 1889-ben írott verse az amerikai zsidó anarchista, majd szocialista munkásmozgalom valóságos himnuszává vált, mindmáig. Korabeli (1906) angol fordítását Alice Stone Blackwell tette közzé Songs from Russia című kötetében.

Lenin-fej faház előtt
De hogyan lett az amerikai zsidó anarchista mozgalmi dalból magyar kommunista Lenin-himnusz? Hogy a magyar fordítás csakis egy orosz változat alapján készülhetett, ahhoz a kor ismeretében nem fér kétség. De ezt a hiányzó orosz láncszemet megtalálni egyáltalán nem könnyű feladat.

Lenin-fejek szobrászműhelyben
Ha az ember egyszerűen visszafordítja a címet oroszra, és „Песня Ленина”, „Песня о Ленине” vagy „Ленинская песня” formában keres rá, nem sok használhatót talál. Számos egymásnak ellentmondó felvetést arról, mi volt Vlagyimir Iljics legkedvesebb dala, számtalan művészi főhajtást Vlagyimir Iljics emléke előtt, illetve egyetlen olyan dalt Viszockij stílusában Jurij Lipmanovicstól, amelynek a címe is Lenin-dal, de ez… ööö… elég annyi, hogy biztosan nem ezt fordították, és nem csak azért, mert 1997-ben írták Jeruzsálemben. Valamint megtaláljuk, mindjárt az első tíz találat között, a fenti videót is, quod erat demonstrandum.

Lenin-szőnyeg Üzbegisztánban
A magyar webbel sem járunk jobban. A „Lenin-dal”-ra kapott közel kétezer (!) találat túlnyomó többsége a dal szövege, illetve mp3-ban vagy csengőhangban (!) letölthető változata, ami egyelőre a Lenin élni fog álláspontját látszik igazolni. A dal eredetéről azonban egyik sem mond semmit. Csupán a Wikipédián csillan valami fény, ahol a „Mozgalmi dal” címszó szerint a Lenin-dal (megíratlan címszó) azonos a Lenin-gyászindulóval (megíratlan címszó). Nézzünk hát utána ezen a néven.

Lenin és Sztálin. A Mexikói Kommunista Párt ajándéka
A Lenin-gyászinduló találatai közül Eörsi Istvánnak az Élet és Irodalom 2000. június 9-i számában A hitvesi ágyban címmel megjelent írása szolgál útmutatással, amelyben azt írja le, hogyan sírtak feleségével az említett ágyban 1953. március 6-ának reggelén, amikor a rádió bemondta Sztálin halálhírét. A híradást, írja, a Lenin-gyászinduló dallama vezette be: „Szerettétek a népet és meghaltatok.”

Világos beszéd. Ez nem a Lenin-dal. Hanem az a Munkás gyászinduló néven jobban ismert zenemű, amellyel a Párt halottjait búcsúztatták a rendszerváltásig, sőt tovább. A zavart növeli, hogy ez a dal nálunk kétféle szöveggel volt ismert, egy korábbival és egy későbbivel. Vajon mikor és miért váltotta fel egyik a másikat? Talán 1956 után látták jónak áthelyezni a hangsúlyt a nép szeretetéről a letűnt zsarnokságra? Nem tudom, de minden emlék-mozaikszemet örömmel fogadok. A Nők Lapja 1956. október 7-i tudósítása alapján annyi bizonyos, hogy Rajk László újratemetésén még a korábbi változat volt az, amelyet nem énekeltek.

Korábbi változat:

Szerettétek a népet és meghaltatok,
mert meghal mindenki, ki igazán szeret.
Szerelmet, barátot föláldoztatok,
a földön semmi jóban nem volt részetek.

Sötét börtönök mélyén sorvadtatok,
kínoztak kegyetlen, vad hóhérkarok,
de testetek már szabad földben pihen,
hová a zsarnok keze már nem érhet el.
Későbbi változat:

A zsarnokság dőzsölt és ülte torát,
És százezrek vérével festette bíborát,
De mind közelebbről, már harsant a jel:
Hogy rabságnak vége és a szabadság közel!

S ím eljött az új élet és új világ,
Mely emlékbe foglalja sok hős fiát,
Kik meghaltak érte, most élnek velünk.
S a hősök nagy áldozatát őrzi hű szívünk.

A harcnak már vége és győzött hadunk,
S mi bánatba temetkezve könnyet hullatunk.
Hogy jogban és fejlődve éljen a nép,
Ezért adta annyi hős cserébe életét.

S ím eljött az új élet és új világ
És most már valóság, mi volt régi vágy.
Hát hirdesse hálánk az emlékteket,
Kik értünk feláldoztátok drága éltetek.

Lenin és Sztálin elvadult fűben
Nem tudom, miért rövidebb a korábbi. De a Nők Lapja is igazolja, hogy ezek voltak az akkori változat „végső sorai”. És így szerepel Galgóczi Erzsébetnél is a Vidravas első változatában (1983), az október 23-i eseményeket figyelő „ballonkabátos” nosztalgikus mitográfiájában:

Nem valami nagy a repertoár – gondolta fanyarul –, Himnusz, Kossuth-nóta. Ezt még gyakorolni kell, gyerekek. S emlékezetébe tolultak a „fényes szelek” indulói: „Sej, a mi lobogónkat fényes szellők fújják, sej, az van arra írva: éljen a szabadság!”… – Hányféleképpen lehet élni és visszaélni ezzel a szóval: „szabadság”… Aztán ott volt a Bunkócska! Dobogtak a csizmasarkok a tisztiiskolán: „Hej, te bunkócska, te drága! Hej, te eleven fa gircses-görcsös ága, segíts most!” „Ránk tört a vészfergeteg vad haragja, rajtunk a pokol minden tüzes átka már…”, de „Nem lesz a tőke úr mirajtunk”, mert „Szabaddá lett népek örök szövetsége, a nagy Oroszország nagy műve e frigy”, ahol „Gerzon felett a fű belepte a rónát, egy sírdomb maradt meg csupán, e domb alatt dőlt le örök pihenőre matróz Zseleznyák partizán”. „Ránk tört a vészfergeteg vad haragja”, de „Madrid határán állunk a vártán”, mert „A rablánc a lábon nehéz volt, de széttörte büszkén a nép…” „A föld teremtésének kezdetén, sej, haj, hahó, nem volt gazdag akkor és szegény, sej, haj, hahó”, tehát „Vörös Csepel, vezesd a harcot, Váci út, felelj neki!”… És a legborzongatóbb „Szerettétek a népet és meghaltatok, mert meghal mindenki, ki igazán szeret. Szerelmet, barátot föláldoztatok, a földön semmi jóban nem volt részetek. Sötét börtönök mélyén sorvadtatok, kínoztak kegyetlen, vad hóhérkarok, de testetek már szabad földben pihen, hová a zsarnok keze már nem érhet el…”

