A Kőbányai Casino


Mert minden, ami elmúlott: egész.
És minden, ami itt van: csonka, tört.
S az elmúlásnak halvány áldozatja,
amelyre bátran azt mondjuk mi: nincs –
a végtelenség finom művű szobra,
min egy kicsinyke karc sem látható.

Kosztolányi, Az árkádok alatt, 1905

Kőbánya, Casino, Hermann kávéházA Hermann-kávéház a Kőbányai Casino földszintjén, 1910 körül

Barátom Zuglóban lakik, szemben a metró végállomásával. Negyedik emeleti ablakából Kőbánya panorámáját látni, a Lechner Ödön által „magyaros mór stílben” épített Szent László-templomot, a Fegyvergyárat (az én időmben még nem így hívták, ma meg már nem azt gyártják), a Maglódi úti historizáló sörgyárak hosszú sorát, a Határ úti drótnélküli tornyot, amelynek árbockosarából Bumbó fürkészi a Telecom hullámait. Gyerekkorom világát. „Most már rábeszélem Esztert is, hogy menjünk el abba a Kőbányai úti kínai vendéglőbe”, mondja álmodozva barátom, „csak kocsit kellene szereznünk”. Az a vendéglő hat villamosmegállóra van onnét.

Kőbánya, Casino, Szerdai Asztaltársaság
Nagybátyám, a miskolci vasművek mérnöke sok egyéb polgári foglalatossága mellett – országosan jegyzett bélyeggyűjtő, hegedűművész, madarász, helytörténész – nagy kiránduló is volt. A zempléni Kéktúra-ösvény egy szakaszán, ahol az út két oldalán sasszéban futottak a magyar és a csehszlovák színű határkövek, egy nyiladékon át lemutatott a néhány kilométernyire párálló Kassára: „Annyiszor láttam már innen felülről, egyszer már tényleg elmegyek megnézni.” Haláláig nem jutott el oda.

Kőbánya, Casino, Kőbányai Férfi Dalegylet„Ezen kívül meg kell említenünk a Ganzgyári Dalkört, az ugyancsak Kőbányai Aczélhang
Dalegyesületet, továbbá a Kőbányai Kurucz Dalkört, a Törekvés Dal és Önképző
Egyletet, és nem utolsó sorban a Kőbányai Vas- és Fémmunkások
Dalkarát, amely 1904-ben alakult, s a mai napig működik.”
(Buzás Kálmán:
Volt egyszer egy kaszinó.
Rekviem egy épületért.
2005)

Ahogy a túloldalról jött magyar, úgy próbálnám én is magyarázni, mi volt az én városom, a kilenc pesti kerülettől függetlenül kialakult és önálló pályát befutott Kőbánya, mielőtt… mielőtt Kassához, Csíkszeredához, Nagybecskerekhez hasonlóan beolvasztották, belvárosát szétrombolták, szocialista iparterületté alakították volna, hogy ma már csak annyit tudni róla:

Kőbányán születtem, ott is nőttem fel. Falvédő Deák Bill Gyulával
Még szerencse, hogy a Pataky (leánykori nevén Szent) István Művelődési Központ a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Egyesület – Kőbányának mindig is fontos oszlopa – támogatásával és Buzás Kálmán szerkesztésében elkezdte kiadni a Kőbányai Füzeteket, amelyek legalább megsejtetik a Kerepesi úton túlnan rekedt csonka-budapestiekkel, mi volt ez az általuk nem ismert és immár megismerhetetlen világ. A Füzetek első darabját – Volt egyszer egy kaszinó: Rekviem egy épületért – az egykori Kőbányai Casino épületének szentelték, és méltán.

Kőbánya központja, 1910Kőbánya központja Budapest 1910-es áttekintő térképén.

Kőbánya több magból csírázott ki, amelyek mindegyikére egy-egy műemlék épület emlékeztet ma is. A legfontosabb kétségtelenül az Óhegyen folytatott, országos hírű bortermelés volt, amelyről majd még írunk egy következő bejegyzésben. Az itteni szőlőbirtokosok – közöttük Rottenbiller Lipót, Budapest kiemelkedő főpolgármestere – építtették 1844-ben az Óhegyen Kőbánya címerépületét, a romantikus stílusú Csősztornyot, és a szőlőhegyi út alján, a mai Kápolna téren álló Conti-kápolnát. A másik mag a „Dreher-birodalom” volt a szőlőhegy alján, Dreher Antal 1862-ben alapított sörfőzdéjével és elegáns munkástelepével, amelyet a Maglódi út mentén sorakozó további sörgyárak követtek: ezekből maradt fenn a pompás klasszicista Dreher-villa és tizenegy romantikus-historizáló műemlék gyárépület.

Kőbánya, Magyar Világ Sör címke
A harmadik mag az 1847-ben a kőbányai vasútállomás mellé szervezett mulatóliget volt. A vasút megjelenésével a pesti polgárság felkapott szórakozásává vált kivonatozni a városból egy közeli állomásig, s ott a zöldben tölteni a napot. Így aztán Pesttől Rákospalotáig sorra jöttek létre a vasútállomásokkal szembeni kis mulatónegyedek, amelyek maradványai még sok helyen felfedezhetők. Kőbányán a Pest-Kőbányai Szórakoztató Liget-részvénytársaság nyitott ilyet, s máig erre emlékeztet a vasútállomás melletti egykori helyén a mai Liget tér (ma buszpályaudvar), valamint az azt közrefogó Hölgy utca és Úri (1875-től Füzér) utca, amelyek eredeti neve – Damenpromenade és Herrenpromenade – jól mutatja egykori funkciójukat. A mulatóliget körül alakult ki Kőbánya polgári városközpontja. Ennek emlékei a még fennmaradt szecessziós házak, a Cserkesz utcai gyönyörű szecessziós zsinagóga, és a negyed központjában a már említett Szent László-templom. S ide tartozna a központban, a Füzér utca 13. szám alatt épült Kőbányai Casino pompás romantikus-historizáló épülettömbje, amely a kortársak szerint „Kőbánya legelegánsabb épülete” volt.

Kőbánya, Roith-féle (ma Torockó) VendéglőRoith György vendéglője, ahol egy híján 130 éve a Kőbányai Casinót megalapították

A Kőbányai Társaskört 1879-ben hozták létre a kőbányai iparosok és kereskedők törzshelyükön, a Roith-féle vendéglőben, amely „Torockó Vendéglő” néven ma is áll a Martinovics téren. A Casino épületét a Társaskör megbízásából 1899-ben építette elegáns, romantikus historizáló stílusban Brein Ferenc (1818-1879) építőmester. Az ő munkája a Csősztorony is, és a Király utcában a gótikus-romantikus-historizáló Pekáry-ház, amelyben Kaufmann Dávid is lakott. Ilyen kicsi a világ.

Budapest, Pekáry-ház, 2003A Pekáry-ház a Király utcában

A Casino Füzér utcai sarkán nyílt a Hermann-féle Casino Kávéház, amely biliárdversenyeiről és népszerű főpincéréről, a hatalmas fekete bajszú Csillag Istvánról volt híres. A másik sarkon Horváthné Tarnay Anna virágboltja, a kettő között pedig a Fáczányi István-féle gyógyszertár. Ennek rendkívül igényes berendezését helyi mester készítette, Valnicsek Béla műbútorasztalos, aki a Szent László templom Lechner Ödön által tervezett bútorait is kivitelezte.

Budapest, Fáczányi Gyógyszertár, 1910 körül
„A Fáczányi gyógyszerész-dinasztia: Fáczányi Ármin (1827, Novály, Nyitra megye - 1891, Budapest-Kőbánya) 1856-ban, Bécsben gyógyszerész-oklevelet szerez, bár papnak készül. Hadnagyként részt vez az 1848-as szabadságharcban. Kőbánya első patikáját 1870-ben nyitja meg. Kőbánya jeles segítője. – Fáczányi (I.) István (1866, Budapest-Kőbánya - 1955, Budapest-Kőbánya), Fáczányi Ármin fia. A Bánya téri iskolában tanult. Gyógyszerész oklevelét 1893-ban szerzi meg Budapesten. Folytatja édesapja szakmai és közéleti tevékenységét. – Dr. Fáczányi (II.) István, Fáczányi Ármin unokája 1936-tól folytatja a patikusságot 1950. július 28-ig, a Fekete Péntek napján, amikor is az egész országban egy napon államosították a gyógyszertárakat.”

Kőbánya, Casino, meghívó tudományos előadásra
A kaszinóban színház, könyvtár és számos társaskör működött: a közélet tisztaságára felügyelő Kőbányai Kör, a Kőbányai Férfi Dalegylet, a Humanitás Jótékonysági Egylet, a Kőbányai Lövész, Betegsegélyező és Temetkezési Egylet, a Kőbányai Függetlenségi 48-as Kör, a Kőbánya legjelesebb személyiségeit tömörítő Szerdai Asztaltársaság, a Kőbányai Teke és Hockey Clubok, és mások. Rendszeresek voltak a meghívott vendégek tudományos előadásai és irodalmi felolvasóestjei.

Kőbánya, Casino, 1963
Erre a képre még én is emlékszem. Különös módon még a fák görbeségére is. Gyerekkoromban az egykori kaszinó – akkoriban a Hazafias Népfront kerületi székháza – földszintjén volt a Szabó Ervin könyvtár kerületi fiókja. Az első könyvtár, amelybe beiratkoztam.

Kőbánya, Casino, előtér, 1963
Kőbánya régi belvárosát az 1970-es évek elején kezdték el felszámolni. A lebontott háztömbök helyére épült az újonnan nyitott Kőrösi Csoma út szörnyű szocialista lakótelepe, amely még az egykori utcaszerkezet nyomait is eltörölte.

A kaszinó tömbjét hagyták utoljára. A már kiürített háztömb előtt fociztunk, s a labda berepült a kaszinó melletti ház pinceablakán. Lemásztunk utána. A nyitott pinceajtón át kijutottunk az udvarra. Minden lakás tárva-nyitva állt, a bútorokat még elvitték, de tartalmukat, a rengeteg régi könyvet, levelet, fotót, üvegnegatívot és egyebet ott hagyták szétszórva a padlón, mint valami bombatámadás után. Az egyik lakó nevére is emlékszem, Rainer-Micsinyei Vilmos ezredes volt. Századeleji bédekkerei, az Osztrák-Magyar Monarchia, a Riviéra, Toszkána, Dél-Tirol és a Dolomitok, Egyiptom és Görögország német és francia nyelvű kötetei most is itt állnak mellettem a polcon, ahogy ezeket írom.

Kőbánya, Casino, pusztulás, 1976
„Egykor úri kaszinó volt, csak a kiváltságosak juthattak be a termeibe.” – írta a Kőbányai Casinóról Földi Lajos Alapkőletétel Kőbányán című cikke a kerület lapjában. „Persze 1973-ban már nem tudták azt sem,” fűzi hozzá ehhez Rekviem-jében Buzás Kálmán, „hogy az úri szabó csupán férfiszabót jelentett, és ki emlékezett már arra, hogy a kaszinónak nem voltak arisztokrata tagjai, sőt a köznép látogatta leginkább. De az elbeszélések alapján azt is tudjuk, hogy a lakosság körében mérhetetlen felháborodást váltott ki az épület bontásának terve. A kőbányaiak beadványokkal akadályozták szanálását, de némi huzavona után 1976 tavaszán felrobbantották.”

Pedig erre már semmi szükség nem volt, hiszen a lakótelep építése addigra befejeződött. Helyén ma is üres telek áll. Manapság a helyi élelmiszerbolt törzsvendégei stírölik itt sörösüveggel a kezükben azokat, akik kitaposott csapáson vágnak át rajta a 9-es busz megállójához. És áll még az egyik görbe fa is.

A zuglói lakásban, amelynek ablakából a Szent László-templom tornyát nézzük, a hallban egy régi szekrény, egy asztal és három szék áll gondosan elrendezve. „Ennyi maradt egy polgári lakásból”, biccent feléjük barátom.

17 megjegyzés:

ÉvaZsuzsanna írta...

Írása szép ajándék, áldásos munkáját kisérje egészség,derűs hit.

Studiolum írta...

Nagyon köszönöm! Most különösen is, mert derűs hitre az ilyen történetek után ugyancsak nagy szükség van.

bébé írta...

Sajna a Borbarát link nem működik.

Egyébként csodás, amit írtál! :-)

bébé írta...

Ilyenek olvasásakor tör rám az érzés, bárcsak mondjuk 100-120 évvel ezelőtt éltem volna... Mennyi csoda... Herrenpromenade pl. :-)

Minap jártam arra, Kőbánya kispest metró végállomás... Szégyelltem magam, ahogy kinéz! Akár katasztrófatúrizmus csoportokat lehetne odaszállítani, nézzék, mire jutottunk!

Hogy honnan, az e cikkből elolvasható.

Studiolum írta...

Mexereltem, most fix címre kötöttem, így bejön szépen a Borbarát-cikk. Reméljük, ez már nem megy el. Érdemes is elolvasni.

Igen, azt hiszem, úgy 100 évvel öregebbnek lenni… és nem kevesebb, mint 100 évvel ezelőtt meghalni… az elmúlt, és valószínűleg az elkövetkező ezer év aranykorát fogták ki akkor a mázlisták. De hát valakinek tölteléknek is kell lennie.

Kőbánya-Kispest… nemhogy külön bejegyzést, hanem külön blogot is megérne. De az üzleti ötlettel elkéstél, a külföldi katasztrófaturizmus-csoportokat már naponta húszpercenként szállítja oda a reptérről a 200-as busz.

És nagyon örülök, hogy tetszett! Majd még lesz egyéb is a régi Kőbányáról.

Névtelen írta...

Köszönjük! :-))

Autó persze nem a távolság miatt kell, hanem azért, mert most már 15 kiló jázmin-rizsre van rendelés ... ;-)

G+E

Studiolum írta...

No jólvanno. Legalább alkalmat adtál egy kis történelmi borongásra. Meg remélem, sikerült kedvet ébresztenem a szomszéd kerület felderítésére, hm?

Névtelen írta...

Kedves Lélek!

Jó volt olvasni, boldog voltam. Új történetben fogtam a részletezve a Fáczányi féle történetet és más patikákat azt is olvasd el.
Buzás Kálmán

Studiolum írta...

Kedves Kálmán,

véleményed nagy megtiszteltetés számomra! Őszintén örülök, és nagyon hálásan köszönöm az írásaidat, ezt is a Casinóról meg a másikat a Conti-kápolnáról. A patikákról hol írtál?

Ismeretlenül is barátsággal,

Sajó Tamás
egykor és örökké kőbányai

HAlga írta...

Halihó!
Ismerős épület, de távoli emlékképek.
Hol volt a 70-es évek elején a postahivatal és a művelődési központ?
Farkas Gábor, szintén egykor és örökké

Studiolum írta...

Művelődési központ nem volt, pontosabban a kaszinó és a templommal srégen szembeni úttörőház (mi is volt az azelőtt?) épülete látta el ezt a feladatot. Emlékszem, ahogy az új, kupolás műv.házat építették, milyen szörnyű nagynak tűnt az addigi helyiségekhez képest.

Posta is volt valahol arrafelé, de már nem emlékszem rá világosan. Aki tudja, mondja.

Névtelen írta...

Kedves Sajó Tamás, és Megjegyzők!

Egy újabb köbányatörténeti meglepetéssel szolgálok nektek. A Pataky Művelődési Központ Körgalériáján megtekinthettek egy Köbánya-történeti adalékot Szent Katalin a gyógyító címmel, amelybe egy családon keresztül mutatom be Kőbánya közegészségügyi, gyógyszer- és gyógyszerésztörténeti szegmenseit dokumentum és enteriőr kiállítással. Az emberek nagyon szeretik, már több mint százan látták.
Megjelent a KŐbáya füzetek újabb kötete amit ott is megvehettek, ha tetszik.

Néhány válasz az előzőknek:

1. A posta a valahai Füzér utcában, és szomszédságában a Kaszinó később Pataky István Művelődési Ház a Füzér utca Kőrösi Csoma űt sarkán volt.

2. A Lőwi Sándor Úttörőház a Rottenbiller kertben A mai Pataky és ATV mögött volt, van. Annak épül, ma Kőbányai Gyermek és Ifj.Ház.

Viszlát a kiállításon május 1-ig hétfő kivételével 10-18 óra
Buzás Kálmán

Studiolum írta...

Fantasztikus hír, nagyon köszönöm a magam és minden Kőbánya-rajongó nevében! Föltétlenül elzarándokolok rá, és ha tudok, írok is róla ezeken a virtuális hasábokon.

Névtelen írta...

Nem teljesen világos, hogy melyik telek is az, amelyiken a Casino álott.

HAlga írta...

"A posta a valahai Füzér utcában, és szomszédságában a Kaszinó később Pataky István Művelődési Ház a Füzér utca Kőrösi Csoma űt sarkán volt."
- Gyerekként jártam a régi postára, mintha az nem közvetlenül a Kőrösi Csoma mentén lett volna.
- S fentiekből úgy tűnik, hogy a Kaszinó épülete pedig ott állt, ahol a jelenlegi posta épület áll. Szerintem annak épületébe (régi művház) vittek a szüleim rendszeresen tornára.

Névtelen írta...

Tisztelt Studiolum!

Ezúton küldök az olvasóknak egy meghívót és egy plakátot, melyben szeretettel meghívom egy templomtörténeti könyv bemutatóra az érdeklődőket, amennyiben lehetséges kérem tegye közkinccsé!


Köszönöm szépen: Buzás Kálmán a könyv lektora ( Pataky Művelődési Központ igazgatója)

Studiolum írta...

Kedves Kálmán, szívesen felraknám, de sajnos nem jött át. Nem küldené át mellékletben, az oldalsávon az “e-mail” gombra kattintva? Előre is nagyon köszönöm, és ott leszek!