Szellemek, 2. Kísértetek


Lefotózni a láthatatlant

De nem beszéltünk még az igazi szellemek fényképeiről.
Hol maradnak a halott testüket maguk mögött hagyott szellemek, akik kastélyokban és öreg házakban kísértenek, akik a nemzedékről nemzedékre szálló történetekben élnek, míg végül irodalommá válnak, akik összekötik az élőket a holtakkal, akik oly közel állnak hozzánk, akiktől egyszerre rettegünk és reménykedünk a találkozásban? Akik még távozásuk után is annyi évig velünk maradnak?

Itt vannak ezek az árnyfotók. Fehér árnyak Párizs utcáin, fehér foltok a Párizsban, Liszabonban, Gondarban vagy Zanzibárban fotózott különös idegenek sötét bőrén. Ezek az árnyak az 1850-es években kapnak különös erőre, amikor néhány negatívon fehér sziluettek tűnnek fel megmagyarázhatatlan módon. Elkezdenek terjedni a történetek az élők között áttetsző formában járó holtakról, s William Mumler csakhamar arra is rájön, hogyan csináljon ebből pénzt. A fotográfia technikája így találkozott az okkultizmus és spiritizmus divatjával, s minthogy a legegyszerűbb trükkök is kielégítették a vágyat, hogy láthassuk a láthatatlant, az élők között járó szellemeket, ez a találkozás különös képeket produkált: maga az üvegnegatív vált médiummá, mágikus tárggyá, amely kitölti az űrt, és feltárja azt, ami a profán szem számára láthatatlan.


E fényképek némelyikéről már korábban is volt szó. Divatjuk gyakran a háborúk, az amerikai polgárháború, az 1870-es francia-porosz háború, vagy az első világháború után kapott új erőre. E kezdeti, tapogatózó időszakot követően fogott a fotográfia szisztematikus kísérletezésbe a pszichikus jelenségek megjelenítésére. Ekkoriban, az 1920-as években születnek Ada E. Deane médium és fotográfus szellemfotói, ahol a szeánsz előtt „magnetizált” negatívokon különféle anomáliák tűnnek fel, a legtöbbször azonosíthatatlan fehér foltok, amelyekből azonban olykor egy-egy elhunyt ismerős vonásai rajzolódnak ki. William Hope szellemképei pedig „szellembélyegző” (ghost stamp) révén érték el a rajtuk feltűnő ragyogó fehér köröket.


Az 1870-es évektől egészen a két világháború közötti időszakig divatjukat élték a „szkotográfiák” is, amelyeket a médium maga állított elő a becsomagolt és arcára kötözött fotóanyagon minden fény nélkül, pusztán tulajdon magnetizmusa és szellemének koncentrálása révén. Ilyen médium volt például Magda Donohoe, aki később „láthatatlan operátorokkal” is kapcsolatba lépett, s ezek néha még a csomagot is mozgatták homlokán. Így keletkezett a ránk tekintő szemek képe, vagy ami még misztikusabb, a martinique-i Pelée-vulkánnak ez a „látképe” néhány nappal 1902. május 8-i kitörése után, az egyik „St-Pierre-ben elhunyt szellemének” közreműködése révén.
De más eszközök is léteztek a láthatatlan, a megmutathatatlan, a leírhatatlan rögzítésére. Noha az amatőrök gyorsan kiábrándultak az elhunytaknak a háttérben felsejlő fehér árnyaiból, a szellemeknek a médium teste fölött megjelenő fehérlő anyag formájában való „materializációja” még sokáig izgatta a megfigyelők képzeletét – annál is inkább, mert ezek többnyire a szoba sötétjében jelentek meg a médium néha félig elfüggönyözött, de olykor egyenesen meztelen teste fölött. Ez a materializáció, az ektoplazma olykor hosszú folyam formáját öltötte, máskor újra összeállt egy szellem, egy ismeretlen és váratlan halott képévé, teljesen mássá, mint akit a jelen lévők szerettek volna felismerni benne. Nyilvánvaló, hogy mennyire győzte meg az ilyen fotók tanulmányozása a kételkedőket, akik szétvágott és újra összeillesztett képek körvonalait, finom szövetű kendőket vagy öreg papucsokat ismertek fel rajtuk – miközben a negatívok semmit sem vesztettek költőiségükből, vagy, mások számára, erőteljes obszcenitásukból.


S itt vannak végül azok a negatívok, amelyek a szellemmel való kapcsolatteremtés pillanatában ábrázolják a transzban lévő médiumot, s amelyek minden trükköt feledtetve azt a momentumot idézik fel, amely minden szellemhistória veleje: a találkozást.

Az ilyen találkozás a megszállottsággal határos: a médium – szinte mindig egy nő – önkívületi állapotba kerül, fájdalmas kiáltásokat hallatt, görcsök fogják el, s látomásainak kivetülése, vizuális hallucinációi a nézőket is hatalmába keríti, mindaddig, amíg belemennek a játékba… A médium arca és hangja a szeánsz során folyton változik a testén keresztül megnyilvánuló szellemeknek megfelelően. A szeánsz sötétben zajlik, s a fotó csupán közvetetten tanúskodhat arról, ami végbemegy: a magnéziumfény, majd később az infravörös fotográfia azt mutatja meg, amit a jelenlévők nem láthatnak, de átélnek. E képek a médium élményét a kételkedők számára is láthatóvá teszik, akiknek képre van szükségük, hogy higgyenek, míg az igazi hívők az összegyűlt közösségen keresztül az elképzelhetetlent élik át: a levitációt, a szellemek megkettőződését vagy alászállását a médium testére, ahogy a túlfűtött szoba sötétjében idegen világok hangjára, határtalan távolságokra, mesés képekre várnak.
Lefotózni a kísértetet


Ami engem illet, én mindig is egy kísértetjárta házban éltem – pontosabban egy olyan házban, amelynek egyik szobáját szellemek népesítik be.

Családunkból kevesen laktak valaha is ebben a szobában, „a hátsó szobában” vagy „a kék szobában”, ahová még a kutya is vonakodott belépni. Mindazonáltal fiatal koromban egyszer meg akartam próbálkozni vele. Lefeküdtem a nagy drapériák rejtette ágyra, s azonnal álomba merültem. A mennydörgés riasztott fel, majd az esőcseppek kopogása – s az ébredésnek ebben a pillanatában azt hallottam, hogy valaki jár a párnámon. Igen, lépéseket hallottam a párnámon. Egy pillanat alatt magamhoz tértem, és oldalra fordulva egy hatalmas fekete pókot láttam végigmászni az ágyon. Menekülőre fogtam.

Alfred Kubin, A másik oldal, 1905, részlet.

Ebben a szobában egy homályos tükör függ a kandalló fölött. Aki belenéz, mindent enyhén torznak lát: önmagát, a falakat, a mennyezet sarkait, a bútorokat, az ajtót – és az egész képet fekete és sárga foltok tarkítják.
A kandallótól balra egy polc mélyed a falba, tele könyvekkel – régi, rovarrágta jámbor irodalommal, a fal kék faburkolatába simuló ajtóval.
E ház minden lakója előbb vagy utóbb ugyanazt az álmot látja: hogy kinyitja a könyvespolc ajtaját, és titkos szobára bukkan a faburkolat mögött. Egyesek lépcsőt látnak, amely egy ismeretlen emeleti szobához vezet, a kertre néző ablakokkal. Mások számára az ajtó egy kanyargós folyosóra nyílik, amely a ház mélyébe visz, egy olyan szobához, amely valamelyik megszokott szoba helyét foglalja el. Számomra a titkos szoba a „kék szoba” közvetlen folytatása, s hasonlítanak is egymásra, noha ez utóbbi sárga falborítású. És a kandallótól jobbra egy polc nyílik, tele jámbor irodalommal. Álmomban a szoba mind a négy székén egy-egy tejfehér porcelán kínai váza „ül”, sárga selyem női köntösbe öltöztetve, üres ruhaujjaik térd fölött keresztbe téve.

A házban lakó árnyak mindenki számára hallhatóak, elég csupán türelmesen várni rájuk. Apró, sietős léptek az emeleten, a levált padlócsempe zöreje, ahogy egy láthatatlan láb rálép, repedések a faburkolaton, futó lények hangjai a tetőn téli éjszakákon. Elmozdult bútorok, eltűnő vagy megjelenő tárgyak: egy kicsi fészek, benne sápadt kék tojással a telefon mellett, tollak itt-ott, egy kályhából szüntelenül szivárgó víz, rózsaszirmok az ágy alatt, firkák a telefonkönyvön, törött hegyű ceruzák egy fiókban, egy fotó, amely hirtelen rád kacsint.A házban lakó árnyak mindenki számára láthatóak, csupán alázatosnak és türelmesnek kell lennünk. Csendben kell maradnunk. Nem szabad feltekintenünk, ha enyhe légáramlatot érzünk. Tartsuk kezünket készenlétben a fényképezőgép nyomógombján. Fogadjuk el, hogy a kép homályos lesz.


Ezt a képet jó tíz éve készítettem az egyik hajnalon. Mire tovább tekertem a filmet, hogy újabb fotót készítsek, ő már eltűnt.

1 megjegyzés:

Holdgyöngy írta...

Panelban lakom, de mikor odaköltöztünk sokszor éreztem magam körül a suhanásokat, a tejfehér árnyékokat. Abban az időben több halál volt a családban, előtte mindig megjelentek, már féltem tőlük, kit is jeleznek? Aztán eltűntek.