Az első oroszkönyv

De nem lenne jó, ha a német-orosz háborús szótár célratörő pragmatizmusa bárkiben a felületesség benyomását keltené. A német katona igenis hajlandó volt a nyelvtanilag helyes orosz beszéd elsajátítására, amikor a villámháború elhúzódása erre alkalmat teremtett A német könyvkiadás pedig megfelelő tankönyvvel támogatta ebben. S ezt helyesen is tették, hiszen az orosz nyelv tanulásának célja, mint saját gyerekkori orosz nyelvkönyvünkből tudjuk, a népek barátságának előmozdítása.

Georg Thier, Dein erstes Russisches Buch, Твоя первая русская книга, Chapter 21: The Lager/Camp
В лагере живут пленные. Лагерь находится в деревне. Я вижу забор из проволоки. Пленные работают: первый колет топором дрова, второй и третий пилой пилят бревно, четвертый курит. Калитка открыта. * Солдат стоит у будки, он часовой и имеет ружье. Если пленные будут бежать, солдат будет стрелять. Пленных взяли в плен в пятницу. Они в лагере живут три месяца и пять дней. Сегодня двадцать пленных работают на фабрике, а десять в лесу. Пленные обедают в двенадцать часов. Где взяли в плен пленных? Я не знаю. Пленные говорят по-немецки? Нет, пленные не говорят по-немецки. Этот пленный больной? Да, он больной.
- Кто сегодня болен?
- Сегодня больны Никитин и Рубашкин, они лежат в бараке.
- Кто сегодня работает в кухне?
- В кухне сегодня работают десять человек: пять русских, четыре белорусса и один украинец.
- Десять человек сегодня должны работать в поле, двадцать пять человек должны работать на фабрике.


В школе сто мальчиков и сто девочек, всего двести вместе. Двести плюс сто будет триста. Триста километров плюс сто километров будет четыреста. Двести солдат плюс триста солдат будет пятьсот. Пятьсот марок плюс сто марок будет шестьсот марок. Восемьсот мину
с сто будет семьсот. Шестьсот коров плюс триста будет девятьсот. Девятьсот пленных плюс сто будет тысяча. На поле сто две лошади. В доме двести двадцать семь дверей. В деревне триста шестьдесят девять домов. На северном фронте тысяча семьсот пятьдесят два солдата, а на восточном фронте шесть тысяч четыреста двацать пять солдатю. В городе три миллиона жителей. Когда вы родились? Я родился в тысяча девятьсот двадцать первом году, а моя сестра родилась в девятьсот двадцать втором году. Который теперь год? Теперь идет тысяча девятьсот сорок второй год.

A lágerben foglyok élnek. A láger az erdőben van. Látom a drótkerítést. A foglyok dolgoznak: az egyik fejszével fát vág, a második és a harmadik fűrésszel gerendát fűrészel, a negyedik dohányzik. A kerítéskapu (калитка) nyitva van. * A kerítésnél katona áll. Ő őr, és fegyvere van. Ha a foglyok futni fognak, a katona lőni fog. A foglyokat pénteken fogták el. Három hónapot és öt napot vannak a lágerben. Ma húsz fogoly dolgozik az üzemben, és tíz az erdőben. A foglyok tizenkét órakor ebédelnek. Hol fogták el a foglyokat? Nem tudom. Beszélnek a foglyok németül? Nem, a foglyok nem beszélnek németül. Ez a fogoly beteg? Igen, beteg.
– Ma ki beteg?
– Ma Nyikityin és Rubaskin betegek, ők a barakkban fekszenek.
– Ki dolgozik ma a konyhán?
– A konyhán ma tíz ember dolgozik: öt orosz, négy belorusz és egy ukrán.
– Ma tíz embernek kell dolgoznia a mezőn, és huszonöt embernek kell dolgoznia az üzemben.


Az iskolában száz fiú és száz lány van, összesen kétszáz. Kétszáz meg száz az háromszáz. Háromszáz kilométer meg száz kilométer az négyszáz. Kétszáz katona meg háromszáz katona az ötszáz. Ötszáz bélyeg meg száz bélyeg az hatszáz bélyeg. Nyolcszázból száz az hétszáz. Hatszáz tehén meg háromszáz az kilencszáz. Kilencszáz fogoly meg száz az ezer. A mezőn százkét ló van. A házban kétszázhuszonhét ajtó van. A faluban háromszázhatvankilenc ház van. Az északi fronton ezerhétszázötvenkét katona van, a keleti fronton pedig hatezernégyszázhuszonöt katona van. A városnak hárommillió lakosa van. Mikor született? Ezerkilencszázhuszonegyben születtem, húgom pedig ezerkilencszázhuszonkettőben született. Milyen év van most? Most ezerkilenszáznegyvenkettő van.

Georg Thier, Dein erstes Russisches Buch, Твоя первая русская книга, cover

4 megjegyzés:

Névtelen írta...

lágerorosz. iszonyú.

Studiolum írta...

inkább lágernémet, oroszul.

Tamas DEAK írta...

Én sikeresen beszereztem ezt a könyvet (itt Magyarországon), plusz még valamit amit majd mutatok Studiolomnak...

Studiolum írta...

Fantasztikus, nagyon kíváncsi vagyok rá!