Táj


Lengyelországból délre tartva, a szlovák határt Muszynkánál átlépve egyetlen csapásra megváltozik a táj, mintha maga a természet akarta volna úgy, hogy a Kárpátok gerincén húzódjék a határ, s festette volna eltérő színűre a két oldalt, mint a politikai térképeken. A lengyel hegyek szaggatott kontúrjait és párás, kék árnyalatait puhán ívelő hegyoldalak és erős, telített színek váltják fel, a nagy, összefüggő gabonatáblák ezüstje, a repceföldek sárgája, a kaszálók zöldje. A borús lengyel ég helyett a harsány fehér felhők és a ragyogó kék ég kontrasztja. Hazaértünk.


homewards homewards homewards homewards homewards homewards homewards homewards homewards homewards homewards homewards homewards homewards homewards homewards homewards homewards homewards homewards


Nincsenek megjegyzések: