A Tóra elfogadása


Peszach után negyvenkilenc nappal, azaz éppen ma van annak háromezervalahanyadik éve, hogy az Örökkévaló átadta a Tórát az Ő népének. Minthogy a Tökéletes tökéletes ajándéka ez, ezért a tökéletesség száma önmagával szorozva adja ki a napok számát és az ünnep Sávuot, „a hetek ünnepe” nevét.

Persze a népek, di felker zúgolódhatnának, hogy miért éppen a zsidók kapták a Tórát. Hát tudják meg, hogy az Örökkévaló az Ő igazságosságában valamennyi népnek felkínálta azt, de mind elutasították. A történetet a Sifre Devarim 343, a Második törvénykönyv midrási kommentárja beszéli el. A felker arra hivatkoztak, hogy valamilyen ősi és meghatározó tulajdonságuk ellentétben áll valamelyik parancsolattal. Ézsau népe (a midrás szerint a rómaiak) a „ne ölj”-t utasították el, hiszen ősatyjuknak megmondatott: „Kardod által fogsz élni” (Ter 27,40). Ámon és Moáb leszármazottai a házasság tisztaságát nem fogadták el, hiszen ők Lótnak és leányainak vérfertőző egyesüléséből származtak (Ter 19,36). Az arabok pedig a rabláshoz ragaszkodtak, hiszen ősükről, Ismaelről maga az Úr mondta: „Kezet emel mindenkire, s rá is kezet emel mindenki” (Ter 16,12 – ezt a midrás rablásnak értelmezi). Azért az ünnep zsinagógai olvasmánya egy igaz pogányról is megemlékezik, aki mégis elfogadta a Tórát: Ruthról, Dávid király dédanyjáról.

A felker-nek tett midrási ajánlat gondolatát majd a zsidóságból kinőtt kereszténység aknázza ki igazán. Sávuot keresztény megfelelője, a pünkösd pontosan ezen az ünnepen, az első húsvét után az ötvenedik (πεντηκοστή) napon történt, s az ünnep egyfelől a Sávuot ó szövetségét folytató és betetőző új szövetség megkötésére emlékeztet, másfelől Jézus felszólítására: „Menjetek tehát és tegyetek tanítványommá minden népet.” Az orthodox Pünkösd-ikonokon – amilyet például Novgorodból mutattam – az apostolok félköre alatt mindig ott van a világ megszemélyesítése is, kezében a felker kis szimbólumaival, amelyeknek ezúttal nem hagynak kibúvót a Tóra elfogadása alól, hogy beteljesedjék az a zsoltár-idézet, amelyre a midrási történet is hivatkozik: „Hálát ad Neked, Uram, a föld minden királya, a Te szád minden szava hallatára.” (Zsolt 138,4).

Háromrészes Mahzor, imádságkönyv Sávuotra és Szukkotra, német, 1322 k. Mózes átveszi a Tórát a Sinai-hegyen. Elöl a zsidó férfiak, mögötte a (még megfejtetlen középkori zsidó szokás szerint állatfejekkel ábrázolt) nők. Rashi kommentárja szerint ugyanis az Úr utasítása: „Ezt közöld Jákob házával és hirdesd Izrael fiainak” (Kiv 19,3) azt jelentette, hogy először a nőket (Jákob házát) kellett megkérdezni, elfogadják-e a Tórát, mert ha igen, a férfiak (Izrael fiai) úgyis igazodnak hozzájuk.

Hogy az antik történetet a mai felker is magukra értsék, Yom-Tov Ehrlich (1914-1990) haszid költő és zeneszerző a jelen világ népeire aktualizálta azt. A rómaiak felcserélése a németekre, a moabitáké a franciákra és az arabok megőrzése érthető; az oroszok istentagadásához figyelembe kell vennünk, hogy Ehrlich még a Szovjetunióban élt. A szöveg elején elegáns csavarral él, amikor a Teremtő a Tórának mint leányának keres vőlegényt, miközben a hagyomány szerint Sávuotkor Ő jegyzi el a választott népet. A dalt a kitűnő jeruzsálemi orthodox Malchus kórus és Zanvil Weinberger kántor adják elő. A dalt kísérő feliratban a magyar fordítás mellett a jiddis szöveg latin betűs átírását is mellékeltem, hátha kíváncsiságot ébreszt egy nem is olyan régen még milliók által beszélt, s a kelet-európai felker körében gyökerező nagy hagyományú nyelv iránt. Chag Sameach.


mitn hilf fun Bashefer veln mir do reydn
un dertseyln fun yene freydn
freyds aykh ale tants un kvelt
fun der Toyre af der velt

der Bashefer fun der velt, der groyser Boyre
zukht a khosn far zayn tokhter, di heylige Toyre
freyds aykh ale tants un kvelt
ale felker fun der velt

der Bashefer fregt ba di felker ale
ver vil di Toyre far a kale
di felker fregn vos un ven
mvil nit hern mvil nit zen
un far vos un far ven
lomir zen vos iz geshen
מיטן הילף פון בּאַשעפער וועלן מיר דאָ רײדן
און דערצײלן פון יענע פרײדן
פרײדס אײַך אַלע טאַנצט און קוועלט
פון דער תּורה אויף דער וועלט

דער בּאַשעפער פון דער וועלט דער גרויסער בּורא
זוכט אַ חתן פאַר זײַן טאָכטער די הײליגע תּורה
פרײדס אײַך אַלע טאַנצט און קוועלט
אַלע פעלקער פון דער וועלט

דער בֹאַשעפער פרעגט בּײַ די פעלקער אַלע
ווער וויל די תּורה פאַר אַ כּלה
די פעלקער פרעגן וואָס און ווען
מ'וויל נישט הערן מ'וויל נישט זען
און פאַרוואָס און פאַר ווען
לאָמיר זען וואָס איז געשען

A Teremtő segítségével szeretnék beszélni, és ama nagy örömöt elmesélni. Boldogság, tánc és gyönyörűség a Tóra fölött az egész világon.

A világ Teremtője, a nagy Alkotó vőlegényt keres lányának, a szent Tórának. Boldogság, tánc és gyönyörűség a világ minden népének.

A Teremtő megkérdez minden népet, ki akarja a Tórát menyasszonyának. A népek azt kérdezgetik, hogy micsoda? s nem akarnak se hallani, se látni. És hogy mi van és merre hány? – Hát lássuk, mi is történt.


iz a malakh mit di Toyre fun himl arop
genumen flien kayn Yurop
un kayn Rusland gekumen iz er
un gefregt tsu a baln iz ver

zogt men tsu em ʻkharasho’
zogt undz vos fazhalasto
zogt zey der malakh dem ershtn gebot
onoykhi, ikh bin ayer G-t

zogn zey, neyn, halt es aleyn
ir veyst nisht khaver vuhin tsu geyn
mir hobn gelernt ba di tates aleyn
azoy vi ba undz iz sheyn

neyn neyn halt es aleyn
mir hobn an ander meyn
efsher pruvt keyn Daytshland geyn
efsher vet men aykh farshteyn
איז אַ מלאך מיט דער תּורה פון הימל אַראָפּ
גענומען פליען קײַן יוראָפּ
און קײַן רוסלאַנד געקומען איז ער
און געפרעגט צו אַ בּעלן איז ווער

זאָגט מען צו אים חאַראַשאָ
זאָגט אונדז וואָס פּאַזשאַלאַסטאָ
זאָגט זײ דער מלאך דעם ערשטן געבּאָט
אנוכי איך בּין אײַער ג-ט

זאָגן זײ נײן, האַלט עס אַלײן
איר ווײסט נישט חבר וואוהין צו גײן
מיר האָבּן געלערענט בּײַ די טאַטעס אַלײן
אַזוי ווי בּײַ אונדז איז שײן

נײן נײן, האַלט עס אַלײן
מיר האָבּן אַן אַנדער מײן
אפשר פרואווט קײַן דײַטשלאַנד גײן
אפשר וועט מען אײַך פאַרשטײן

Egy angyal leszállt az égből a Tórával, s Európa felé vette az irányt. Oroszországba érkezett, s megkérdezte, vevők-e rá.

Azt mondták, „harasó”, mondj valamit róla, pozsalujszta. Az angyal elmondta az első parancsot: Halljad: „Én vagyok a te Istened.”

Azt mondják, nem, tartsd meg magadnak, hát nem tudod, elvtárs, hova jöttél. Mi csak apáinktól tanultunk, s az a szép nekünk.

