Hajóút Athoszba


Az Athosz-hegyi szerzetesi köztársaság adminisztrációja a német bürokráciát egyesíti a görög spontaneitással és az egyházi nemtörődömséggel. A vízumot a húsz közül elsőként felkeresni kívánt kolostor adja ki a maga sajátos követelményrendszere alapján. Mi a Vatopedit választjuk. Ott még PCR-tesztet is megkövetelnek, mert az apát tavaly hónapokig covidban feküdt, a halál széléről rángatták vissza csodás módon. Közvetlenül indulás előtt szólnak, hogy mégse jöjjünk, mert újra felütötte a fejét a covid, a kolostort lezárták. De a vízumot azért kiadják? hiszen másik kolostorban már nincs időnk újra elölről kezdeni az intézését. Azt még igen.

Ouranoupoliban az indulás hajnalán derül ki, hogy a külföldi PCR-teszt nem érvényes, a hajón (a fallal elzárt hegyre nem vezet szárazföldi út) helyi gyorstesztet követelnek. Beállunk hát a sorba reggel hatkor az Athosz-hegy helyi irodája előtt, s ha már ott vagyunk, rákérdezünk a vízumra. Nem találják, a Vatopedi nem küldött semmit. Felhívnánk a kolostort, de ott ilyenkor mindenki a reggeli szertartáson van. A hajó közben elmegy. Kilenc körül hívnak a Vatopediből, hogy bocsánat, tényleg elfelejtették, de most azonnal küldik. Kisvártatva ismét sorba kell állnunk. Először a helyi rendőrség ablakánál, ahol lefényképezik és regisztrálják személyi igazolványunkat, aztán az athosziak ablakánál, ahol felveszik az adatainkat, és végül az utolsó ablaknál, ahol kiadják a kinyomtatott vízumot, harminc eurót kell fizetnünk érte. Ennyi pénzért a vízumunkra plusz szerzetesi név is kerül, mert a magyar személyin a névhez hasonló tipográfiával szerepel a nem megnevezése.


Indul még egy hajó tíz órakor is, csak más útvonalon. Mi a Szent Hegy északi oldalán lévő Ivironba szeretnénk eljutni, ahová a kora reggeli hajó közvetlenül ment volna, de ez a járat a déli parton halad végig Daphni kikötőig. Onnan kisbusszal, földúton kell felkanyarognunk a hegy ezer méteres gerincéig, majd leereszkedni az északi partra a kolostorhoz. Az útvonal előnye, hogy legalább kívülről látjuk a déli part néhány jelentős kolostorát, ahová egyébként nem terveztünk eljutni.

A kolostorok térképe az előző bejegyzésben említett Sydney Loch Athosz-könyvéből (1957, két évvel halála után felesége rendezte sajtó alá)


Lassan marad el mögöttünk az Adomány Tornya. A hajót potyázó sirályok raja kíséri. A kenyeret a bátrabb zarándokok feltartott kezéből csippentik ki finoman, az óvatosabb zarándokok feldobják nekik. Ritkán tévesztik el.

athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1 athos1

A zarándokokkal együtt egy kézműves sztarec is felszáll, maga készítette imafüzéreket és más kegytárgyakat árul az utasoknak. Amikor két óra hajózás után barátaimmal megéhezünk és elővesszük a tegnap vásárolt kenyeret, kecskesajtot és recinát, éppen felénk kanyarodik batyuba kötött áruját ajánlva. Ebéddel kínáljuk, nagyot nyel, de szigorúan kiböki: „Nincs még itt az étkezés ideje”, és odébbáll.A meredek hegyoldalon zöld erdők és nagy felégetett felületeken sarjadó friss növényzet váltakozik. A pusztító tüzek kezdettől fogva mindmáig nagy szerepet játszanak a hegy és az egyes kolostorok történetében. Mindjárt az első kolostor, amelyet megpillantunk fent a hegyoldalban, Konstamonitou, háromszor égett le teljesen, és a rendház nagy része ma is tető nélkül áll. Az újjáépítést újra meg újra a szerb uralkodóház támogatta, s a szerzetesek nagy része is szerb, akárcsak a szomszédos Hilandarban, a szerbek Athosz-hegyi főkolostorában.A kolostorhoz, akárcsak az összes többihez, a tengerparton arsenas, erődített kikötőépület is járul, amely a védelem első körét jelentette a nagy kalózjárások idején. Az alábbi képen mégsem a Konstamonitou arsenasát mutatom, hanem a szomszédos Zógrafosét, mert sokkal festőibb a maga erődtornyával és körbástyájával, működő templomával, és a közelében álló romos toronnyal. Meg mert a hajó is csak itt áll meg, a Konstamonitou pár száz méterre lévő kikötőjében már nem. Maga a bolgár szerzetesek lakta kolostor feljebb van a hegyoldalban, a parttól nem látható. A Zógrafos, azaz Festő nevet azért viseli, mert legendája szerint 919-ben Szent György önmagát festette meg egy üres ikontáblán, hogy jelezze, ő kíván a kolostor védőszentje lenni.
Kicsit arrébb egy tengerbe nyúló szikla tetején a Mindenszentek kellion áll, a szikla mellett pedig ennek arsenasa. A kellion, azaz cella olyan lakóház+kápolna-együttes amelyben néhány fiatal szerzetes él együtt egy gerontas, idősebb szerzetes vezetése alatt. Körülbelül 150 ilyen kellion van a hegyen, amelyek mind a húsz nagy kolostor valamelyike alá tartoznak.A következő épület a Dochiariou, azaz Raktáros-kolostor és arsenasa. Nevét alapítójáról, Efthimiosról kapta, aki az első kolostor, a Nagy Lavra raktárosa volt, mielőtt 976-ban létrehozta volna ezt a kolostort. Bizánc eleste után a moldvai fejedelmek támogatták. Katholikonját, azaz nagytemplomát a szent arkangyaloknak szentelték; az ő modern szobruk látható az arsenas két oszlopán. A templom szent ikonja – mert az Athoszon szinte minden kolostortemplomnak van egy-egy nagy hírű szent ikonja – a 17. századi Panagia Gorgoepikoos, a Gyorsan meghallgató Szűz, amelynek egy másolatát a szerzetesek a budapesti orthodox kápolnának ajándékozták, görög NATO-repülő szállította házhoz.
Az ez után következő Xenofón-kolostort Sztefanosz admirális, a bizánci flotta parancsnoka alapította vagy építtette 1083 táján, amikor maga is a kolostorba lépett. Bizánc eleste után a kolostort a havasalföldi fejedelmek vették pártfogásukba. Szent ikonja, amely állítólag a maga akaratából jött ide, a híres konstantinápolyi Hodoegosz, azaz Útmutató Szűz-ikon másolata, amelynek eredetije 1453-ban elpusztult. A kolostor arsenasa kicsit délebbre van, ami miatt a kolostor előtt felszállni kívánó tájékozatlan zarándokoknak a hajó érkezésekor még egy jót kell futniuk.

Délebbre áll a Szent Panteleimon-kolostor, avagy ahogy a hegyen nevezik, a Roszikon, az oroszok kolostora. Az 1050-ben alapított kolostort 1169-ben kapták meg az orosz szerzetesek, s a 16. századtól, Oroszország felemelkedésétől kezdve az orosz vallási élet egyik központjának számított. Jelenlegi épületei a 18. századból származnak, s a pétervári orosz barokk stílusát idézik. Jelentősége ma is fontos az orosz orthodoxiában; nem véletlen, hogy Vlagyimir Putyin az orosz cezaropapizmus jegyében kétszer is meglátogatta.
És végül Dafni kikötője jön, amelyhez nem tartozik kolostor, csupán fölötte látszik a hegyoldalon Xeropotamou, a Száraz Folyó 10. századi kolostora. Viszont ez a kikötő szolgálja ki a Szent Hegy „fővárosát”, Karyest. Fél órás autóbusz-út vezet fel innen Karyesbe, földúton, mert a többször is lerakott aszfaltot víz mossa alá. Viszont az autóbuszra meghatározatlan időn át kell várni, mert a menetrend görög szokás szerint csupán tájékoztató jellegű. Odafönt újabb buszra kellene átszállnunk, de kis rábeszélésre ez a busz maga megy tovább lefelé az északi parton álló Iviron kolostorhoz, első szállásunkhoz. Amelyről a következő posztban írok majd.

Nincsenek megjegyzések: