Csitalkafé – Читалкафе


„Pontosan milyen újságokat olvasott Emberevő Ellocska? Miért tudta Osztap polgártárs olyan gyorsan elvenni Gricacujev özvegyét? Mit jelentett a különös „gyermekbarát” bejegyzés Konrad Karlovics Michelsohn igazolványában? Milyen filmeket néztek és milyen volt a divat „a NEP-láz” idején?”

Amikor ezt írom, akkortájt kezdődik a moszkvai Csitalkafé könyvesboltban Galina Ivankina előadása: A moszkvaiak mindennapjai Ilf és Petrov regényeiben. Mit nem adtam volna annak idején, amikor a kommunalkákhoz gyűjtögettem anyagot, hogy egy ilyen előadást meghallgassak! És ha még csak ez az egy volna! De a Csitalkaféban hetente háromszor vannak előadások olyan témákról, mint „A szovjet kiskereskedelem”, „A sztálini magasházak”, „A moszkvai sörözők”, „Mandelstam Moszkvája”, „Moszkvai legendák Noétól Sztálinig”, „A pangás kora: Taganka, diszkó, franciasaláta”, a régi moszkvai hétköznapok legkiválóbb szakértőitől és szenvedélyes kutatóitól, mint Alekszej Gyeduskin vagy Leonyid Vidgof. A szívem szakad meg. Minden előadás a Wang folyó egy-egy elveszett bejegyzése, amelyet én nem olvashatok.
“Какие конкретно журналы читала Эллочка-Людоедка? Почему Остап смог так стремительно жениться на вдове Грицацуевой? Что за странный статус "друг детей" значился в документах Конрада Карловича Михельсона? Какие фильмы и какие моды были в эпоху «угара НЭПа»?”

В то время, когда я пишу это, начинается лекция Галины Иванкиной в московской книжной магазине Читалкафе: Быт москвичей в романах Ильфа и Петрова. Что бы я дал, чтобы слушать такую лекцию во время сбора материала для сообщения о коммуналках! И это не только один! В Читалкафе читают лекции три раза в неделю по таким темам, как “Советская торговля”, “Сталинские высотки”, “Московские пивнушки”, “Москва Мандельштама”, “Московские легенды от Ноя до Сталина”, “Эпоха Застоя: Таганка, диско, оливье”, от лучших специалистов и самых страстных исследователей повседневной жизни старой Москвы, таких как Алексей Дедушкин или Леонид Видгоф. Мое сердце разбито. Каждая лекция – потерянное сообщение блога Río Wang, которое я не могу читать.


Polgártársak! Jó emberek! Moszkvai olvasók! Ne mulasszanak el rendszeresen eljárni a Csitalkaféba. S ha már ott vannak – ugyan vegyék fel nekünk az előadásokat.Граждане! Добрые люди! Наши читатели в Москве! Не упустите возможность регулярно посещать Читалкафе. И как только вы там – пожалуйста, запишите лекции для нас.

4 megjegyzés:

bébé írta...

Miért nem írsz a kávéháznak, hátha van valami honlap vagy cím. az előadásokról biztosan készítenek felvételt, vagy akár az előadókkal is fel lehet venni a kapcsolatot, ha leírod, ki vagy, mit csinálsz...
hmmm...???

bébé írta...

Sőt az is lehet, hogy a "hatásodra" megoldják az internetes közvetítést (sohase lehessen tudni...) :-)

Studiolum írta...

Azzal kezdtem, még a múlt héten (ott a honlapjuk fent bekötve), de egyelőre nem kaptam választ, azért fordultam az orosz olvasókhoz…

A következő lépés az lesz, hogy az egyes előadóknak írok.

Studiolum írta...

Ma kaptam választ a Csitalkaféból. Azt írják, gondolkodnak a lehetőségen, csak várjak türelemmel:

Добрый вечер! Мы думаем над этим, даст бог скоро попробуем это сделать, ждите вестей :)