Nem, nem, tartsd meg magadnak, mi más véleményen vagyunk. Próbáld meg esetleg Németországban, talán ők egyetértenek veled.


iz der malakh gefloygn glaykh ahin
un iz gekumen kayn Berlin
un di Daytshn di Toyre vayzt er
un fregt zey a baln iz ver

zogn zey mir zenen greyt
zogn zi di vorheyt vos dort shteyt
zogt zey der malakh loy sirtsokh
toytn iz nisht kayn sheyne zakh

zogn zey neyn, halt es aleyn
ir veyst nisht mayn her vuhin tsu geyn
mir hobn gelernt bam fater aleyn
az toytn das darf men vos meyn

neyn neyn halt es aleyn
mir hobn an ander meyn
filaykht probirn zi kayn Frankraykh geyn
efsher vet men aykh farshteyn
איז דער מלאך געפלויגן גלײַך אַהין
און איז געקומען קײַן בּערלין
און די דײַטשן די תּורה ווײַזט ער
און פרעגט זײ אַ בּעלן איז ווער

זאָגן זײ מיר זײַנען גרײט
זאָגן זי די וואָרהײט וואָס דאָרט שטײט
זאָגט זײ דער מלאך לא תרצח
טויטן איז נישט קײַן שײנע זאַך

זאָגן זײ נײן, האַלט עס אַלײן
איר ווײסט נישט מײַן הער וואוהין צוגײן
מיר האָבן געלערענט בּײַם פאָטער אַלײן
אַז טויטן דאָס דאַרף מען וואָס מײן

נײן נײן, האַלט עס אַלײן
מיר האָבּן אַן אַנדער מײן
פילײַכט פּרובירן זי קײַן פראַנקרײַך גײן
אפשר וועט מען אײַך פאַרשטײן

Az angyal egyenesen odarepült, és Berlinbe érkezett. Megmutatja a németeknek a Tórát, s megkérdezi, vevők-e rá.

Azt mondják, készen állunk rá, csak mondja meg előtte az igazságot, mi áll benne. Azt mondja az angyal: Ne ölj, ölni nem szép dolog.

Azt mondják, nem, tartsd meg magadnak, hát nem tudja, mein Herr, hová jött. Mi csak a Vatertől tanultunk, hogy ölni muszáj.

Nem, nem, tartsd meg magadnak, mi más véleményen vagyunk. Próbáljon meg esetleg Franciaországba menni, talán ott egyetértenek magával.


iz der malakh gefloygn vayter biz
er iz gekumen kayn Pariz
di Frantsoyzn di Toyre vayzt er
un fregt zey a baln iz ver

zogn zey si vu pley [s’il vous plaît]
zogt undz vos un vi azoy
git zey der malakh tsu farshteyn
der familye lebn darf zayn reyn

zogn zey neyn halt es aleyn
ir veys nisht monsieur vuhin tsu geyn
mir hobn gelernt ba di tates aleyn
azoy vi ba undz iz sheyn

neyn neyn halt es aleyn
mir hobn an ander meyn
efsher pruvt kayn England geyn
efsher vet men aykh farshteyn
איז דער מלאך געפלויגן ווײַטער בּיז
ער איז געקומען קײַן פּאַריז
די פראַנצויזן די תּורה ווײַזט ער
און געפרעגט זײ אַ בּעלן איז ווער

זאָגן זײ סי וווּ פּלעי
זאָגט אונדז וואָס און ווי אַזוי
גיט זײ דער מלאך צו פאַרשטײן
דער פאַמיליע לעבּן דאַרף זײַן רײן

זאגן זײ נײן, האַלט עס אַלײן
איר ווײסט נישט מוסיע וואוהין צוגײן
מיר האבן געלערענט בײ די טאטעס אַלײן
אזוי ווי בײ אונדז איז שײן

נײן נײן האַלט עס אַלײן
מיר האָבּן אַן אַנדער מײן
אפשר פּרואווט קײַן ענגלאַנד גײן
אפשר וועט מען אײַך פאַרשטײן

Az angyal tovább repült, s Párizsba érkezett. Mutatja a franciáknak a Tórát, s megkérdezi őket, vevők-e rá.

Azt mondják, s’il vous plaît, mondja el, hogy mi is ez. Az angyal értésükre adja: a családi életnek tisztának kell lennie.

Azt mondják, nem, tartsd meg magadnak, hát nem tudja, monsieur, hova jött. Mi csak apáinktól tanultunk, s az a szép nekünk.


Nem, nem, tartsd meg magadnak, mi más véleményen vagyunk. Próbálj meg esetleg Angliába menni, talán ők egyetértenek veled.


iz der malakh gefloygn vayter in veg
kumt kayn London afn breg
un di Englender di Toyre vayzt er
un fregt zey a baln iz ver

zogn zey Tenk yu ser
vayzt nor eyn gezets aher
zogt zey der malakh Lo Sakhmoyd
tut zukh nisht glustn vos yener hot

zogn zey neyn halt es aleyn
ir veyst nisht mister vuhin tsu geyn
mir hobn gelernt ba di tates aleyn
az glustn darf men vos meyn

neyn neyn halt es aleyn
mir hobn an ander meyn
efsher pruvt kayn America geyn
efsher vet men aykh farshteyn
איז דער מלאך געפלויגן ווײַטער אין וועג
קומט קײַן לאָנדאָן אויפן בּרעג
און די ענגלענדער די תּורה ווײַזט ער
און פרעגט זײ אַ בּעלן איז ווער

זאָגן זײ טענק יו סער
ווײַזט נאָר אײן געזעץ אַהער
זאָגט זײ דער מלאך לא תחמוד
טוט זיך נישט גלוסטן וואָס יענער האָט

זאָגן זײ נײן האַלט עס אַלײן
איר ווײסט נישט מיסטער וואוהין צו גײן
מיר האָבן געלערענט בּײַ די טאַטעס אַלײן
אַז גלוסטן דאַרף מען וואָס מײן

נײן נײן האַלט עס אַלײן
מיר האָבּן אַן אַנדער מײן
אפשר פרואווט קײַן אַמעריקאָ גײן
אפשר וועט מען אײַך פאַרשטײן

Az angyal tovább repült, s Londonban ért partot. Az angoloknak mutatja a Tórát, s megkérdezi, vevők-e rá.

Azok azt mondják: Thank you, sir. Csak egy törvényt mutasson be belőle. Az angyal azt mondja nekik: Ne légy kapzsi, ne kívánd a másét.

Azt mondják, nem, tartsd meg magadnak, hát nem tudja, miszter, hova jött. Mi csak apáinktól tanultunk, hogy a máséra sóvárogjunk.

Nem, nem, tartsd meg magadnak, mi más véleményen vagyunk. Próbálj meg esetleg Amerikába menni, talán ők egyetértenek veled.


iz der malakh gefloygn vayter mit zorg
er iz gekumen kayn New York
di Amerikaner di Toyre vayzt er
un fregt zey a baln iz ver

zogn zey Tenk yu fayn
vos fara biznes vos fara layn
zogt zey der malakh hert mit kop
koved tate mame git op

zogn zey neyn halt es aleyn
mir gibn op koved nor di yugent aleyn
far di eltern genug iz far zey
der yom tiv moders day

neyn neyn halt es aleyn
mir hobn an ander meyn
efsher pruvt tsu di Araber geyn
efsher vet men aykh farshteyn
איז דער מלאך געפלויגן ווײַטער מיט זאָרג
און איז געקומען קײַן ניו יאָרק
די אַמעריקאַנער די תּורה ווײַזט ער
און פרעגט זײ אַ בּעלן איז ווער

זאָגן זײ טענק יו פײַן
וואָס פאַראַ בּיזנעס וואָס פאַראַ לײַן
זאָגט זיי דער מלאך הערט מיט קאָפּ
כּבוד טאַטע מאַמע גיט אפּ

זאָגן זײ נײן האַלט עס אַלײן
מיר גיבּן אָפּ כּבוד נאָר די יוגענד אַלײן
פאַר די עלטערן, גענוג איז פאַר זײ
דער יום טוב מאָדערס דעי

נײן נײן האַלט עס אַלײן
מיר האָבּן אַן אַנדער מײן
אפשר פרואווט צו די אַראַבּער גײן
אפשר וועלן זײ פאַרשטײן

Az angyal serényen tovább repült, s New Yorkba ért. Mutatja a Tórát az amerikaiaknak, s megkérdezi, vevők-e rá.

Azt mondják, Thank you, fine. Miféle biznisz ez, miféle márka? Az angyal azt mondja nekik, figyeljetek rám: tiszteljétek apátokat és anyátokat.

Azt mondják, nem, tartsd meg magadnak, mi csak a fiatalokat tiszteljük. A szülőknek azoknak elég a Mother’s Day ünnepe.

Nem, nem, tartsd meg magadnak, mi más véleményen vagyunk. Próbálkozz esetleg az araboknál, talán ők egyetértenek veled.


iz der malakh gefloygn un geblibn shteyn
in Asye in Eyver HaYardeyn
di Araber di Toyre vayzt er
un fregt zey a baln iz ver

zogn zey gut mabsut
vayzt nor frier vos men tut
zogt zey der malakh Lo Signov
nisht ganve un nisht bluf

zogn zey neyn halt es aleyn
ir veyst nisht khavazha vuhin tsugeyn
mir hobn gelernt ba di tates aleyn
az ganvenen darf men vos meyn

neyn neyn halt es aleyn
mir hobn an ander meyn
afsher pruvt tsu di Yidn geyn
efsher vet men aykh farshteyn
איז דער מלאך געפלויגן און געבּליבּן שטײן
אין אַזיע און עבר הירדן
די אַראַבּער די תּורה ווײַזט ער
און פרעגט זײ אַ בּעלן איז ווער

זאָגן זײ גוט מבּסוט
ווײַזט נאָר פריער וואָס מען טוט
זאָגט זײ דער מלאך לא תגנוב
נישט גנב'ע און נישט בּלאָף

זאָגן זײ נײן האַלט עס אַלײן
איר ווײסט נישט חאַוואַזשאַ וואוהין צוגײן
מיר האָבּן געלערענט בּײַ די טאַטעס אַלײן
אַז גנב'נען דאַרף מען וואָס מײן

נײן נײן האַלט עס אַלײן
מיר האָבּן אַן אַנדער מײן
אפשר פּרואווט צו די אידן גײן
אפשר וועט מען אײַך פאַרשטײן

Az angyal tovább repült és megállt Ázsiában, Transzjordániában. Mutatja az araboknak a Tórát, és megkérdezi, vevők-e rá.

Azt mondják, jó, mabsut [boldogan], de mutasd meg előbb, mit kell tennünk. Az angyal azt mondja nekik: ne lopj; ne lopj és ne csalj.

Azt mondják, nem, tartsd meg magadnak, hát nem tudja, khawaja [mester], hova jött. Mi csak apáinktól tanultunk, hogy lopni muszáj.

Nem, nem, tartsd meg magadnak, mi más véleményen vagyunk. Próbálkozz esetleg a zsidóknál, talán ők egyetértenek veled.


un mitn veg der malakh shteyt
zet er a Yid a meshulakh geyt
a talis kotn lang un breyt
hot er zikh derfreyt

di Toyre hot er em derlangt
un der meshulakh hot badankt
vart nor, zogt er ayl zikh nit
ikh gib aykh a resit.

kayn glaykher porl hot ir nit
vi der Toyre mit dem Yid
beyde zenen di beste fraynd
vayl mhot zey beydn faynd

in dem Boyre gleybt der Yid
un kayn shlekhts ton ken er nit
un koved tate mame git
un dem heylign Shabe hit

vi der malakh hot dos derhert
hot er zikh tsurikgekert
un gezogt afn himl dort
az di Toyre iz afn besten ort
און מיטן וועג דער מלאך שטײט
זעט ער אַ איד א משולח גײט
אַ טלית קטן לאַנג און בּרײט
האָט ער זיך דערפרײט

די תּורה האָט ער אים דערלאַנגט
און דער משולח האָט בּאַדאַנקט
וואַרט נאָר זאָגט ער, אײַל זיך ניט
איך גיבּ אײַך אַ רעסיט

קײַן גלײַכער פּאָרל האָט איר ניט
ווי דער תּורה מיט דעם איד
בּײדע זײַנען די בּעסטע פרײַנד
ווײַל מ'האָט זײ בּײדן פײַנט

אין דעם בּורא גלײבּט דער איד
און קײַן שלעכטס טאָן קען ער נישט
און כּבוד טאַטע מאַמע גיט
און דעם הײליגן שבּת היט

ווי דער מלאך האָט עס דערהערט
האט ער זיך צוריקגעקערט
און געזאָגט אויפן הימל דאָרט
אַז דער תּורה איז אויפן בּעסטן אָרט

S ahogy az úton megáll az angyal, látja, hogy egy zsidó meshulakh [adománygyűjtő] jön arra hosszú és széles talisszal: megörült neki.

Átadta neki a Tórát, s a meshulakh megköszönte: várj csak, mondja, ne siess, átvételi elismervényt írok neked.

Még egy ilyen párost nem találsz sehol, mint a Tórát a zsidóval: legjobb barátai ők egymásnak, mert mindkettőnek sok az ellensége.

A Teremtőben hisz a zsidó, és semmi rosszat nem tud tenni; tiszteli apját és anyját, és megtartja a szent Sabeszt.

Ahogy az angyal ezt meghallotta, mindjárt visszafordult, s azt mondta ott az égben, hogy a Tóra a legjobb helyen van.


Nincsenek megjegyzések: