Játék

BrueghelUmberto Eco a listákról szóló új könyvében kitüntetett helyet szán Rabelais-nak, aki az 1532-től öt könyvben kiadott Gargantua és Pantagruel-ben megteremtette az abszurd lista műfaját:

Ám az a szerző, aki mintha csak azért gyártotta volna végeérhetetlen listáit, hogy farba rúgja a Sorbonne tudósainak minden rend iránti igényét, Rabelais volt. Nyilvánvalóan semmi sem magyarázhatja, miért kellett ilyen sok és hallatlan módját felsorolni a hátsó fél tisztogatásának, ennyi jelzőjét a hímtagnak, ennyi fajtáját az ellenség lemészárlásának, ilyen rengeteg és ennyire haszontalan könyvét a Szent Viktor-apátságnak, ennyiféle kígyót, vagy ilyen sok játékot, amelyet Gargantua játszani tudott (és Isten tudja, honnan volt rá ideje, hogy mindet játssza is).

Eco ennek megfelelően a könyv szöveggyűjteményébe is bőségesen válogatott a Gargantua és Pantagruel-ből, amivel nehéz helyzetbe hozta a fordítót, legalábbis a magyart.

Magyarul ugyanis a műnek nincs teljes fordítása. Faludy György ugyan nekiállt és el is készült az első három könyvvel, mielőtt 1956 novemberében meglépett volna az országból, ám a kéziratok itthon maradtak és elkallódtak. A 80-as években szinte csoda folytán került elő a Pantagruel óriáskirályfi kalandjait elbeszélő második és harmadik könyv kézirata, amelyet a JATE 1989-ben ki is adott, ám az atya, Gargantua király igen csodálatos életét elbeszélő első könyv örökre elveszett. Brueghel, GyermekjátékokA szemelvényeket, amelyeket Eco az első könyvből vett, újra kell fordítani, miközben a fordító szeme előtt folyton ott lebeg a Faludy által a Pantagruel-ben felállított mérce.

Itt van mindjárt az a lista, amelyet Eco utolsónak említ: a Gargantua által ismert játékok, szám szerint kettőszáztizenöt. Többféle fordítói megoldás lehetséges. A filológus – mint például Nyári-Kepüs Bálint, aki 1995-ben adta ki a saját Pantagruel-jét (sajnos Gargantuá-t ő sem készített) – valószínűleg minden játék nevét szó szerint lefordítaná, s lábjegyzetben mellékelné mindazt, amit sikerült kiderítenie róluk. Ez a „mindaz” azonban igen kevés. A játékok közül már a mai franciák is alig ismernek egy-kettőt. Yves Rifaux, az annecyi Gyerekmúzeum kutatója még néhány éve is azt gondolta, hogy legtöbbjüket Rabelais találta ki, mígnem sok éves kutatómunkával sikerült 190-et azonosítania a 215 közül. Másfelől a francia elnevezések (listájukat lásd ugyanott, a nevek után zárójelben áll a mai francia szóalak) szó szerinti magyar fordítása annyira semmit sem mond nekünk, hogy ilyen módon elsikkadna az a hangulat, amelyet a játékok e bősége a francia olvasó számára teremt.

Rifaux-nak nagy segítségére volt az azonosításban az idősebb Pieter Bruegel Gyermekjátékok (1560) képe, amelyen kétszáz körüli gyerek közel nyolcvan korabeli játékot játszik. Az ábrázolt játékokat legutóbb Edward Snow elemezte részletesen, húsznak a leírása az Avedon játékmúzeum szájtján is olvasható. A Kolibri színház a Reneszánsz Éve ürügyén tavaly decemberben vitte színpadra a képet, amiről két videót is felraktak.

id. Pieter Bruegel, Gyermekjátékok (1560)
Az Eco által idézett olasz fordítás – Mario Bonfantini, Einaudi, 2005 – eklektikusabban jár el. Sok elnevezést a franciához hasonló olasz formában vesz át, még ha nincs is ilyen olasz játék, de még többet létező olasz játékok nevével helyettesít. A lista, különösen a sok archaikus és hosszú név miatt olyan szép, és egyébként olyan nehezen hozzáférhető, hogy teljes egészében idézem. Ha másban nem, legalább a hangzásában gyönyörködjünk.

a goffo, a chi fa l’uno fa l’altro, a primiera, alla sequenza, a vola, a domino, a piglia piglia, al tarocco, al trionfo, a cocchinverde, chi vince perde, alla Piccarda, al belinato, al cento, alla penitenza, alla sfilata, alla riffa, a disgrazia, a glic, alla furba, agli onori, a passadieci, alla morra, al trentuno, agli scacchi, a pari e sequenza, alla volpe, ai trecento, a campana, alla sfortunata, alla bianca, alla condannata, alla buona ventura, a carta voltata, a tre dadi, al malcontento, alle tavole, al lanzichenecco, a nic noc, a cucú, alla lurca, a chi ce l’ha lo dica, alla rana, a piglia, nada, gioca, fori, al birignao, all’accoppiata al trictrac, al nano, a tutte tavole, a dichiarare, a tavole voltate, a rinnegabío, al forzato, alla dama, alla babbuina, a primus, secundus, a piè di coltello, alla mosca, a franco il quadri, a pari o caffo, a testa o croce, a marmotta, agli aliossi, alla biglia, a ciabatta, al gufo, a caccialepre, alla tirintintana, a scappa scappa porcellino, alle gazze, al corno, a bue cacciato, a civetta, a pizzicato, a beccasú, all’asino vola, a toni-mini, a trotta trotta somarello, a dàgli arrí, a buricchetto, a son seduto, alla barba d’oribus, alla boschina, a tira spiedo, a botte in fiera, a compare dammi il sacco, a coglionmontone, a buttafuori, alle fiche di Marsiglia, alle chiavi, alle guardie, a scuoiaconiglio, a ramazza, a uncino-madama, a vender l’avena, al tizzone, alle risposte, a giudice vivo e giudice morto, al fabbroferraio, a scappa villano, ai sassolini, al gobbo in corte, a San Trovato, a pizzica orecchio, al pero, a pimpompetto, al trallalà, al circolo, alla troia, a pancia-a-pancia, alle vallette, a verghetta, a spannina, a ci sto anch’io, a spegnimoccolo, ai birilli, al volano, a piastrelle, a far centro, a prendi Roma, Brueghela toccamerda, al Siam, a boccia corta, alla greca, a rimbalzino, alla pentolaccia, a cosí mi piace, al mulinello, alle giuncate, a baston corto, alla prillavola, a mosca cieca, a picchetto, a gallina bianca, al lupo, al truccino, al castelletto, all’ínfilata, a fossette, alla ronfa, alla tromba, al monaco, a capinascondere, all’incantato, alla palla, alla spola, a sculaccioni, al manico di scopa, a San Tommaso ficcanaso, alle lumachine, a sei senza verde! a Quaresima, alla forcola, a saltacavallina, a tutti in fila, a peto in gola, a dammi la lancia Guglielmino, a brindello, ai tre covoni, alla betulla, a mosca pazza, a pesciolino mio diletto vieni, alle domande, a nove mani, a testa in giú, alla seggiolina, al cavallino, alla grulla, al gallo canta, a mosca cieca, a guardagli il muso, allo spione, al rospo, a pallamaglio, al pistone, al diabolo, alle regine, ai mestieri, a testa-a-testa o testa-a-piè, alla Pinotta, a mano morta, ai buffetti, a scuffia madama, a staccia buratta, al seminato, al ghiottone, al molinetto, a non si passa, alla giravolta, all’acculattata, al contadino, al gufo, a schioppetto matto, alla bestia morta, a monta monta la scaletta, al porcello morto, a cul per terra, a piccioncino, alla caccia al terzo, a scappellotto, a saltasiepe, a tagliar la strada, a scornabue, a maglia maglia batticulo, a è scappato l’uccellino, al passavanti, a far le fiche, alle pernacchie, a pestamostarda, allo zoppo, a chi ci casca, a salincerchio, a pigliatesta, alla gru, a taglia taglia, alla tecca, alle sberle, a buffettoni.

Ezen felbátorodva én is valami hasonlóval próbálkozom. Ahogy a Faludy-fordítás is aktualizál a hatás kedvéért, gyakran szándékosan anakronisztikusan, úgy én is azt határoztam, hogy a kétszáztizenöt francia játékot ugyanennyi létező magyar játékra cserélem, köztük jó pár olyanra, amelyeket Rabelais ugyan még nem ismerhetett, de a mai olvasónak annál otthonosabban csengenek. Forrásaim a legautentikusabbak voltak: a magam emlékein túl Kinga, aki gyakorló anyaként, Eszter, Sára, Dodó és Ábel, akik gyakorló gyerekként, valamint Ildikó, aki az ő gyakorló tanítónőjükként up-to-date a témában, s akiknek ezúton is köszönöm szakértői véleményüket.

…vagy ilyen sok játékot, amelyet Gargantua játszani tudott (és Isten tudja, honnan volt ideje, hogy mindet játssza is): adj király katonát, aki kapja marját, alsóst, Amerikából jöttemet, amőbát, bakugrást, barkóbát, bigézést, biliárdot, birkózást, blekkdzsekket, botfogást, botoshunyót, bridzset, bújócskát, bukfencet, cicázást, cigánykereket, ciróka marókát, cseréptörést, csigabiga gyere kit, csigázást, csön csön gyűrűt, csuprosdit, csülközést, csűr ide csűr odát, dámát, dióvadászatot, dominót, durákot, dzsókert, ég a gyertya éget, egér egér ki a házbólt, égető labdát, egy aranyat leltemet, egy előrét, egy megérett a megyet, erdélyi filkót, erre csörög a diót, eszperentét, falhoz verőt, fáraót, farkasszemnézést, Brueghelfecskét látokot, fecskézést, fejest, fej vagy írást, fekete dámát, fekete fehér igen nemet, fekete pétert, felsőst, ferblit, filkót, focit, fogócskát, fordulj bolhát, francia sakkot, full extrát, fülhúzást, gazdálkodj okosant, gin römit, gólya viszi a fiát, golyózást, gombozást, gót, görcölést, grundbirkózást, gulajszát, gumizást, gyorspostát, gyufaszálhúzást, halászást, hatan vannak a mi ludainkat, hátonlovaglást, hazárdot, hintázást, hol az olló komámasszonyt, holló holló hol az ollót, honfoglalót, hosszú bakugrást, húgomasszony ki vagyokot, huszonegyest, ispilángot, itt a piros hol a pirost, itt egy kis kutat, jókai hármast, kacsázást, kacsintóst, kakasviadalt, kanászost, kanasztát, kapókövezést, kardozást, karibi pókert, karikahajigálást, karikázást, kaszinót, kent kupét, kenyerezést, kérdezz-feleleket, kézcsipkedőt, ki nevet a végént, kidobóst, kiki maga mesterségét folytassát, kincsőrzést fél lábon, kinél van a sulykolót, kiszorítósdit, kockázást, kopózást, korcsot, koszorú koszorút, körberótát, lábfogót, lánc lánc eszterláncot, langamétát, legyen ön is milliomost, legyeset, libapásztor meg a bíró fiát, lóg a lába lógát, lórumot, macskázást, mahdzsongot, makaót, malmot, malom alatt jártamot, mancsozást, máriást, memoryt, menj el a híd alattot, métázást, mit visz a hajót, mit zörgeteket, mocsarazást, monopolyt, most viszik most visziket, ne lépj a körbét, ne lépj ki a körbőlt, ne nézz hátra jön a farkast, nem ér a nevemet, négyen vannak odaküntet, nintendót, nyitva van az aranykaput, nyuszi ül a fűbent, orosz rulettet, ország-várost, ostáblát, ostorcsapót, ördögfejet, ördöglakatot, ördögmotollát, pacs pacsot, pányvázást, partizánt, pasziánszt, paszulyverést, pecsenyeforgatást, pénzfeldobást, pilinckázást, pingpongot, plébános kalapját, pókert, pórumot, preferánszot, rablórömit, rablóultit, rikikit, rókacsapdát, rómázást, rotaryt, römit, sakkot, sári kati mari hoppot, seggrepacsit, snapszert, snóblit, snúrt, sógit, som egy som kettő som hármat, sótörést, szánkózást, szegényemberezést, szembekötősdit, színcápát, szkanderozást, sznúkert, szókirakót, szókobant, szópókert, szótoldót, szpídet, találd ki mit árulokot, talicskázást, tamagucsit, tantrixot, tarokkot, tekét, tetrixet, texasi pókert, tizenkét kecskét, topázást, torpedót, triktrakot, trisák tarokkot, tüzet viszeket, tvisztert, ugróiskolát, ugrókötelezést, ultit, utolsó pár előre fusst, üsd a medvét, vadszamarat, vakvadászt, varjú károgot, veres pétert, verespecsenyét, zálogosdit, zsinegfogyasztót, zsírozást.

Nagy dolog, hogy ennyi játékot össze tudtunk még szedni. Hiszen Bruce van Patter szájtja frappánsan illusztrálja, mennyit játszanak még manapság Bruegel játékai közül. (Vigyük a kép fölé az egeret, és ne csak az utcát figyeljük, hanem az ablakokat is, s aztán még kattintsunk a középső piros kabátos figurára.)

Ha bárkinek eszébe jutna még olyan játék, amelyet föltétlenül szerepeltetni kellene a listán, írjon mielőbb. Kéziratleadás a hétvégén.

A gyermek Krisztus vesszőparipán lovagol, Stuttgart, 16. sz. első fele, kézirat margójánA gyermek Krisztus vesszőparipán lovagol (miközben a 91. zsoltárnak megfelelően
áspiskígyón tapos). Rajz kézirat margóján. 16. sz. első fele.
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek,
Cod. theol. quart. 136

22 megjegyzés:

_andris írta...

indiánosdit, papás-mamást, gyilkosost, kockapókert, bást (ez is kockajáték), homokozást, legót. Nem biztos, hogy mind illenek a listába.

Komaváry írta...

Listákról: Szei sónagon is benne van a könyvben?

Játékokról: a blekkdzsekk és a huszonegyezés nem ugyanaz?

A Bruegher képet mitha magyarul is feldolgozták volna, talán részletekben szerepelt egy népi gyermekjátékok vagy hasonló című kötetben?

Mindenesetre amikor rákerestem, ezt találtam:
http://www.nepmuvesz.hu/vhaz/gyermekjatekok/index.htm

A danczurázás neve tetszik, de lehet, hogy más néven rajta van a címen.

Lehet még most mutasd megezni, gyilkosozni, kő-papír-ollózni, hüvelykbirkózni (ha létezik ez a szó magyarul) is.

Illetve a nintendó akkor játék, ha a komodorozás is az.

Komaváry írta...

ill. tamagocsit meg tetriszt.

Komaváry írta...

Meg megint kihagytam: ha már magányos játékok: nincs benne babázás.

Meg pitykézés, meg gombfoci, meg legózás, meg építőzés.

Studiolum írta...

Nagyon köszönöm, ezek tényleg nagyon kellettek. Indiánosdi, papás-mamás, homokozás, gyilkosos, most mutasd meg, babázás nélkül nem lehet teljes a lista. A legó, komodorozás (sic!), kő-papír-olló, gombfoci meg egyszerűen zseniális. (A tamagocsi meg tetrisz is az, de azok már szerepelnek tamagucsi és tetrix változatban – javítsam át?)

Most már arra adjatok javaslatot, de komolyan, hogy mit hagyjak ki a listából, ha ezeket (meg a következő néhány napban még várható jókat) be akarom venni. Annyi közösséget ugyanis mindenképp meg akarok tartani Rabelais-vel, hogy kettőtizenöt, nem több és nem kevesebb. Másfelől a szöveget a már betördelt olasz oldalakra kell rátördelni (egyszerre nyomják majd húsz nyelven, ugyanabban a formátumban), úgyhogy nagyon nem is növelhetem a terjedelmet.

Nem tudtam, hogy a blackjack meg a 21 ugyanaz, de mégsem szívesen mondanék le egyikről sem, mert mindkettőnek megvan a maga jó verbális fílingje. Lehet, van még más ismétlődés is a listán, mert nem mindegyikről tudom, hogy játsszák (bár a szakértők sokról elmondták). De ez nem föltétlenül baj.

Szei Sónagon sajnos nincs benne a könyvben. Ezeknek az Eco-albumoknak nagy hátránya, hogy a nyugati kultúrára korlátozódnak, az antikvitástól az avantgardig, és tudatosan kihagynak minden nem-európai párhuzamot. Megvan persze ennek is az előnye, de én is sok mindenről érzem a fordításuk közben, hogy mennyire odakívánkozna mondjuk Kínából vagy a Közel-Keletről.

elek írta...

egyérintő (labdával falat)
szóbridzs (2x2 ember, asszociációs)
hárombetűs (mindig egy betű változik, de hangosan csak egy szavas meghatározást mondani)
ötbetűs (mastermind fejben ötbetűs szavakkal)

Komaváry írta...

Igen, a tamagocsit és a tetriszt javításnak írtam.

Az egyikhez:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tamagotchi

(Vagyis szabályosan magyarul tamagoccsi lenne, de szerintem mindig egy csével ejtették.)

A tetris angolul s-sel volt, ezért lett magyarul tetriszezés.

Nem tudom, hogy az eredeti lista játékai milyenek, de szerintem többségében nem magányosak, én ezeket rostálnám ki. (A karikakergetés határeset. :))

A keleti listákért kár.

Két random lista Szei Sónagontól:

Dolgok, amik vesztenek azzal, ha megfestik őket:
Rózsaszínek. Cseresznyefavirág. Boglárkacserje. Férfiak és nők, akiket vonzónak írnak le mindenféle történetben.

Dolgok, amik nyernek azzal, ha megfestik őket:
Fenyőfa. Őszi mezők. Hegyi falvak. Erdei ösvények. Darvak. Őzek.

Studiolum írta...

Nagyon köszönöm az újabbakat, és leadásig várom még a továbbiakat is. Közben jutott még eszembe a fáramászás is. De most már tényleg arra is adjatok ötletet, mit hagyjak ki. A magányos/társas kritérium nem föltétlenül meghatározó szempont, egyrészt az eredeti francia listán is van sok egyfejű magánjáték, másfelől nem lenne hitelesen mai a lista a magányos játékok jelentős száma nélkül.

Szei Sónagon listái nagyon szépek, mindjárt el is képzeli az ember a megfelelő kínai és japán képeket, és látja, mennyire igaza van.

sat. írta...

a szlovákok, hacsak lehet, mellőzik a magyar nyelvet, és nagyon gyakran ha le is fordítnak valamit, abba' nincs köszönet szinten /hogy ne a magyaroknak kölljön fizetni.

anna írta...

itt van a kezemben a brueghel gyermekjátékok c. könyv (móra, 1981,kass, lukácsy, weöres...). 49 játékot számoztak be a képen. dehát most már nem a gyűjtés, hanem az irtás folyik, ugye?

Studiolum írta...

(igen, ezt én is elképedve tapasztalom, hogy ennyi potenciális magyar fordító mellett, amennyijük volna, milyen gyakran bűn rosszak a magyarra fordításaik)

Studiolum írta...

anna: IS.

Halljuk a jókat, hama' hama'. Aztán majd az irtásra is kérek javaslatot.

Kass hogy jön bele? Nem tudtak jogdíjat fizetni Brueghelnek, Kassal rajzoltatták meg az illusztrációkat?

anna írta...

válasz emilben!

. írta...

Én remetejátékozni (szoliterezni) szoktam,- állítólag Ovidius kedvenc játéka volt a számüzetésben.

http://www.terebess.hu/kereskedelem/jatekok/szolit.html

. írta...

És a lényeg! A világ legkisebb múzeuma:
http://www.jatekanno.hu/?t=mintabolt&

Unknown írta...

Carcassonne, Kányabanya, Csapd-le-csacsi, (a gyakorló gyermekeknek ez jutott még eszébe)

Studiolum írta...

nagyon köszönöm! és további jó gyakorlást (amíg még lehet)

Studiolum írta...

és köszönöm a világ legkisebb múzeumát, nagyon fantasztikus, föltétlenül elmegyek megnézni

Névtelen írta...

Nahát, végre egy hely, ahol nem csak becsmérlik a Faludy-féle fordítást.
Egyébként ebben az évben már vagy huszadszorra találkozok ezzel a könyvvel, főleg angolszász nyelvterületről, ahol kb. úgy benne van a köztudatban, mint teszem azt nálunk Erasmus neve (tehát nem mondom, hogy mindenki olvasná is, csak hogy tudnak a létezéséről, és a műveltség nagyon fontos részének tartják, legalábbis én ezt vettem észre). El is határoztam, hogy elolvasom, és teljesen elképedtem, hogy nincs teljes magyar fordítása.

Studiolum írta...

Hát igen, becsmérelni könnyű, fordítani nehéz. És a Faludy-féle legalább olvastatja magát, ellentétben a filológiailag megbízható másikkal.

Én az új Eco-szöveggyűjteményben néhány további fejezetet is fordítottam Faludy szellemében (de azért ügyelve a szöveghűségre). A mű angol fordítása meg teljes egészében olvasható a neten, a Gutenberg-könyvtárban.

Névtelen írta...

En egeszen maskepen emlekszem a Faludy forditasra, inkabb a mindmegannyi szexualis vonatkozasu es antiklerikalis versikere celzok. Talan irodalmi jelentoseguk tul keves, vagy eppen nem voltak benne az eredetiben es inkabb Faludy talalta ki oket, de mindenesetre en nagyon humorosnak talaltamm ezeket a versikeket.

Komavary írta...

Most került fel a MEKre:

Kiss Áron
Magyar gyermekjáték-gyűjtemény

http://mek.oszk.hu/10800/10818/