Az igazi Trebitsch

Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
„Az egykori zsidó városrész urbanisztikai és történelmi szempontból Európában egyedülálló emléknek számít, s a kontinens egyik legépebben megőrzött zsidó negyede.” – olvastuk Wang Weijel a 444 historických měst a městeček České Republiky (Csehország 444 történelmi városa és kisvárosa, Prága, Kartografie 2004, olykor kapható a Szugló utcai térképboltban) című enciklopédiában, és mindjárt beiktattuk Třebíčet dél-csehországi túránk állomásai közé.

Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
A város románkori bencés kolostora, és a kolostor védelmében és privilégiumaival a túlparti kereskedővárostól függetlenül fejlődő zsidó negyed 2003 óta szerepelnek a Világörökség listáján (a zsidó negyed állítólag az Izraelen kívüli egyetlen zsidó emlékként). A világörökséget szép, jellegzetes cseh szellemességgel kidolgozott honlap mutatja be, amely egy séta útvonalára fűzi fel a negyed kilenc felújított házának képét. A honlap azért is zseniális, mert sikerül azt a benyomást keltenie, mintha a többi is így nézne ki a zsidó negyed fennmaradt 123 házából.

Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Pedig nem. Akárhol térünk le a negyed egykori két főutcáján – az Alsó és Felső Zsidóutcán – végighaladó turistaútvonalról, mindenütt a pusztulás nyomait látjuk. A megszállás pusztítását, amikor a negyed utolsó kétszáznyolcvan lakóját koncentrációs táborba vitték (csak tízen tértek vissza). A kommunizmus pusztítását, amikor a falusi és proletár betelepülők a házakat a negyven év alatt csontig lelakták (milyen különös, hogy a lelakás eredménye stilárisan teljesen otthonos: ezek a házak lehetnének nálunk is, de már akár Ukrajnában vagy Romániában, akár Olasz- vagy Spanyolország szegényebb vidékein másmilyen a lelakott házak összképe).

Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
De valószínűleg még egy harmadik, lassú pusztulás eredményét is látjuk. Ez már egy évszázaddal korábban, az 1850-es években elkezdődött, amikor a zsidóság az egyenjogúsítást követően az addigra már szűkössé vált kiváltságos helyekről a lendületesen fejlődő nagyvárosokba áramlott. Így néptelenedett el a század elejére Trebitsch zsidó negyede is, amelynek a középkorban a négy nagy morva zsidó központ egyikeként még kétezernél is több lakója volt.

Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
A zsidó negyed legmagasabb pontjától még negyedórás kaptató visz fel a zsidó temetőhöz, keresztülvágva egy gazzal és csenevész akácokkal borított domboldalon, amelyet a környékbeliek kutyafuttatónak használnak, majd át egy néhány éve épült kis kertvárosi lakótelepen. Tábla nem mutatja az utat, csak a lakótelep szélén: aki nem olvasott róla az útikönyvben, az a zsidó negyedből aligha fog magától elindulni errefelé.

Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Pedig ha valaki a zsidó Třebíčre kíváncsi, az itt találja meg, amit keres. A 13. század óta folyamatosan működő temetőben tizenegyezer sír maradt fenn, a legrégebbi feliratos kövek az 1500-as évekből. Ez az ország legnagyobb zsidó temetője. Itt a megszállás idején sem pusztítottak, s úgy tűnik, az utána következő évtizedekben sem hagyták, hogy benője a bozót. A sírkövek tövén gyűlő kavicsok azt mutatják, hogy sok sírt még ma is látogatnak. Különös, hogy ez a domboldal, a halottak városrésze maradt az egykori zsidó negyed egyetlen élő része, az igazi Trebitsch.

Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető
Třebič (Trebitsch), zsidó negyed és temető

Nincsenek megjegyzések: