A magyar és medvéje


Ezt a képet még Wang Wei küldte Cantabria hegyei közül, a liébanai kolostor völgyéből, ahol a varázslatos Beatus-kéziratokat másolták ezerháromszáz évvel ezelőtt. A kép Potes városka főterét ábrázolja vásárnapon, s Wang Wei is a főtéren fotózta, a város régi fényképeiből készült szabadtéri kiállításon.

De a képnél talán még érdekesebb a képaláírás:


A vásár napján a jószágkereskedők mellett Potesbe özönlöttek az árusok egész Cantabriából. Itt volt mindenki, a magyartól és táncoló medvéjétől a zsebmetszőkön és mutatványosokon át a parasztokig, sajtkészítőkig és vízhordókig… A mesterségek tarka forgataga színesítette az ünnepeket és vásárnapokat, amelyek olykor több napon át is elhúzódtak.

Magyar medvetáncoltató a cantabriai hegyek között, háromezer kilométerre a magyar medvék kárpáti őshazájától? Sajnos róla nem volt fotó. Felrakjuk hát ide táncoló medve-gyűjteményünket, hátha ott van valamelyik képen.
Viseletéről ítélve akár ő is lehet az.


Ne tévesszen meg az angol felirat: a metszet számos országban, több nyelven terjedt. Ki tudja, hol készítették a hozzávaló rajzot.


Vásár ma is van még Potesben, de a magyar többé nem jön el a medvéjével. Az Európai Unióban tilos a medvetáncoltatás. Még a román és bulgár ursar-oknak is le kellett adniuk medvéiket az állatkertbe és más foglalkozás után nézni, amikor a két ország csatlakozott az Unióhoz. Ősi mesterségüket Dumneazu búcsúztatta el.


Ezra Pound: The Gypsy

“Est-ce que vous avez vu des autres—des
camarades—avec des singes ou des ours?”

        A Stray Gipsy—A.D. 1912

That was the top of the walk, when he said:
“Have you seen any others, any of our lot,
With apes or bears?”
        — A brown upstanding fellow
Not like the half-castes,
        up on the wet road near Clermont.
The wind came, and the rain,
And mist clotted about the trees in the valley,
And I’d the long ways behind me,
        gray Arles and Biaucaire,
And he said, “Have you seen any of our lot?”
I’d seen a lot of his lot…
        ever since Rhodez,
Coming down from the fair
        of St. John,
With caravans, but never an ape or a bear.
Ezra Pound: A cigány *

“Est-ce que vous avez vu des autres—des
camarades—avec des singes ou des ours?”

        Eltévedt cigány – A.D. 1912

Ahogy a hágóra felért az út, ott kérdezte meg:
„Láttál közülünk másokat
medvével vagy majommal?”
        – Magas, barna alak,
nem olyan, mint a félvérek voltak
        fenn a nedves úton Clermont előtt.
Feltámadt a szél, eső szitált,
és köd szállt a völgyben a fákra,
hosszú út volt már mögöttem, a szürke
        Arles és Biaucaire.
Azt mondta: „Láttál bárkit is közülünk?”
És én láttam közülük sokat
        egészen Rhodez-től kezdve
ahogy jöttek lefelé a János-napi
        vásárra karavánjaikkal
de sehol egy medve vagy egy majom.
Potesben már csak a fekete macska várja hűségesen a magyar medvét, akinek egyszer még el kell jönnie.

7 megjegyzés:

Szabi írta...

Valahol olvastam, hogy Mexikóban a húngaro a nem-ibériai/keleteurópai cigányokat jelöli.

Nem lehet, hogy ez a középkori/kora újkori spanyolra is megállja a helyét?

Studiolum írta...

Mexikóban a Miksa császár idején bevitt magyar cigányok miatt nevezik így őket, úgyhogy ez új fejlemény. Spanyolországban azonban sem nem hallottam, sem nem olvastam soha, kora újkori spanyol forrásban sem (pedig elég sokat olvastam) a „húngaro”-t „cigány” értelemben használni.

Petrus Augustinus írta...

Durva a cigiző cigány kissrác! Megnéztem a linket és ez a wikis kép Budapesten készült, vajh mikor?

Ezzel kapcsolatban; a 'húngaro' nem jelenthet simán magyarországit? Ebben akkor pedig benne vannak a cigányok és a hagyományos mesterségüket űző medvetáncoltató románok is, simán.

Studiolum írta...

Persze, jelenthet, sőt ez a valószínűbb. De akkor is nagyon érdekes, hogy pont egy (vagy több) magyarországi jelentette „a” medvetáncoltatót a Pireneusoknak ebben az elzárt völgyében.

mbm írta...

Viszont pl hollandiában nevezik/nevezték magyarnak a cigányokat. Ennek középkori gyökerei vannak, a magyar (és cseh) királyi menlevéllel nyugatra utazó cigányok (azt hiszem Zsigmond korában). A cigányok összekapcsolása ezzel a két országgal kb egész Nyugat-Európában lehetséges, ráadásul ez egy eléggé elzárt völgy, a húngaro kifejezés ilyen jelentése könnyen megmaradhatott anélkül, hogy átment volna a mainstream spanyolba.

Studiolum írta...

Köszönöm, erről nem tudtam. Hogy van pontosan a holland névforma? Hátha annak valamilyen adaptált formájára rá lehetne bukkanni a régi spanyolban (ahogy a „flamenco”, az andalúziai „gitanó”-k régebbi megnevezése is a „flamand” népnévből jön).

Tamas DEAK írta...

Hát a Van Dale szótárban zigeuner van mint cigány, és hongaars mint magyar.