Lenin és Brezsnyev
Lenin és Fidel Castro
Ennek a dalnak az orosz eredetijét könnyű megtalálni, hiszen a Szovjetunióban ugyanazt a funkciót töltötte be, mint nálunk. Oroszul egyszerűen Gyászinduló-nak hívják. Szövege 1870-80 táján keletkezett A. Arkhangelszkij (Amosz Anton Alekszandrovics) forradalmár költő két versének egyesítéséből. Dallama azonban jóval régebbi. Legkorábbi ismert változatát Ivan Ivanovics Kozlov (1779-1840) 1826-ban John Moore angol tábornok temetésére írt gyászversére énekelték: „Не бил барабан перед смутным полком, когда мы вождя хоронили…” (Nem szólt a dob a lesújtott sereg előtt, amikor a vezért temettük…). A dal Kozlov szövegével vált népszerűvé a kaukázusi háborúk (1816-1864) idején a kozákok között, s még a második világháborúban is énekelték ezzel a szöveggel.

Arkhangelszkij szövegével azonban a dal a munkásmozgalom bevett gyászindulójává vált. Ezt énekli Fegya Mazin is Gorkij Az anya c. regényének csúcspontján, a tüntetésbe forduló temetési menet élén – természetesen a magyar fordításban a Szerettétek a népet és meghaltatok szöveggel, amit a dal második magyar lefordítása után nem korrigáltak, ezért ma már valószínűleg csak az öreg mozgalmárok tudják hová tenni, ha olvassák még Az anyá-t.

Külön érdekesség, hogy talán éppen Lenin volt az egyetlen, akit nem ezzel a „Lenin-gyászindulóval” temettek, minthogy az ő temetésére a kor vezető zeneszerzője, Vlagyimir Jakovlevics Vulfman külön zenét írt Gyászinduló V. I. Uljanov-Lenin halálára címmel. A megírás mitikus körülményeiről (a hír hallatán gyötrő fájdalom fogta el, s két nap és két éjszaka egyfolytában komponált) ő maga számolt be a Szovjetszkaja Muzika 1974-es számában. A „Klamurke” szájt a riportot közzétéve lábjegyzetben megígérte, hogy a mű keletkezésének valódi körülményeiről is tudósít majd, amit kíváncsian várunk.

Velikij Lenin ikon
Az eredeti Gyászinduló eredeti szövegének alábbi fordítása, úgy hiszem, internet-premier. Én legalábbis egyetlen más nyelven sem találtam meg az oroszon kívül.


Похоронный марш (Gyászinduló), 1870-80 k. (3'48")

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу,
Вы отдали всё, что могли, за него,
За честь его, жизнь и свободу!

Порой изнывали по тюрьмам сырым,
Свой суд беспощадный над вами
Враги-палачи уж давно изрекли,
И шли вы, гремя кандалами.

Идете, усталые, цепью гремя,
Закованы руки и ноги,
Спокойно и гордо свой взор устремля
Вперед по пустынной дороге.

Нагрелися цепи от знойных лучей
И в тело впилися змеями.
И каплет на землю горячая кровь
Из ран, растравленных цепями.

А деспот пирует в роскошном дворце,
Тревогу вином заливая,
Но грозные буквы давно на стене
Уж чертит рука роковая!

Настанет пора – и проснется народ,
Великий, могучий, свободный!
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь, благородный!
Áldozatul estetek a végzetes harcban
a nép iránti önzetlen szeretetből,
amit tudtatok, mindent odaadtatok érte
becsületéért, életéért és szabadságáért.

Hosszan sínylődtetek nyirkos börtönben,
fölöttetek irgalmatlan ítéletüket
az ellenséges hóhérok rég kimondták
s ti mentetek, rabláncra verve.

Megfáradtan mentek, rabláncra verve
megvasalva kezetek s lábatok,
nyugodt és büszke pillantással néztek
magatok elé a kihalt úton.

A forró sugaraktól hevülő bilincsek
testetekbe mint kígyók marnak
és forró vér hull a földre
a bilincsek által dörzsölt sebekből

És a zsarnok ünnepel fényes udvarában
rettegését borral csillapítja
de a rettenetes betűket a falra régóta
felírta már a végzetes kéz.

Eljön az idő, és feltámad a nép,
a hatalmas, erős és szabad.
Isten veletek, testvérek, becsülettel
bevégeztétek hős, nemes utatok.

Képeslap Marija Szpiridonova eszer forradalmár arcképével, és hátoldalán a Gyászinduló
szövegével. A forradalom utáni, modernizált helyesírásból ítélve a szöveg már
a szovjet börtönökre utal, ahol Szpiridonova is meghalt 1941-ben.

Ezt a dallamot Sosztakovics is felhasználta 1957-ben írt 11. („Az 1905-ös év”) szimfóniájának harmadik („In memoriam”) tételében. Hivatalosan az 1905-ös orosz forradalom, nem hivatalosan – felesége és barátai szerint – pedig az 1956-os magyar forradalom áldozatainak emlékére. Ahogy hivatalosan az egész szimfónia is az 1905-ös orosz forradalom 50. évfordulójára készült, míg a moszkvai művész-berkekben terjesztett értelmezés szerint Sosztakovics 50. születésnapjára, „egy elveszett nemzedék rekviemjeként”. Ebben a jól ismert szocialista „kint is vagyok, bent is vagyok”-ban, amellyel a demokratikus ellenzéki egyszerre tehetett eleget a rendszer illetve a barátok elvárásainak, az az igazán szép, hogy máig sem tudni, melyik értelmezés volt az igaz, ha egyáltalán valamelyik. Tény, hogy Sosztakovics ezért a műért kapta a következő év áprilisában a legnagyobb szovjet kitüntetésnek számító Lenin-díjat.

Lenin és a balerinák
Lenin és a balerinák

Dimitrij Sosztakovics: 11. szimfónia (1957), 3. („In memoriam”) tétel (10'29"). A Moszkvai Filharmonikus Zenekart vezényli Kirill Kondrasin, 1973. Azért épp ezt a régi Melogyija-felvételt raktam fel Kondrasinnal, Sosztakovics barátjával és 1960-tól tizenöt éven át Moszkva vezető karmesterével, mert ez sokkal hangsúlyosabban és dalszerűbben emeli ki a téma dallamát, mint a későbbi felvételek.

Lenin és a balerinák
Érdekes módon nagyon hasonló gyászinduló-motívumot használ Chopin is második, b-moll zongoraszonátájának elsőként, külön megírt 3. tételében. Egyáltalán nem lehetetlen, hogy ő is ugyanazt az akkor már Oroszország-szerte – tehát a Varsói Nagyhercegségben is – ismert dallamot dolgozta fel. Tény, hogy a Gyászinduló divatjának leáldozása után ezzel a Marche funèbre címmel nagyzenekarra hangszerelt 3. tétellel búcsúztatták a szovjet főtitkárokat – 1984 táján gyors egymásutánban hármat is, s a dallam akkor vésődött kitörölhetetlenül egy generáció emlékezetébe.

Vlagyimir Bogdanov: Lenin-szobor autóban
A Marche funèbre-nek értelemszerűen nincs szövege, de e generációhoz tartozó orosz diákjaim a в детском саду скоро будет новый год. Будет много мяса, будет много хлеба” azaz „Az óvodában hamarosan új év lesz. Lesz sok hús, lesz sok kenyér” szöveggel dudorászták. A második sort olykor „Будет вам варенье, будет вам печень” (Lesz lekvár, lesz máj), „Будем есть конфеты, пряники, печенья” (Cukrot, kekszet, süteményt eszünk) vagy a realistább „будут подарки, будет хоровод” (ajándékok lesznek, körtáncot járunk) formában is hallottam tőlük.

Lenin és a balerinák
A bejegyzés megírása után küldte el kommentben Misha Shauli azt a szövegváltozatot, amellyel ők énekelték a dalt gyerekkorukban:

Ту-104 - хороший самолёт,
Ту-104 - надёжный самолёт.
Будет вам удобно,
Быстро, экономно.
Ту-104 всех туда нас довезёт.
A TU-104 jó repülőgép,
a TU-104 megbízható repülőgép
kényelmes lesz,
gyors és olcsó,
mindannyiunkat elvisz oda.

Az utolsó sor, pontosítja Misha, a все там будем, “egyszer mindnyájan ott leszünk” filozofikus fordulatra utal, amelyet a temetővel kapcsolatban szokás emlegetni.

Lenin és Sztálin Litvániában, a Cirulisi üdülőházban
Bocsánat a Marche funèbre alábbi videójának bizarr háttérképéért, de nem találtam jobb felvételt. El nem tudják képzelni, milyen nehéz felhajtani a tétel nagyzenekari változatát manapság, amikor már ez is kiment a divatból, és mindenki szóló zongorán játssza, ahogy Chopin annak idején megírta.


A Lenin-dal orosz eredetijéhez végül éppúgy a kutatói szerencse vezetett el, ahogy az In Kamf-hoz is. Az Anarchisták és földalattiak nótatárá-ban a Gyászinduló-nak szentelt oldalon olvastam: „Ez az orosz forradalmi mozgalom két legismertebb gyászindulójának egyike. A másik a Zamucsen tyjazsjoloj nyevolej,” azaz A nehéz rabságban eltörődve. Kíváncsiságból átnéztem annak a dalnak az oldalára is, és… és pont az volt az, amit kerestem. Így zárult rövidre egy nagyobb ívre hivatott kutatás pályája.


A dal a Forradalmár gyászinduló címet viseli, s a Gyászinduló-hoz hasonlóan eredetileg a mártírhalált halt forradalmár búcsúztatására írták. Ezt fejlesztették tovább a magyar szövegírók önszorgalomból Lenin-ódává, ilyenformán a terv túlteljesítése fölötti buzgalmukban megalkotva a hagiográfiai fából vaskarikát, az ágyban, párnák között meghalt vértanú fogalmát.


Револуционный труарный марш (Forradalmár gyászinduló), 1876 (5'27")

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил...
В борьбе за народное дело
Ты голову честно сложил…

Служил ты недолго, но честно
Для блага родимой земли…
И мы, твои братья по делу,
Тебя на кладбище снесли.

Наш враг над тобой не глумился…
Кругом тебя были свои…
Мы сами, родимый, закрыли
Орлиные очи твои.

Не горе нам душу давило,
Не слезы блистали в очах,
Когда мы, прощаясь с тобою,
Землей засыпали твой прах.

Нет, злоба нас только душила!
Мы к битве с врагами рвались
И мстить за тебя беспощадно
Над прахом твоим поклялись!

С тобою одна нам дорога;
Как ты, мы по тюрьмам сгнием.
Как ты, для народного дела
Мы головы наши снесем.

Как ты, мы, быть может, послужим
Лишь почвой для новых людей,
Лишь грозным пророчеством новых,
Грядущих и доблестных дней.

Но знаем, как знал ты, родимый,
Что скоро из наших костей
Подымется мститель суровый
И будет он нас посильней!
A nehéz rabságban eltörődve
dicsőséges halált haltál.
A nép ügyéért vívott harcban
becsülettel hajtottad le fejed.

Nem hosszú ideig, de becsülettel
szolgáltál a szülőföld javára.
És mi, testvéreid az ügyben
a temetőbe vittünk ki téged.

Ellenségünk nem gúnyolódott rajtad,
tieid voltak körülötted:
mi magunk zártuk le, testvér,
égszínkék szemeid.

Gyász nem nehezedett lelkünkre,
sem könny nem ült szemünkben,
amikor tőled elbúcsúzva
testedet a földnek adtuk át.

Nem, csak a harag fűtött minket,
hogy újra harcba szálljunk ellenségünkkel.
S hogy könyörtelenül megbosszulunk téged,
tested fölött esküvel fogadtuk.

Egy az utunk veled;
ahogyan te, mi is börtönben sínylődünk.
Ahogyan te, mi is a nép ügyéért
hajtjuk örök álomra fejünket.

Ahogyan te, lehet, mi is csupán
példát mutatunk új embereknek,
rettenetes próféciát mondunk
eljövendő, hősies napokról.

De tudjuk, ahogy te is tudtad, testvér,
hogy hamarosan csontjainkból
új, keményebb bosszúálló sarjad
aki erősebb lesz minálunk.

Leonyid Szokov: Lenin és Giacometti (1987)
A két dal azonossága, amelyet ma már ilyen kacskaringós úton kell kinyomozni, valamikor még közismert volt a magyar közönség számára. Legalábbis Jurij Trifonov 1976-os Az öreg (Старик) regényének abban a sorában, ahol az 1917-es februári forradalom idején az elégedetlen tömeg a Forradalmár gyászindulót énekli, az 1980-as magyar kiadás fordítója, Szabó Mária a vele magyar viszonylatban egyenértékűnek tekintett Lenin-dalra cserélte ki az utalást, ilyenformán jónéhány évvel előredatálva Lenin forradalmi kultuszát:

„идем дальше, по Литейному мосту, мимо сгоревшей «предварилки», красные и черные флаги вывешены на домах, на Невском стоим часа два, отовсюду поют «Вечную память» и «Вы жертвою пали…»”

„átmegyünk a Lityejnij-hídon, majd a leégett vizsgálati fogház mellett; a házakon vörös és fekete zászlók, a Nyevszkij proszpekten két órát állunk, mindenütt a Munkás gyászindulót és a Rabláncot éneklik…”

Az orosz szöveget Grigorij Alekszandrovics Macstet (1852-1901) írta narodnyik-társa, P. F. Csernisev diák temetésére, aki 1876-ban tüdőbajban halt meg a pétervári börtönben. A temetésre hatalmas békés felvonulás, az 1870-es évek elején alakult Zemlja i volja (Föld és szabadság) narodnyik forradalmi mozgalom első tömeges demonstrációja közepette került sor, s a dal az ő közvetítésükkel vált népszerűvé Oroszország-szerte, 1917 után is, amikor a narodnyikokat a bolsevik hatalom – mint konkurrenciát – az elsők között irtotta ki. Az évszámokat tekintve tehát a narodnyikoktól került át a dal Edelstadthoz is Amerikába, s nem fordítva; a történet valószínűleg ebben is párhuzamot mutat Fausto Giovannardi felfedezésével. A dalt az 1920-as években Ernst Busch németre is lefordította (az eredetihez hű szöveggel), s Németországban közismert munkásmozgalmi dallá vált. Sosztakovics is berlini tartózkodása idején, 1960-ban dolgozta bele ott írt 8. vonósnégyesébe.


Im Kerker zu Tode gemartert. Német szöveg és előadás: Ernst Busch (2'26")

Lenin-fej Lettországban
Hogy az eredeti dallam honnan származik, annak nem sikerült nyomára jutnom. A források nem említik sem szerzőjét, sem előzményeit. De talán mégis sikerült megpillantanom, amint az 1800-as évek elején, mint a pisztráng, néhány másodpercre megvillant a felszínen.


Beethoven 1808-ban gróf Andreasz Kirillovics Razumovszkij bécsi orosz követ megrendelésére írta Op. 59-es számú 7-9. vonósnégyesét. Tudjuk, hogy Beethoven patrónusa tiszteletére a 8. vonósnégyes 3. Allegretto tételébe egy „orosz témát” is beleszőtt. Mindig izgatott, mi lehetett ez a téma. Most újra meghallgatva a tételt nagyon is lehetségesnek tartom, hogy éppen a Forradalmár gyászinduló – Im Kamf – Im Kerker zu Tode gemartert – Lenin-dal dallamának erősen stilizált változatát halljuk benne.


Beethoven: 8. e-moll Razumovszkij-vonósnégyes, 3. Allegretto tétel, Op. 59 (6'33"). Juilliard String Quartet (2002)

Lenin-szobor cipőjét pucolják
Így jött létre tehát a narodnyikoktól kisajátított dalból zeneszerzők, írók, szöveg- és újságírók, és a dalt meggyőződésétől függetlenül éneklő egész társadalom közös együttműködésével a Lenin-dal. Mikrohistóriája azt is illusztrálja, hogyan járult hozzá ki-ki erejéhez mérten a rendszer kiépüléséhez és fennmaradásához.

Lenin-szobor Lettországban, bedobozolva

22 megjegyzés:

Névtelen írta...

Mesterem, ez nagyon jó volt!

TG :-)

Amúgy: http://avaxhome.ws/music/folk/veselejeshe.html

ÉvaZsuzsanna írta...

Bizony, bizony felkavart! Nagyon sok szépet énekeltem az elmúlt évtizedekben, ám időnként eszembe jut, amint gimnazistaként, fel sem fogva, hogy mit is jelentenek, harsogtuk a munkásmozgalmi dalokat. Osztálykirándulás alkalmával vonaton, villamoson teli tüdőből nemcsak a Bunkócskát, az Avanti popolót magyar szöveggel (Előre proletár a végső harcra, a vörös zászlót emeld magasra, a vörös zászló mindig győzni fog, minden rohadt reakciós lógni fog) - erről már nem beszélünk, csak a szégyen maradt bennem, hogy én is, ÉN IS üvöltöttem! Nem tudom mit gondolnak erről mások, mindenesetre én hallgatok, amikor egy hosszú utazás közben - kifogyva az ötletekből, mit is énekeljünk még - valaki rázendít a Bunkócskára, a többiek nevetve csatlakoznak hozzá. Még most sem tudják mit cselekszenek...

bébé írta...

Maestro! Próbáltad volna ezt a ejegyzést 20 évvel ezelőtt megírni? :-)
Két alapvető tanulság szűrődött le nekem ebből a cikkből:
- az internet hihetetlen lehetőségeket rejt, nem is képzeli az ember, hogy mik meg nem találhatók ott (más szóval ami nincs fent a neten, az nem is létezik)
- minden a zsidóktól ered :-) ez már nem az első cikked, amiből ez derül ki :-)

Mindenesetre döbbenet. Ismét. És ismét fejet hajtok a széles összefüggések láttán.
Döbbenet. De nagyon jó!

Liang Sheng írta...

Nagyon jó a történet, büszkék lehetünk, hogy mi is hozzáköltöttünk valamit az énekelt Lenin-eposzhoz. :-)

A Beethoven-féle áthallás viszont nem tűnik helytállónak, mert elég pontosan lehet tudni, hol és milyen orosz téma jelenik meg az Allegrettóban. Te - gondolom - az e-moll bevezetőben véled viszonthallani a gyászindulót, pedig az 1:51-nél kezdődő E-dúr trióban jelenik meg egy orosz népdal. Nehéz hallani, mert a brácsa indítja, és főleg az első pár hangot eléggé elnyomják a cincogó hegedűk, de aztán fúgaszerűen belép a többi hangszer is utána, és onnantól már elég jól lehet követni a témát. Az eredeti népdalt több orosz szerző is feldolgozta, Csajkovszkij és Rimszkij-Korszakov mellett a legismertebb változata Musszorgszkij Borisz Godunov c. operájában csendül fel, a koronázási jelenet "Szláva!" kórusaként. Többek közt itt hallható:
http://www.youtube.com/watch?v=h00HkmrmF48
A női kar indítja (1:56), sokkal lassabban és ünnepélyesebben mint Beethoven. Külön érdekesség, hogy nem sokkal később, amikor a zenekar is belép a dallammal (2:21), Beethovenhez hasonlóan fúgaszerűen hozzák a témát. Hogy hogyan került a dallam Beethovenhez, és miért ilyen virgonc módon hangszerelte meg, csak találgatni lehet. Az utóbbira Joseph Kerman amerikai zenetudós a következő tippet adja Beethoven vonósnégyeseiről írt opuszában:
"It sounds as though Count Razumovsky had been tactless enough to hand Beethoven the tune, and Beethoven is pile-driving it into the ground by way of revenge."

sanjiono@gmail.com írta...

ez egy aranybánya. köszönöm az emberiség nevében.

Studiolum írta...

:)

Unknown írta...

nem Kamf az, hanem kampf!

Studiolum írta...

Az ugye attól függ, milyen nyelven. Németül Kampf (így, nagy K-val), jiddisül – ahogyan a vers szemmel láthatólag íródott – Kamf.

HaKohen írta...

@ÉvaZsuzsanna:

Sose szégyeld. Érdemes szembenézni a múltunkkal. És ha van bátorságunk, elválasztani az ocsút a búzától (bár azért ez nem ilyen egyszerű és nyilvánvaló).

Ne köpjük le az ifjúságunkat. Épp elég baj, hogy elmúlt.

És hogy stílszerű legyek: a múltat végképp eltörölni...? Hát ez az, ami nem megy, és nem is szabad.

HaKohen írta...

Írtam még egy jó hosszú kommentet, de a gép törölte. Sajnálom, mert egy órám ment rá, hogy összeszedjek néhány adatot. Nincs kedvem újra megpróbálni. (Lehet, hogy hosszú volt, és unta a gép?)

Studiolum írta...

Nagy kár pedig, mert örülnék neki. Lehet, még míg emlékszel rá, érdemes lenne még egyszer megpróbálni.

Én, hasonló tapasztalatok óta, mindig szövegszerkesztőben írok kommentet, és onnan másolom be a komment-ablakba, vagy ha itt írom meg, akkor küldés előtt Ctrl+C-vel kimásolom. Sok ilyen gépi törlést megúsztam már vele…

HaKohen írta...

@Studiolum:

Most alaposabban végigolvastam a bejegyzést. Valóban imponáló, ahogy visszaértél a Lenin-dalhoz. Itt most csak néhány pontosító kiegészítést tennék:

1. A Lenin-, illetve Munkás-gyászindulónak tényleg nincs köze a Lenin-dalhoz, bár utóbbi, amint ez a szövegközlésedből kiderül, szintén gyászinduló (pontosabban gyászének). Az előbbi kétféle fordítása szerintem azzal magyarázható, hogy a háború alatt Moszkvában működött az Idegennyelvű Kiadó (asszem, így hívták), ami magyarul is adott ki könyveket. Ezek azután 1944 végén, 1945 elején bekerültek a hazai könyvforgalomba. És ezek között voltak dalok, dalszövegek, a moszkvai emigráció költői (pl. Hidas Antal) által lefordítva. Persze, nem csak szovjet, hanem francia (pl. Marseillaise, Carmagnole), német (pl. Hanns Eisler szerzeményei) és egyéb dalok is. Mármost amikor a háború befejezése után eljöttek az „ötvenes évek”, akkor már voltak hazai költők és dalszövegírók, akik esztétikailag és a magyar stílus szempontjából jobban fordították le ugyanazokat a dalokat. (Persze, nem csak könyvek voltak, hanem szovjet együttesek [Novikov-együttes, Alekszandrov-együttes] és magyar együttesek is, amelyek élőben is terjesztették + rádiófelvételek.) Ezért bár nem tudom biztosan, de gyanítom, hogy a második változat nem 1956 utáni, hanem korábbi. 1956 után bár szelektálva de még sokáig énekeltük ezeket, de a régiekből már új fordítások nem nagyon keletkeztek.
2. Itt van nálam a Песенник című daloskönyv (csak szövegek vannak benne, ha jól számoltam, 136 különféle dalé). Kiadta a Penzai Területi Kiadó 1951-ben, 30.000 példányban. A kötelező szovjet himnusz és az Internacionálé után nyolc fejezetbe vannak csoportosítva a dalok: A bölcs, drága és szeretett Sztálinról; A békéért, a boldogságért; A szeretett hazáról; Történelmi-forradalmi dalok; A nagy honvédő háború dalai; A munka a mi örömünk, a munka a mi büszkeségünk; Szovjet lírai dalok; Régi népdalok; Kolhozénekek (припевки). Sztálin van, Lenin nincs – ez érthető a kiadás évszámából, amikor Sztálint mindennél jobban fölmagasztalták, Lenint pedig háttérbe szorították.
3. Az általad is közölt ún. Lenin-dal a Történelmi-forradalmi dalok közé került, a Varsavjanka, a Fel vörösök, proletárok, az Amúri partizánok dala és a Poljuska társaságába. Szövege betűszerint megegyezik az általad közölttel, két kivétellel. Az egyik lényegtelen apróság: minden négysoros versszak utolsó két sorához oda van írva, hogy ’2 раза’ – vagyis megismételendő. A másik lényegesebb: a cím (’Замучен тяжёлой неволей’) alatt egy alcím: Любимая песня Ильича (Iljics kedvenc dala). Azt nem tudom, hogy valóban Lenin kedvenc dala volt-e (egy gyászdal!), vagy inkább egy utólag kreált legenda-e.
(Na, rohadt lassú volt a Word szimbólumkészletéből egyenként kiszedni a cirill betűket, remélem a blogmotorod hajlandó lesz bemásolni.) Most egyelőre ennyit; majd még akarok valamit mondani a dalok vándorlásáról és metamorfózisáról.

HaKohen írta...

A gugli visszaköhögött, hogy túl hosszú a szövegem. Ám mégis közölte ezután, hogy elmentette. Remélem megmarad, de a Wordből másoltam ide, úgyhogy van máááááááásik!

Studiolum írta...

Megjött, nagyon köszönöm! Nagyon jók ezek a kiegészítések. Igen, a kétszeres (moszkovita + későbbi hazai) fordítás minden ideológiai háttér nélkül is magyarázná a Munkás-gyászinduló kétféle szövegét. (Bár az időközben meginterjúvolt 60-70 év közötti régi mozgalmár ismerős elutasította azt az abszurd feltevést, hogy kétféle fordítás lenne. Szerinte egyazon szöveg versszakai ezek mind, csak míg az ötvenes évekig az első kettőt, az ötvenes évek után inkább a következőket énekelték… Így keletkeznek az akár még redundancia árán is mindent megőrző hagiográfiai kompilációk.)

Hogy Iljics kedvenc dala volt-e, azt nem tudom én sem. De ha volt ilyen alcíme egy (vagy több) közismert orosz daloskönyvben, akkor a szövegírók jó okkal komponálhattak helyette Leninről szóló dalt.

HaKohen írta...

Ígéretemhez. Sokféleképpen vándorolnak dalok (természetesen nem csak az ún. mozgalmi dalok) és alakulnak át. Néhány emlék, benyomás és adat erről:

Az egyik ilyen átalakulás (vagy mi), ha legendák fűződnek köréjük. Ilyen az említett Lenin-dal alcíme: „Lenin kedvenc dala”. De ilyen az is, amit Két Sheng szerelmese említ „Mikor lesz az már?” c. bejegyzésében. Eszerint a „Szól a kakas már” nem csak a nagykállói rebbe kedvenc dala volt, hanem talán ő is írta. Ugyanilyen legenda volt a „Szuliko” c. grúz népdal (műdal?), amely a korabeli legendák szerint nem csak Sztálin kedvenc dala volt, hanem ő is írta volna.

A leggyakoribb tán az eredetitől teljesen eltérő szöveg keletkezése és továbbélése. Ennek legismertebb esete Erkel Hunyadi Lászlója első felvonásának zárókórusa: „Meghalt a cselszövő, nem dúl a rőt viszály…” ilyen változata: „Árnyas erdőben szeretnék élni nyáron át…”. Ez egyes emlékek (legendák?) szerint a korabeli (talán a Bach-korszakbeli) cenzúra kikerülésére született. Bár ma már olyan utalások is vannak, hogy ennek a változatnak az eredete egy német népdal (?!).

Azt meg kevesen tudják vagy szemérmesen hallgatnak róla, hogy a kívánságműsorokban kb. havonta Koós János előadásában, Zsüti (G. Dénes György) szövegével elhangzó „Egy ősz hajú asszony” c. könnyfacsaró sláger eredetileg az „A yidishe Mame” („Egy zsidó anya”) c. műdal, amely a klezmer zene világslágerévé vált. (Bár nincs szó két teljesen különböző dalról, az igazság kedvéért el kell mondani, hogy a jiddise máménak kicsit más tradíciókból táplálkozó gyökerei vannak, mint az ősz hajú asszonynak.)

Hadd említsem meg még e témában azt a slágert vagy mit, amit boldogult egyetemista koromban egy építőtáborban harsogott a tábori hangszóró valamilyen lemezről, és később is találkoztam vele. Csak töredékesen emlékszem a meglehetősen frivol szövegre: „Add ide a didit! A didit nem adom!…” és „A didi kőkemény, a didi hófehér…” Talán érthető a meglepetésem, amikor a 90-es években, a klezmer zene csúcsidőszakában több helyen is találkoztam ugyanezzel a zenével. Így a most kezemben levő kazettán (Rainer Lemke: Daffke – Jiddische Lieder, Hänssler-Verlag, 1995.) „Bay mir bistu sheyn” (angolul: „Mean that you’re grant”) címen ott van. (Sajnos, nem tudok jiddisül, és szöveg sincs a kazettához tartozó leíráson, csak ez: „Populäres Liebeslied, das zum Schlager avancierte.”.)

(Folyt. köv.)

HaKohen írta...

Még visszatérve a Muzsikás együtteshez: 2001-ben jelent meg a német Oriente Musik kiadónál a Di Naye Kapelye autentikus klezmer zenét játszó együttes „A Mazeldiker Yid” című (egyébként Budapesten fölvett) CD-je, Sípos Mihály és Éri Péter vendégszereplésével. Több magyar vonatkozása is van, ebből kettő. A „L’Chaim Jó Testvérek” héber-magyar keverék szöveg, amit jól hallani az énekestől (tán Bob Cohentől?). A másik a „Borey Olam” című haszid dal, amelynek első része a mellékelt tájékoztató szerint csaknem azonos a „Túri vásár” c. magyar népdallal, míg a második rész a „Már én többet a főutcán” c. magyar népdalt foglalja magában. Mármint zeneileg, mert a szöveg Elijah (Elijahu, Éliás, Illés) próféta apokrif legendájáról szól.

Hogy ne zsidózzak annyit, hadd említsem meg (talán a vándorlás kategóriájába sorolva) a Lili Marleen esetét. Mint ismeretes, ez a II. világháború német katonáinak kedvenc nótája volt. Keletkezése jóval korábbra tehető, és a legenda szerint a német szerző ismert két hölgyet, akiknek egyike Lili névre hallgatott, a másik pedig Marleenre. Nos szvsz nem tudott választani közülük, ezért lett dalának címe: Lili Marleen. További legenda: az Európában harcoló ami katonák meghallották a lövészárkokon átívelő dalt, ami a német hangszórókból jött, és kö-vetelték, hogy nekik is játsszák le, természetesen angolul. És lőn. Az már nem le-genda, hanem történelmi tény, hogy a Németországból az USA-ba emigrált Marlene Dietrich dalaival járta az ami katonai táborokat, harcra lelkesítve a kato-nákat – és azok között a Lili Marleen is szerepelt. Egyidejűleg Magyarországon a Városi (ma Erkel) Színházban rendezett és a rádió által is közvetített kívánsághangversenyeken az egyik sláger a Nagykovácsi Ilona által énekelt „Kívül a kaszárnyán…” c. nóta volt – természetesen a Lili Marleen magyar szövegű változata. Még ismert volt a „Szeretlek Márikám…” refrénű fordítás is meg még ki tudja hány.

Last but not least. A II. világháború előtti szovjet film egyik emblematikus (és mai magyar filmesztéták szerint is klasszikusnak mondott) alkotása volt a Makszim-trilógia. (Készült 1934-1937-ben, rendező Kozincev és Trauberg, címszereplő Csirkov, zeneszerző Sosztakovics.) A szentpétervári munkás Makszim a XX. század első két évtizedében játszódó trilógiát végigénekelte egy dallal, ami örökzöld jel-legét kb. háromnegyed évszázad után is megőrizte: „Где эта улица, где этот дом, где эта девушка в кто я влюблён…”. (Valami nyelvtanilag nem stimmel, de vagy én hallottam félre annyiszor, vagy a prozódia igénye fölülírta a nyelvhelyes-séget.) Magyarul emlékeim szerint: „Hol az az utca és hol az a ház, hol az a kis-lány, kit szívedbe zársz” – avagy „…ki szívébe zár”. Nyilván az elmúlt ifjúság és az eltűnt szerelem iránti vágyakozás tette örökzölddé ezt a filmdalt, túl minden poli-tikán és ideológián.

Namármost idáig ennek semmi köze témánkhoz. Ámde. Éliás Tibor, a Musica Hungarica sorozat producere és kiadója 1998-ban úgy döntött, hogy összehoz egy alkalmi együttest Nosztalgia Klezmer Band néven, amelyben saját magán, a rádiós zenei rendező Csermely Zsuzsán és az énekhangjáról addig nem ismert Szombathy Gyula színészen kívül számos kiváló zenész foglalt helyet. Kiadták a „Shalom!” című CD-t, majd ennek sikere miatt egy másikat is. Nos, a „Shalom!” egyik száma jiddisül: „Vi is dos gesele”, zenéjét egy bizonyos Ellstein, magyar szövegét Grabócz Gábor írta (utóbbi neve szintén sokszor látható az ötvenes évek kottáinak jobb felső sarkában). Ezek után talán senkit sem lep meg, hogy a jiddis kezdés után a magyar szöveg így folytatódik: „Volt egy kis utca és volt egy kis ház…”. A zene pedig azonos a Makszim-filmek dalával. Sosztakovicsról köztudott volt, hogy nem csak filmdalaiban (ld. Berlin eleste), de legnagyobb szimfóniáiban is szeretett más zeneszerzőktől… khm… átvett elemeket fölhasználni (pl. Wagner, Bartók stb.). Szóval, hallgatva Makszim dalát, az a benyomásom, hogy ez egy olyan zsidós…? vagy talán oroszos…? vagy talán olyan oroszos-zsidós…? dalocska.

Tamas DEAK írta...

Ez meg talán a legősibb, 1932-ből

Tamas DEAK írta...

mármint az offtopic dalnak :)

דוד írta...

HAKOHEN:
Azt irta hogy hogy nem tudja a "bay mir biztu shein" cimu dal szoveget,
ezert idemasoltam a jiddisch wiki-bol

בייַ מיר ביסטו שיין
כ´וויל דיר זאָגן, דיר גלייַך צו הערן
אַז דו זאָלסט מיר ליבע ערקלערן
ווען דו רעדסט מיט די אויגן
וואָלט איך מיט דיר געפֿלויגן וווּ דו ווילסט
ס´אַרט מיך ניט אָן ווען דו האָסט אַ ביסל שכל
און ווען דו ווייַזט דייַן קינדערשן שמייכל
ווען דו ביסט ווילד ווי אינדיאַנער
ביסט אפֿילו אַ גאַליציאַנער
זאָג איך: דאָס אַרט מיך ניט

בייַ מיר ביסטו שיין,
בייַ מיר האָסטו חן,
בייַ מיר ביסטו דער שיינסטער אויף דער וועלט.
בייַ מיר ביסטו גוט,
בייַ מיר האָסטו "איט",
בייַ מיר ביסטו טייַערער פֿון געלט.
פֿיל שיינע מיידעלעך האָבן שוין געוואָלט נעמען מיר,
און פֿון זיי אַלע אויסגעקליבן האָב איך נאָר דיך.

װען דו זאָלסט זײַן שװאַרץ װי אַ טאָטער,
װען דו האָסט אױגן װי בײַ אַ קאָטער,
און װען דו הינקסט צוביסלעך,
האָסט קרומע פֿיסלעך,
זאָג איך: דאָס אַרט מיך ניט.
און װען דו האָסט אַ נאַרישן שמײכל,
און װען דו האָסט װײַזתאס שׂכל,
װען דו ביסט װילד װי אַן אינדיאַנער
אַפֿילו אַ גאַליציאַנער
זאָג איך: דאָס אַרט מיך ניט.

בײַ מיר ביסטו שײן,
בײַ מיר האָסטו חן,
בײַ מיר ביסטו אײנער אױף דער װעלט.
בײַ מיר ביסטו גוט
בײַ מיר האָסטו יט,
בײַ מיר ביסטו טײַערער פֿון געלט.

פֿיל שײנע ײִנגלעך האָבן שױן געװאָלט נעמען מיך
און פֿון זײַן אַלע אױסגעקליבן האָב איך נאָר דיך.
בײַ מיר ביסטו שײן
בײַ מיר האָסטו חן
בײַ מיר ביסטו אײנער אױף דער װעלט

דוד írta...

meg egyszer a "ביי מיר ביסטו שיין" cimu dalrol:
a You Tube-on lehet talani tobb eloadot aki ezt a dalt enekli.A
szovegiro a wiki szerint Mo-on szuletett.

The story of this tune's stratospheric rise is as unlikely as that of Yiddish swing itself. “Bei Mir Bist Du Schoen” was composed by Sholom Secunda for a 1932 Yiddish musical that opened and closed in one season. Fast-forward to 1937. Lyricist Sammy Cahn and pianist Lou Levy were catching a show at the Apollo Theater in Harlem when two black performers called Johnnie and George took the stage singing "Bei Mir Bist Du Schoen" -- in Yiddish. The crowd went wild. Cahn and Levy couldn't believe their ears. Sensing a hit, Cahn convinced his employer at Warner Music to purchase the rights to the song from the Kammen Brothers, the twin-team music entrepreneurs who had bought the tune from Secunda a few years back for the munificent sum of $30.
Cahn gave "Bei Mir" a set of fresh English lyrics and presented it to a trio of Lutheran sisters whose orchestra leader, oddly enough named Vic Schoen, had a notion of how to swing it. The Andrews Sisters' debut 78 rpm for the Decca label hit almost immediately. The era of Yiddish swing had begun.
"Bei Mir" would soon be covered by virtually every pop and jazz artist of the age, and was even retranslated into French, Swedish, Russian -- and German. (The song was a hit in Hitler's Germany until the Nazi Party discovered that its composer was a Jew, and that the song's title was Yiddish rather than a south German dialect.)
The song's success also sparked frenzied searches for other Yiddish crossover hits. Some attempts, like "Joseph, Joseph" ("Yosl, Yosl"), by the team of Chaplin and Cahn for the Andrews, and "My Little Cousin" ("Di Grine Kuzine"), by Benny Goodman, found modest success. But no Yiddish song would ever hit it as big again.
Sammy Cahn claimed that he bought his mother a house with money earned from "Bei Mir." For her part, the mother of Sholom Secunda visited the synagogue every day for a quarter century to ask God for forgiveness, certain that he was punishing her son for a sin she had committed.

Meg valami, a dal szovegenek szerzoje
Mo-on szulatett
(wiki)
Jacob Jacobs (born Yakov Yakubovitsh) (1890–1977), Yiddish theater and vaudeville director, producer, lyricist, songwriter, coupletist, character actor, comic born in Risk, Hungary. In 1904 the family emigrated to the United States and Jacobs worked in a soda factory, later in a sheet-metal factory, and then learned tailoring.[1]

In 1907 he joined the chorus in a vaudeville theater and he sang couplets on Sundays, when vaudeville plays could not be presented. The following year he was hired as a vaudeville actor. In 1911 he was in his first play, Leon Kobrin's Yankel Boyla in the Odeon theater. In 1912 he became director of the Lyric Theater in Bronsville, and then a partner with Nathan goldberg in the Lennox Theater in Harlem.[1]

From 1926-1930 he was co-director of the National Theater, and subsequently the Prospect Theater in the Bronx. He wrote the music to his own couplets. He married Rebecca Treitler (Betty), daughter of the Yiddish theater director.[1]

In 1932 he collaborated with composer Sholom Secunda on a Yiddish musical comedy, I Would If I Could. Although the show was not a great success it did produce a song that become a #1 hit, Bei Mir Bistu Shein[2]

He wrote, composed and directed the Broadway show, "The President's Daughter" in 1970. He's buried in Mount Hebron Cemetery, in the Yiddish Theatrical Alliance area: Block 67, ref. 1, section A-D, Line 16, Grave 5 [3]

Unknown írta...

Köszönöm! Valamiért ma - haláleset miatt? - eszembe jutott a "Munkás gyászinduló", meg hogy egy szimfóniában idéződik. És itt rátaláltam Sosztakovics 11.-re. Még egyszer köszönöm!

Tamas DEAK írta...

Risk nevű település viszont nincs.